Handboek Annuleren

Back-ups maken van catalogi of deze herstellen | Elements Organizer 15 en oudere versies

 1. Elements Organizer Handboek
 2. Inleiding
  1. Wat is Elements Organizer?
  2. Nieuw in Elements Organizer
  3. Systeemvereisten | Elements Organizer
  4. Basisbeginselen van de werkruimte
  5. Media bulksgewijs importeren
  6. Elements Organizer en Adobe Premiere Elements tegelijk gebruiken
 3. Werkruimte en workflow
  1. Basisbeginselen van de werkruimte
  2. Bekijk en deel automatisch gecreëerde fotocollages, diavoorstellingen en meer
  3. Foto's en video's beheren in de weergave Media
  4. Toetsen voor het bewerken van foto's
  5. Toetsen voor het zoeken van foto's
  6. Toetsen voor het weergeven van foto's
  7. Elements Organizer en Adobe Premiere Elements tegelijk gebruiken
  8. Een land of regio selecteren
 4. Mediabestanden importeren
  1. Media importeren van camera's en kaartlezers
  2. Media bulksgewijs importeren
  3. Media importeren uit de iPhoto-bibliotheek (alleen Mac OS)
  4. Foto's importeren van scanners (alleen Windows)
  5. Media importeren uit bestanden en mappen
 5. Mediabestanden bekijken en corrigeren
  1. Foto's en video's beheren in de weergave Media
  2. Videobeelden en afbeeldingen op een volledig scherm weergeven
  3. Foto's groeperen in versiesets
  4. Foto's repareren in Elements Organizer
  5. Foto's en video's corrigeren met gebruik van andere toepassingen
  6. Een automatische collectie van uw beste foto's maken
 6. Plaatsen, gezichten en gebeurtenissen markeren
  1. Plaatsgegevens (locatie-informatie) toevoegen en beheren
  2. Gezichten markeren en media ordenen in de weergave Personen
  3. Gebeurtenisgegevens toevoegen en beheren
  4. Gebeurtenisstapels maken met behulp van Slimme gebeurtenissen
 7. Catalogi, mappen en albums beheren
  1. Albums en albumcategorieën maken
  2. Albums en albumcategorieën bewerken
  3. Catalogi maken en bewerken in Elements Organizer
  4. Back-ups maken van catalogi of deze herstellen | Elements Organizer 2018
  5. Tags toevoegen aan uw media
  6. Slimme tags gebruiken
  7. Opgeslagen zoekopdrachten maken en bewerken
  8. Back-ups maken van catalogi of deze herstellen | Elements Organizer 15 en oudere versies
  9. Problemen met de catalogus oplossen
 8. Foto's en video's doorzoeken
  1. Geavanceerd zoeken gebruiken
  2. Het menu Zoeken gebruiken
  3. Mediabestanden zoeken op trefwoordtags
  4. Zoekopties om mediabestanden te zoeken
  5. Zoeken naar mediabestanden
  6. Mediabestanden zoeken met gebruik van de tijdlijn
 9. Fotoprojecten maken
  1. Overzicht van Elements Organizer-projecten
  2. Presentaties
  3. Een fotokalender maken
  4. Presentaties maken (alleen Windows) | Elements 12
 10. Videoprojecten maken
  1. Instant Movies en videoartikelen maken
  2. Videoprojecten weergeven
 11. Afdrukken, delen en exporteren
  1. Foto's afdrukken
  2. Foto's en mediabestanden verzenden via e-mail
  3. Foto's als PDF-bestand per e-mail verzenden
  4. Video's delen
  5. Foto's exporteren
  6. Foto's delen via online services
  7. E-mailvoorkeuren instellen

Leer hoe u in Elements Organizer 15 en oudere versies back-ups van uw catalogi maakt of catalogi herstelt.

Opmerking:

De functionaliteit en de interface van deze functie zijn verbeterd in Elements Organizer 2018. Het desbetreffende artikel voor Elements Organizer 2018 is beschikbaar via deze koppeling.

U kunt de back-up maken om schijfruimte op uw computer vrij te maken door zelden gebruikte mediabestanden naar een ander station op uw computer of een gedeeld netwerk te verplaatsen. In Elements Organizer kunt u een volledige back-up of een incrementele back-up van uw catalogus maken. De bestandsnaam van de back-up is Backup.tly.  

