Tato stránka obsahuje informace o šablonách pro animovanou grafiku a kontaktní údaje pro potenciální přispěvatele.

Šablony pro animovanou grafiku jsou užitečné pro celou komunitu tvůrců videa. Začínajícím uživatelům poskytují šablony vysoce kvalitní obsah, který je připravený k použití, a podpoří jejich kreativitu. Pro zkušené tvůrce představují šablony pro pohybovou grafiku efektivní nástroj, který šetří čas, poskytuje inspiraci a představuje nové pracovní postupy. Šablony představují osvědčené postupy, takže uživatelé mohou efektivně prozkoumat možnosti a využívat své dovednosti. Máte zájem stát se přispěvatelem pohybové grafiky? Podívejte se na kompletní pokyny zde, kontaktujte nás na adrese motion@adobe.com a připojte ukázku svojí tvorby.

Poznámka:

Přispěvatelé, kteří nahrávají šablony pohybové grafiky do služby Adobe Stock, momentálně nemohou používat portál přispěvatelů. Všechny práce posílejte k posouzení na adresu motion@adobe.com.

Co odeslat

Tituly: kompletní animace a sekvence snímků, překryvy textu, volání a úvodní a závěrečné animace

Přechody: s možnostmi změny směru animace nebo více animačními styly

Pozadí a překrytí videa: animace na vrstvu nad a pod videem

Infografika: animace, které zobrazují data, jako jsou kruhové grafy, sloupcové grafy, umístění a další

Sociální média: animace k použití na sociálních médiích, jako jsou závěrečné videokarty

Spodní třetiny: levá, středová a pravá animace s jedním nebo více textovými vstupy

Technické požadavky

Šablony musí být vytvořeny v programu After Effects CC verze 16 bez zásuvných modulů třetích stran.

Délka: 8 až 60 sekund 

Maximální velikost souboru: 500 MB

Zásuvné moduly třetích stran: Žádné zásuvné moduly třetích stran

Nastavení kompozice

Rozměry: 1920 × 1080  pix.

Délka: 8 až 60 sekund

Délka přechodů: Pro tuto kategorii šablon může být celková délka kompozice 1 sekunda.

Snímková frekvence: mezi 23,976 / 24 a 59,94 / 60

Bezpečnost titulu: Výchozí forma pohyblivé grafiky musí dodržovat bezpečnost titulu.

Písma

Požadujeme, aby všechny šablony využívaly písma služby Adobe Font. Adobe Font je služba předplatného písem, která umožňuje uživatelům přístup ke knihovnám a synchronizaci písem se stolním počítačem. Integrace služby Adobe Font do aplikací Creative Cloud eliminuje potřebu vyhledávat, stahovat a instalovat další soubory a současně zaručuje kvalitní a řádně licencovaná písma pro uživatele. Při výběru písem služby Adobe Font pro šablonu pamatujte na následující:

 • Nepoužívejte písma z obchodu Adobe Font Marketplace, protože vyžadují dodatečný nákup nad rámec předplatného služby Creative Cloud.

Výrazy/skripty

Výrazy musí být převedeny do univerzální podoby pomocí nástroje MatchNames. Expression Universalizer 3.0 vám umožní používat výrazy u různých jazyků a zabránit vzniku chyb.

Datové zdroje v rámci šablon

Lze používat pouze vlastní vytvořené prvky. Přispěvatelé musí mít úplné právo užívat datové zdroje použité v šablonách, včetně všech potřebných licencí a souhlasů. Nepoužívejte datové zdroje, které vám nepatří, například fotografie, které pořídil váš partner, nebo fotografie z výsledků vyhledávání online. Přispěvatelé nemohou v šablonách používat obsah ze služby Stock. Jako součást šablony také nepřijímáme snímky Creative Commons Zero (CC0) nebo z veřejných domén. To zahrnuje obrázky ze služby Stock upravené tak, aby již nebyly rozeznatelné, a používání upravených i neupravených materiálů ze služby Stock pro 3D textury. Obrázky NASA CC0 mohou být použity pro mapy, glóby a textury.

Obrázky ze služby Stock mohou být použity v náhledech a videu, ale NESMÍ být zahrnuty do šablony.

Poznámka: Náhrada obrázků nebo inteligentních objektů není v současné době podporována, takže nepředkládejte návrhy, ve kterých představuje nahrazení obrázku nebo videa uživatelem nezbytnou součást návrhu.

Užitečným zdrojem dalších informací jsou právní pokyny k příručce uživatele pro přispívání ve službě Stock.

Skupiny

Pomocí skupin můžete zajistit, že bude váš panel Základní grafika přehledný a umožní vám snadnou navigaci. Při seskupování se ujistěte, že nomenklatura i struktura dávají smysl (tj. seskupování pomocí globálních vlastností, textu, elementů atd.).

Skupiny uzavřeny
Jakmile jsou skupiny vytvořeny a vhodně uspořádány, mohou být uzavřeny (A) s cílem zajistit lepší organizaci EGP.

Další informace a obrázky k funkci seskupování v AE16 najdete na našich stránkách Nejlepší postupy MOGRT.

Responzivní design – čas

Uživatelé aplikace Premiere Pro získávají s pomocí responzivního designu možnost roztáhnout časový klip z šablony. Nastavení časové odezvy namísto kontroly délky trvání přináší pohodlnější průběh práce.

