Vytvoření poutavých názvů a klíčových slov je nezbytné, aby si jich zákazníci ve službě Adobe Stock všimli a licencovali je.

Názvy

Názvy jsou krátké popisy materiálu, které obvykle tvoří věty (například: šťastná rodina hrající si s míčem na pláži). Je důležité udávat relevantní, popisné a přesné informace. Popis materiálu bude mít vliv na rozhodnutí zákazníka, zda si má daný materiál zakoupit.

Název není seznamem klíčových slov. Namísto toho by měl název představit vaše soubory zákazníkovi. Názvy jsou důležité také pro používané vyhledávací moduly. Pamatujte, že vaše materiály je možné vyhledat i při obecném hledání na webu. Z tohoto důvodu doporučujeme omezit názvy maximálně na 70 znaků, protože výsledky hledání zobrazí jen 70 znaků.

Do názvu nedávejte názvy chráněné ochrannou známkou, názvy značek, názvy produktů ani jména osob. Obecně by se v názvech neměla objevovat etnická příslušnost osob.

Funkce automatického názvu v portálu pro přispěvatele (pouze v angličtině)

Pokud nahrávaný soubor nemá v metadatech uveden název, portál pro přispěvatele navrhne v zájmu úspory času u každého obrázku tři názvy v angličtině. Kliknutím na políčko názvu návrhy zobrazíte a můžete si vybrat ten, který chcete použít. Návrhy můžete také ignorovat a zadat vlastní název.

Poznámka:

Názvy ve službě Adobe Stock nelze vyhledávat. Obsah je vyhledáván prostřednictvím klíčových slov, proto jako klíčová slova zadejte všechna důležitá slova z názvu.

Přehled klíčových slov

Klíčová slova se používají, aby kupující mohli najít váš obsah. Představte si, jak by potenciální kupující postupoval při hledání vašeho obrázku. Uvádíme několik rad:

Pořadí klíčových slov je rozhodující: Klíčová slova seřaďte podle důležitosti. Tento krok je to nejdůležitější, co můžete udělat pro to, aby byl obsah ve službě Adobe Stock nalezen.

Buďte popisní, ale ne zbytečně podrobní: Doporučujeme používat 15 až 25 klíčových slov, i když nástroj umožňuje zadat až 50.

Jeden jazyk: Všechna klíčová slova musí být ve stejném jazyce, který musí odpovídat jazyku vybraném v části „Jazyk klíčových slov“. Náš modul pro vyhledávání automaticky překládá všechna klíčová slova do ostatních jazyků, které jsou ve službě Adobe Stock k dispozici. Podporujeme zadávání názvů a klíčových slov v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině, italštině, polštině, portugalštině, japonštině a korejštině.

Zkopírujte slova z názvu: Jako klíčová slova zadejte všechna důležitá slova z názvu.

Podstatná jména: Používejte podstatná jména v jednotném čísle (tygr, notebook, duha, koktejl).

Slovesa: Činnosti popisujte v infinitivu (běžet, skákat, zpívat, smát se).

Slovní spojení: Dvou- a víceslovná spojení zadávejte jako slovní spojení i jako zvláštní termíny (polární liška, polární, liška).

Evokujte příběh: Po popisu základních prvků přidejte konceptuální klíčová slova popisující pocity, nálady nebo trendy (samota, dětství, milník, ochrana).

Bez lidí: Pokud na obrázku nejsou žádní lidé, přidejte klíčová slova „bez lidí“ a „nikdo“.

Popište scénu: Aby si lidé dokázali scénu lépe představit, používejte klíčová slova jako uvnitř, venku, den, noc, slunečno, zataženo, interiér a exteriér.

Image # 118332630 Žena protahující svaly na pláži žena, dozadu, protahovat, sval, pláž, Běloch, senior, dospělý, plavky, čepice, plavání, paže, vlna, obloha, síla, humor, sportovec, venku, den, lidé, sama, životní styl Image # 153150557 Ilustrace psa–boxera s brýlemi ilustrace, kresba, pes–boxer, brýle, pes, hlava, vážné, černá, červená, žlutá, sítotisk, ručně kreslený, ručně vyrobený, rustikální, humor, starobylé, retro, domácí zvíře, umění, umění., žádní lidé, nikdo Image # 133484809 Letecký pohled na chrám Uluwatu na Bali zvíře, letecky, chrám Uluwatu, chrám, oceán, pobřeží, útes, skála, tropický, Bali, příroda, krajina, multilokalismus, dramatický, scénické, náboženství, bujný, vlna, voda, moře, Indonésie, venku, den, žádní lidé, nikdo, cestování

Tipy na klíčová slova pro konkrétní předměty

Typ předmětu: Použijte nejkonkrétnější podstatné jméno v jednotném čísle, které předmět popisuje (jablko Granny Smith, láhev, povoz).

