Handboek Annuleren

Het menu Zoeken gebruiken

 1. Elements Organizer Handboek
 2. Inleiding
  1. Wat is Elements Organizer?
  2. Nieuw in Elements Organizer
  3. Systeemvereisten | Elements Organizer
  4. Basisbeginselen van de werkruimte
  5. Media bulksgewijs importeren
  6. Elements Organizer en Adobe Premiere Elements tegelijk gebruiken
 3. Werkruimte en workflow
  1. Basisbeginselen van de werkruimte
  2. Bekijk en deel automatisch gecreëerde fotocollages, diavoorstellingen en meer
  3. Foto's en video's beheren in de weergave Media
  4. Toetsen voor het bewerken van foto's
  5. Toetsen voor het zoeken van foto's
  6. Toetsen voor het weergeven van foto's
  7. Elements Organizer en Adobe Premiere Elements tegelijk gebruiken
  8. Een land of regio selecteren
 4. Mediabestanden importeren
  1. Media importeren van camera's en kaartlezers
  2. Media bulksgewijs importeren
  3. Media importeren uit de iPhoto-bibliotheek (alleen Mac OS)
  4. Foto's importeren van scanners (alleen Windows)
  5. Media importeren uit bestanden en mappen
 5. Mediabestanden bekijken en corrigeren
  1. Foto's en video's beheren in de weergave Media
  2. Videobeelden en afbeeldingen op een volledig scherm weergeven
  3. Foto's groeperen in versiesets
  4. Foto's repareren in Elements Organizer
  5. Foto's en video's corrigeren met gebruik van andere toepassingen
  6. Een automatische collectie van uw beste foto's maken
 6. Plaatsen, gezichten en gebeurtenissen markeren
  1. Plaatsgegevens (locatie-informatie) toevoegen en beheren
  2. Gezichten markeren en media ordenen in de weergave Personen
  3. Gebeurtenisgegevens toevoegen en beheren
  4. Gebeurtenisstapels maken met behulp van Slimme gebeurtenissen
 7. Catalogi, mappen en albums beheren
  1. Albums en albumcategorieën maken
  2. Albums en albumcategorieën bewerken
  3. Catalogi maken en bewerken in Elements Organizer
  4. Back-ups maken van catalogi of deze herstellen | Elements Organizer 2018
  5. Tags toevoegen aan uw media
  6. Slimme tags gebruiken
  7. Opgeslagen zoekopdrachten maken en bewerken
  8. Back-ups maken van catalogi of deze herstellen | Elements Organizer 15 en oudere versies
  9. Problemen met de catalogus oplossen
 8. Foto's en video's doorzoeken
  1. Geavanceerd zoeken gebruiken
  2. Het menu Zoeken gebruiken
  3. Mediabestanden zoeken op trefwoordtags
  4. Zoekopties om mediabestanden te zoeken
  5. Zoeken naar mediabestanden
  6. Mediabestanden zoeken met gebruik van de tijdlijn
 9. Fotoprojecten maken
  1. Overzicht van Elements Organizer-projecten
  2. Presentaties
  3. Een fotokalender maken
  4. Presentaties maken (alleen Windows) | Elements 12
 10. Videoprojecten maken
  1. Instant Movies en videoartikelen maken
  2. Videoprojecten weergeven
 11. Afdrukken, delen en exporteren
  1. Foto's afdrukken
  2. Foto's en mediabestanden verzenden via e-mail
  3. Foto's als PDF-bestand per e-mail verzenden
  4. Video's delen
  5. Foto's exporteren
  6. Foto's delen via online services
  7. E-mailvoorkeuren instellen

Ontdek hoe u Geavanceerd zoeken kunt gebruiken. Hierbij is het zoeken aan de hand van tags uitgebreid met trefwoordtags en Personen, Plaatsen en Gebeurtenissen.

Media-items zoeken aan de hand van Geavanceerd zoeken

De Elements Organizer beschikt over Geavanceerd zoeken. Hierbij is het zoeken naar tags uitgebreid met trefwoordtags en Personen, Plaatsen en Gebeurtenissen. Wanneer u een zoekopdracht begint in het deelvenster Trefwoordtags, wordt Geavanceerd zoeken gestart en wordt de geselecteerde trefwoordtag gecontroleerd. In het raster ziet u de zoekresultaten. Gebruik Geavanceerd zoeken om snel naar mediabestanden te zoeken op basis van verschillende tags. 

 1. Kies Zoeken > Geavanceerd zoeken gebruiken. De balk Geavanceerd zoeken wordt weergegeven.
 2. Geef de zoekcriteria op voor Trefwoorden, Personen, Plaatsen en Gebeurtenissen.
  • Klik op een item om dit in de zoekcriteria op te nemen.
  • Klik met de rechtermuisknop of houd Control ingedrukt en klik op een item, en kies Uitsluiten om het item uit de zoekcriteria te verwijderen.

De media-items die overeenkomen met de zoekcriteria worden weergegeven.

