Příručka uživatele Zrušit

Obvyklé důvody k zamítnutí

 1. Příručka uživatele portálu Stock Contributor
 2. Proč přispívat do služby Adobe Stock
  1. Výhody přispívání
  2. Oblast našeho zájmu
  3. Rady pro úspěšně přispívání
 3. Vytvoření a správa účtu
  1. Vytvoření účtu
  2. Správa stránky s profilem přispěvatele
  3. Navigace v účtu
  4. Potřebujete pomoc?
 4. Právní omezení
  1. Účetní pokyny a pokyny pro odesílání
  2. Právní terminologie a autorské právo
  3. Prohlášení modelu a ochrana modelů
  4. Požadavky na souhlas majitele fotografovaného objektu
  5. Omezení týkající se objektů na fotografiích
  6. Používání vašeho obsahu
  7. Nahlásit podezření na zneužití adresy IP
 5. Požadavky na obsah
  1. Požadavky na fotografie a ilustrace
  2. Požadavky na vektorovou grafiku
  3. Požadavky na video
  4. Požadavky na obsah vytvořený generativní umělou inteligencí
  5. Soubory PNG s požadavky na průhlednost
  6. Požadavky na ilustrativní redakční obsah
  7. Požadavky na šablony pohyblivé grafiky
  8. Požadavky na předlohy návrhu
  9. Prémiové kolekce a kolekce 3D materiálů
  10. Pravidla pro různorodý a inkluzivní obsah
 6. Příprava a odeslání obsahu
  1. Povolené a zakázané postupy při práci s fotografiemi
  2. Povolené a zakázané postupy při práci s vektorovou grafikou
  3. Povolené a zakázané postupy při práci s videem
  4. Nahrávání obsahu
  5. Odeslání souhlasu modelu nebo majitele fotografovaného objektu
 7. Efektivní popis obsahu
  1. Názvy a klíčová slova
  2. Výběr správné kategorie
  3. Úpravy a odstraňování souborů
  4. Uspořádání pomocí souborů CSV
 8. Proces kontroly
  1. Kontrola
  2. Důvody pro zamítnutí souborů
  3. Kvalita a technické otázky
  4. Podobný obsah versus spam
 9. Platby a daně
  1. Výplaty odměn
  2. Podrobnosti o licenčních poplatcích pro přispěvatele
  3. Časté dotazy týkající se daní pro přispěvatele

Projděte si důvody odmítnutí obsahu do kolekce Adobe Stock, ať máte s vlastními příspěvky větší šanci uspět. 

Všechny soubory nahrané do služby Adobe Stock prochází kontrolou, která zajistí, že veškerý materiál splňuje standardy kvality. Naším cílem je pomoct vám stát se úspěšným přispěvatelem ve službě Adobe Stock. Pokud váš obsah zamítneme, moderátoři vám sdělí důvody. (Důvodů může být více, ale z časových důvodů vám moderátoři sdělí pouze jeden.)

Pokud vám příspěvek zamítneme, využijte toho jako příležitosti k pečlivému přezkoumání souboru a rozhodněte, zda se vyplatí ho před dalším odesláním změnit. Před dalším odesláním zkontrolujte, zda potřebné změny odpovídají důvodu zamítnutí souboru.

Nejčastější důvody zamítnutí souborů:

Nevyhovující výstup generativní AI:

Následují případy, kdy vám obsah zamítneme. V závažných případech vám můžeme i pozastavit účet:

 • Chybné označení výstupu generativní AI, když neoznačíte pole „Vytvořeno pomocí nástrojů generativní umělé inteligence“.
 • Odeslání materiálů vygenerovaných s odkazem na jiné umělce ve výzvě. 
 • Použití odkazů na jména osob (či umělců) nebo míst ve výzvě nebo jejich uvedení v názvu nebo klíčových slovech. 

