Příručka uživatele Zrušit

Správa stránky s profilem přispěvatele

 1. Příručka uživatele portálu Stock Contributor
 2. Proč přispívat do služby Adobe Stock
  1. Výhody přispívání
  2. Oblast našeho zájmu
  3. Rady pro úspěšně přispívání
 3. Vytvoření a správa účtu
  1. Vytvoření účtu
  2. Správa stránky s profilem přispěvatele
  3. Navigace v účtu
  4. Potřebujete pomoc?
 4. Právní omezení
  1. Účetní pokyny a pokyny pro odesílání
  2. Právní terminologie a autorské právo
  3. Prohlášení modelu a ochrana modelů
  4. Požadavky na souhlas majitele fotografovaného objektu
  5. Omezení týkající se objektů na fotografiích
  6. Používání vašeho obsahu
  7. Nahlásit podezření na zneužití adresy IP
 5. Požadavky na obsah
  1. Požadavky na fotografie a ilustrace
  2. Požadavky na vektorovou grafiku
  3. Požadavky na video
  4. Požadavky na obsah vytvořený generativní umělou inteligencí
  5. Soubory PNG s požadavky na průhlednost
  6. Požadavky na ilustrativní redakční obsah
  7. Požadavky na šablony pohyblivé grafiky
  8. Požadavky na předlohy návrhu
  9. Prémiové kolekce a kolekce 3D materiálů
  10. Pravidla pro různorodý a inkluzivní obsah
 6. Příprava a odeslání obsahu
  1. Povolené a zakázané postupy při práci s fotografiemi
  2. Povolené a zakázané postupy při práci s vektorovou grafikou
  3. Povolené a zakázané postupy při práci s videem
  4. Nahrávání obsahu
  5. Odeslání souhlasu modelu nebo majitele fotografovaného objektu
 7. Efektivní popis obsahu
  1. Názvy a klíčová slova
  2. Výběr správné kategorie
  3. Úpravy a odstraňování souborů
  4. Uspořádání pomocí souborů CSV
 8. Proces kontroly
  1. Kontrola
  2. Důvody pro zamítnutí souborů
  3. Kvalita a technické otázky
  4. Podobný obsah versus spam
 9. Platby a daně
  1. Výplaty odměn
  2. Podrobnosti o licenčních poplatcích pro přispěvatele
  3. Časté dotazy týkající se daní pro přispěvatele

Přizpůsobte svoji profilovou stránku na portálu pro přispěvatele tak, aby oslovila co nejvíce zájemců.

Přizpůsobte záhlaví svého profilu

Na stránce profilu přispěvatele můžete doplnit vlastní záhlaví obrázku. Postupujte následovně:

 1. Na kartě Portfolio klikněte na požadovaný obrázek, který chcete použít jako záhlaví.

 2. Klikněte na tlačítko Nastavit jako úvodní obrázek ().

  Nastavení obrázku jako záhlaví profilu

Obrázek se použije jako záhlaví vaší stránky s profilem přispěvatele.

Poznámka:

Obrázek záhlaví se automaticky ořízne směrem od středu a nelze jej upravit. Doporučujeme použít obrázek v orientaci na šířku s fotografovaným objektem uprostřed.

Použití kolekcí na stránce s profilem

Na portálu pro přispěvatele můžete vytvářet spravované kolekce a s jejich pomocí uspořádat a představit své nejlepší výtvory potenciálním zákazníkům. Kolekce mohou obsahovat až 1000 datových zdrojů. Vytvořit můžete libovolný počet kolekcí, ale jen dvě z nich se mohou nacházet na stránce vašeho profilu přispěvatele.

Vytvoření kolekce

 1. Na kartě Portfolio vyberte datové zdroje, které chcete přidat do nové kolekce. Poté klikněte na políčko v pravém horním rohu u náhledu obrázku.

  Po kliknutí na pole se zobrazí modré zaškrtávací políčko, které potvrzuje, že obrázek je označen.

 2. Klikněte na modré tlačítko „Přidat do kolekce“ v levém dolním rohu stránky pod všemi náhledy obrázků. 

Použití kolekce na stránce s profilem

 1. Z řídicího panelu přejděte do části Kolekce portálu pro přispěvatele.

 2. Kliknutím na 3 tečky v pravém horním rohu obrázku Doporučené kolekce otevřete rozevírací nabídku. Výběrem možnosti Použít na mém veřejném profilu se kolekce zobrazí na vaší stránce s veřejným portfoliem Adobe Stock.

  Použití kolekce na stránce s profilem

  Poznámka:

  Přispěvatelé ve službě Adobe Stock mají volný přístup ke službě Adobe Portfolio. Pokud budete chtít sdílet vlastní kolekci Adobe Stock ze svého účtu přispěvatele na stránce Adobe Portfolio, vyberte možnost „Sdílet ve službě Adobe Portfolio“, kterou najdete ve stejné nabídce, jakou vidíte nahoře. 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online