Met Volledige back-up maakt u in één keer een back-up van alle mediabestanden in uw catalogus. Wanneer u voor het eerst een back-up van uw catalogus maakt, moet u de optie voor een volledige back-up gebruiken.

Met Incrementele back-up maakt u een back-up van mediabestanden die sinds de laatste back-up zijn gewijzigd of toegevoegd. Zorg er bij incrementele back-ups voor dat u het medium hebt dat de meest recente volledige back-up bevat.

Tips en aanwijzingen voor het maken van back-ups van catalogi

Voordat u een back-up van een catalogus gaat maken, moet u controleren of u de volgende informatie hebt genoteerd.

 • U kunt het beste een back-up maken op een externe harde schijf.

  Elements Organizer geeft de bestanden een nieuwe naam met alfanumerieke codes als er een catalogusback-up wordt gemaakt. Dit hernoemen voorkomt dat meerdere bestanden met dezelfde naam in dezelfde back-upmap staan. Elements Organizer herstelt de namen echter wanneer u de bestanden terugzet.

 • Zie Een presentatie publiceren (alleen Windows) als u geselecteerde foto's op een cd of dvd wilt branden om ze af te spelen op computers of meerdere dvd-spelers.

 • Als u klaar bent, is het een goed idee om de naam en datum van de back-up op de verwisselbare media zoals een geheugenkaart aan te brengen. 

Een back-up maken van een catalogus

 1. Als u meerdere catalogi hebt, opent u de catalogus waarvan u een back-up wilt maken.

 2. Selecteer Bestand > Reservekopiecatalogus.

 3. Als er een dialoogvenster verschijnt om u te vragen of u ontbrekende bestanden opnieuw wilt verbinden, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Opnieuw verbinden om te controleren of er ontbrekende bestanden zijn. Als u op Opnieuw verbinden klikt en ontbrekende bestanden worden gevonden, verschijnt het dialoogvenster Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden en wordt u gevraagd opnieuw verbinding te maken met de ontbrekende bestanden.

  • Klik op Doorgaan om door te gaan met het maken van back-ups van bestanden. Elements Organizer voert automatisch een herstelprocedure uit.

  Opmerking:

  Als u de back-up ondanks verbroken items voortzet en deze back-upset later herstelt, ontstaat een catalogus met items waarvan de verbinding verbroken is.

 4. In stap 1 van de wizard Back-up selecteert u een van de volgende opties en klikt u op Volgende:

  Volledige back-up

  Hiermee wordt een kopie gemaakt van de gehele catalogus en alle fotobestanden, videobestanden, audioclips, PDF-bestanden, projecten en andere bijbehorende bestanden. Selecteer deze optie in ieder geval de eerste keer dat u een back-up maakt van al uw bestanden.

  Incrementele back-up

  Hiermee maakt u een kopie van de catalogus en alle sinds de laatste volledige of incrementele back-up toegevoegde of gewijzigde fotobestanden, videoclips, audioclips, PDF-bestanden, projecten en andere bijbehorende bestanden.

 5. In stap 2 van de wizard Back-up stelt u de volgende opties in en klikt u op Back-up opslaan:

  • Selecteer de cd, dvd of vaste schijf waarnaar u de items wilt branden in de lijst Doelstation selecteren.

  • Typ een naam voor de back-upsessie in het vak Naam of accepteer de standaardnaam.

  • Als u een cd- of dvd-station selecteert, dient u een snelheid te kiezen voor het branden van de items. Standaard wordt de hoogst mogelijke snelheid voor uw station en de cd-/dvd-media gekozen. Als deze snelheid niet werkt, probeert u steeds lagere snelheden totdat het werkt.

  • Als u een vaste schijf hebt geselecteerd, geeft u met Back-uppad aan of de back-up van de bestanden wordt opgeslagen op de interne vaste schijf of een vaste schijf van een netwerk. Als u de locatie wilt wijzigen, klikt u op Bladeren en selecteert u een andere locatie.

  • Als u een incrementele back-up maakt, bepaalt u met Vorig back-upbestand wat is gewijzigd sinds de laatste back-up (als deze bestaat). Als u een ander back-upbestand wilt selecteren, klikt u op Bladeren en selecteert u een ander bestand.

