Foto's repareren in Elements Organizer

Leer hoe u de meest voorkomende fouten in foto's snel kunt corrigeren met de tools in de editor Meteen repareren in het taakvenster van Elements Organizer.

Met de tools van de editor Meteen repareren in het taakvenster van Elements Organizer kunt u de meest voorkomende problemen in foto's snel oplossen. Met deze tools kunt u snelle aanpassingen aanbrengen of interessante effecten toepassen op meerdere foto's tegelijk. U kunt bijvoorbeeld:

 • Een foto uitsnijden
 • Rode ogen verwijderen 
 • Verschillende effecten toepassen
 • Belichting en kleur aanpassen
 • De helderheid verbeteren

Als u wijzigingen aanbrengt met de editor Meteen repareren, worden die wijzigingen aangebracht in kopieën van de geselecteerde foto's en worden die kopieën vervolgens opgeslagen in de versiesets van de originele foto's.

Opmerking:

De editor Meteen repareren is bedoeld om snelle bewerkingen uit te voeren en effecten toe te passen vanuit Elements Organizer. U kunt uw foto's ook in de volwaardige Photoshop Elements Editor bewerken door op de knop Editor te klikken.

Foto's bewerken met Meteen repareren

 1. Selecteer een of meer foto's in de weergave Media. (U kunt meerdere foto's selecteren door de toets Ctrl of Cmd ingedrukt te houden en op de gewenste foto's te klikken.)
 2. Klik in het deelvenster Handelingen op het pictogram Meteen repareren.

  Meteen repareren

 3. De foto's worden geopend in de editor Meteen repareren, die in Elements Organizer is ingebouwd. Op basis van het aantal foto's dat is geselecteerd, wordt de bewerkingsweergave voor één afbeelding of de bewerkingsweergave voor meerdere afbeeldingen weergegeven. Als niet alle foto's in het bewerkingsscherm kunnen worden weergegeven, kunt u door de foto's bladeren met de knoppen < of >.

  In de bewerkingsweergave kunt u de verschillende bewerkingsopties en andere functies uitproberen die in deze weergave beschikbaar zijn. Enkele van deze bewerkingsopties worden beschreven in de volgende secties.

  Weergave voor meerdere afbeeldingen

  Weergave voor één afbeelding

Bewerkingen uitvoeren en effecten toepassen

U kunt meerdere bewerkingen en effecten tegelijk toepassen op één foto of op alle foto's. De volgende bewerkingen en effecten zijn beschikbaar.

Experimenteer met de verschillende bewerkingsopties die beschikbaar zijn in de editor Meteen repareren. In het volgende voorbeeld wordt het effect Antiek licht getoond, een van de beschikbare opties in Effecten.

Alle bewerkingen die u kiest, worden toegepast op alle foto's die waren geselecteerd voordat u op de knop Meteen repareren in het deelvenster Handelingen klikte. De enige uitzonderingen zijn de bewerkingen Uitsnijden, Rode ogen en Spiegelen, die alleen in de weergave voor één afbeelding beschikbaar zijn. 

Als u een effect op slechts één foto wilt toepassen, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op de foto en klik vervolgens op het pictogram Weergave Enkele afbeelding, of
 • Dubbelklik op de foto in de weergave voor meerdere afbeeldingen.

De foto wordt weergegeven in de weergave Enkele afbeelding. U kunt nu de gewenste bewerking op deze foto uitvoeren. 

Op de volgende afbeelding wordt het Bueno-effect getoond dat op één enkele foto is toegepast.

De schuifregelaar gebruiken voor effecten

Voor het aanpassen van bijvoorbeeld de belichting, kleur en helderheid is een schuifregelaar beschikbaar waarmee u de intensiteit van het effect kunt wijzigen. Als u een apparaat met een aanraakscherm gebruikt, kunt u de schuifregelaar omhoog of omlaag slepen om de intensiteit van het effect te wijzigen.

Slim repareren gebruiken

Met Slim repareren kunt u gebruikelijke problemen oplossen die het gevolg zijn van een slechte belichting, onjuist contrast, verkeerde kleurbalans en slechte kleurverzadiging. Dit is een snelle manier om met één klik de kwaliteit van uw foto's te verbeteren. Net als andere bewerkingen, kan ook deze op meerdere foto's tegelijk worden toegepast.

Slim repareren

Wijzigingen toepassen of ongedaan maken

 • Als u een effect wilt toepassen, maar de editor Meteen repareren niet wilt verlaten, klikt u op de knop Opslaan.
 • Als u een wijziging wilt toepassen en de editor wilt afsluiten om naar de weergave Media te gaan, klikt u op de knop Gereed.
 • Als u een wijziging ongedaan wilt maken, klikt u op de knop Ongedaan maken. U kunt de knop Ongedaan maken gebruiken om meerdere wijzigingen één voor één ongedaan te maken. Als u bijvoorbeeld vijf effecten hebt toegepast op een afbeelding, kunt u de knop Ongedaan maken gebruiken om deze vijf effecten één voor één te verwijderen (door vijf keer op de knop te klikken).
 • Als u een wijziging opnieuw wilt uitvoeren, gebruikt u de knop Opnieuw
 • Als u alle bewerkingen die zijn toegepast op een foto wilt verwijderen, gebruikt u de knop Opnieuw instellen.

Foto's roteren

 1. Selecteer in de weergave Media een of meer foto's. Houd Shift ingedrukt terwijl u klikt om meerdere aangrenzende foto's te selecteren of houd Ctrl of Cmd ingedrukt terwijl u klikt om meerdere foto's te selecteren die niet naast elkaar staan.
 2. Voer in het taakvenster een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op de knop Linksom roteren als u de foto 90° linksom wilt roteren .

  • Klik op de knop Rechtsom roteren als u de foto 90° rechtsom wilt roteren .

Adobe-logo

Aanmelden bij je account