Popis předmětu: K popisu vzoru, barvy, textury nebo stavu předmětu použijte přídavná jména.

Část těla: Drží předmět ruka? Noha v botě? Přidejte klíčové slovo pro danou část těla.

Počet předmětů: Popište počet předmětů až do pěti. Pro více než pět předmětů použijte klíčové slovo „skupina“ (jeden, předmět nebo skupina, pět, předmět).

Uspořádání: Jak jsou předměty uspořádány (řada, náhodně, kupa, zátiší)?

Samostatný: Je předmět samostatně na pozadí (samostatný)?

Prostor na text: Je v obrázku místo na přidání textu (prostor na text)?

Prostředí: Pokud je to možné, popište denní dobu (den, noc, východ slunce, západ slunce). Je to uvnitř nebo venku? Zadejte venku nebo uvnitř. Je to architektonický interiér nebo exteriér? Zadejte interiér nebo exteriér. Pokud je zřejmé roční období, zadejte jaro, léto, podzim nebo zimu. Je na obrázku patrné počasí? Použijte klíčová slova jako slunečno, déšť, vítr.

Barva: Přesně popište barvu nebo barvy předmětů.

Koncept nebo trend: Pokud se to hodí, použijte k popisu objektu konceptuální nebo trendová klíčová slova (samota, klid, různorodost).

Úhel pohledu: Jaký je úhel pohledu zachycený na snímku (pohled shora, přímo nad hlavou)?

Počet lidí: Zadejte počet lidí a pro jednu osobu použijte „sám“. Pro dva lidi použijte „pár“ nebo „dvojice“. U tří až deseti lidí použijte „skupina“ a číslo (skupina, tři) a „dav“, pokud je lidí víc, než se dá spočítat. Pokud osoba není hlavním předmětem obrázku, použijte „náhodný“.

Věk/pohlaví: Pokud máte souhlas modelu, zadejte konkrétní věk a pohlaví. Pokud ne, použijte obecný popis věku a pohlaví na základě vzhledu (dítě, chlapec, dívka, muž, žena, dospělý).

Etnický původ: Pokud máte souhlas modelu, zadejte konkrétní etnický původ. Pokud ne, zadejte obecný etnický původ na základě dostupných vodítek, jako je jméno, místo nebo jazyk, a také vzhled.

Vztah: Popište vztah mezi osobami, pokud ho znáte (rodina, matka, syn, babička).

Role: Popište významné role osob, například povolání (pekař, student, podnikatel).

Činnost: Co lidé na obrázku dělají? Použijte infinitiv slovesa (běhat, skákat, vařit).

Emoce: Pokud je v obrázku významná emoce, přidejte ji jako klíčové slovo (smutný, naštvaný, šťastný).

Výraz: Pokud je na obrázku zřetelný výraz obličeje, popište ho (mračení, úsměv, zavřené oči).

Oblečení: Popište oblečení, které mají osoby na sobě (šaty, neformální, triko).

Vzhled: Popište fyzický vzhled osob (krásný, blond, dredy).

Samostatný: Je osoba samostatně na pozadí (samostatný)?

Prostor na text: Je v obrázku místo na přidání textu (prostor na text)?

Prostředí: Pokud je to možné, popište denní dobu (den, noc, východ slunce, západ slunce). Je to uvnitř nebo venku? Zadejte venku nebo uvnitř. Je to architektonický interiér nebo exteriér? Zadejte interiér nebo exteriér. Pokud je zřejmé roční období, zadejte jaro, léto, podzim nebo zimu. Je na obrázku patrné počasí? Použijte klíčová slova jako slunečno, déšť, vítr.

Koncept nebo trend: Pokud se to hodí, použijte k popisu osob konceptuální nebo trendová klíčová slova (odhodlání, ticho, fluidní já).

Úhel pohledu: Jaký je úhel pohledu zachycený na snímku (portrét, celá postava)?

