Příručka uživatele Zrušit

Souhlasy vlastníků fotografovaného objektu

 1. Příručka uživatele portálu Stock Contributor
 2. Proč přispívat do služby Adobe Stock
  1. Výhody přispívání
  2. Oblast našeho zájmu
  3. Rady pro úspěšně přispívání
 3. Vytvoření a správa účtu
  1. Vytvoření účtu
  2. Správa stránky s profilem přispěvatele
  3. Navigace v účtu
  4. Potřebujete pomoc?
 4. Právní omezení
  1. Účetní pokyny a pokyny pro odesílání
  2. Právní terminologie a autorské právo
  3. Prohlášení modelu a ochrana modelů
  4. Požadavky na souhlas majitele fotografovaného objektu
  5. Omezení týkající se objektů na fotografiích
  6. Používání vašeho obsahu
  7. Nahlásit podezření na zneužití adresy IP
 5. Požadavky na obsah
  1. Požadavky na fotografie a ilustrace
  2. Požadavky na vektorovou grafiku
  3. Požadavky na video
  4. Požadavky na obsah vytvořený generativní umělou inteligencí
  5. Soubory PNG s požadavky na průhlednost
  6. Požadavky na ilustrativní redakční obsah
  7. Požadavky na šablony pohyblivé grafiky
  8. Požadavky na předlohy návrhu
  9. Prémiové kolekce a kolekce 3D materiálů
  10. Pravidla pro různorodý a inkluzivní obsah
 6. Příprava a odeslání obsahu
  1. Povolené a zakázané postupy při práci s fotografiemi
  2. Povolené a zakázané postupy při práci s vektorovou grafikou
  3. Povolené a zakázané postupy při práci s videem
  4. Nahrávání obsahu
  5. Odeslání souhlasu modelu nebo majitele fotografovaného objektu
 7. Efektivní popis obsahu
  1. Názvy a klíčová slova
  2. Výběr správné kategorie
  3. Úpravy a odstraňování souborů
  4. Uspořádání pomocí souborů CSV
 8. Proces kontroly
  1. Kontrola
  2. Důvody pro zamítnutí souborů
  3. Kvalita a technické otázky
  4. Podobný obsah versus spam
 9. Platby a daně
  1. Výplaty odměn
  2. Podrobnosti o licenčních poplatcích pro přispěvatele
  3. Časté dotazy týkající se daní pro přispěvatele

Zjistěte, jaká oprávnění potřebujete k zobrazení objektů ve vašich datových zdrojích ve službě Stock. 

Co je to souhlas vlastníků fotografovaného objektu a kdy jej potřebujete? 

Když vaše obrázky zobrazují rozpoznatelná místa, budovy, umělecká díla, auta, domácí mazlíčky nebo jiný majetek ve vlastnictví někoho jiného, před odesláním do služby Adobe Stock často potřebujete jeho svolení. Vlastníci objektu vám dávají souhlas podpisem souhlasu vlastníků fotografovaného objektu.

Souhlasy vlastníků fotografovaného objektu je právní dohoda mezi vámi a vlastníkem objektu – nebo zástupcem společnosti, pokud je objekt ve vlastnictví společnosti. Podepsáním souhlasu vlastníka fotografovaného objektu vám tato osoba dává svolení k použití obrázku pro komerční účely.

Zde je několik příkladů příspěvků, které vyžadují souhlas vlastníků fotografovaného objektu: 

 • Fyzická nebo digitální umělecká díla zobrazující fiktivní osobu, včetně malovaných, kreslených a generovaných ilustrací.
 • Známé pamětihodnosti, historická místa nebo moderní architektura 
 • Objekty chráněné autorským právem, jako jsou umělecká díla, knihy, mapy a fiktivní postavy 
 • Rozpoznatelné exteriéry či interiéry soukromých prostor a budov 
 • Tvary známých produktů, jako jsou hračky, lahve, luxusní nábytek, vozidla a letadla 
 • Jedinečná zvířata, jako závodní koně, známá domácí zvířata a určitá zvířata ze zoologické zahrady 
 • Místa, na která se vztahují pokyny upravující podmínky fotografování, jako jsou stadiony, muzea, koncertní sály a zábavní parky

Další podrobnosti a vizuální příklady naleznete v části s příklady níže, kde také získáte další informace o objektech s omezeními souvisejícími s duševním vlastnictvím, soukromím a dalšími omezeními fotografování. 

Získejte formulář pro souhlas vlastníků fotografovaného objektu a kontrolní seznam. 

Šablonu souhlasu vlastníků fotografovaného objektu můžete získat ze služby Adobe Stock, ale přijímáme také formuláře souhlasu z jiných zdrojů, pokud jsou správně vyplněny a obsahují všechny informace, které potřebujeme. 

