Příručka uživatele Zrušit

Tipy na názvy a klíčová slova

 1. Příručka uživatele portálu Stock Contributor
 2. Proč přispívat do služby Adobe Stock
  1. Výhody přispívání
  2. Oblast našeho zájmu
  3. Rady pro úspěšně přispívání
 3. Vytvoření a správa účtu
  1. Vytvoření účtu
  2. Správa stránky s profilem přispěvatele
  3. Navigace v účtu
  4. Potřebujete pomoc?
 4. Právní omezení
  1. Účetní pokyny a pokyny pro odesílání
  2. Právní terminologie a autorské právo
  3. Prohlášení modelu a ochrana modelů
  4. Požadavky na souhlas majitele fotografovaného objektu
  5. Omezení týkající se objektů na fotografiích
  6. Používání vašeho obsahu
  7. Nahlásit podezření na zneužití adresy IP
 5. Požadavky na obsah
  1. Požadavky na fotografie a ilustrace
  2. Požadavky na vektorovou grafiku
  3. Požadavky na video
  4. Požadavky na obsah vytvořený generativní umělou inteligencí
  5. Soubory PNG s požadavky na průhlednost
  6. Požadavky na ilustrativní redakční obsah
  7. Požadavky na šablony pohyblivé grafiky
  8. Požadavky na předlohy návrhu
  9. Prémiové kolekce a kolekce 3D materiálů
  10. Pravidla pro různorodý a inkluzivní obsah
 6. Příprava a odeslání obsahu
  1. Povolené a zakázané postupy při práci s fotografiemi
  2. Povolené a zakázané postupy při práci s vektorovou grafikou
  3. Povolené a zakázané postupy při práci s videem
  4. Nahrávání obsahu
  5. Odeslání souhlasu modelu nebo majitele fotografovaného objektu
 7. Efektivní popis obsahu
  1. Názvy a klíčová slova
  2. Výběr správné kategorie
  3. Úpravy a odstraňování souborů
  4. Uspořádání pomocí souborů CSV
 8. Proces kontroly
  1. Kontrola
  2. Důvody pro zamítnutí souborů
  3. Kvalita a technické otázky
  4. Podobný obsah versus spam
 9. Platby a daně
  1. Výplaty odměn
  2. Podrobnosti o licenčních poplatcích pro přispěvatele
  3. Časté dotazy týkající se daní pro přispěvatele

Přečtěte si, jak vytvořit metadata k zobrazení obsahu ve službě Adobe Stock.  

Lidé nakupující ve službě Stock používají k vyhledávání požadovaného obsahu klíčová slova a vyhledávač služby Adobe Stock používá k zobrazení obsahu názvy a klíčová slova, proto musíte tato metadata vybírat pečlivě. Níže najdete tipy, jak maximalizovat efektivitu názvů a klíčových slov a zjednodušit jejich odesílání.

Abyste jako přispěvatelé dosáhli úspěchu, zadávání přesných a popisných názvů a klíčových slov je pro vás naprosto zásadní. Když nejsou metadata relevantní a přesná, zákazníci vám jako prodejci nemůžou důvěřovat. Pokud přidáte metadata, která jsou příliš obecná, zákazníci se nikdy nedozví, že je váš obsah pro jejich projekty ideální, protože je nebudou moct najít.

Předběžné plánování

Při plánování produkcí a vytváření obsahu si připravte klíčové podrobnosti o svých modelech, rekvizitách a sadách, abyste později neměli starosti s jejich odebíráním. Tyto informace můžete přidat do názvů a klíčových slov, aby kupující v rámci služby Adobe Stock váš obsah našli snáz. Pokud místo obecných klíčových slov použijete tyto klíčové podrobnosti, váš obsah se bude zákazníkům prodávat mnohem lépe.

Nezapomeňte komunikovat se svými modely, ať víte, jak se identifikují z hlediska rasy, etnického původu, pohlaví, věku a dalších charakteristik. Tyto informace vám mohou pomoct vytvořit nové koncepty, které rozšíří dosah vámi nabízeného obsahu.

Zde je několik příkladů informací o obsahu, které mohou být užitečné při vytváření konkrétních a relevantních klíčových slov:

 • Názvy živočišných druhů

 • Názvy kuchyní

 • Druhy oblečení a typy účesů

 • Demografické charakteristiky schválené modely a komunitou popisující rasu, etnický původ, kulturní prostředí a další.

