Příručka uživatele Zrušit

Účetní pokyny a pokyny pro odesílání

 1. Příručka uživatele portálu Stock Contributor
 2. Proč přispívat do služby Adobe Stock
  1. Výhody přispívání
  2. Oblast našeho zájmu
  3. Rady pro úspěšně přispívání
 3. Vytvoření a správa účtu
  1. Vytvoření účtu
  2. Správa stránky s profilem přispěvatele
  3. Navigace v účtu
  4. Potřebujete pomoc?
 4. Právní omezení
  1. Účetní pokyny a pokyny pro odesílání
  2. Právní terminologie a autorské právo
  3. Prohlášení modelu a ochrana modelů
  4. Požadavky na souhlas majitele fotografovaného objektu
  5. Omezení týkající se objektů na fotografiích
  6. Používání vašeho obsahu
  7. Nahlásit podezření na zneužití adresy IP
 5. Požadavky na obsah
  1. Požadavky na fotografie a ilustrace
  2. Požadavky na vektorovou grafiku
  3. Požadavky na video
  4. Požadavky na obsah vytvořený generativní umělou inteligencí
  5. Soubory PNG s požadavky na průhlednost
  6. Požadavky na ilustrativní redakční obsah
  7. Požadavky na šablony pohyblivé grafiky
  8. Požadavky na předlohy návrhu
  9. Prémiové kolekce a kolekce 3D materiálů
  10. Pravidla pro různorodý a inkluzivní obsah
 6. Příprava a odeslání obsahu
  1. Povolené a zakázané postupy při práci s fotografiemi
  2. Povolené a zakázané postupy při práci s vektorovou grafikou
  3. Povolené a zakázané postupy při práci s videem
  4. Nahrávání obsahu
  5. Odeslání souhlasu modelu nebo majitele fotografovaného objektu
 7. Efektivní popis obsahu
  1. Názvy a klíčová slova
  2. Výběr správné kategorie
  3. Úpravy a odstraňování souborů
  4. Uspořádání pomocí souborů CSV
 8. Proces kontroly
  1. Kontrola
  2. Důvody pro zamítnutí souborů
  3. Kvalita a technické otázky
  4. Podobný obsah versus spam
 9. Platby a daně
  1. Výplaty odměn
  2. Podrobnosti o licenčních poplatcích pro přispěvatele
  3. Časté dotazy týkající se daní pro přispěvatele

Před odesláním e-mailu do služby Adobe Stock si přečtěte následující důležité informace. 

Požadavky na účet

Věk alespoň 18 let. 

Aby bylo možné odesílat obsah na účet ve službě Adobe Stock, musíte být starší 18 let. 

Vytvořte si Adobe ID. 

Přístup k portálu pro přispěvatele vyžaduje vytvoření účtu Adobe ID, nebo použití účtu Adobe ID, kterým již disponujete. Při vytváření ID se ujistěte, že jste zvolili správnou rezidenční zemi, protože po odeslání již nebude možné tento údaj měnit. 

Odešlete daňový formulář. 

Chceme, aby vaše srážková daň byla správná. Po vytvoření účtu proto odešlete potřebný formulář. Další informace

Potvrďte souhlas s podmínkami. 

Pokud máte zájem o prodej materiálu ve službě Adobe Stock, musíte přijmout naše smluvní podmínky pro přispěvatele a zaručit se (mimo jiné), že váš obsah nebude porušovat soukromí ani práva dalších osob. 

Odešlete podepsané formuláře pro souhlas modelu a vlastníka fotografovaného objektu. 

Může být nezbytné zajistit povolení od příslušných osob, než bude možné zachytit je nebo jejich majetek na materiálu pro službu Adobe Stock. Další informace naleznete v tématu Souhlas modelu, Souhlas vlastníka fotografovaného objektuZnámá omezení týkající se obrázků

Dodržujte zákony a pravidla společnosti Adobe. 

Při vytváření a nahrávání obsahu ve službě Adobe Stock musíte dodržovat místní zákony i federální zákony. Neodesílejte nelegální obsah. Je nutné také odeslat požadovaný souhlas a dodržovat všechna pravidla stanovená ve vaší smlouvě pro přispěvatele do služby Adobe. 

Dodržujte pravidla pro zachycení nahoty na obrázku. 

