Požadavky na fotografie a ilustrace

Úvod k technickým požadavkům, právním požadavkům a požadavkům na kvalitu odeslaných fotografií a ilustrací do služby Adobe Stock.

Poznámka:

Tento dokument popisuje požadavky na soubory JPEG a související ilustrace. Pokud vás zajímají informace o vektorových souborech, přejděte k tématu Požadavky na vektorovou grafiku

Služba Adobe Stock přijme fotografie pořízené libovolným fotoaparátem, včetně mobilního zařízení, pokud splňují naše technické a právní požadavky, stejně jako požadavky na kvalitu.

Technické požadavky

 • Obrázky odesílejte ve formátu JPEG.
 • Používejte barevný prostor sRGB
 • Minimální rozlišení obrázku je 4 MP (megapixelů).
 • Maximální rozlišení obrázku je 100 MP (megapixelů).
 • Maximální velikost souboru je 45 MB (megabajtů).
 • Nepoužívejte vodoznaky ani časová razítka
 • Nezvyšujte uměle rozlišení souborů: soubory odesílejte v maximálním rozlišení, kterého je schopen fotoaparát dosáhnout.

Název a klíčová slova

Pokud váš soubor nemá žádný přiřazený titul nebo klíčová slova, služba Adobe Sensei vám jejich přidání usnadní tím, že automaticky navrhne až 25 klíčových slov a titul. Přečtěte si je a podle potřeby je upravte, změňte jejich pořadí nebo je odeberte. Tato funkce skvěle šetří váš čas. Pokud jste již přidali klíčová slova v aplikaci Lightroom CC, Lightroom Classic CC, Bridge, Photoshop nebo jiném softwaru pro úpravu obrázků, metadata budou při uložení souboru zachována. Tato metadata můžete zkontrolovat a upravit před odesláním svého obsahu.

Jako klíčová slova nebo název nepoužívejte názvy chráněné ochrannou známkou (například: Porsche, iPad nebo Ferrari), specifikace fotoaparátu (například: Nikon nebo 12MP), nebo typy obsahu (například: vektor nebo ilustrace). Další informace o klíčových slovech naleznete v tématu Názvy a klíčová slova.

Poznámka:

Klíčová slova nebo jiná data IPTC zadaná v aplikaci Lightroom Classic se zobrazí v portálu pro přispěvatele v části Klíčová slova v abecedním pořadí. V portálu pro přispěvatele upravte pořadí klíčových slov ručně na základě jejich priority. Tento důležitý krok zaručí, že výsledky hledání budou zobrazovat vaše obrázky.

Základní právní informace

Zeptejte se sami sebe, zda by osoba na snímku dokázala poznat sama sebe, nebo pokud vlastník objektu rozezná svoji nemovitost. Pokud je vaše odpověď „ano“, je potřeba zajistit souhlas modelu nebo vlastníka fotografovaného objektu. Pokud se jedná o rozeznatelný objekt, zjistěte, zda je objekt chráněn zákonem o ochraně soukromí, ochrannou známkou nebo autorským právem. V takovém případě by bylo nutné zajistit souhlas vlastníka fotografovaného objektu. Některé budovy a pamětihodnosti nelze použít pro komerční fotografie. Viz Omezení týkající se objektů na fotografiích.

Soubory, které obsahují loga, ochranné známky, názvy společností nebo názvy zboží (například: Apple, Nike, Gucci nebo BMW) nelze přijmout. V některých případech je možné odeslat díla, kde jsou loga, ochranné známky, názvy společností a názvy značek digitálně odebrány. Částečné odstranění ochranných známek nebo loga není přijatelnou náhradou za úplné odstranění ochranných známek nebo loga z odesílaného materiálu. Soubory, které obsahují obrázky chráněné autorským právem, jako jsou některá umělecká díla, sochy nebo architektonická díla, nelze přijmout, pokud nepřipojíte souhlas autora a/nebo držitelů autorského práva. Viz Právní omezení.

Standardy kvality

Aby měly obrázky komerční hodnotu, musí splňovat následující:

 • jsou odpovídajícím způsobem osvětleny a exponovány, 
 • jsou bez viditelného šumu nebo prachu,
 • mají vhodnou kompozici,
 • jejich dodatečné zpracování je provedeno nenápadně.
Další informace o dosažení vysoké kvality obrázků naleznete v tématu Proces kontrolyVytvoření lepších fotografií pro službu Adobe Stock za pomoci 7 rad vedoucích k úspěchu.

Dávejte pozor, aby obrázky ze své podstaty nebyly spam

Vybírejte pouze ty nejlepší snímky z kolekce a ujistěte se, že každý odeslaný soubor nabízí něco nového. Neodesílejte více obrázků, u kterých provedete pouze minimální změny v úhlu nebo hloubce, respektive stejný obrázek s jinou postprodukční úpravou a použitými efekty. Zákazníci si u svého projektu rádi použijí své vlastní efekty. Odeslání více kopií podobného nebo stejného obsahu může být naším týmem moderátorů považováno za spam. Spam je přísně zakázán a může být důvodem k dočasnému či trvalému zablokování vašeho účtu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.