Příručka uživatele Zrušit

Požadavky na video

 1. Příručka uživatele portálu Stock Contributor
 2. Proč přispívat do služby Adobe Stock
  1. Výhody přispívání
  2. Oblast našeho zájmu
  3. Rady pro úspěšně přispívání
 3. Vytvoření a správa účtu
  1. Vytvoření účtu
  2. Správa stránky s profilem přispěvatele
  3. Navigace v účtu
  4. Potřebujete pomoc?
 4. Právní omezení
  1. Účetní pokyny a pokyny pro odesílání
  2. Právní terminologie a autorské právo
  3. Prohlášení modelu a ochrana modelů
  4. Požadavky na souhlas majitele fotografovaného objektu
  5. Omezení týkající se objektů na fotografiích
  6. Používání vašeho obsahu
  7. Nahlásit podezření na zneužití adresy IP
 5. Požadavky na obsah
  1. Požadavky na fotografie a ilustrace
  2. Požadavky na vektorovou grafiku
  3. Požadavky na video
  4. Požadavky na obsah vytvořený generativní umělou inteligencí
  5. Soubory PNG s požadavky na průhlednost
  6. Požadavky na ilustrativní redakční obsah
  7. Požadavky na šablony pohyblivé grafiky
  8. Požadavky na předlohy návrhu
  9. Prémiové kolekce a kolekce 3D materiálů
  10. Pravidla pro různorodý a inkluzivní obsah
 6. Příprava a odeslání obsahu
  1. Povolené a zakázané postupy při práci s fotografiemi
  2. Povolené a zakázané postupy při práci s vektorovou grafikou
  3. Povolené a zakázané postupy při práci s videem
  4. Nahrávání obsahu
  5. Odeslání souhlasu modelu nebo majitele fotografovaného objektu
 7. Efektivní popis obsahu
  1. Názvy a klíčová slova
  2. Výběr správné kategorie
  3. Úpravy a odstraňování souborů
  4. Uspořádání pomocí souborů CSV
 8. Proces kontroly
  1. Kontrola
  2. Důvody pro zamítnutí souborů
  3. Kvalita a technické otázky
  4. Podobný obsah versus spam
 9. Platby a daně
  1. Výplaty odměn
  2. Podrobnosti o licenčních poplatcích pro přispěvatele
  3. Časté dotazy týkající se daní pro přispěvatele

Chcete, aby vaše videa byla přijata do kolekce Adobe Stock? Zjistěte, jak splnit naše standardy kvality a technické a právní požadavky. 

Přijímáme video pořízené libovolnou kamerou, včetně mobilního zařízení, pokud splňuje naše technické a právní požadavky, stejně jako požadavky na kvalitu.   

Zaměřte se na nejvyšší standardy kvality  

Firmy, reklamní agentury, designová studia a marketéři chtějí kupovat skvěle vypadající, výrazná videa.  Aby vaše videa měla obchodní hodnotu, měla by být vhodně osvětlená a exponovaná, bez vizuálního a zvukového šumu, vizuálně stabilní (pokud není roztřesený pohled žádoucím uměleckým záměrem) a bez znatelných kolísání („artefakty jello“) nebo pruhů z blesku. 

Zde je několik dalších doporučení, která vám mohou pomoct k úspěchu:

 

Střih  

Co ano: videa stříhejte tak, aby nezačínala na samostatném klipu. 

Co ano: vytvářejte krátké klipy, které oddělí každý ze záběrů. Přijímáme záběry o délce 5–60 sekund a doporučujeme, aby jednotlivé klipy měly délku alespoň 15 sekund.  

Co ano: na začátku a konci videa ponechte prostor pro úpravu – doporučujeme je ponechat v délce 1 až 5 sekund.  

Co ano: ze záznamu vystřihněte práci s kamerou, jako je zaostřování nebo přibližování. 

 

Úprava a postprodukce 

Co ano: video zpracujte pouze mírně – přehledný a zaostřený záznam má nejvyšší šanci na úspěch. 

Vhodné: Zajistěte nejlepší rozsah tónů úpravou úrovní, křivek nebo jasu/kontrastu.  

Co ne: nepřehánějte zostření – přílišné zaostření podtrhne šum a nežádoucí textury. 