Soubory také nemusí splňovat požadavky kvůli vodoznakům, použití nevhodných či nesouvisejících klíčových slov nebo obsahu pochybné či urážlivé povahy. Pokud obdržíte upozornění, že je potřeba zajistit či vyřešit určitý problém s odeslaným materiálem, a vy problém nevyřešíte a materiály odešlete znovu, zamítneme je. 

Nedostatek estetické nebo komerční užitečnosti

Buďte co nejvíce objektivní a zeptejte se sami sebe: „Kdybych byl zákazník, chtěl bych si tento snímek koupit?“ Pokud vás nenapadá dobrý důvod, proč ano, zkuste změnit přístup k vytvářenému a odesílanému obsahu a nezapomeňte věnovat pozornost detailům. Pokud vytvoříte například fotografii perfektní rodiny při grilování, kde bude gril rezavý, fotografie nebude mít tu správnou komerční hodnotu. 

Upozorňujeme, že ve službě Adobe Stock jsou již hojně zastoupeny běžné předměty, jako jsou květiny, domácí mazlíčci, západy slunce a jídlo, takže pokud se rozhodnete odeslat materiály z této kategorie, musí být opravdu výjimečné.

Následující vzorový snímek vlevo postrádá komerční užitečnost. Snímek vpravo bychom přijali.

Pokud vaše soubory obsahují materiály podléhající zákonu na ochranu duševního vlastnictví, nemůžeme je přijmout. Toto pravidlo má za úkol chránit vás i naše zákazníky a službu Adobe Stock. Další informace najdete v tématu „Právní omezení“ v této příručce pro přispěvatele.

Obsah chráněný zákony zaměřenými na duševní vlastnictví se může nacházet na snímku, v popisku, názvu nebo klíčových slovech. Zde je několik příkladů:

 • Produkty a předměty 
  Pokud je lze snadno rozeznat a jsou charakteristické svým vizuálním vzhledem, například tvarem nebo barvou, komerční produkty nesmí být středem pozornosti či hlavním motivem obsahu. Do této kategorie patří hračky, módní doplňky, elektronická zařízení, designový nábytek a další. Další informace
 • Ochranné známky, obchodní úprava a duševní vlastnictví 
  Nemůžeme přijmout obsah zahrnující loga, ochranné známky nebo názvy firem či značek. Do této kategorie patří rozpoznatelné obaly a jiné produktové styly. Další informace
 • Místa, místa konání, památky a pamětihodnosti 
  Na místa se vstupem podmíněným zakoupením vstupenky se obvykle vztahují místní zákazy pořizování fotografování. Pořízení snímku zachycujícího bez dalších pochybností jedinečné prostory s charakteristickými rysy, jako jsou význačné prostory, instalace nebo zvířata, vyžaduje prohlášení k majetku. Nemůžeme přijmout obsah zachycující určité pamětihodnosti a památky. Je vaší povinností si ověřit, zda pro takové případy platí pravidla omezující možnost pořizování fotografií. Další informace
 • Architektura a budovy 
  Pokud je hlavním objektem obrázku moderní architektura s jedinečnou stavební konstrukcí, je třeba zajistit souhlas vlastníka majetku. Nicméně v závislosti na konkrétní situaci je možné pohledy na město, panoramata nebo záběry zblízka nahrávat bez omezení. Další informace
 • Objekty chráněné autorským právem 
  Obrázky zobrazující nebo používající jako předlohu díla, plastiky, pouliční umění, kresby, ilustrace, literaturu, písma nebo grafické elementy nejsou přijatelné, pokud nejste jejich původním autorem. Další informace

Kvalitativní a technické problémy

Pokud má mít váš obsah komerční hodnotu, musí být kvalitní a technicky bezchybný. Snímky a videa nesmí být rozostřené a musí být správně osvětlené bez artefaktů. Vektory by měly být uspořádané a cesty k vyplněným tvarům by měly být uzavřené. 

