Odeslání souhlasu modelu nebo majitele fotografovaného objektu

Na této stránce naleznete podrobný návod, jak odeslat a připojit souhlas modelu a vlastníka fotografovaného objektu k vašemu materiálu.

Základní informace o souhlasu modelu a vlastníka fotografovaného objektu

Pokud je součástí obrázku nebo videa rozpoznatelná osoba, je zapotřebí obstarat souhlas modelu. Pokud je součástí duševní vlastnictví nebo soukromý majetek, je zapotřebí souhlas vlastníka. Formuláře se souhlasem představují právní dokumenty podepsané osobou na obrázku nebo vlastníkem objektu, které umožňují používat materiál pro komerční účely.

Zeptejte se sami sebe: „Pokud bych navštívil toto místo, potkal tuto osobu nebo uviděl toto umělecké dílo, rozeznal bych je z tohoto obrázku?“ Pokud je vaše odpověď je „Ne“, pravděpodobně prohlášení nebude nutné. Pokud je ale vaše odpověď „Ano“, bude zapotřebí souhlas modelu. Stejně tak je nezbytné zjistit, zda předmět vaší fotografie není chráněn zákonem o ochraně duševního vlastnictví nebo jiným zákonem.

Další informace naleznete v tématu Prohlášení modelu a ochrana modelůPožadavky na souhlas majitele fotografovaného objektu. Další informace o chráněném obsahu naleznete zde.

Poznámka:

Podívejte se na následující videa popisující podrobně způsob vytvoření a odesílání souhlasu ve službě Adobe Stock.

Vytvoření a odeslání ručně podepsaného souhlasu

Vytvoření a připojení souhlasu ve službě Adobe Sign

Úprava a opětovné odeslání obsahu ve fázi „připomenutí dokončení“ 

Přehled procesu odesílání

V části Prohlášení na portálu pro přispěvatele najdete nástroje umožňující vytvořit a uložit formuláře pro potvrzení souhlasu. Podle potřeby můžete prohlášení přidávat v části Nové na kartě Odeslané soubory, která slouží k odesílání a indexování souborů. Podle potřeby můžete formuláře naskenovat nebo použít nástroj Adobe Sign a podpisy uložit digitálně. V následující části najdete informace o postupu odesílání souhlasu modelu a vlastníka fotografovaného objektu.

Část s prohlášením

Kartu Prohlášení najdete v části Odeslané soubory na portálu pro přispěvatele.

V části Odeslané soubory vyberte kartu Prohlášení.

Poté klikněte na tlačítko Vytvořit prohlášení.

Použijte nástroj Adobe Sign nebo naskenovaný souhlas.

Dále vám bude nabídnuta možnost vytvořit nové prohlášení v nástroji Adobe Sign, nebo odeslat naskenovaný formulář se souhlasem.

Vytvoření prohlášení ve službě Adobe Sign

V nástroji Adobe Sign stačí jednoduše zadat e-mailovou adresu modelu nebo vlastníka fotografovaného objektu. Vyplnění formuláře je snadné a nevyžaduje instalaci žádného softwaru.

Pokud vyberete možnost Adobe Sign, otevře se okno, kde můžete vytvořit formulář pro souhlas modelu nebo vlastníka fotografovaného objektu.

Označte kartu podle toho, zda vytváříte formulář pro souhlas modelu, či vlastníka fotografovaného objektu, a zadejte jméno a e-mail podepisující se osoby.

Zadejte jméno a e-mailovou adresu podepisující se osoby a podle potřeby i informace o fotografování nebo poznámku.

Náhled prohlášení před odesláním

Následně se vám zobrazí náhled, který si můžete ověřit a upravit nebo jej odeslat.  

Signatář obdrží formulář, který podepíše.

Po kliknutí na tlačítko Odeslat obdrží podepisující se osoba e-mailovou zprávu od společnosti Adobe. Tato zpráva bude obsahovat náhled formuláře, odkaz na formulář a pokyny pro jeho podepsání. Jakmile se signatář podepíše, formulář se automaticky odešle zpět do e-mailové schránky pro váš podpis a následné odeslání společně s obrázkem.

Odeslat naskenovanou verzi

Vyberte kartu Prohlášení a poté možnost Odeslat naskenované prohlášení. Budete vyzváni, abyste do textového pole zadali název prohlášení. Doporučujeme zvolit takový název, podle kterého prohlášení bude možné později snadno najít. Kvůli snadnějšímu vyhledání uveďte celé jméno podepisující se osoby. Poznámka: je nutné zadat alespoň pět znaků, jinak tlačítko Připojit prohlášení nebude k dispozici.

Tlačítko Připojit prohlášení vám umožní vyhledat formulář se souhlasem ve vašem počítači. Přijímáme pouze soubory ve formátu JPEG. Jakmile soubor s prohlášením vyberete, klikněte na tlačítko Vytvořit prohlášení.

Připojení prohlášení ve formátu JPEG z počítače

Pokud nemáte formulář se souhlasem připravený, můžete stáhnout šablonu, formulář vytisknout a nechat jej podepsat všemi zúčastněnými stranami. Následně můžete formulář naskenovat nebo vyfotit a odeslat jako soubor JPEG podle pokynů výše.

Odeslání prohlášení při indexování souborů

Formuláře se souhlasem můžete nahrát také během indexování souborů. Pokud budete chtít soubor připojit při indexování, přejděte do části Nový v nabídce Odeslané soubory a vyberte soubor. Na otázku: „Zobrazuje soubor rozpoznatelné osoby nebo majetek?“ reagujte výběrem možnosti Ano.

Podle potřeby vyhledejte existující prohlášení nebo vytvořte nové.

Zde můžete vyhledat a připojit stávající prohlášení, nebo můžete vybrat možnost Vytvořit nové prohlášení. Poté můžete odeslat formulář v papírové podobě nebo použít možnost Vytvoření prohlášení ve službě Adobe Sign. Dále postupujte stejně, jako podle pokynů výše. Po odesílání se prohlášení připojí k vašim souborům a bude dostupné na kartě Prohlášení.

Pokud neplánujete použít stejný souhlas fotografované osoby i pro formuláře odeslané v budoucnu, můžete souhlas „skrýt“, aby se zabránilo jeho zobrazení v seznamu dostupných souhlasů při nahrávání nového obsahu. To může pomoci k dosažení lepšího přehledu pro přispěvatele s velkým počtem souhlasů spojených s jejich účtem. Veškeré skryté souhlasy zůstávají spojeny s online obsahem vyobrazujícím příslušnou osobu. Skrytí souhlasu pouze znamená, že se automaticky nepřidá k dodatečných datovým zdrojům. Skrýt neaktivní souhlasy můžete na kartě Souhlasy. Skryté souhlasy můžete kdykoli nechat znovu zviditelnit jednoduchým zrušením označení pole.  

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.