Úprava a odstranění souborů

Naučte se měnit a mazat soubory na portálu Adobe Stock pro přispěvatele.

Úprava portfolia

Po odeslání souborů u nich můžete měnit název, kategorii nebo klíčová slova. Stejně tak můžete soubor zcela smazat. Veškeré tyto zásahy jsou možné po schválení souboru nebo před jeho odesláním. Nelze odstranit ani upravit soubor, u kterého probíhá kontrola, nebo který byl zamítnut.

Zde můžete soubor smazat nebo upravit jeho název a klíčová slova

Úprava souboru ve vašem portfoliu

 1. Přejděte na své Portfolio.
 2. Klikněte na soubor, který chcete upravit.
 3. Otevře se větší miniatura, pod kterou bude pole s názvem, kategorií a klíčovými slovy (1).
 4. Umístěte kurzor na položku, kterou chcete upravit, a klikněte na ikonu tužky (2).
 5. Upravte položku a klikněte na tlačítko Uložit.

Odstranění souboru ve vašem portfoliu

 1. Přejděte na své Portfolio.
 2. Klikněte na soubor, který chcete upravit.
 3. Klikněte na ikonu koše (3).
Podle potřeby můžete přesouvat nebo odstranit určitá klíčová slova nebo je všechny odstranit a nahradit je za automaticky vytvořená klíčová slova.

Úprava souboru v nabídce Odeslané soubory

 1. Přejděte do nabídky Odeslané soubory.
 2. Zobrazení větší miniatury obrázku: vyberte miniaturu, kterou chcete zkontrolovat. 
 3. Poté klikněte na dvojitou šipku v horní části panelu pro indexování na pravé straně a otevřete tak náhled.
 4. Náhled obrázku zavřete kliknutím na symbol X v pravém horním rohu.

Změna pořadí klíčových slov:

 1. Umístěte kurzor myši na číslo nalevo od klíčového slova. Číslo se změní na tečkovanou mřížku (4). Klikněte myší a přetáhněte klíčové slovo nahoru nebo dolů. 
 2. Chcete-li klíčové slovo přesunout na začátek, klikněte na šipku napravo od klíčového slova (5). 
 3. Budete-li chtít klíčové slovo odstranit, klikněte na symbol X napravo od klíčového slova (6).

Odstranění a nahrazení klíčových slov: 

 1. Pokud budete chtít odebrat stávající klíčová slova a začít znovu s automaticky vytvořenými klíčovými slovy, vyberte možnost Vymazat všechna klíčová slova (7) 
 2. Poté vyberte možnost Aktualizovat automatickou tvorbu klíčových slov (8). 
Soubory můžete odstranit ještě před odesláním k prezentování

Odstranění souboru v nabídce Odeslané soubory

 1. Přejděte do nabídky Odeslané soubory.
 2. Klikněte na soubor, který chcete odstranit.
 3. V dolní části panelu Klíčová slova vyberte možnost Odstranit soubor (viz výše).
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.