Co ne: nezvyšujte radikálně kontrast – může tak dojít ke vzniku šumu a ztrátě detailů. 

Co ne: nepoužívejte nadměrnou saturaci – pokud chcete některé barvy extrémně zvýraznit kvůli uměleckému záměru, použijte sekundární korektor barev nebo ovládací prvek Živost na panelu pro přechod barev v aplikaci Premiere Pro Lumetri. 

Co ne: neodesílejte logaritmické gamma záběry bez korekce. U logaritmických záběrů je třeba použít jednoduchou opravu barev – doporučujeme používat základní Rec 709 LUT. 

Co ne: nepřidávejte známky nebo jiné efekty, pokud nepřináší skutečně zásadní hodnotu pro záznam. 

Co ne: vytváření videa z fotografií. Výjimku tvoří časosběrná a fázová animovaná videa. 

 

Náhled obrázků  

Co ano: mějte na paměti, že obrázek s náhledem videa se automaticky generuje ze snímku pocházejícího z 5. sekundy videa. 

 

Zvuk  

Co ano: zachovejte okolní zvuk, je-li jeho kvalita dobrá. 

Co ano: získejte souhlas modelu od všech osob rozeznatelným hlasem, nebo zvuk odstraňte. 

Co ano: odeberte zvuk, který nelze použít, jako je například nadměrně modulovaný zvuk nebo zvuk, který může být chráněn ochrannou známkou. Odesílání klipů bez zvuku je zcela přijatelné. 

Co ne: nepřidávejte zvuk ani zvukové efekty. 

 

Variace  

Co ano: odešlete varianty včetně různých úhlů kamery, pohybu kamery a možností kompozice, jako je širokoúhlý obraz, úzký obraz atd. 

Co ne: neodesílejte záznamy, které se jen nepatrně liší, nebo u kterých došlo pouze k nepatrné úpravě během postprodukce. Ujistěte se, že každý odeslaný materiál přináší zákazníkovi něco nového. 

 

Odesílání  

Co ne: nezvyšujte u záznamů rozlišení (například z HD na 4K). Záběry odešlete v rozlišení, v jakém byly pořízeny, nebo podle potřeby v menším. 

 

Další informace o procesu kontroly ve službě Adobe Stock

 

Dodržujte tyto technické specifikace a pokyny: 

 

Délka a velikost souboru+ 

Maximální délka: 60 sekund 

Maximální velikost souboru: 3 900 MB (3,9 GB) 

 

Vodorovné rozlišení 

 • Materiál odešlete v jednom z těchto rozlišení:  
 1. 1920 × 1080 pixelů 
 2. 2048 × 1080 pixelů 
 3. 3840 × 2160 pixelů 
 4. 4096 × 2160 pixelů 
 5. 4096 × 2304 pixelů 
 • Materiál odešlete v nativním rozlišení. Původní rozlišení kamery nezvyšujte ani nesnižujte mimo situaci, kdy je zdrojové rozlišení větší než 4K. 
 • Přijímáme videa, která mají rozlišení od 1920 pixelů na šířku až do DCI 4K s šířkou 4096 pixelů. 
 • Standardní velikosti jsou 1920 × 1080 (HD), 2048 × 1080 (2K), 3840 × 2160 (UHD), 4096 × 2160 (4K) a 4096 × 2304 (4K –16 × 9). Přijímáme také videa s většinou nejširších poměrů stran, jako je 2,39 : 1. V takových případech ale hrozí snížení počtu pixelů na výšku. 

Svislé rozlišení

 • Materiál odešlete v jednom z těchto rozlišení:

   1. 2304 × 4096

   2. 2160 × 4096

   3. 2160 × 3840   

   4. 1080 × 1920

 • Natočte svislé video nativně a nahrajte video v poměru stran klipu 9:16.  Video nepřevádějte na poměr stran 16:9 a nahrajte jej vodorovně. 
 • U svislého videa doporučujeme délku trvání 10 až 30 sekund pro každý klip, avšak minimální délka je 5 sekund a maximální délka je 60 sekund. 
 • Do názvů a klíčových slov zahrňte klíčová slova „vertikální“ a „video“. 