U příspěvků obsahujících nahotu, která ale představuje určitou uměleckou hodnotu, musí být fotografované osobě alespoň 18 let a souhlas této fotografované osoby musí obsahovat průkaz totožnosti s fotografií, abychom mohli ověřit její věk. Neposílejte explicitní, pornografický nebo nemorální materiál, stejně jaké neposílejte materiál, který sexualizuje nezletilé. 

Dodržujte všechna pravidla pro zachycení nezletilých.

U příspěvků zobrazující děti musí být tento příspěvek přiměřený jejich věku, nesmí je sexualizovat ani zneužívat.  Materiál zobrazující děti bude ověřen podle přísných pravidel a obsah, který bude označen jako sexuální, zneužívající nebo urážlivý, bude odstraněn.  Společnost Adobe si vyhrazuje právo ze služby Adobe Stock odstranit jakékoli soubory, které tato pravidla porušují nebo jinak představují velký potenciál pro zneužití.

Nezahrnujte osobní údaje. 

Materiály nesmí obsahovat osobní nebo firemní loga, vodoznaky, jméno, údaje umožňující sledování ani jiné osobní údaje. 

Více účtů

Můžete vytvořit více účtů přispěvatele, když chcete sledovat různé typy datových zdrojů na samostatných účtech, např. odeslaná videa vs. odeslané obrázky nebo odeslaný obsah generativní umělé inteligence vs. odeslané tradiční fotografie nebo ilustrace. Pokud se váš účet blíží k 1 milionu datových zdrojů v rámci online portfolia, doporučujeme vytvořit nový účet.

Nedovolujeme vytváření více účtů k odesílání podobného nebo identického obsahu za účelem zvýšení prodeje nebo obcházení limitů nahrávání obsahu generativní umělé inteligence.

Vlastnictví obsahu

Seznamte se s vlastnickým právem.

Odeslání materiálu do služby Adobe Stock nemá vliv na vaše původní vlastnická práva (s výhradou licencí, které nám udělujete dle znění smlouvy pro přispěvatele). 

Seznamte se s autorským právem.

K souborům nahrávaným do služby Adobe Stock je nutné vlastnit práva nebo potřebná oprávnění. Neodesílejte soubory, které vám nepatří (např. fotografie pořízené vaším partnerem). Do materiálů nezapojujte nic, čeho nejste autorem, tj. ani obrázky pocházející z webů umožňujících jejich bezplatné stahování (pokud nemáte úplný souhlas vlastníka tohoto jiného obsahu). 

Zakázané činnosti

Vyžadujeme ty nejvyšší standardy pro naše přispěvatele a jejich obsah. Prohlédněte si vybrané aktivity, které mohou případně vést k odeslání upozornění, pozastavení účtu nebo jeho zrušení: 

 • Odesílání obsahu generativní umělé inteligence vytvořeného pomocí výzev obsahujících jména jiných umělců nebo výzev, které kopírují styl jiného umělce.
 • Odeslání materiálu získaného z webové stránky umožňující jeho bezplatné stahování, jako je např. Unsplash nebo Pixabay. 
 • Spamování obsahu (tj. opakované odesílání příspěvků se stejnými nebo téměř stejnými soubory). 
 • Používání nesouvisejících klíčových slov nebo názvů . 
 • Nákup vlastního obsahu za účelem navýšení hodnocení prodeje a vylepšení pozice ve výsledcích hledání. 
 • Kopírování souborů nebo klíčových slov ostatních umělců.
 • Odesílání obsahu s licencí pro volně šířený obsah. 
 • Odesílání materiálů vytvořených jiným umělcem (včetně obsahu dostupného k bezplatnému stažení na libovolném místě). 
 • Odesílání materiálu, který částečně vychází z tvorby jiných umělců. 
 • Nahrávání obsahu, který porušuje zákony, který je nelegální nebo pornografický.
 • Odesílání materiálu, který sexualizuje nezletilé. 

Poznámka: Společnost Adobe si vyhrazuje právo z libovolného důvodu přijmout nebo odmítnout obsah, odstranit soubory ze služby Adobe Stock nebo zablokovat či zrušit účty přispěvatelů.

Uzavření účtu

Pokud se účet rozhodnete uzavřít, obraťte se na náš tým podpory pro přispěvatele, který vám podle potřeby pomůže. 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?