Leer hoe u in Elements Organizer 2018 back-ups van uw catalogi maakt of catalogi herstelt.

Back-ups maken van catalogi wordt aanbevolen om uw gegevens te beschermen wanneer uw systeem crasht of als u overstapt naar een andere computer. Het wordt ook aanbevolen dat u een back-up van uw catalogus maakt voordat u een upgrade van uw besturingssysteem uitvoert. U kunt ook schijfruimte op uw computer vrijmaken door zelden gebruikte mediabestanden naar een ander station op uw computer of een gedeeld netwerk te verplaatsen. In Elements Organizer kunt u een volledige back-up of een incrementele back-up van uw catalogus maken. De bestandsnaam van de back-up is Backup.tly.

Met Volledige back-up maakt u in één keer een back-up van alle mediabestanden in uw catalogus. Wanneer u voor het eerst een back-up van uw catalogus maakt, moet u de optie voor een volledige back-up gebruiken.

Met Incrementele back-up maakt u een back-up van mediabestanden die sinds de laatste back-up zijn gewijzigd of toegevoegd. Zorg er bij incrementele back-ups voor dat u het medium hebt dat de meest recente volledige back-up bevat.

Opmerking:

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een back-up maakt van een catalogus en hoe u een back-up herstelt in Elements Organizer 2018. Het desbetreffende artikel voor Elements Organizer 15 of ouder is beschikbaar via deze koppeling.

Een back-up maken van een catalogus

 1. Als u meerdere catalogi hebt, opent u de catalogus waarvan u een back-up wilt maken. Zie Een catalogus openen voor meer informatie over het openen van een catalogus.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Bestand > Back-up catalogus.
  • Druk op Ctrl+B (Windows) of Command+B (Mac OS).
 3. Als er een dialoogvenster verschijnt om u te vragen of u ontbrekende bestanden opnieuw wilt verbinden, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Opnieuw verbinden om te controleren of er ontbrekende bestanden zijn. Als u op Opnieuw verbinden klikt en ontbrekende bestanden worden gevonden, verschijnt het dialoogvenster Ontbrekende bestanden opnieuw verbinden en wordt u gevraagd opnieuw verbinding te maken met de ontbrekende bestanden. Zie Ontbrekende bestanden in een catalogus opnieuw verbinden voor meer informatie over het opnieuw verbinden van ontbrekende bestanden.

  • Klik op Doorgaan om door te gaan met het maken van back-ups van bestanden. Elements Organizer voert automatisch een herstelprocedure uit.

  Opmerking:

  Als u de back-up ondanks verbroken items voortzet en deze back-upset later herstelt, ontstaat een catalogus met items waarvan de verbinding verbroken is.

 4. In stap 1 van de wizard Back-up selecteert u een van de volgende opties en klikt u op Volgende:

  Volledige back-up

  Hiermee wordt een kopie gemaakt van de gehele catalogus en alle fotobestanden, videobestanden, audioclips, projecten en andere bijbehorende bestanden. Selecteer deze optie in ieder geval de eerste keer dat u een back-up maakt van al uw bestanden.

  Incrementele back-up

  Hiermee maakt u een kopie van de catalogus en alle sinds de laatste volledige of incrementele back-up toegevoegde of gewijzigde fotobestanden, videoclips, audioclips, projecten en andere bijbehorende bestanden.

  Step 1 Backup
 5. In stap 2 van de wizard Back-up stelt u de volgende opties in:

  • Selecteer in de lijst Doelstation selecteren de locatie (vaste schijf of verwisselbaar medium) waarop u de back-up wilt opslaan.
  • Selecteer in het gedeelte Opties het back-uppad.  

  • Als u een incrementele back-up maakt, bepaalt u met het vorige back-upbestand wat is gewijzigd sinds de laatste back-up. Klik op Bladeren om het vorige back-upbestand te selecteren.

  backup catalog
 6. Klik op Back-up opslaan nadat Elements Organizer heeft berekend hoe groot de back-up wordt en hoeveel tijd ervoor nodig is.  

Een catalogus terugzetten

Wanneer u een catalogus terugzet waarvan een back-up is gemaakt, wordt de inhoud van de back-upcatalogus opnieuw gemaakt op uw computer. Met het terugzetten van een catalogus kunt u onder meer kwijtgeraakte bestanden terughalen of bestanden verplaatsen tussen computers.

U kunt bijvoorbeeld de opdracht Back-up maken gebruiken om mediabestanden te kopiëren naar een willekeurig verwisselbaar station. Vervolgens gebruikt u de opdracht Herstellen om de bestanden op de andere computer te plaatsen.

Opmerking:

Herstellen van back-ups met behulp van een cd/dvd wordt niet ondersteund door Mac OS.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de back-up op een verwisselbaar medium staat, zoals een cd/dvd of een geheugenkaart, plaatst u dit in de computer.

  • Als u een back-up hebt gemaakt op een externe vaste schijf, controleert u of deze is aangesloten op de computer.

 2. Selecteer Bestand > Catalogus herstellen.

 3. Geef bij Herstellen vanaf de locatie van de te herstellen bestanden op:

  • Selecteer Cd/dvd als uw back-upbestand op een cd/dvd staat.

  • Selecteer Vaste schijf/ander volume als uw back-upbestanden op de vaste schijf van uw computer of op een ander verwisselbaar medium staan. Klik op Bladeren om het back-upbestand te zoeken.
  Restore backup
 4. Klik op Bladeren onder Bestanden en catalogus herstellen naar en geef de locatie op waarnaar u de catalogus wilt herstellen.

 5. (Optioneel) Selecteer Oorspronkelijke mapstructuur herstellen om de hiërarchie te behouden van de mappen en submappen waarin de catalogus, foto's, videobestanden, projecten en audioclips staan.

 6. Klik op Herstellen.

Een catalogus op de ene computer herstellen naar een andere computer

U kunt een catalogus op de ene computer herstellen naar een andere computer. Ga als volgt te werk:

 1. Maak een back-up op de eerste computer.

 2. Sla de back-up op een verwisselbaar station op.

 3. Sluit het verwisselbare station aan op de andere computer.

 4. Herstel het back-upbestand.