Rozlišení čtverce

 • Materiál odešlete v jednom z těchto rozlišení:

      1. 1080 × 1080

      2. 2160 × 2160

 • Nahrajte video v poměru stran 1 : 1.

Snímková frekvence 

 • Nepřevádějte klipy z nativní snímkové frekvence, pokud neplánujete odeslat video zpomalené nebo zrychlené. 
 • Video pořizujte ve standardní snímkové frekvenci: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60. 
 •  

Kontejnerové formáty videa 

 • Přijímáme formát MOV, MPG, MP4. 
 • Kdykoli je to možné, používejte profesionální nástroj pro převod videa, jako je například Adobe Media Encoder, abyste zachovali původní kvalitu videa a vyhnuli se opakované kompresi. 
 •  

Komprese videa (kodeky) 

Doporučujeme: 

 • ProRes 
 • H.264 

Také přijímáme: 

 • MPEG 2 
 • MPEG 4 
 • Motion JPEG (MJPEG) 
 • PNG 

 

Zvuk 

 • Zvuky používejte nekomprimované 48kHz, 16bitové. 
 •  

Používejte vhodné názvy a klíčová slova. 

Názvy a klíčová slova můžete ke svým souborům přidat na portálu pro přispěvatele. Pokud jste přidali názvy a klíčová slova Premiere Pro nebo Adobe Bridge, služba Adobe Stock je zachová. Tato metadata můžete kdykoli před odesláním obsahu upravit. Také se můžete rozhodnout odeslat soubor CSV obsahující relevantní metadata. Další informace

Jako klíčová slova nebo název nepoužívejte názvy chráněné ochrannou známkou (např. Porsche, iPad nebo Ferrari), specifikace fotoaparátu (např. Nikon nebo 12 MP) ani typy obsahu (např. video). 

Pokud klip používá pro záběr speciální techniku nebo úhel kamery (např. přiblížení, časosběr nebo letecký pohled), nezapomeňte to uvést v názvu a klíčových slovech. Podrobný seznam klíčových slov pro techniku videa a úhel kamery naleznete v našem průvodci metadaty

Přečtěte si více o názvech a klíčových slovech.

 

Mějte základní právní přehled. 

Obsah služby Adobe Stock musí splňovat všechny zákony týkající se autorských práv, ochranných známek, práv na ochranu soukromí, vlastnických práv a dalších. Přečtěte si část Právní omezení v této příručce pro uživatele a ujistěte se, že rozumíte klíčovým právním pojmům a víte, kdy je třeba k zaslanému materiálu doplnitsouhlas fotografované osoby a/nebo souhlas majitele fotografovaného objektu.  

Jednou z klíčových věcí je vědět, že nemůžeme přijímat videa, která obsahují loga, ochranné známky, názvy společností nebo značek. – v některých případech je ovšem možné odeslat díla, kde jsou tyto prvky digitálně odebrány. 

 

Videa vytvořená s pomocí generativní AI: 

 

 • Ujistěte se, že váš příspěvek splňuje všechny požadavky pro použití generativní AI.
 • Ujistěte se, že video splňuje standardy kvalitní produkce bez artefaktů, zkreslení nebo nekonzistencí.  

 

 • Videa odesílejte v rozlišení minimálně 1080 pixelů po obou osách (horizontálně: 1920 × 1080, vertikálně: 1080 × 1920).

 • Odesílat můžete videoklipy o délce 5 až 60 sekund.

Dávejte pozor, aby obrázky ze své podstaty nebyly spam. 

Vybírejte pouze ty nejlepší záběry a ujistěte se, že každý odeslaný soubor nabízí něco nového. Neodesílejte více klipů, u kterých provedete pouze minimální změny v úhlu nebo hloubce, respektive stejný klip s jinou postprodukční úpravou a použitými efekty. Odeslání více kopií podobného nebo identického obsahu může náš tým moderátorů vnímat jako spam. Odeslání více verzí videí vytvořených za použití stejného zadání bude považováno za spam. Používání dlouhých, nepopisných, opakujících se nebo irelevantních názvů a klíčových slov může být také vnímáno jako spam.Spam je přísně zakázán a může být důvodem k dočasnému či trvalému zablokování vašeho účtu. Další informace

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?