Požadavky na šablony pro animovanou grafiku

Tato stránka obsahuje informace o šablonách pro animovanou grafiku a kontaktní údaje pro potenciální přispěvatele.

Šablony pro animovanou grafiku (MoGRTS) jsou užitečné pro celou komunitu tvůrců videí. Začínajícím uživatelům poskytují šablony vysoce kvalitní obsah, který je připravený k použití, a podpoří jejich kreativitu. Pro zkušené tvůrce představují šablony pro pohybovou grafiku efektivní nástroj, který šetří čas, poskytuje inspiraci a představuje nové pracovní postupy. Šablony představují osvědčené postupy, takže uživatelé mohou efektivně prozkoumat možnosti a využívat své dovednosti. Máte zájem stát se přispěvatelem pohybové grafiky (MoGRTS)? Podívejte se na kompletní pokyny zde, kontaktujte nás na adrese motion@adobe.com a připojte ukázku svojí tvorby. Neposílejte žádnou pohybovou grafiku (MoGRTS) k ověření, dokud neproběhne kontrola vaší tvorby či portfolia.

Pokud byste chtěli vidět příklady toho, jak mají správně vypadat soubory odeslané k přijetí, podívejte se na tyto bezplatné šablony pohybové grafiky. Pro další inspiraci se podívejte na tyto placené šablony pohybové grafiky. Usnadněte si začátky s šablonami pro návrhové a pohybové aplikace.

Poznámka:

Přispěvatelé, kteří nahrávají šablony pohybové grafiky do služby Adobe Stock, momentálně nemohou k odesílání používat portál pro přispěvatele. Máte-li zájem stát se přispěvatelem, pošlete nám svoji tvorbu nebo portfolio k posouzení na adresu motion@adobe.com.

Co odeslat

Tituly: kompletní animace a sekvence snímků, překryvy textu, volání a úvodní a závěrečné animace

Přechody: s možnostmi změny směru animace nebo více animačními styly

Pozadípřekrytí videa: animace na vrstvu nad a pod videem

Infografika: animace, které zobrazují data, jako jsou kruhové grafy, sloupcové grafy, umístění a další

Sociální média: animace k použití na sociálních médiích, jako jsou závěrečné videokarty

Spodní třetiny: levá, středová a pravá animace s jedním nebo více textovými vstupy

Technické požadavky

Šablony musí být vytvořeny v programu After Effects CC verze 16 nebo novější bez zásuvných modulů třetích stran.

Délka: 8 až 60 sekund 

Maximální velikost souboru: 300 MB

Zásuvné moduly třetích stran: Žádné zásuvné moduly třetích stran

Nastavení kompozice

Rozměry: 1920 × 1080  pix.

Délka: 8 až 60 sekund

Délka přechodů: Pro tuto kategorii šablon může být celková délka kompozice 1 sekunda.

Snímková frekvence: mezi 23,976 / 24 a 59,94 / 60

Bezpečnost titulu: Výchozí forma pohyblivé grafiky musí dodržovat bezpečnost titulu.

Písma

Je nezbytné, aby všechny šablony využívaly písma ze služby Adobe Fonts. Adobe Fonts umožňuje uživatelům přístup ke knihovnám a synchronizaci písem se stolním počítačem. Integrace služby Adobe Fonts do aplikací Creative Cloud eliminuje potřebu vyhledávat, stahovat a instalovat další soubory a současně zaručuje kvalitní a řádně licencovaná písma pro uživatele. Při výběru písem služby Adobe Fonts pro šablonu pamatujte na následující:

 • Nepoužívejte písma z obchodu Adobe Font Marketplace, protože vyžadují dodatečný nákup nad rámec předplatného služby Creative Cloud.

Výrazy/skripty

Výrazy musí být převedeny do univerzální podoby pomocí nástroje MatchNames. Expression Universalizer 3.0 vám umožní používat výrazy u různých jazyků a zabránit vzniku chyb.

Výrazový modul After Effects 16.0 byl v říjnu 2018 upraven a nově využívá moderní syntaxi JavaScript. Ke kontrole a opravě syntaxe použijte integrovaný skript pro aktualizaci původních výrazů. Ten zajistí, že vaši šablonu bude možné používat i v budoucích verzích aplikace Premiere Pro. Přečtěte si další informace o použití správné syntaxe.

