Získejte informace o tom, jakou formou mohou zákazníci nakupovat vaše materiály.

Pravidla licencování pro zákazníky 

Zákazníci jsou vázáni používat materiál v rámci licenčních omezení. Stock obsah se nejčastěji používá v online nebo offline reklamě, na obalech výrobků, v publikacích, softwaru nebo digitálním designu. Zákazníci mají zakázáno používat obsah v ochranných známkách nebo nactiutrhačným či nezákonným způsobem.

Fotografie a ilustrace ve službě Adobe Stock je možné zakoupit podle standardní nebo rozšířené licence.

Videa, 3D obrázky, šablony a všechny prémiové kolekce představují obrázky s rozšířenou licencí. Rozšířená licence umožňuje neomezený tisk, ale obrázky nelze použít pro vytváření produktů pro další prodej (jako jsou hrnky nebo trička), pokud materiál není zakoupen z účtu Adobe Stock pro podniky.

Standardní licence

Standardní licence umožňuje až 500 000 výtisků bez časového omezení.

Materiál může být použit následovně:

 • na webových stránkách, blozích, webových bannerech nebo v e-mailových zpravodajích,
 • jako ilustrační obrázky v novinách a časopisech,
 • pro tisk reklamy (časopisy a městské vitríny), obchodní dokumenty nebo balíčky,
 • ve videích a prezentacích (i vysílaných),
 • na dekoracích a designových doplňcích, včetně zarámovaných obrazů, pokud se jedná o osobní použití.

Rozšířená licence

Rozšířená licence nabízí možnost neomezeného počtu zobrazení nebo výtisků a možnost vytvářet produkty pro další prodej, jako jsou hrnky, trička apod.

Další informace naleznete v tématu Licenční podmínky pro službu Adobe Stock.

Program API

Nabízíme program API (Application Program Interface), který umožňuje našim partnerům představit a realizovat prodej vašich materiálů. Na těchto stránkách je uveden obsah ze služby Adobe Stock, který si zákazníci mohou vytisknout na nejrůznější produkty, jako jsou trička nebo šálky. Po zakoupení licence se prodej zpracuje prostřednictvím účtu přispěvatele ve službě Adobe Stock a autorovi je vyplacen podíl na jeho účet. Pokud bude chtít stejný obrázek použít jiný zákazník využívající partnera s programem API, bude nutné zakoupit další licenci.

Uvedení vás jako autora

Zákazníci a společnost Adobe Stock mají právo (nikoli povinnost) vás obvyklým způsobem uvést jako autora a zdroj materiálu.

Nahlášení podezření na zneužití vašeho duševního vlastnictví

V rámci naší smlouvy s přispěvatelem nám udělujete zmocnění prosazovat vaše práva k duševnímu vlastnictví vůči jejich porušovatelům, zároveň však v tomto směru nemáme žádnou povinnost.

Pokud si myslíte, že soubor nebo jiný obsah přispěvatele je v rozporu s vašimi autorskými právy nebo ochrannou známkou, zašlete nám nahlášení porušení duševního vlastnictví. Prostřednictvím našeho online formuláře nám můžete zaslat oznámení podle zákona DMCA, oznámení s odvoláním podle zákona DMCA nebo oznámení týkající se ochrany ochranných známek. 

 • Nahlášení porušení ochranné známky: uveďte jasné informace o místu, kde k danému porušení došlo, uveďte veškeré informace o obchodní známce a vaše kontaktní údaje (jméno, fyzická adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo).
 • Upozornění na porušení autorských práv: oznámení musí splňovat všechny požadavky pro DMCA (Digital Millennium Copyright Act) uvedené níže. Ze služby Adobe Stock bude odstraněn pouze ten obsah, který bude nahlášen podle požadavků DMCA a po uvedení následujících informací:
  • Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, k jehož porušení mělo dojít.
  • Identifikace díla pod ochranou autorského práva. Pokud došlo k porušení na více místech v rámci jedné online stránky, stačí uvést seznam materiálu na dané stránce.
  • Identifikace materiálu, u kterého došlo k údajnému porušení práv, nebo jiné nepovolené činnosti, a u kterého žádáte odstranění či přístup, kterému chcete zamezit, společně s dostatečnými informacemi, podle kterých dokáže tým ze služby Adobe Stock daný materiál vyhledat.
  • Dostatečné informace, které umožní týmu ze služby Adobe Stock vás kontaktovat, jako je adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
  • Prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že použití materiálu stávajícím způsobem není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem. 
  • Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a že jste pod trestem za křivou přísahu oprávněni jednat jménem vlastníka exkluzivních práv, která byla porušena.
  • Kopii oznámení můžeme poskytnout uživateli, který daný materiál odeslal. 
  • Pokud nezajistíte výše uvedené informace, nemáme možnost váš požadavek ověřit.

Kontakt: Adobe Stock Copyright Agent, Adobe, 345 Park Ave, San Jose, CA 95110, USA; e-mail: copyright-stock@adobe.com; fax: (415) 723 7869.