Dále uvádíme běžné problémy s kvalitou, které mohou být důvodem k zamítnutí obsahu: 

Rozostření  

 • Před odesláním si obsah vždy prohlédněte ve 100% velikosti a zkontrolujte, zda není nic rozostřené.

 • Pokud použijete funkci Rozostření, hlavní objekt musí zůstat ostrý a zaostřený.

 • Vyberte správnou a efektivní hloubku ostrosti. Pokud pořizujete snímek s velkou clonou, je třeba, aby hloubka ostrosti byla obrázku ku prospěchu. Při použití malé hloubky ostrosti se důležité prvky nesmí rozostřit. Pokud je na objekt zaostřeno, ale stále není dostatečně ostrý, ujistěte se, že při úpravě ostrosti v rámci post-produkce nedojde k zavedení artefaktů.

 • Pokud je to možné, k dosažení ostřejšího obrazu vždy použijte stativ nebo monopod. Zřejmým pomocníkem je rychlejší závěrka. Mějte ale na paměti, že jedním ze způsobů zrychlení závěrky je použití větší clony, která dále umocňuje hloubku ostrosti. K zajištění maximální kvality je třeba najít ten správný poměr. Rychlost závěrky můžete zvýšit i navýšením citlivosti ISO, ale při použití příliš velké citlivosti může dojít ke vzniku šumu nebo artefaktů.

 • Je dobré vědět o schopnostech fotoaparátu. Nebojte se při vytváření fotografií dojít až na hranici těchto možností, ale dejte pozor, abyste ji (příliš) nepřekročili.

Artefakty 

 • Nejčastějším problémem je výrazný šum, kvůli kterému obraz vypadá zrnitě. Artefakty jsou obvykle způsobeny nastavením vysoké citlivosti ISO u snímků zachycených při nedostatečném osvětlení. Řada fotoaparátů začíná generovat nepřiměřený šum při citlivosti ISO 1600. Některé dokonce i při nižším nastavení. 

 • Artefakty mohou vznikat invazivním zásahem při post-processingu. Vždy si původní soubor nejprve uložte. Pokud dojde k zamítnutí kvůli artefaktům, srovnejte odeslaný obraz s předlohou a vyhodnoťte, kde ke vzniku artefaktů došlo.  

 • Artefakty mohou být způsobeny i prachem na snímači. Stopy od prachu můžete odstranit během post-processingu, ale jednodušší je udržovat snímač čistý. Informace o čištění a další rady vám poskytne místní obchod s fotoaparáty.

   

  Snímek vlevo obsahuje příliš mnoho artefaktů. Snímek vpravo bychom přijali.

Problémy s nasvětlením

 • Příliš mnoho světla (přeexponování) nebo naopak nedostatek (podexponování) může snižovat kvalitu fotografie. Zkontrolujte si histogram nebo si snímek během fotografování prohlédněte na displeji a ujistěte se, že je expozice snímku v pořádku.

 • Rychlost závěrky, clona a citlivost ISO jsou tři hlavní faktory, které určují expozici. Nezáleží, jestli pracujete s okolním světlem nebo osvětlením ve studiu. Naučte se, jak nejlépe nastavit expozici snímků tak, aby věrně zachytily aktuální scénu.

 • V některých případech může být expozice udávána zachycenou scénou, ale přirozená expozice nemusí být za všech okolností ideální. 

Kvalita snímku 

Běžné technické problémy s fotografiemi a videem: 

 • Vyvážení bílé: Vyvážení bílé může být příliš teplé nebo studené. Fotografováním ve formátu RAW získáváte skvělou flexibilitu a možnost upravit vyvážení bílé během post-processingu.

 • Kontrast: Kontrast může být příliš výrazný nebo nedostačující.

 • Sytost: Přesycení může způsobit nepřirozený vzhled, ale ani nedostatečná sytost či použití přímých barev nemusí být optimální. Pokud používáte aplikaci Adobe Photoshop Lightroom, můžete namísto Sytosti zkusit upravit posuvník Živost.