 6. Klik op Back-up opslaan nadat Elements Organizer heeft berekend hoe groot de back-up wordt en hoeveel tijd ervoor nodig is. Als u een cd- of dvd-station hebt geselecteerd, wordt u indien nodig gevraagd beschrijfbare cd's of dvd's te plaatsen.

 7. Als u een incrementele back-up maakt, zoekt u de cd of dvd die de laatste volledige back-up of incrementele back-up bevat of plaatst u deze in het station en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

  Nadat elke cd of dvd is gebrand, kunt u met Elements Organizer de schijf controleren. Hoewel het tijdrovend is, dient u te controleren of de schijven op de juiste wijze zijn gemaakt.

Een catalogus terugzetten

Wanneer u een catalogus terugzet waarvan een back-up is gemaakt, wordt de inhoud van de back-upcatalogus opnieuw gemaakt op uw computer. Met het terugzetten van een catalogus kunt u onder meer kwijtgeraakte bestanden terughalen of bestanden verplaatsen tussen computers.

Gebruik bijvoorbeeld de opdracht voor het maken van back-ups om alles naar een beschrijfbare cd of dvd te kopiëren. Vervolgens gebruikt u de opdracht Herstellen om de bestanden vanaf de cd of dvd op een andere computer te zetten.

Opmerking:

Herstellen en het maken van back-ups met behulp van een cd/dvd wordt niet ondersteund door Mac OS.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de back-up op een verwijderbaar medium staat, zoals een cd of dvd, plaatst u deze in de computer.

  • Als u een back-up hebt gemaakt op een externe vaste schijf, controleert u of deze is aangesloten op de computer.

 2. Selecteer Bestand > Catalogus herstellen.

 3. Geef bij Herstellen vanaf de locatie van de te herstellen bestanden op:

  • Selecteer CD/DVD als uw back-upbestanden zich op deze media bevinden. Gebruik zo nodig het desbetreffende menu om het station met de cd of dvd te selecteren.

  Opmerking:

  Als u bestanden herstelt vanaf een cd of dvd met tijdens meerdere sessies gebrande back-upbestanden, gebruikt u de lijst Selecteer station om de meest recente back-up te selecteren.

  • Selecteer Vaste schijf / ander volume als uw back-upbestanden zich op uw vaste schijf of andere verwijderbare media, zoals een flash-drive, bevinden. Klik op de knop Bladeren om het back-upbestand te zoeken dat u wilt herstellen.
 4. Geef een locatie op voor de herstelde catalogus en bestanden:

  • Selecteer Oorspronkelijke locatie om uw catalogus, foto's, videobestanden, PDF-bestanden, projecten en audioclips terug te zetten op de oorspronkelijke locatie.

  Opmerking:

  De optie Oorspronkelijke locatie is niet beschikbaar in deze versie van Photoshop Elements in de Windows App Store.

  • Selecteer Nieuwe locatie om de catalogus en de foto´s te herstellen op een ander station of in een andere map. Klik op Bladeren om een locatie te selecteren. Selecteer Oorspronkelijke mapstructuur herstellen om de hiërarchie te behouden van de mappen en submappen waarin de catalogus, foto's, videobestanden, PDF-bestanden, projecten en audioclips staan.
  Opmerking:

  Als u Herstellen vanaf cd/dvd hebt gekozen, geeft Elements Organizer aanwijzingen weer wanneer meerdere schijven nodig zijn om een catalogus te herstellen. Volg de instructies op het scherm. Deze verschillen afhankelijk van de vraag of u één back-upset of één back-upset plus een of meer incrementele back-ups herstelt.

 5. Klik op Herstellen.

Een catalogus uit een eerdere Windows-versie herstellen in Mac OS

 • Herstel de catalogus van de vorige Windows-versie naar de actuele Windows-versie van Elements Organizer. De catalogus wordt omgezet in een indeling die compatibel is met de huidige versie. Na afloop wordt het bericht weergegeven dat de omzetting voltooid is.

 • Maak in de actuele Windows-versie een back-up van de herstelde catalogus.

 • Herstel in Mac OS het back-upbestand (.tly) in Elements Organizer.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?