Příručka uživatele Zrušit

Požadavky na šablony pohyblivé grafiky

 1. Příručka uživatele portálu Stock Contributor
 2. Proč přispívat do služby Adobe Stock
  1. Výhody přispívání
  2. Oblast našeho zájmu
  3. Rady pro úspěšně přispívání
 3. Vytvoření a správa účtu
  1. Vytvoření účtu
  2. Správa stránky s profilem přispěvatele
  3. Navigace v účtu
  4. Potřebujete pomoc?
 4. Právní omezení
  1. Účetní pokyny a pokyny pro odesílání
  2. Právní terminologie a autorské právo
  3. Prohlášení modelu a ochrana modelů
  4. Požadavky na souhlas majitele fotografovaného objektu
  5. Omezení týkající se objektů na fotografiích
  6. Používání vašeho obsahu
  7. Nahlásit podezření na zneužití adresy IP
 5. Požadavky na obsah
  1. Požadavky na fotografie a ilustrace
  2. Požadavky na vektorovou grafiku
  3. Požadavky na video
  4. Požadavky na obsah vytvořený generativní umělou inteligencí
  5. Soubory PNG s požadavky na průhlednost
  6. Požadavky na ilustrativní redakční obsah
  7. Požadavky na šablony pohyblivé grafiky
  8. Požadavky na předlohy návrhu
  9. Prémiové kolekce a kolekce 3D materiálů
  10. Pravidla pro různorodý a inkluzivní obsah
 6. Příprava a odeslání obsahu
  1. Povolené a zakázané postupy při práci s fotografiemi
  2. Povolené a zakázané postupy při práci s vektorovou grafikou
  3. Povolené a zakázané postupy při práci s videem
  4. Nahrávání obsahu
  5. Odeslání souhlasu modelu nebo majitele fotografovaného objektu
 7. Efektivní popis obsahu
  1. Názvy a klíčová slova
  2. Výběr správné kategorie
  3. Úpravy a odstraňování souborů
  4. Uspořádání pomocí souborů CSV
 8. Proces kontroly
  1. Kontrola
  2. Důvody pro zamítnutí souborů
  3. Kvalita a technické otázky
  4. Podobný obsah versus spam
 9. Platby a daně
  1. Výplaty odměn
  2. Podrobnosti o licenčních poplatcích pro přispěvatele
  3. Časté dotazy týkající se daní pro přispěvatele

Tato stránka obsahuje informace o šablonách pohyblivé grafiky a kontaktní údaje pro potenciální přispěvatele.

Šablony pohyblivé grafiky jsou užitečné pro celou komunitu tvůrců videí. Začínajícím uživatelům poskytují šablony vysoce kvalitní obsah, který je připravený k použití, a podpoří jejich kreativitu. Pro zkušené tvůrce představují šablony pohyblivé grafiky efektivní nástroj, který šetří čas, poskytuje inspiraci a představuje nové pracovní postupy. Šablony představují osvědčené postupy, takže uživatelé mohou efektivně prozkoumat možnosti a využívat své dovednosti. Máte zájem stát se přispěvatelem pro Šablony pohyblivé grafiky? Podívejte se na kompletní pokyny zde, kontaktujte nás na adrese motion@adobe.com a připojte ukázku své tvorby. Neposílejte žádné šablony k ověření, dokud neproběhne kontrola vaší tvorby či portfolia.

Pokud byste chtěli vidět příklady toho, jak mají správně vypadat soubory odeslané k přijetí, podívejte se na tyto bezplatné šablony pohyblivé grafiky. Pro další inspiraci se podívejte na tyto placené šablony pohyblivé grafiky. Usnadněte si začátky s šablonami pro návrhové a pohybové aplikace.

Poznámka: Přispěvatelé, kteří nahrávají šablony pohyblivé grafiky do služby Adobe Stock, momentálně nemohou k odesílání používat portál pro přispěvatele. Máte-li zájem stát se přispěvatelem, pošlete nám svoji tvorbu nebo portfolio k posouzení na adresu motion@adobe.com.

Co odeslat. 

 • Názvy: Jednoduchý text a grafika na alfa pozadí (poskytuje průhlednost) a/nebo grafika na celé obrazovce s textem a zajímavým pozadím.
 • Dolní třetiny: Grafické překrytí s textem v levé dolní, střední a pravé části obrazovky.
 • Odhalení loga: Krátká úvodní animace pro loga.
 • Pohybové efekty: Animovaná grafika, která vylepšuje videoklip (oheň, praskání, kouř, záblesky objektivu).
 • Přechody: Krátká animace, která dynamicky přechází mezi videoklipy s možností změny směru nebo více stylů animace.
 • Prezentace: Prezentace přecházejících obrázků nebo videí vizuálně zajímavým způsobem, který vypráví stručný příběh.
 • Pozadí: Povedená animovaná grafika (často opakující se ve smyčce), která neobsahuje text.
 • Pohyblivé překryvy : Stylizované filtry nebo snímky, které se překrývají přes záznam na vaší časové ose.
 • Infografiky: Animace, které zobrazují data, jako jsou kruhové grafy, sloupcové grafy, umístění a další.

Základní pokyny. 

Co je nutné při každém odesílání? 

Balíček ZIP, který obsahuje následující tři soubory: 

 • Jediný soubor šablony: Musí být uložen ve formátu .morgt, limit velikosti souboru 300 MB
 • Obrázek miniatury: Musí mít název Thumbnail.jpg 

    Šířka: 1920 pixelů

    Výška: 1080 pixelů

 • Náhled videa: Musí být exportován ve formátu .mp4 

    Šířka: 1920 pixelů

    Výška: 1080 pixelů

Další podrobnosti naleznete v tématu Pokyny k nahrávání šablon pohybu Adobe Stock.

Proces kontroly. 

Soubory jsou vyhodnoceny s ohledem na tato kritéria:

 • Právní normy: Řídí se našimi Pokyny pro duševní vlastnictví a právními pokyny?
 • Technické vlastnosti: Je šablona pohybu optimalizována pro snadné použití a dodržuje naše specifikace?
 • Metadata: Jsou názvy a klíčová slova precizní a ve správném tvaru?
 • Komerční hodnota: Je vaše podání použitelné na současném trhu?
 • Estetické vlastnosti: Je šablona pohybu v souladu s aktuálními trendy v oblasti grafiky a barev?
 • Podobnost: Je obsah příliš podobný jiné šabloně pohybu ve službě Stock nebo něčemu, co jste již odeslali?

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?