Mediabestanden zoeken op basis van details (metagegevens)

U kunt zoeken op bestandsdetails of metagegevens die beschikbaar zijn voor de afbeeldingen. Zoeken op metagegevens is nuttig wanneer u op meerdere criteria tegelijk wilt zoeken. Als u bijvoorbeeld alle foto's wilt zoeken die op 31/12/2011 zijn gemaakt en die de tag Moeder bevatten, kunt u in het dialoogvenster Zoeken op details (metagegevens) foto's zoeken op vastlegdatum en trefwoordtags.

De volgende criteria zijn voorbeelden van doorzoekbare metagegevens:

 • personen
 • plaatsen
 • gebeurtenissen
 • bestandsnaam
 • bestandstype
 • tags
 • albums
 • notities
 • auteur
 • vastlegdatum
 • cameramodel
 • sluitersnelheid
 • F-stop
Opmerking:

Als u naar Camera Raw-bestanden zoekt, worden ook TIFF-bestanden met de toevoeging .tif gevonden.

U kunt op allerlei fotodetails tegelijk zoeken met het dialoogvenster Zoeken op details (metagegevens).

 1. Kies de optie Zoeken > Op details (metagegevens) in de Elements Organizer.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Zoeken op details (metagegevens) een type metagegevens in het eerste pop-upmenu.
 3. Selecteer in een tweede pop-upmenu een bereik waarop wordt gezocht, bijvoorbeeld Begint met, Is groter dan of Bevat. Dit bereik bepaalt hoe de tekst wordt gebruikt die u opgeeft in het derde pop-upmenu. Niet alle criteria beschikken over een tweede pop-upmenu.

 4. In het derde pop-upmenu typt u of kiest u de naam of waarde van de metagegevens die u wilt zoeken.
 5. Als u andere waarden van metagegevens wilt opnemen in de zoekopdracht, klikt u op het plusteken (+) rechts naast het derde pop-upmenu en geeft u nieuwe waarden op voor de twee of drie pop-upmenu's die worden weergegeven.
 6. Als u metagegevens wilt verwijderen uit de zoekopdracht, klikt u op het minteken (-) rechts naast het derde pop-upmenu voor de metagegevens die u wilt verwijderen.
 7. (Optioneel) Kies Zoekcriteria opslaan als Opgeslagen zoekopdracht en voer een naam in voor de zoekopdracht.

 8. Klik op Zoeken.
  Opmerking:

  Als u de zoekopdracht wilt wijzigen, klikt u op Opties > Zoekcriteria wijzigen op de zoekbalk en brengt u de gewenste wijzigingen aan. Klik vervolgens op Zoeken.

Bestanden zoeken op basis van het mediatype

Desgewenst kunt u slechts één type mediabestand weergeven in de Elements Organizer. Wanneer u een mediatype selecteert, kunt u andere zoekopdrachten uitvoeren waarin alleen het gewenste mediatype in beschouwing wordt genomen. Als u wilt zoeken op mediatype en daarnaast andere zoekcriteria wilt opgeven, gebruikt u de opdracht Zoeken > Op details (metagegevens).

 1. Kies Zoeken > Op mediatype in de Elements Organizer en kies vervolgens een van de volgende opties:

  Foto's

  Hiermee geeft u alleen foto's weer.

  Video

  Hiermee geeft u miniaturen van videoclips weer (het eerste frame van de videoclip wordt weergegeven).

  Audio

  Hiermee geeft u audioclips weer.

  Projecten

  Hiermee geeft u projecten weer die u met vorige versies van de Elements Organizer 11 hebt gemaakt.

  Items met audiobijschriften

  Hiermee geeft u foto's en projecten weer waaraan u audiobijschriften hebt gekoppeld.

De bestanden van het geselecteerde mediatype worden weergegeven in de weergave Media.

Mediabestanden zoeken op historie

De Elements Organizer helpt u bij te houden vanwaar u mediabestanden hebt opgehaald, hoe u deze hebt gebruikt en hoe u ze hebt gedeeld of geëxporteerd. Met deze opgeslagen historie kunt u foto's en mediabestanden zoeken.

 1. Kies Zoeken > Op historie. U kunt zoeken met al de opdrachten voor criteria die worden vermeld in het submenu Op historie.

  Opmerking:

  De opties Geëxporteerd op en Afgedrukt op zijn niet beschikbaar voor Mac OS.

 2. In het dialoogvenster Selecteer een of meer [geïmporteerde groepen, groepen aan wie u een e-mail hebt gestuurd, etc.] selecteert u een of meer items in de lijst die wordt weergegeven en klikt u op OK.
  Opmerking:

  als u een bepaalde historieverwijzing definitief uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u het item in het dialoogvenster Selecteer een of meer [geïmporteerde groepen groepen aan wie u een e-mail hebt gestuurd, etc.] en klikt u op de knop Verwijderen of drukt u op Delete op het toetsenbord. De knop Verwijderen is niet beschikbaar voor zoekopdrachten op basis van de historie van Geïmporteerd op of Gebruikt in projecten.

