Důvody pro zamítnutí souborů

Poznejte důvody pro zamítnutí obsahu ve službě Adobe Stock, abyste zajistili přijetí svého obsahu do naší sbírky.

Přehled

Všechny soubory nahrané do služby Adobe Stock prochází kontrolou, která zajistí, že veškerý materiál splňuje standardy kvality pro službu Adobe Stock. Obecně se snažíme o stavu odeslaných souborů informovat přispěvatele do pěti pracovních dnů.

Tento článek vysvětluje důvody odmítnutí určitých souborů a parametry, které při kontrole obsahu prověřujeme. Naším cílem je pomoci vám stát se úspěšným přispěvatelem ve službě Adobe Stock. Pokud bude váš obsah zamítnut, kontrolní tým vám sdělí důvod. Důvodů může být více, ale kvůli zrychlení kontroly souborů se s vámi kontrolní tým podělí jen o jeden z nich. Případné zamítnutí použijte jako možnost pečlivě svůj soubor zkontrolovat a podle důvodu zamítnutí se rozhodněte, zda vám stojí za opakované odesílání. Zajistěte, aby úpravy byly viditelné, a před opětovným odesláním věnujte svoji snahu místům, které byly důvodem zamítnutí.

Podobné soubory již byly odeslány 

Když se snažíte o zajištění finančního příjmu z materiálu odeslaného do služby Stock, je nezbytné poskytnout velkou paletu obsahu. Doporučujeme vám však dát přednost kvalitě před kvantitou a ujistit se, že každý odeslaný soubor přináší zákazníkovi něco jedinečného. Podobnost materiálů je jedním z nejobvyklejších důvodů pro zamítnutí obsahu ve službě Adobe Stock. Další informace o rozdílech mezi zajímavými variacemi a zbytečně velkým počtem podobných snímků naleznete v tématu Podobný obsah versus spam

Poznámka:

Nahrávání více kopií stejného snímku může být považováno za spam a může vést až k zablokování nebo uzavření vašeho účtu.      

Estetická nebo komerční hodnota

Zeptejte se sami sebe: „Pokud bych byl(a) zákazník, co by mě přimělo zakoupit tento obrázek?“

Pokud na tuto otázku nedokážete odpovědět, doporučujeme před dalším odesláním materiálu do služby Adobe Stock změnit svůj přístup. Věnujte pozornost detailům: pokud máte krásnou fotografii rodiny u grilování, ale gril je celý od rzi, komerční hodnota obrazu je výrazně nižší. 

Poznámka:

Běžné objekty, jako jsou květiny, domácí zvířata, západy slunce a potraviny jsou již z velké míry ve službě Adobe Stock k dispozici. Nově odeslané snímky z těchto kategorií mohou být schváleny, ale pouze za předpokladu, že jsou něčím zajímavé a vykreslují tyto běžné objekty novým a jedinečným způsobem.

Nevyhovující soubor

Tento důvod znamená, že materiál nedodržuje požadavky uvedené v naší smlouvě s přispěvatelem. Obsah nemusí požadavky splňovat kvůli vodoznakům, použití nevhodných či nesouvisejících klíčových slov nebo obsahu pochybné či urážlivé povahy. Soubor je zamítnut z důvodu nesouladu také v případě, že obdržíte žádost o poskytnutí souhlasu modelu a/nebo souhlas vlastníka fotografovaného objektu, případně o vyřešení potíží s tímto souhlasem, a vy soubor odešlete znovu bez vyřešení zmíněných problémů.

Zamítnutí kvůli ochraně duševního vlastnictví 

Zamítnutí kvůli ochraně duševního vlastnictví

Do naší kolekce nemůžeme přijmout soubory, pokud obsahují určité prvky, na které se vztahují zákony o ochraně duševního vlastnictví. Další informace získáte v tématu Právní omezení. Tato pravidla existují z důvodu ochrany vás, našich přispěvatelů, stejně jako našich a zákazníků a služby Adobe Stock.

Prvky chráněné zákonem na ochranu duševního vlastnictví se mohou objevit na obrázku nebo v popisu, titulu nebo klíčových slovech. Uvádíme několik příkladů objektů, které jsou pod ochranou duševního vlastnictví:

Produkty a objekty
Komerční produkty (jako jsou hračky, módní doplňky, elektronická zařízení nebo nábytek), které lze bezpečně a zřetelně po vizuální stránce (podle tvaru nebo barev) rozpoznat, by nikdy neměly být hlavním objektem nebo motivem vašich snímků.

Ochranné známky, produktové styly a duševní vlastnictví
Nemůžeme přijímat obrázky, kde jsou vidět loga, ochranné známky nebo značky (např. Apple, Nike, Gucci nebo BMW). Do této kategorie patří rozpoznatelné obaly nebo jiné produktové styly.

Prostory, místa, památky, pamětihodnosti
Na místa se vstupem podmíněným zakoupením vstupenky, jako jsou zoologické zahrady, muzea nebo zábavní parky, se obvykle vztahují omezení fotografování. Pořízení snímku zachycujícího bez dalších pochybností jedinečné prostory s charakteristickými rysy, jako jsou mimo jiné význačné prostory, instalace nebo zvířata, vyžaduje souhlas vlastníka majetku.

Některé pamětihodnosti a památky nelze přijmout, a to v závislosti na umístění, umělci, věku a dalším příslušném omezením. Je vaší povinností si ověřit, zda jsou pro takové případy v platnosti pravidla omezující možnost pořizování fotografií.

Architektura, budovy
Pokud je hlavním objektem obrázku moderní architektura s jedinečnou stavební konstrukcí, je třeba zajistit souhlas vlastníka majetku. Nicméně v závislosti na konkrétní situaci je možné pohledy na město, panoramata nebo záběry zblízka nahrávat bez omezení.

Objekty chráněné autorským právem
Obrázky zobrazující nebo používající jako předlohu díla, plastiky, pouliční umění, kresby, ilustrace, literaturu, písma nebo grafické elementy nejsou přijatelné, pokud nejste jejich původním autorem.

Kvalita a technické otázky 

Existuje mnoho různých důvodů z hlediska kvality nebo technické stránky, které mohou mít za následek zamítnutí souborů. Další informace naleznete v tématu Problémy s kvalitou.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.