Responzivní design – čas
Přejděte ke kompozici, nastavte Responzivní design – čas (A) a vytvořte úvod.

Textové reference 

Přispěvatelé by neměli v šablonách odkazovat na skutečná jména, společnosti ani místa, včetně názvu společnosti Adobe, jejího loga a produktů. Namísto toho použijte k označení osob, společností, log a umístění fiktivní a obecná jména. Lorem Ipsum je text je doporučený pro většinu zástupných textů.

Příklady: 

 • Jména: „John Smith“, „Jane Smithová“, „Mary Doeová“, „Jméno Příjmení“
 • Společnosti: „Vaše společnost“, „Vaše logo“
 • E-maily/webové stránky: „adresa@priklad.cz“, „www.URLVasiFirmy.web“
 • Telefonní čísla: „555 555 555“
 • Adresy: „Ulice 123, 456 78 Město“
 • Sociální média: „@Uzivatelskejmeno“
 • Vzorový text/odstavce: „Text podnadpisu“, „Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...“

Použitím obecného textu také můžete uživatelům lépe zdůraznit, že se jedná o zástupný text, který si uživatel může poté sám nahradit. 

Uložení souboru

Export souboru .MOGRT

Všechny šablony musí být zahrnuty v balíčku se šablonami pro pohybovou grafiku v podobě souboru s příponou .MOGRT. Další informace naleznete v tématu Vytváření šablon pro pohybovou grafiku pomocí panelu Základní grafika.

 • Ořízněte kompozici na délku animace.
 • Zadejte název souboru .MOGRT na panelu Základní grafika. Pojmenování by mělo popisovat vaši šablonu.
 • Před exportem přesuňte přehrávací hlavu do oblasti animace, která ji nejlépe vystihuje. Potom vyberte možnost Nastavit rámeček plakátu v panelu Základní grafika.
 • Vyberte volbu Exportovat šablonu pohybové grafiky.
 • Ověřte, zda soubor používá písma služby Typekit a základní funkce zaškrtnutím dvou políček (viz níže). Pokud váš soubor požadavky nesplňuje, budete vyzváni k jeho opravě a opětovnému odeslání.
Dialog Exportovat
Ujistěte se, že jsou zaškrtnuta obě políčka kompatibility

Výstupy

Vaše podání musí obsahovat:

 • AEP: původní soubor projektu společně se všemi datovými zdroji
 • MOGRT: soubor pohybových grafických šablon, limit velikosti souboru 500 MB
 • Thumbnail.jpg: miniaturu šablony
 • MP4: náhled videa
 • XLSX: list metadat

 

Proces kontroly

Soubory jsou vyhodnoceny s ohledem na tato kritéria:

 • Právní normy: Řídí se našimi Pokyny pro duševní vlastnictví a právními pokyny?
 • Technické vlastnosti: Je soubor .MOGRT optimalizován pro snadné použití a dodržuje naše specifikace?
 • Metadata: Jsou názvy a klíčová slova precizní a ve správném tvaru?
 • Komerční hodnota: Je vaše podání použitelné na současném trhu?
 • Estetické vlastnosti: Je soubor .MOGRT v souladu s aktuálními trendy v oblasti grafiky a barev?
 • Podobnost: Je obsah příliš podobný jinému souboru .MOGRT ve službě Stock nebo něčemu, co jste již odeslali?

Datový MOGRT

Datový MOGRT jsou šablony infografiky vytvořené s ohledem na AE16 a propojené s CSV, což přináší výhodu automatického vyplňování údajů. Jedná se o vysoce technické prvky a jsou podrobeny delší produkční analýze, než tradiční AE16 MOGRT. Máte-li zájem o datový MOGRT, vyžádejte si podrobnosti na adrese motion@adobe.com.

 

Základní právní informace 

Stejně jako u ostatních materiálů odeslaných do služby Adobe Stock musí přispěvatelé mít úplné právo užívat datové zdroje použité v šablonách, včetně všech potřebných licencí a souhlasů. Neodesílejte soubory, které vám nepatří (například fotografie, které pořídil váš partner) nebo zahrnují obsah, který není váš (například obsah z internetu).

Přispěvatelé nesmí v šablonách odeslaných do služby Adobe Stock používat žádný vystavený materiál, protože licence nabízené pro veškerý tento materiál zakazuje další distribuci obrázků, videí a dalšího materiálu. Obecně také platí, že nepřijímáme žádné obrázky určené pro Creative Commons Zero (CC0) nebo veřejnou doménu, protože přispěvatelé musí vlastnit veškerá práva k materiálu, a to včetně licencí či prohlášení o souhlasu všech rozpoznatelných osob nebo objektů. 

Tyto požadavky platí pro všechny obrázky, ilustrace a text používaný v rámci vašich šablon, a řídí se právem na ochranu soukromí a zveřejnění, autorským právem, ochrannými známkami a obchodní úpravou.

Přispěvatelé by neměli ve svých šablonách používat skutečná jména a odkazy na rozpoznatelné osoby, společnosti a místa. Namísto toho doporučujeme k zastoupení osob, společností, log apod. používat fiktivní a obecná jména. (Další informace viz předchozí téma Doporučené postupy).

Odeslání více kopií podobného nebo stejného obsahu může být naším týmem moderátorů považováno za spam. Spam je přísně zakázán a může být důvodem k dočasnému či trvalému zablokování vašeho účtu. 

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás na adrese motion@adobe.com.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online