Soubor > Skripty > Update Legacy Expressions.jsx
Skript můžete spustit z nabídky Soubor > Skripty > Update Legacy Expressions.jsx

Datové zdroje v rámci šablon

Pamatujte, že v souladu s vaší dohodou pro přispěvatele šablon Adobe Stock prohlašujete a zaručujete, že vlastníte (nebo máte potřebná oprávnění) veškeré duševní vlastnictví použité ve vašem souboru s šablonou, stejně jako disponujete veškerými autorskými právy, ochrannými známkami, právem na ochranu soukromí, právem na zveřejnění a morálními právy.

Lze používat pouze vlastní vytvořené prvky. Přispěvatelé musí mít úplné právo užívat datové zdroje použité v šablonách, včetně všech potřebných licencí a souhlasů. Nepoužívejte datové zdroje, které vám nepatří, například fotografie, které pořídil váš partner, nebo fotografie z výsledků vyhledávání online. Přispěvatelé nemohou v šablonách používat obsah ze služby Stock. Jako součást šablony také nepřijímáme snímky Creative Commons Zero (CC0) nebo obrázky z veřejných domén. To zahrnuje obrázky ze služby Stock upravené tak, aby již nebyly rozeznatelné, a používání upravených i neupravených materiálů ze služby Stock pro 3D textury. Obrázky NASA CC0 mohou být použity pro mapy, glóby a textury.

Obrázky ze služby Stock mohou být použity v náhledech a videu, ale NESMÍ být zahrnuty v šabloně.

Poznámka: Náhrada obrázků nebo inteligentních objektů není v současné době podporována, takže nepředkládejte návrhy, ve kterých představuje nahrazení obrázku nebo videa uživatelem nezbytnou součást návrhu.

Užitečným zdrojem dalších informací jsou právní pokyny k příručce uživatele pro přispívání ve službě Stock.

Skupiny

Pomocí skupin můžete zajistit, že bude váš panel Základní grafika přehledný a umožní vám snadnou navigaci. Při seskupování se ujistěte, že nomenklatura i struktura dávají smysl (tj. seskupování pomocí globálních vlastností, textu, elementů atd.).

Skupiny uzavřeny
Jakmile jsou skupiny vytvořeny a vhodně uspořádány, mohou být uzavřeny s cílem zajistit lepší organizaci EGP.

Další informace a obrázky k funkci seskupování v AE16 najdete na našich stránkách Technické požadavky pro pohybovou grafiku (MoGRTS).

Responzivní design – čas

Uživatelé aplikace Premiere Pro získávají s pomocí responzivního designu (čas) možnost roztáhnout časový klip z šablony. Nastavení časové odezvy namísto kontroly délky trvání přináší pohodlnější průběh práce.

Responzivní design – čas
Přejděte ke kompozici, nastavte Responzivní design – čas (A) a vytvořte úvod.

Textové reference 

Přispěvatelé by neměli v šablonách odkazovat na skutečná jména, společnosti ani místa, včetně názvu společnosti Adobe, jejího loga a produktů. Namísto toho použijte k označení osob, společností, log a umístění fiktivní a obecná jména. Lorem Ipsum je text je doporučený pro většinu zástupných textů.

Příklady: 

 • Jména: „John Smith“, „Jane Smithová“, „Mary Doeová“, „Jméno Příjmení“
 • Společnosti: „Vaše společnost“, „Vaše logo“
 • E-maily/webové stránky: „adresa@priklad.cz“, „www.URLVasiFirmy.web“
 • Telefonní čísla: „555 555 555“
 • Adresy: „Ulice 123, 456 78 Město“
 • Sociální média: „@Uzivatelskejmeno“
 • Vzorový text/odstavce: „Text podnadpisu“, „Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...“

Použitím obecného textu také můžete uživatelům lépe zdůraznit, že se jedná o zástupný text, který si uživatel může poté sám nahradit. 

Uložení souboru

Export souboru .MOGRT

Všechny šablony musí být zahrnuty v balíčku se šablonami pro pohybovou grafiku v podobě souboru s příponou .MOGRT. Další informace naleznete v tématu Vytváření šablon pro pohybovou grafiku pomocí panelu Základní grafika.