Živočišné druhy: Buďte co nejkonkrétnější, pokud jde o druh zvířete, včetně latinského názvu (tygr indický, Panthera tigris tigris).

Počet zvířat: Do pěti uveďte počet zvířat, u většího počtu použijte klíčové slovo „skupina“.

Pohlaví zvířete: Pokud u druhu existují slova pro obě pohlaví, zadejte výraz pro konkrétní pohlaví (ovce, kohout, slepice, laň).

Věk zvířete: Pokud je zřejmý věk zvířete, zadejte vhodné popisné slovo. Místo slova „mládě“ použijte slovo pro konkrétní zvíře (tele, kuře, jehně).

Činnost: Co zvířata na obrázku dělají? Použijte infinitiv slovesa (migrovat, spát, běžet).

Vzhled: Popište podobu, texturu a rysy zvířete.

Barva: Přesně popište barvu nebo barvy zvířat.

Samostatný: Je zvíře samostatně na pozadí (samostatný)?

Prostor na text: Je v obrázku místo na přidání textu (prostor na text)?

Prostředí: Pokud je to možné, popište denní dobu (den, noc, východ slunce, západ slunce). Je to uvnitř nebo venku? Zadejte venku nebo uvnitř. Je to architektonický interiér nebo exteriér? Zadejte interiér nebo exteriér. Pokud je zřejmé roční období, zadejte jaro, léto, podzim nebo zimu. Je na obrázku patrné počasí? Použijte klíčová slova jako slunečno, déšť, vítr.

Koncept nebo trend: Pokud se to hodí, použijte k popisu zvířat konceptuální nebo trendová klíčová slova (domácí zvířata, safari, ochrana).

Úhel pohledu: Jaký je úhel pohledu vyobrazený na snímku (zboku, zepředu, zblízka)?

Antropomorfní: U zvířat, která jsou záměrně podobná lidem, použijte výraz „antropomorfní“.

Zeměpisná poloha: Buďte co nejkonkrétnější a využijte při tom poskytnutá políčka metadat (Titulek, Země–PrimárníNázevMísta) nebo další vyhledávání. Pokud není možné místo určit, nezadávejte jej.

Koncept nebo trend: Pokud se to hodí, použijte k popisu místa konceptuální nebo trendová klíčová slova (multilokalismus, touha po cestování).

Kulturní výrazy: Přidejte vyhledávací výrazy popisující tradiční kulturní činnosti, oblečení nebo jídlo (dirndl, boršč, sárí).

Typ místa: Jaký druh místa to je (farma, kancelář, město, hřbitov, náměstí)?

Popis místa: Jak byste místo popsali (venkov, město, panoráma, pláž, poušť)?

Prostředí: Pokud je to možné, popište denní dobu (den, noc, východ slunce, západ slunce). Je to uvnitř nebo venku? Zadejte venku nebo uvnitř. Je to architektonický interiér nebo exteriér? Zadejte interiér nebo exteriér. Pokud je zřejmé roční období, zadejte jaro, léto, podzim nebo zimu. Je na obrázku patrné počasí? Použijte klíčová slova jako slunečno, déšť, vítr.

Úhel pohledu: Jaký je úhel pohledu zachycený na snímku (seshora, zepředu, zezadu)?

Druh rostliny: K popisu rostliny nebo květiny použijte co nejkonkrétnější výraz včetně latinského názvu (denivka, Hemerocallis).

Popis rostliny: Použijte výraz popisující vzhled rostliny (květ, bujný, orosený, trnitý).

Samostatný: Je rostlina samostatně na pozadí (samostatný)?

Prostor na text: Je v obrázku místo na přidání textu (prostor na text)?

Prostředí: Pokud je to možné, popište denní dobu (den, noc, východ slunce, západ slunce). Je to uvnitř nebo venku? Zadejte venku nebo uvnitř. Je to architektonický interiér nebo exteriér? Zadejte interiér nebo exteriér. Pokud je zřejmé roční období, zadejte jaro, léto, podzim nebo zimu. Je na obrázku patrné počasí? Použijte klíčová slova jako slunečno, déšť, vítr.

Barva: Přesně popište barvu nebo barvy rostlin nebo květin.

Koncept nebo trend: Pokud se to hodí, použijte k popisu rostliny konceptuální nebo trendová klíčová slova (multilokalismus, samota, surrealismus, štěstí).

Úhel pohledu: Jaký je úhel pohledu zachycený na snímku (pohled shora, přímo nad hlavou)?