Formulář souhlasu si můžete stáhnout přímo z této uživatelské příručky nebo na portálu Contributor, nebo můžete použít službu Adobe Acrobat Sign k nasměrování pro elektronický podpis na portálu – pro funkčnost není třeba stahovat žádný software. Další informace 

Zde je to, co uvidíte v portálu Contributor:

Před nahráním souhlasu si stáhněte náš podrobný kontrolní seznam, abyste se ujistili, že jste uvedli všechny informace, které potřebujeme. 

Souhlasy vlastníků fotografovaného objektu přijímáme v řadě jazyků, mimo jiné:

   

Podívejte se na příklady a zjistěte, kdy potřebujete souhlas vlastníků fotografovaného objektu a kdy ne. 

Soukromé prostory a budovy 

Pokud fotografujete, filmujete nebo dokonce i jen ilustrujete rozpoznatelný objekt, budete pravděpodobně potřebovat souhlas vlastníků fotografovaného objektu. Na druhou stranu možná nebudete potřebovat souhlas vlastníků fotografovaného objektu, pokud objekt není hlavním předmětem vašeho obrázku nebo videa – jako v případě městského panoramatu, které zobrazuje několik budov.

Příklady objektů, které vyžadují souhlas: 

 

 • Místa se vstupem podmíněným zakoupením vstupenky, jako jsou zábavní parky, muzea, zámky apod., 
 • unikátní domy nebo jejich části (jako je jejich interiér), které jsou snadno rozpoznatelné, ať již podle svého designu, nebo jiných znaků, jako je Gaudího Casa Batlló v Barceloně,
 • rozpoznatelná pamětihodnost nebo obchodní nemovitost v ústředí fotografie, filmu či ilustrace, jako je Burj Al Arab v Dubaji.

Příklady objektů, které nevyžadují souhlas: 

Pokud vaše materiály zachycují běžné domy nebo interiéry, které nemají žádné unikátní prvky, jako na níže uvedené fotografii, souhlas není potřeba. 

To samé platí i pro běžné pouliční záběry nebo panoramata města, jako je ten následující: 

Souhlas vlastníka fotografovaného objektu není zapotřebí u panoramat měst, která nemají jeden ústřední bod. Zde je příklad:  

Pokud se ale na obrázku zaměříte na konkrétní budovu, souhlas bude zapotřebí.  

Pamětihodnosti a památky

Souhlas vlastníka fotografovaného objektu může být zapotřebí při fotografování nebo natáčení videa se známými budovami a pamětihodnostmi, které jsou mladší 120 let. Pro následující obrázek byste tedy souhlas nepotřebovali: 

Zde je místo, kde to může být složité: Pokud byla struktura jakýmkoli způsobem upravena, musíte od nového architekta získat povolení k nemovitosti. Například Eiffelova věž byla postavena v roce 1889, ale osvětlení bylo doplněno v roce 1985. Fotografie věže za denního světla nevyžaduje souhlas, ale noční fotografie se světelnou instalací souhlas vyžaduje.

Veřejná doprava a jedinečná místa 

Při fotografování nebo pořizování videa veřejné dopravy je zapotřebí výslovný souhlas spravující entity. Stejně jako u ostatních produktů a služeb využívá většina linek metra ochranné známky a ochranu autorským právem v případě značení, map, log, ukazatelů trasy, budov apod.

Ať už vaše obrázky a videa obsahují systémy veřejné dopravy nebo jiná jedinečná místa, před jejich odesláním do služby Adobe Stock musíte odstranit všechny ochranné známky a obsah chráněný autorským právem. Zde je vyčištěná fotografie, která by nevyžadovala souhlas vlastníků fotografovaných objektů:

Generické výlohy a značení, která byla „pročištěna“ od rozpoznatelných názvů, je možné nahrát i bez souhlasu, jako v následujícím případě: 

 

Obecně platí, že souhlas majitele fotografovaného objektu vyžadují rozpoznatelné soukromé nebo obchodní nemovitosti. Někdy však může dojít ke komplikacím, jako například v případě newyorské burzy. Ochrannou známkou je chráněna pouze přední část budovy, takže následující záběr by nevyžadoval souhlas vlastníků fotografovaného objektu:

Snímek pořízený ze strany budovy newyorské burzy souhlas nevyžaduje.

Duševní vlastnictví

Předměty 

Pokud váš obsah obsahuje logo nebo ochrannou známku, musíte je odstranit. Obecně však možná nebudete souhlas potřebovat, pokud objekty nejsou identifikovatelné a jsou pouze součástí celkové scény.

Produkty a rozpoznatelná balení nesmí být hlavním objektem obrázku a některé se nesmí ve vašem obsahu vůbec objevit. Podívejte se na známá omezení týkající se obrázků

Zde je obrázek obecného mobilního zařízení, které nepotřebuje souhlas vlastníků fotografovaných objektů:

Umění a historické předměty

V případě uměleckých děl a historických předmětů, jako jsou ty, které jsou vystaveny jako exponáty v muzeu, je zapotřebí zajistit souhlas umělce nebo objektu. Pokud pořizujete fotografie nebo videa v muzeu nebo galerii, musíte dodržovat jejich pravidla o omezení použití.