 • Ořízněte kompozici na délku animace.
 • Zadejte název souboru .MOGRT na panelu Základní grafika. Pojmenování by mělo popisovat vaši šablonu.
 • Před exportem přesuňte přehrávací hlavu do oblasti animace, která ji nejlépe vystihuje. Potom vyberte možnost Nastavit rámeček plakátu v panelu Základní grafika.
 • Vyberte volbu Exportovat šablonu pohybové grafiky.
 • Ověřte, zda soubor používá písma služby Typekit a základní funkce zaškrtnutím dvou políček (viz níže). Pokud váš soubor požadavky nesplňuje, budete vyzváni k jeho opravě a opětovnému odeslání.
Ujistěte se, že jsou zaškrtnuta obě políčka kompatibility

Výstupy

Vaše podání musí obsahovat:

 • AEP: původní soubor projektu společně se všemi datovými zdroji
 • Pohybová grafika: soubor pohybových grafických šablon, limit velikosti souboru 300 MB
 • Thumbnail.jpg: miniaturu šablony
 • MP4: náhled videa
 • XLSX: list metadat

 

Proces kontroly

Soubory jsou vyhodnoceny s ohledem na tato kritéria:

 • Právní normy: Řídí se našimi Pokyny pro duševní vlastnictví a právními pokyny?
 • Technické vlastnosti: Je soubor .MOGRT optimalizován pro snadné použití a dodržuje naše specifikace?
 • Metadata: Jsou názvy a klíčová slova precizní a ve správném tvaru?
 • Komerční hodnota: Je vaše podání použitelné na současném trhu?
 • Estetické vlastnosti: Je soubor .MOGRT v souladu s aktuálními trendy v oblasti grafiky a barev?
 • Podobnost: Je obsah příliš podobný jinému souboru .MOGRT ve službě Stock nebo něčemu, co jste již odeslali?

Datová pohybová grafika (MoGRTS)

Za datovou pohybovou grafiku (MoGRTS) jsou považovány šablony infografiky propojené se souborem CSV. To přináší výhodu automatického vyplňování údajů. Jedná se o vysoce technické prvky a jsou podrobeny delší produkční analýze, než je tradiční pohybová grafika (MoGRTS). Máte-li zájem o datovou pohybovou grafiku (MoGRTS), vyžádejte si podrobnosti na adrese motion@adobe.com.

 

Základní právní informace 

Stejně jako u ostatních materiálů odeslaných do služby Adobe Stock musí přispěvatelé mít úplné právo užívat datové zdroje použité v šablonách, včetně všech potřebných licencí a souhlasů. Neodesílejte soubory, které vám nepatří (například fotografie, které pořídil váš partner) nebo zahrnují obsah, který není váš (například obsah z internetu).

Přispěvatelé nesmí v šablonách odeslaných do služby Adobe Stock používat žádný vystavený materiál, protože licence nabízené pro veškerý tento materiál zakazuje další distribuci obrázků, videí a dalšího materiálu. Obecně také platí, že nepřijímáme žádné obrázky určené pro Creative Commons Zero (CC0) nebo veřejnou doménu, protože přispěvatelé musí vlastnit veškerá práva k materiálu, a to včetně licencí či prohlášení o souhlasu všech rozpoznatelných osob nebo objektů. 

Tyto požadavky platí pro všechny obrázky, ilustrace a text používaný v rámci vašich šablon, a řídí se právem na ochranu soukromí a zveřejnění, autorským právem, ochrannými známkami a obchodní úpravou.

Přispěvatelé by neměli ve svých šablonách používat skutečná jména a odkazy na rozpoznatelné osoby, společnosti a místa. Namísto toho doporučujeme k zastoupení osob, společností, log apod. používat fiktivní a obecná jména. (Další informace viz předchozí téma Doporučené postupy).

Odeslání více kopií podobného nebo stejného obsahu může být naším týmem moderátorů považováno za spam. Spam je přísně zakázán a může být důvodem k dočasnému či trvalému zablokování vašeho účtu. 

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás na adrese motion@adobe.com.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.