Druh jídla: K popisu jídla použijte co nejkonkrétnější podstatné jméno v jednotném čísle (pizza, jablko, koktejl, tiramisu).

Popis jídla: Použijte popisné výrazy týkající se barvy, textury, chuti, vlastností nebo kulturního významu jídla (zelený, čerstvý, pikantní, bio, italský, oslava).

Technika vaření: Pokud znáte techniku přípravy, zadejte ji (grilování, pára, vaření).

Koncept nebo trend: Pokud se to hodí, použijte k popisu jídla konceptuální nebo trendová klíčová slova (umělecký, zdravý, požitek).

Objekty související s jídlem: Popište všechny důležité předměty, které s jídlem souvisejí (tažín, prkénko, tác).

Samostatný: Je jídlo samostatně na pozadí (samostatný)?

Prostor na text: Je v obrázku místo na přidání textu (prostor na text)?

Prostředí: Je to uvnitř nebo venku? Zadejte venku nebo uvnitř. Je to architektonický interiér nebo exteriér? Zadejte interiér nebo exteriér.

Úhel pohledu: Jaký je úhel pohledu zachycený na snímku (zblízka, přímo shora)?

Klíčová slova v portálu přispěvatele

Funkce pro automatické vytváření klíčových slov na portálu pro přispěvatele umožňuje jejich rychlé a snadné vytváření. Nástroj navrhne až 25 klíčových slov. Zkontrolujte jejich přesnost, upravte jejich pořadí, smažte nebo upravte nesouvisející klíčová slova a použijte vhodnější, která vám pomohou zvýšit prodej. Funkce automatického přiřazení klíčových slov se z vašich zásahů dokáže poučit a svoji práci při dalším použití zlepší.

Panel Klíčová slova
Přetáhněte klíčové slovo na požadované místo (1), přesuňte klíčové slovo na začátek (2) nebo odstraňte klíčové slovo (3)

Změna pořadí: umístěte kurzor myši na číslo nalevo od klíčového slova. Číslo se změní na tečkovanou mřížku (1). Klikněte myší a přetáhněte klíčové slovo nahoru nebo dolů. Chcete-li klíčové slovo přesunout na začátek, klikněte na šipku napravo od klíčového slova (2). Budete-li chtít klíčové slovo odstranit, klikněte na symbol X napravo od klíčového slova (3).

Hromadný výběr: Pokud na portálu pro přispěvatele indexujete podobné materiály, můžete vybrat více obrázků zároveň.

Metadata: Pokud přidáte klíčová slova do souborů v aplikaci Photoshop, Lightroom Classic CC, Lightroom CC nebo Bridge, budou zachována i na portálu pro přispěvatele a nedojde k automatickému přidání žádných klíčových slov. Klíčová slova zadaná do aplikace Lightroom Classic CC jsou však uvedena v abecedním pořadí. Ujistěte se, že jste je později na portálu pro přispěvatele seřadili podle důležitosti. 

Umístění vymazaných klíčových slov a odkaz pro obnovení
Možnost vymazání klíčových slov a jejich automatické obnovení

Odstranění a nahrazení: podle potřeby můžete odstranit stávající klíčová slova a začít znovu s automaticky vloženými klíčovými slovy. Pokud je budete chtít odstranit a nahradit, vyberte možnost Vymazat všechna klíčová slovaAktualizovat automatickou tvorbu klíčových slov v dolní části oblasti s klíčovými slovy (viz výše). 

Přepínač Vložit klíčová slova
Při zapnutí funkce Vložit klíčová slova můžete do pole vložit více klíčových slov; při jejím vypnutí se budou klíčová slova zobrazovat v jednotlivých polích

Kopírování a vložení: Pokud k vytvoření klíčových slov použijete externí textový soubor, systém je dokáže vložit do různých polí. Klíčová slova můžete také kopírovat z jednoho obrázku do druhého. Pomocí zapnutého přepínače Vložit klíčová slova vložte požadovaná klíčová slova oddělená čárkou do pole. Klíčová slova jsou automaticky distribuovány do vlastních polí. Zkontrolujte pořadí a přesuňte nejdůležitější klíčová slova do prvních sedmi míst.

Soubory CSV: Zvažte použití souboru CSV ke sledování a odesílání klíčových slov. Další informace o souborech CSV naleznete v tématu Uspořádání pomocí souborů CSV

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online