Prohlášení modela a ochrana modelů

Seznamte se s podrobnostmi pro prohlášení a ochranu modela ve službě Adobe Stock.

Kdy je potřeba poskytnout prohlášení modelu (souhlas modela)

Bez ohledu na to, jestli fotografujete profesionální či amatérské modely, nebo pořizujete snímky přátel a členů rodiny, je potřeba před prodejem jejich fotografií pro komerční účely získat jejich souhlas. 

Zeptejte se sami sebe: „Dokáže se osoba z fotografie rozeznat?“ Pokud je vaše odpověď „ano“, je potřeba zajistit při odesílání snímku i souhlas modelu. Mějte na paměti, že schopnost rozeznat osobu může být založena i na externích indiciích (například podle ostatních rozeznatelných lidí, jedinečného oblečení, předmětů nebo místa) a dalších osobních faktorech (jako jsou tetování nebo mateřská znaménka). Proto je vždy nejjistější přiložit souhlas modelu i v případě detailních snímků částí těla. Pokud je na fotografii se sexuálním nádechem model vyobrazen nahý, souhlas modelu je zapotřebí, i pokud model není rozpoznatelný. Souhlas modelu musí obsahovat kopii průkazu totožnosti modelu s fotografií, podle které je zřejmé, že je model plnoletý.

Stejná pravidla platí pro videa, která zahrnují herce, přátele, rodinu nebo i náhodné osoby. Pokud vaše video zachycuje hlasy, je navíc zapotřebí souhlas modela i od mluvčích.

Souhlas modelu je zapotřebí také v případě všech ilustrací či vektorové grafiky, která má za předlohu skutečné osoby nebo části těla. Souhlas modelu je například třeba u fotografií, které zahrnují tváře vytištěné na tričku nebo fotoportrét na zdi.  

Nakonec pamatujte také na nutnost poskytnout souhlas modelu i v případě autoportrétů. V těchto případech podepište souhlas jako fotograf i jako model.

Požadavky na souhlas modelu

Šablonu souhlasu modelu si můžete stáhnout z portálu Adobe Stock Contributor. Verzi v angličtině najdete zde, odkazy na alternativní jazyky jsou uvedeny níže. Nebo můžete pomocí nástroje Adobe Sign odeslat souhlas modelu k elektronickému podpisu přímo z portálu pro přispěvatele. Postup je jednoduchý a k jeho provedení není nutné stahovat žádný software. Informace naleznete v tématu Odeslání souhlasu modelu nebo majitele fotografovaného objektu

Stáhněte si podrobný kontrolní seznam, podle kterého si můžete ověřit, že máte k dispozici všechny požadované informace:

Stáhnout

Mějte na paměti následující požadavky:

 • Všechna jména pište VELKÝMI PÍSMENY, abyste zajistili čitelnost 
 • Jméno fotografa se musí shodovat se jménem držitele účtu Adobe Stock.
 • Společnosti a agentury mají právo využívat různé fotografy/filmaře. V takových případech ale musí být u názvu společnosti vždy uvedeno také jméno fotografa/filmaře.
 • Pokud je model mladší 18 let, je třeba získat podpis rodiče/zákonného zástupce. Pokuste se zajistit podpis prohlášení od obou rodičů. Jeden podpis může sloužit jako podpis rodiče/opatrovníka a druhý jako svědka. To snižuje riziko, že jeden z rodičů se pokusí zrušit souhlas druhého z rodičů.
 • Pokud jste rodičem dítěte, které fotografujete/natáčíte, musíte své jméno vytisknout a podepsat dvakrát: jednou jako autor a jednou jako rodič. 
 • Při fotografování/natáčení skupiny, je třeba zajistit jména a podpisy všech osob jednotlivě na samostatná prohlášení. Pokud například fotografujete/filmujete fotbalový tým, nemůže se trenér podepsat za celou skupinu.
 • Svědek nemůže být současně i modelem nebo fotografem. Podpis svědka není nutný při použití funkce Adobe Sign pro zajištění elektronického podpisu.
 • Všechny podpisy musí být datovány a data se musí shodovat.
 • Moderátoři nemohou přijmout prohlášení, které nese známky digitální manipulace.
 • Souhlasy modelu musí být odeslány ve formátu JPEG a titul musí být kratší než 30 znaků.

Nepovinné, ale doporučené informace:

 • Etnický původ modela.
 • Informace o datu a místu focení nebo nahrávání.
 • Referenční snímek modelu. Referenční snímek je nutný při použití funkce Adobe Sign pro zajištění elektronického podpisu.

Přijatelné formuláře prohlášení

Souhlas modelu přijímáme v řadě jazyků. Stejně tak i na jakémkoliv formuláři staženém i z jiných webů, pokud obsahují všechny informace požadované podle našeho kontrolního seznamu a pokud jsou náležitě vyplněny. Kontrolní seznam pro souhlas modelu ke stažení viz výše.

Jazyky:

Zdroje formulářů pro souhlas modelu:

 • 123rf 
 • Alamy
 • American Society of Media: souhlas v jazyce fotografa, modelu, zástupce nezletilého a vlastníka majetku a aplikace ASMP Release
 • Bigstock: prohlášení modela, prohlášení pro nezletilé a prohlášení k majetku 
 • Corbis 
 • Dreamstime 
 • Aplikace Easy Release, nastaveno jako výchozí 
 • Fotolia: souhlas modelu, prohlášení pro nezletilé a souhlas vlastníka majetku
 • Obrázky Getty a iStockphoto 
 • Aplikace iD Release
 • Aplikace LeaseMe
 • Shutterstock 
 • Aplikace Top Model Release
 • Aplikace VMRelease

Pokyny k tomu, jak vytvářet, opakovaně používat a připojovat formuláře se souhlasem k vlastnímu obsahu, najdete v tématu Odeslání souhlasu modelu nebo majitele fotografovaného objektu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.