Požadavky na video

Úvod k technickým požadavkům, právním požadavkům a požadavkům na kvalitu odeslaných videí do služby Adobe Stock.

Přijímáme video pořízené libovolnou kamerou, včetně mobilního zařízení, pokud splňuje naše technické a právní požadavky, stejně jako požadavky na kvalitu.  

Technické požadavky

Maximální délka: 60 sekund

Maximální velikost souboru: 3 900 MB (3,9 GB)

Rozlišení

 • Materiál odešlete v jednom z těchto rozlišení:
  • 1920x1080
  • 2048x1080
  • 3840x2160
  • 4096x2160
  • 4096x2304
 • Materiál odešlete v nativním rozlišení. Původní rozlišení kamery nezvyšujte ani nesnižujte mimo situaci, kdy je zdrojové rozlišení větší než 4K.
 •  Vyhněte se používání formátu na výšku nebo čtverce.
 • Přijímáme videa, která mají rozlišení od 1920 pixelů na šířku až do DCI 4K s šířkou 4096 pixelů.
 • Standardní velikosti jsou 1920 x 1080 (HD), 2048 x 1080 (2K), 3840 x 2160 (UHD), 4096 x 2160 (4K) a 4096 x 2304 (4K-16x9). Přijímáme také videa s většinou nejširších poměrů stran, jako je 2,39 : 1. V takových případech hrozí snížení počtu pixelů na výšku.

Snímková frekvence

 • Nepřevádějte klipy z nativní snímkové frekvence, pokud neplánujete odeslat video zpomalené nebo zrychlené.
 • Video pořizujte ve standardní snímkové frekvenci: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60

Kontejnerové formáty videa

 • Přijímáme formát MOV, MPG, MP4 a AVI.
 • Kdykoli je to možné, používejte profesionální nástroj pro převod videa, jako je například Adobe Media Encoder, abyste zachovali původní kvalitu videa a vyhnuli se opakované kompresi.

Přijaté typy komprese videa (kodeky)

Doporučené:

 • ProRes
 • H.264

Také přijaté:

 • MPEG 2
 • MPEG 4
 • Motion JPEG (MJPEG)
 • PNG
Poznámka:

Přečtěte si ZDE, jak používat nastavení exportu aplikace Premiere Pro určená pro přispěvatele, kteří do služby Adobe Stock nahrávají videa.

Zvuk

 • Zvuk, který je součástí scény (okolní zvuk) je přijatelný, ale můžete se jej rozhodnout odstranit. 
 • Pokud jsou hlasy osob jasně rozpoznatelné, je nutné poskytnout jejich souhlas. 
 • Zvuky používejte nekomprimované 48kHz, 16bitové.
 • Hudba není povolena.

Režim rozkladu

 • Upřednostňujeme video s progresivním rozkladem. 
 • Prokládané video je možné použít, pokud byl záznam pořízen také prokládaný (například v rozlišení 1080i).
  • Pokud u videa před jeho odesláním použijete některou formu zpracování, snažte se zachovat dominance polí, aby nedocházelo ke vzniku artefaktů (horní vs spodní pole). 
 • Rušení prokládání je povoleno, pokud jej provedete pomocí profesionálního nástroje, jako jsou nástroje pro rušení prokládání v aplikaci Premiere Pro nebo After Effects.
Poznámka:

Pokud si nejste jisti, jak prokládání u videa odstranit, odešlete jej prokládané. Tímto se můžete vyhnout vzniku potenciálně nevratných artefaktů souvisejících s odstraněním prokladu.

Název a klíčová slova

Metadata pro název a klíčová slova můžete ke svým souborům přidat na portálu pro přispěvatele. Pokud jste případně tato metadata přidali již v aplikaci Premiere Pro nebo Bridge, budou zachována. Metadata se zobrazí na kartě Odeslané soubory na portálu pro přispěvatele. Tato metadata můžete zkontrolovat a upravit před odesláním svého obsahu. Také se můžete rozhodnout odeslat soubor CSV obsahující relevantní metadata. Další informace o souborech CSV naleznete v tématu Uspořádání pomocí souborů CSV

Jako klíčová slova nebo název nepoužívejte názvy chráněné ochrannou známkou (například: Porsche, iPad nebo Ferrari), specifikace fotoaparátu (například: Nikon nebo 4K), nebo typy obsahu (například: vektor nebo ilustrace). Další informace o klíčových slovech naleznete v tématu Názvy a klíčová slova.

Základní právní informace

Zeptejte se sami sebe, zda by osoba na snímku dokázala poznat sama sebe, nebo pokud vlastník objektu rozezná svoji nemovitost. Pokud je vaše odpověď „ano“, je potřeba zajistit souhlas modelu nebo vlastníka fotografovaného objektu. Pakliže je ale vaše odpověď „Ano“, je potřeba zjistit, zda je daný objekt chráněn právem na ochranu osobního vlastnictví, ochrannou známkou nebo autorským právem. Požadavky služby Adobe Stock na prohlášení k majetku

Soubory, které obsahují loga, ochranné známky, názvy společností nebo názvy zboží (například: Apple, Nike, Gucci nebo BMW) nelze přijmout. V některých případech je možné odeslat díla, kde jsou loga, ochranné známky, názvy společností a názvy značek digitálně odebrány. Částečné odstranění ochranných známek nebo loga není přijatelnou náhradou za úplné odstranění ochranných známek nebo loga z odesílaného materiálu. Soubory, které obsahují obrázky chráněné autorským právem, jako jsou některá umělecká díla, sochy nebo architektonická díla, nelze přijmout, pokud nepřipojíte souhlas autora a/nebo držitelů autorského práva. Některé budovy a pamětihodnosti nelze použít pro komerční fotografie; viz Omezení týkající se objektů na fotografiích.

Další informace získáte v tématu Právní omezení.

Standardy kvality

Aby měly obrázky komerční hodnotu, musí splňovat následující:

 • jsou odpovídajícím způsobem osvětleny a exponovány,
 • neobsahují vizuální nebo zvukový šum,
 • jsou zpracovány minimálně,
 • jsou vizuálně stabilní, pokud otřesy nejsou součástí sdělení,
 • neobsahují viditelné artefakty, jako je „wobble“ (známé také jako „jello“) nebo pruhy z blesku.

Další informace o tom, čím se vyznačuje kvalitní video, naleznete v tématu Proces kontroly

Dávejte pozor, aby obrázky ze své podstaty nebyly spam

Vybírejte pouze ty nejlepší záznamy z kolekce a ujistěte se, že každý odeslaný soubor nabízí něco nového. Neodesílejte více klipů, u kterých provedete pouze minimální změny v úhlu nebo hloubce, respektive stejný klip s jinou postprodukční úpravou a použitými efekty. Zákazníci si u svého projektu rádi použijí své vlastní efekty. Odeslání více kopií podobného nebo stejného obsahu může být naším týmem moderátorů považováno za spam. Spam je přísně zakázán a může být důvodem k dočasnému či trvalému zablokování vašeho účtu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.