 • Názvy zařízení nebo postupů 

 • Názvy konkrétních akcí nebo událostí

Poznámka: Nikdy nepoužívejte názvy značek, loga a ochranné známky, protože jakékoli duševní vlastnictví třetích stran (IP) rozpoznané v rámci obsahu se musí odstranit nebo skrýt. Informace o prohlášení k majetkuochranných známkách / autorských právech najdete v našich právních pokynech. 

Jazyk

Klíčová slova a názvy musí být v jednom jazyce – v tom, který jste vybrali v rozbalovací nabídce „Píšu název a klíčová slova v“ na portálu Contributor.  

Aby byla klíčová slova účinná a přesná, doporučujeme používat jazyk, který zvládáte nejlépe. Vyhledávač služby Adobe Stock klíčová slova překládá automaticky, když kupující hledají v angličtině nebo v místních jazycích.  

Při přidávání metadat k datovým zdrojům, která mají místní relevanci, jako jsou lidé, uniformy, tradiční oblečení, architektura, flóra a fauna, doporučujeme používat místní jazyk. Když chcete přidat metadata ve svém místním jazyce pouze pro určitou skupinu datových zdrojů (ale ne pro ostatní zdroje), je důležité, abyste vybraný jazyk vždy ověřili v rozbalovací nabídce „Píšu název a klíčová slova v“. V případě neshody jazyků mezi volbou nabídky a metadaty se váš obsah při vyhledávání nezobrazí.

Poznámka: Výchozí jazyk v rozevírací nabídce vždy odpovídá jazyku operačního systému počítače. Pokud z rozbalovací nabídky vyberete jiný jazyk, pro další relaci se neuloží a budete ho muset vybrat znovu. 

Vytváření popisných názvů

Názvy jsou krátké, věcné popisy obsahu. Názvy mohou ovlivnit rozhodnutí lidí kupujících licence na obsah, proto je důležité je vytvářet s rozmyslem. 

 • Mladá žena si hraje s Jack Russel teriérem na pláži v Portlandu (Oregon, USA) a učí ho aportovat.

Zde je pár tipů, co dělat a co ne:

Co dělat: Používejte názvy, které obsah zákazníkům představí. Názvy lze vyhledávat a stanou se součástí adresy URL ve službě Adobe Stock.

Co dělat: Vytvářejte názvy, které jsou příhodné, popisné a přesné. 

Co dělat: Vytvářejte názvy maximálně o 70 znacích. Zákazníci tak budou moct obsah na webu najít snáz. 

Co nedělat: Při vytváření názvů nepoužívejte formální větné struktury. Zákazníci potřebují pouze fráze, které jsou snadno čitelné a srozumitelné. 

Co nedělat: S názvy nezacházejte jako se seznamy klíčových slov.

Co nedělat: V názvech nepoužívejte ochranné známky, názvy značek, názvy produktů ani jména osob.

Vždy: Při popisování lidí vždy používejte ohleduplný a zdvořilý jazyk.

Nikdy: Při popisu lidí, kultur, kulturních dědictví, přesvědčení, praktik nebo jiných informací spojených s identitou osoby nebo komunity nepoužívejte ponižující, hanlivý, ohrožující ani ubližující jazyk.

 

Tady je pár příkladů efektivních popisných názvů:

Název: Pár gayů objímající se v parku

Klíčová slova: Gay, pár, objímání, park, láska, dospělý, černý, přítel, ležérní oblečení, bílý, veselý, mazlení, randění, objímající, štěstí, životní styl, Los Angeles, Kalifornie, USA, mužský, muž, 20letí, mladý dospělý, nosí na zádech, dívá se do kamery, usmívá se, léto, den, venku, palma, vášeň, lidé, vztah, relaxační, léto, něha, pospolitost, dva lidé 

Název: Letecký pohled na horu Bromo, Indonésie

Klíčová slova: Hora Bromo, aktivní sopka, sopka, národní park, kráter, mrak, hora, obloha, krajina, příroda, scénický, klidná scéna, klid, geologie, cestování, letecký pohled, venku, soumrak, nikdo, Indonésie, Asie, Jáva, východní Jáva, národní park Bromo Tengger Semeru, hory Tennger

Název: Žena v laboratoři s obličejovou maskou a rukavicemi

Klíčová slova: Mikroskop, maska na obličej, pracuje, žena, laboratoř, vědkyně, věda, člověk, jedna osoba, chemie, experiment, dospělý, výzkumník, technik, zařízení, zdravotnictví, práce, profesionál, technologie, biologie, boční pohled, dlouhé vlasy, hnědé vlasy, klinika, laboratorní plášť

Používání funkce automatického vytváření názvů na portálu Contributor

Pokud odeslaný soubor nemá v metadatech uvedený název, portál Adobe Stock Contributor navrhne pro každý soubor až tři názvy v angličtině. Kliknutím na políčko názvu návrhy zobrazíte a můžete si vybrat, který chcete použít. Návrhy ale použít nemusíte a můžete zadat vlastní název. 