Mediabestanden zoeken op bijschrift of notitie

U kunt zoeken naar bijschriften of notities met de optie Zoeken Op bijschrift of notitie of Zoeken Op details (metagegevens). Als u een bijschrift of notitie wilt zoeken en daarnaast een of meer andere zoekcriteria wilt opgeven, gebruikt u de opdracht Op details (metagegevens).

 1. Kies Zoeken > Op bijschrift of notitie in de Elements Organizer.

 2. Typ een woord of woordgroep in het tekstvak in het dialoogvenster Zoeken op bijschrift of notitie.

 3. Selecteer een van de volgende opties en klik op OK:

  Alleen overeenkomst met het begin van de woorden in de bijschriften en notities

  Hiermee zoekt u mediabestanden en andere bestanden met notities of bijschriften die beginletters bevatten van de woorden die u typt.

  Overeenkomst met elk deel van elk woord in de bijschriften en notities

  Hiermee zoekt u foto's en andere bestanden met notities en bijschriften die een willekeurig deel bevatten van de woorden die u typt.

Mediabestanden zoeken op bestandsnaam

U kunt zoeken op bestandsnaam met de optie Zoeken op bestandsnaam of Zoeken op details (metagegevens). Als u wilt zoeken op bestandsnaam en daarnaast andere zoekcriteria wilt opgeven, gebruikt u de opdracht Zoeken > Op details (metagegevens).

 1. Kies Zoeken > Op bestandsnaam in de Elements Organizer.

 2. Typ een woord in het dialoogvenster Zoeken op bestandsnaam om bestanden te zoeken waarvan de bestandsnaam het opgegeven woord bevat en klik op OK.
  Opmerking:

  U kunt ook een bestandsextensie (.jpg, .bmp, enzovoort) invoeren in het dialoogvenster Zoeken op bestandsnaam om bestanden van een bepaald type te zoeken.

Alle ontbrekende bestanden zoeken

U kunt naar ontbrekende bestanden in uw projecten of ontwerpen zoeken. Kies Zoeken > Alle ontbrekende bestanden in de Elements Organizer.

Alle versiesets zoeken

Wanneer u alle versiesets zoekt, geeft de Elements Organizer de bovenste foto's van elke set weer. Desgewenst kunt u elke set uitvouwen.

 1. Kies Zoeken > Alle versiesets in de Elements Organizer.

 2. Als u een versieset wilt uitvouwen, klikt u er met de rechtermuisknop op of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u erop. Daarna kiest u Versieset > Items in versieset uitvouwen.

Alle stapels zoeken

U kunt naar alle stapels in uw catalogus zoeken. Kies Zoeken > Alle stapels in de Elements Organizer.

Zoeken met gebruik van visuele zoekopdrachten

Bij het zoeken op basis van visuele gelijkenis maakt de Elements Organizer tijdens het zoeken gebruik van informatie in de foto, zoals de kleur en vorm van objecten. Gebruik de visuele zoekopdracht om snel afbeeldingen met vergelijkbare objecten, kleuren of vormen te vinden. U kunt ook aangeven welk relatief belang de Elements Organizer moet toewijzen aan kleuren en vormen bij het zoeken naar foto's.

Kies Zoeken > Op visuele zoekopdrachten in de Elements Organizer. U kunt zoeken met al de opdrachten voor criteria die worden vermeld in het submenu Op visuele zoekopdrachten. Zie Zoeken op basis van visuele gelijkenis voor meer informatie.

Mediabestanden met onbekende datums of tijden zoeken

 1. Kies Zoeken > Items met onbekende datum of tijd in de Elements Organizer. De mediabestanden waarin de datum of tijd is ingesteld op onbekend worden weergegeven in de weergave Media.

Items zonder tags zoeken

Kies Zoeken > Niet-getagde items in de Elements Organizer.

Alle mediabestanden in uw catalogus waaraan geen trefwoordtags, personen, plaatsen of gebeurtenissen zijn toegewezen, worden weergegeven.

Niet-geanalyseerde inhoud zoeken

Kies Zoeken > Niet-geanalyseerde inhoud in de Elements Organizer.

Alle mediabestanden in uw catalogus die niet zijn geanalyseerd, worden weergegeven.

Items zoeken die in geen enkel album staan

U kunt alle media-items zoeken die niet in een album staan. Kies Zoeken > Items zoeken die in geen enkel album staan in de Elements Organizer.

Foto's zoeken die in projecten worden gebruikt

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik in de weergave Media met de rechtermuisknop op een project en kies Projectitems tonen in de weergave Media. De foto's worden weergegeven in de weergave Media. Deze opdracht is nuttig als u de bijschriften wilt bewerken of als u andere wijzigingen wilt aanbrengen aan foto's in uw project.
  • Sleep het project naar de zoekbalk als u de foto's wilt weergeven in de weergave Media.
  • Kies Zoeken > Op historie > Gebruikt in projecten. Er verschijnt een lijst met projecten. Dubbelklik op een item of selecteer een of meer items en klik op OK om de media te bekijken die worden gebruikt in het project.
Opmerking:

U kunt ook nagaan of een foto wordt gebruikt in een project door onder Historie te kijken in het deelvenster Eigenschappen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?