Pro moderní umění, jako jsou nástěnné malby nebo sochy na veřejném prostranství, je souhlas vlastníků fotografovaného objektu zapotřebí. I pokud odesíláte obrázek svého vlastního uměleckého díla, musíte odeslat současně i podepsaný souhlas vlastníků fotografovaného objektu.

Pokud umělecký obsah ve vašem obsahu nelze rozpoznat, jako na této fotografii, souhlas vlastníků fotografovaného objektu nepotřebujete:

Umělecké dílo je nerozpoznatelné, souhlas majitele fotografovaného objektu tak není zapotřebí.

Graffiti a pouliční umění

Graffiti a pouliční umění často podléhají autorským právům. Jediné případy, kdy souhlas nemusí být nutný, jsou tyto:

 • Graffiti je skutečně vedlejší součástí obrázku nebo je daleko v pozadí.
 • Obrázek využívá malou hloubku ostrosti, díky které je umělecké dílo nerozpoznatelné.
 • Obrázek je pořízen z extrémní blízkosti a je viditelná pouze malá část uměleckého díla, například jako pozadí pro fotografovanou osobu.

 Pro níže uvedenou fotografii byste potřebovali pouze souhlas fotografované osoby: 

Tetování 

Tetování jsou považována za umělecká díla, takže je třeba vzít v úvahu jejích viditelnost a obsah samotného tetování. Pokud tetování není hlavním předmětem fotografie, souhlas nepotřebujete, nicméně v těchto případech jej již potřebovat budete:

 • Tetování je fotografováno zblízka a je hlavním objektem fotografie.
 • Tetování zobrazuje jednu nebo více celebrit.
 • Motiv tetování je chráněn autorským právem nebo ochrannou známkou, například logo nebo postava.

Osobu lze podle tetování identifikovat, proto každá fotografie osoby s tetováním vyžaduje její souhlas i v případě, že v záběru není její obličej. Pokud lze tetovacího umělce identifikovat z kontextu jeho uměleckého díla, i od něj můžete potřebovat souhlas fotografované osoby. V tomto případě budete potřebovat souhlas vlastníků fotografovaného objektu a souhlas fotografované osoby od umělce i osoby s tetováním. 

Chráněný produktový design 

Produktový design je chráněn v rámci různých zákonů o ochraně duševního vlastnictví. Do této kategorie mohou patřit ochranné známky, jako jsou loga, slova a symboly, ale i jiné prvky, jako tvary, barvy a další rozpoznatelné vlastnosti.

Ve většině případů nepotřebujete souhlas vlastníků fotografovaného objektu pro produkty, pokud nejprve odstraníte jakékoli rozpoznatelné prvky, jako jsou loga na košilích a botách. Některé produkty jsou však univerzálně rozpoznatelné i bez log, takže je nemůžeme akceptovat. Zde je několik příkladů těchto typů produktů, a další naleznete v našem seznamu známých omezení obrázků:

 • Rubikovy kostky
 • Červený kříž
 • Boty od Christiana Louboutina s červenou spodní částí
 • Cukrovinka Hershey’s Kisses
 • Produkty Apple
 • Kostky a postavičky ze stavebnice Lego a Duplo
 • Produkty Crayola
 • Produkty Louis Vuitton
 • Soška „Oscar“ akademie filmového umění a věd
 • Stejnokroj UPS (protože i bez loga je stále rozpoznatelný podle hnědé barvy)

Měna

Každá země má svá vlastní pravidla v otázce fotografií měny. Pokud je na obrázku viditelných více než 75 % bankovek, zásadou služby Adobe Stock je obrázek odmítnout. Zde je příklad, který bychom přijali:

Zvířata 

Obrázky zvířat a mazlíčků obvykle nevyžadují souhlasy vlastníků fotografovaného objektu, nicméně byste tyto souhlasy potřebovali pro slavné zvíře, jako je kočka „Grumpy Cat“, buldok „Tyson the skateboarding bulldog“ nebo špic „Boo the Pomeranian“. Souhlas majitele fotografovaného objektu je nutný i v případě zvířat v zoo.

Pro toto rozkošné, ale neidentifikovatelné štěně byste souhlas vlastníků fotografovaného objektu nepotřebovali:

Umělci společnosti Adobe: Bmak | 328914617, Alexi Tauzin | 102451470, Powerstock | 280666751, Dmitry Rukhlenko | 72718779, Den-belitsky | 152437197, Eric | 159662169, Deberarr | 288593322, Rymden | 387764078, Seventyfour | 312494049, Adam Hester - Blend Images | 112235990, Andy Dean | 47323044, Svetlana | 276144854

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?