Poznámka: Tento nástroj funguje pouze v angličtině a doporučené názvy často neobsahují konkrétní informace, které zákazníci hledají. 

Pokud se rozhodnete doporučený název použít, zkuste přidat i další informace, jako například:

 • Místo (u obsahu týkajícího se cestování a přírody)

 • Konkrétní živočišné druhy

 • Názvy kuchyní

 • Další atributy, jako je požadované označení technologií umělé inteligence nebo generativní umělé inteligence (u obsahu vytvořeného pomocí těchto technologií)

Demografické údaje zadané v souhlasech modelů 

Pokud chcete určit klíčová slova a názvy, které popisují vaše modely, nahlédněte do formulářů souhlasu modelu. Pokud chcete do metadat zahrnout demografické údaje, ujistěte se, že jsou faktické a odpovídají tomu, jak se modely popsaly – demografické údaje nikdy neodhadujte. Přečtěte si článek o souhlasech modelů.  

Vytváření účinných klíčových slov  

Na co je potřeba pamatovat při vytváření klíčových slov, která pomůžou potenciálním zákazníkům obsah najít: 

Pořadí klíčových slov je rozhodující: Klíčová slova řaďte podle důležitosti. To je naprosto zásadní, aby byl obsah ve službě Adobe Stock zájemci snadno dohledatelný.  

Buďte popisní, ale nepoužívejte příliš slov: Můžete zadat až 49 klíčových slov. Různé typy obsahu vyžadují různé úrovně složitosti klíčových slov. Zvolte strategii, která vám umožní vyprávět příběh konzistentně, ale nezapomeňte do metadat přidat následující informace:

 • Kdo nebo co je hlavním objektem?  

 • Jaké akce jsou zobrazeny?

 • Jaké je prostředí objektu? 

 • Platí pro daný obsah nějaké klíčové kompoziční nebo technické aspekty? Řekněme například, že vytváříte generativní umění. Pokud nákupčí píše příběh o umělé inteligenci a chce k její ilustraci použít generativní umění, k vyhledání vašeho obsahu by mu měla pomoci klíčová slova jako „umělá inteligence“ a „generativní umění“.

 • Existují nějaká slova, která můžete použít ke zdůraznění konkrétních a jedinečných detailů v datových zdrojích?

Při psaní klíčových slov použijte slova z názvu: Vytvořený název použijte jako výchozí bod pro klíčová slova. V rámci prvních 10 klíčových slov použijte jednotlivá slova a koncepty z názvu, ať zvýšíte relevanci při vyhledávání. Pokud potřebujete další informace, přejděte na web Adobe Stock Artist Hub a stáhněte si příručku pro přispěvatele.

Dodržujte i další pokyny:

 • Samostatná klíčová slova: Oddělte popisné prvky od předmětů. Například slova „bílé“, „hebké“, „mládě“ a „štěně“ jsou přesná, měli byste je ale přidat jako samostatná klíčová slova. Pokud z nich vytvoříte jedno klíčové slovo, nepřeloží se a ani se kupujícím správně nezobrazí. Na druhou stranu „polární liška“ je skvělé klíčové slovo, stejně jako její vědecký název „Vulpes lagopus“.

 • Obecná a specifická klíčová slova: Obsah bude viditelnější, pokud vezmete v úvahu několik úrovní specifičnosti. S klíčovým slovem „polární liška“ zadejte také klíčová slova jako „zvíře“, „savec“ a „masožravec“.
 • Obsah zviditelníte také uváděním míst: Přidejte zemi zobrazenou v obsahu, abyste zákazníkům pomohli najít oblastně příhodný obsah. Pokud do klíčových slov zahrnete například město, stát nebo provincii, přidejte také zemi. (Slova Londýn, Anglie vytváří jiný dojem než Londýn, Ontario.) A kuchyň v Mexiku také vypadá jinak než kuchyň v Japonsku, Norsku nebo USA. Zákazníci očekávají přesnost, proto nepoužívejte více míst, která by datový zdroj mohl zobrazovat. Konfliktní informace snižují důvěru a často vedou ke stížnostem zákazníků. Zákazníci a jejich cílové skupiny poznají rozdíl mezi Havají a Kostarikou.  
 • Konceptuální prvky: Přidejte konceptuální klíčová slova popisující pocity, náladu nebo trendy (například samota, dětství, milníky a ochrana). „Chlad“ je vhodné klíčové slovo k obrázku kostky ledu – „teplo“ nikoli. 

