Správa stránky s profilem přispěvatele

Přizpůsobte svoji profilovou stránku na portálu pro přispěvatele tak, aby oslovila co nejvíce zájemců.

Přizpůsobte záhlaví svého profilu

Na stránce profilu přispěvatele můžete doplnit vlastní záhlaví obrázku. Postupujte následovně:

 1. Na kartě Portfolio klikněte na požadovaný obrázek, který chcete použít jako záhlaví.

 2. Klikněte na tlačítko Nastavit jako úvodní obrázek ().

  Nastavení obrázku jako záhlaví profilu

Obrázek se použije jako záhlaví vaší stránky s profilem přispěvatele.

Poznámka:

Obrázek záhlaví se automaticky ořízne směrem od středu a nelze jej upravit. Doporučujeme použít obrázek v orientaci na šířku s fotografovaným objektem uprostřed.

Použití kolekcí na stránce s profilem

Na portálu pro přispěvatele můžete vytvářet spravované kolekce a s jejich pomocí uspořádat a představit své nejlepší výtvory potenciálním zákazníkům. Kolekce mohou obsahovat až 1000 datových zdrojů. Vytvořit můžete libovolný počet kolekcí, ale jen dvě z nich se mohou nacházet na stránce vašeho profilu přispěvatele.

Vytvoření kolekce

 1. Na kartě Portfolio vyberte datové zdroje, které chcete přidat do nové kolekce. Poté klikněte na políčko v pravém horním rohu u náhledu obrázku.

  Po kliknutí na pole se zobrazí modré zaškrtávací políčko, které potvrzuje, že obrázek je označen.

 2. Klikněte na modré tlačítko „Přidat do kolekce“ v levém dolním rohu stránky pod všemi náhledy obrázků. 

Použití kolekce na stránce s profilem

 1. Z řídicího panelu přejděte do části Kolekce portálu pro přispěvatele.

 2. Kliknutím na 3 tečky v pravém horním rohu obrázku Doporučené kolekce otevřete rozevírací nabídku. Výběrem možnosti Použít na mém veřejném profilu se kolekce zobrazí na vaší stránce s veřejným portfoliem Adobe Stock.

  Použití kolekce na stránce s profilem

  Poznámka:

  Přispěvatelé ve službě Adobe Stock mají volný přístup ke službě Adobe Portfolio. Pokud budete chtít sdílet vlastní kolekci Adobe Stock ze svého účtu přispěvatele na stránce Adobe Portfolio, vyberte možnost „Sdílet ve službě Adobe Portfolio“, kterou najdete ve stejné nabídce, jakou vidíte nahoře. 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.