 • Výběry: Úprava by měla být nenápadná. Výběr objektů s cílem odstranit je z pozadí a sestavit do nové kompozice vyžaduje čas, trpělivost a pečlivost. Neodesílejte snímky, které byly zvoleny nevhodně nebo nevypadají jako přirozená součást scény.

 • Chromatická aberace: Tento výraz označuje barevné okraje okolo objektů v obraze.

 • Obecná kompozice: Je horizont rovný? Ořízli jste obrázek přespříliš? Zkuste nechat designerovi dostatek prostoru k přidání vlastního textu nebo předmětů. 

Další technické problémy s videem: 

 • Vizuální stabilita: Použijte vhodný způsob podepření kamery, abyste obraz stabilizovali. Pokud je nestabilita součástí estetiky daného videa, budeme k této skutečnosti přihlížet. Post-produkční stabilizace je v pořádku, pokud se tím nesníží kvalita videa.

 • Zvuk: Odeberte zvuk, který nelze použít, jako je nadměrně modulovaný zvuk nebo zvuk, který může být chráněný ochrannou známkou. Pokud váš klip obsahuje hlasy lidí, bude nutné opatřit od každé osoby souhlas. Není problém odesílat klipy bez zvuku.

 • Artefakty roletky: Klipy obsahující drobné artefakty z této kategorie mohou být přijaty nebo odmítnuty na základě zvážení týmu moderátorů. Klipy obsahující zkosení budou posouzeny podle toho, jak moc zřejmé nebo rušivé artefakty jsou s ohledem na krásu nebo efektivitu obrazu. Není možné přijmout klipy, které obsahují pruhy z blesku nebo znatelné kolísání („artefakty jello“).

 • Logaritmické gamma záběry: U logaritmických záběrů je třeba použít jednoduchou opravu barev – doporučujeme používat základní Rec 709 LUT.

 • Záběry s uměle zvýšeným rozlišením: U záběrů nikdy uměle nezvyšujte rozlišení (například z HD na 4K). Záběry odešlete v rozlišení, v jakém byly pořízeny, nebo podle potřeby v menším. Vždy, kdy to bude možné, používejte rozlišení 4K.  

Obvyklé technické problémy s vektory:

 • Otevřené cesty: Cesty k vyplněným tvarům musí být uzavřené.

 • Rastrové obrázky: Do vektorových souborů nevkládejte pixelové obrázky (JPEG).

 • Autotrasování: Nepoužívejte automatické trasování u složitých snímků, jako jsou fotografie, protože výsledné vektory mohou být pro zákazníky obtížně upravitelné.

 • Velikost kreslicího plátna: Kreslicí plátno by mělo mít alespoň 15 MP, aby je bylo možné nahrát na portál pro přispěvatele.

Obvyklé technické problémy se šablonami:

 • Jiná písma než písma Adobe: Jiná písma než písma Adobe nahraďte. Stačí navštívit web Adobe Fonts a vyhledat písmo podle vizuálně podobného stylu.

 • Jiný text než obecný: V šablonách nepoužívejte skutečná jména ani odkazy na rozpoznatelné osoby, společnosti a místa. Místo toho používejte fiktivní či obecná jména.

 • Problémy s použitelností: Musíme odmítat soubory s šablonami, které jsou neúplné, poškozené, neuspořádané nebo nepřehledné. Projděte si pokyny ke konkrétním aplikacím na stránce Požadavky na předlohy návrhu a přečtěte si doporučené postupy.

 • Nestandardní velikosti: Projděte si seznam Standardní formáty papíru a obrazovky, kde najdete nejaktuálnější informace o povolených formátech, a materiály upravte tak, aby těmto požadavkům vyhovovaly.

Každý odeslaný soubor musí nabízet něco jedinečného. Odeslání více kopií podobného nebo stejného obsahu může být považováno za spam. Tým moderátorů podobný obsah odmítne. Spam můžeme brát jako důvod k zablokování nebo trvalému odstavení vašeho účtu. 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.