 • Počet lidí: Co se týká obsahu datového zdroje, zákazníci vždy chtějí znát počet lidí. V případě jednotlivců nebo malých skupin přidejte počet lidí jako klíčové slovo. Zadejte například „jedna osoba“ nebo „tři lidé“. Pokud zdroj neobsahuje žádné osoby, uveďte klíčové slovo „nikdo“. V klíčových slovech nikdy neuvádějte jména osob.

 • Popis prostředí: Použijte například klíčová slova „uvnitř“, „venku“, „den“, „noc“, „slunečno“ nebo „zataženo“. 

 • Pohled: Zadejte úhel pohledu zachycující obsah obrázku. Například „pohled z výšky“, „přímo nad“, „letecký záběr“ nebo „pohled z dronu“. 

 • Demografické údaje: Pokud znáte například etnickou příslušnost, rasu, kulturní dědictví, věk, pohlaví nebo postižení, přidejte je do klíčových slov. Komunikujte se svými modely, abyste používali jazyk, který příslušné jednotlivce a komunity přesně reprezentuje.  

 • Volbu jazyka raději třikrát zkontrolujte na portálu Contributor v rozbalovací nabídce „Píšu název a klíčová slova v“, ať máte jistotu, že odpovídá jazyku názvu a klíčových slov. Pokud se neshodují, váš obsah se ve výsledcích hledání nezobrazí.

 • Jako klíčová slova nepoužívejte duševní vlastnictví třetí strany (názvy společností a značek) a nepoužívejte ani žádná klíčová slova, která jsou s duševním vlastnictvím třetí strany úzce spojená. Pokud se chcete o autorských právech dozvědět více, klikněte sem.

Pokud potřebujete poradit ohledně klíčových slov pro konkrétní témata, jako jsou lidé, zvířata, místa a jídlo, nahlédněte do našeho průvodce tvorbou názvů a klíčových slov.

Tady je pár příkladů účinných skupin klíčových slov:

Název: Starší žena protahující si svaly na pláži

Klíčová slova: žena, záda, svalnatá, protahování, svaly, pláž, bílá, senior, dospělý, jedna osoba, plavky, koupací čepice, paže, vlna, nebe, síla, sportovec, venku, den, lidé, životní styl

Název: Život se znakovým jazykem

Klíčová slova: znakový jazyk, rodina, setkání, neslyšící, tři lidé, komunikace, usměvaví, sedící, stůl, uvnitř, japonský, Japonsko, dva rodiče, rodina s jedním potomkem, Asiat, dospělý, dítě, černé vlasy, brýle, matka, otec, dcera, spokojenost, štěstí, spolu

Název: Ilustrace psa boxera s brýlemi

Klíčová slova: pes boxer, pes, jedno zvíře, boxer, brýle, hlava, vážný, černá, červená, žlutá, sítotisk, rustikální, humor, klasický, retro, mazlíček, nikdo, zvíře

Název: Mladí lidé hrající mikádo

Klíčová slova: dospělý, 20, 30, mladí, přátelství, ženy, muži, transfem, transgender, uvnitř, lidé, čtyři lidé, sedí, doma, spolu, slunečno, hra, uvnitř, koncentrace, hraní, stůl, mikádo, koktejl 

Název: Letecký záběr na chrám Uluwatu, Bali

Klíčová slova: letecký záběr, chrám Uluwatu, oceán, pobřeží, útes, skála, tropický, příroda, krajina, dramatický, scénický, náboženství, hinduistický, svěží, vlna, voda, moře, Indonésie, venku, den, nikdo, cestování, Bali, Asie 

Umělci společnosti Adobe: Rawpixel.com | 230337669, AmazingAerialAgency | 343928349, Michelle Mildenberg | 337369119, Peathegee Inc – Blend Images | 118332630, Osato/Kurita/Circus | 480899536, Inst:@victoria_novak | 153150557, Sophia Emmerich | 543460183, Dmitry | 133484809 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?