Příručka uživatele Zrušit

Jak fungují recenze

 1. Příručka uživatele portálu Stock Contributor
 2. Proč přispívat do služby Adobe Stock
  1. Výhody přispívání
  2. Oblast našeho zájmu
  3. Rady pro úspěšně přispívání
 3. Vytvoření a správa účtu
  1. Vytvoření účtu
  2. Správa stránky s profilem přispěvatele
  3. Navigace v účtu
  4. Potřebujete pomoc?
 4. Právní omezení
  1. Účetní pokyny a pokyny pro odesílání
  2. Právní terminologie a autorské právo
  3. Prohlášení modelu a ochrana modelů
  4. Požadavky na souhlas majitele fotografovaného objektu
  5. Omezení týkající se objektů na fotografiích
  6. Používání vašeho obsahu
  7. Nahlásit podezření na zneužití adresy IP
 5. Požadavky na obsah
  1. Požadavky na fotografie a ilustrace
  2. Požadavky na vektorovou grafiku
  3. Požadavky na video
  4. Požadavky na obsah vytvořený generativní umělou inteligencí
  5. Soubory PNG s požadavky na průhlednost
  6. Požadavky na ilustrativní redakční obsah
  7. Požadavky na šablony pohyblivé grafiky
  8. Požadavky na předlohy návrhu
  9. Prémiové kolekce a kolekce 3D materiálů
  10. Pravidla pro různorodý a inkluzivní obsah
 6. Příprava a odeslání obsahu
  1. Povolené a zakázané postupy při práci s fotografiemi
  2. Povolené a zakázané postupy při práci s vektorovou grafikou
  3. Povolené a zakázané postupy při práci s videem
  4. Nahrávání obsahu
  5. Odeslání souhlasu modelu nebo majitele fotografovaného objektu
 7. Efektivní popis obsahu
  1. Názvy a klíčová slova
  2. Výběr správné kategorie
  3. Úpravy a odstraňování souborů
  4. Uspořádání pomocí souborů CSV
 8. Proces kontroly
  1. Kontrola
  2. Důvody pro zamítnutí souborů
  3. Kvalita a technické otázky
  4. Podobný obsah versus spam
 9. Platby a daně
  1. Výplaty odměn
  2. Podrobnosti o licenčních poplatcích pro přispěvatele
  3. Časté dotazy týkající se daní pro přispěvatele

Seznamte se s kritérii, která používáme při posuzování vašich příspěvků do služby Adobe Stock. 

Časová osa moderování

Datové zdroje se kontrolují ručně v pořadí, v jakém byly přijaty. Doba čekání se liší v závislosti na počtu datových zdrojů čekajících ve frontě. V současné době je fronta značná, což může mít za následek delší čekací dobu než obvykle, a to až 6 týdnů. Byly zavedeny limity pro nahrávání, aby se snížil počet čekajících souborů a zkrátila doba čekání na kontrolu. Do té doby si velmi ceníme vaší trpělivosti. 

Školený kontrolní tým prověří všechny fotografie, videa, ilustrace a vektorovou grafiku a vyhodnotí, jestli jsou přínosem pro naši kolekci. Tým se řídí přísnými, ale spravedlivými pokyny pro zajištění kvality a zdvořile uvádí důvody odmítnutí. Jak je již uvedeno ve smlouvě s přispěvatelem, služba Adobe Stock může veškerý obsah odmítnout nebo přijmout dle našeho uvážení.

Kritéria a harmonogramy kontroly

Tým vyhodnocuje obsah na základě několika kritérií, včetně následujících: 

 • Právní standardy
 • Technické vlastnosti
 • Přesnost názvu a klíčových slov 
 • Komerční hodnota
 • Estetické vlastnosti
 • Jedinečnost, a to jak ve vztahu k jinému vámi zaslanému obsahu, tak k obsahu, který je již v naší sbírce

Následující obrázky by byly zamítnuty z níže uvedených důvodů:

skloněný horizont

chybějící komerční hodnota

obrázek je přesycený

Co dělat, pokud je váš obsah odmítnut?

I když přijmeme většinu souborů, tak i nejzkušenějšímu přispěvateli se může stát, že některé jeho soubory zamítneme. Takovou skutečnost si neberte osobně, ale kdykoliv je to možné, využijte odmítnutí jako příležitost přiučit se něčemu a vyhodnotit, které materiály jsou nejúspěšnější. 

Pokud obdržíte odmítnutí, podívejte se na svůj soubor a rozhodněte se, zda stojí za to jej upravit. Po provedení oprav můžete odmítnutý soubor znovu odeslat s upraveným názvem. 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?