Příručka uživatele Zrušit

Uspořádání pomocí souborů CSV

 1. Příručka uživatele portálu Stock Contributor
 2. Proč přispívat do služby Adobe Stock
  1. Výhody přispívání
  2. Oblast našeho zájmu
  3. Rady pro úspěšně přispívání
 3. Vytvoření a správa účtu
  1. Vytvoření účtu
  2. Správa stránky s profilem přispěvatele
  3. Navigace v účtu
  4. Potřebujete pomoc?
 4. Právní omezení
  1. Účetní pokyny a pokyny pro odesílání
  2. Právní terminologie a autorské právo
  3. Prohlášení modelu a ochrana modelů
  4. Požadavky na souhlas majitele fotografovaného objektu
  5. Omezení týkající se objektů na fotografiích
  6. Používání vašeho obsahu
  7. Nahlásit podezření na zneužití adresy IP
 5. Požadavky na obsah
  1. Požadavky na fotografie a ilustrace
  2. Požadavky na vektorovou grafiku
  3. Požadavky na video
  4. Požadavky na obsah vytvořený generativní umělou inteligencí
  5. Soubory PNG s požadavky na průhlednost
  6. Požadavky na ilustrativní redakční obsah
  7. Požadavky na šablony pohyblivé grafiky
  8. Požadavky na předlohy návrhu
  9. Prémiové kolekce a kolekce 3D materiálů
  10. Pravidla pro různorodý a inkluzivní obsah
 6. Příprava a odeslání obsahu
  1. Povolené a zakázané postupy při práci s fotografiemi
  2. Povolené a zakázané postupy při práci s vektorovou grafikou
  3. Povolené a zakázané postupy při práci s videem
  4. Nahrávání obsahu
  5. Odeslání souhlasu modelu nebo majitele fotografovaného objektu
 7. Efektivní popis obsahu
  1. Názvy a klíčová slova
  2. Výběr správné kategorie
  3. Úpravy a odstraňování souborů
  4. Uspořádání pomocí souborů CSV
 8. Proces kontroly
  1. Kontrola
  2. Důvody pro zamítnutí souborů
  3. Kvalita a technické otázky
  4. Podobný obsah versus spam
 9. Platby a daně
  1. Výplaty odměn
  2. Podrobnosti o licenčních poplatcích pro přispěvatele
  3. Časté dotazy týkající se daní pro přispěvatele

Zjistěte, jak používat soubory CSV k indexování obsahu ve službě Adobe Stock. 

Soubor s hodnotami oddělenými čárkami (CSV) obsahuje tabulku, která umožňuje připojit názvy, klíčová slova a prohlášení k více souborům najednou. I když jsou soubory CSV volitelné, můžete díky nim mít ve svých souborech pořádek. 

Podle potřeby můžete vytvořit a uložit soubor CSV v aplikaci Microsoft Excel nebo v jiném tabulkovém procesoru.Upozorňujeme, že místo souborů CSV nemůžeme přijímat soubory XLS ani jiné formáty. 

Jak vytvořit soubor CSV.

Zde najdete pravidla a specifikace pro soubory CSV:

 • Začněte s naší šablonou: stáhněte si vzorový soubor CSV, který použijte jako předlohu. 
 • Název souboru: jako název souboru CSV použijte své jméno a datum odeslání tohoto souboru. V názvu souboru nepoužívejte mezery. Pokud se například jmenujete Petr Novák, jako název souboru použijte např. PetrNovak_7_17_17.csv.
 • Záhlaví: záhlaví každého ze sloupců se musí shodovat se záhlavím v našem vzorovém souboru CSV. Řádek záhlaví nechte v původním jazyce.
 • Řádky: každý řádek v souboru CSV musí představovat soubor odeslaný do služby Adobe Stock.
 • Maximální počet řádků: omezte soubor CSV na maximálně 5 000 řádků.
 • Velikost dokumentu: celková velikost dokumentu musí být maximálně 1 MB.
 • Požadované sloupce: vyžadovány jsou název souboru, klíčová slova a název. Ostatní sloupce jsou volitelné, ale důrazně vám doporučujeme tyto kategorie přidat.
 • Poznámka k programu Excel: Pokud se nacházíte mimo USA a k vytvoření souboru CSV používáte aplikaci Microsoft Excel, je nutné tento dokument uložit jako CSV UTF-8. Pokud používáte verzi aplikace Excel, kde toto není možné, můžete soubor CSV otevřít v aplikaci Poznámkový blok a zde jej uložit jako CSV UTF-8.

Zde uvádíme informace, které je potřeba uvést v každém sloupci souboru CSV:

 • Název souboru: zadejte přesný název souboru pro odeslaný datový zdroj včetně přípony (např. Mojefoto1.jpg nebo Moje_video1.mov). Názvy souborů smí obsahovat maximálně 30 znaků.
 • Název: jednoduchý popis vašeho souboru o maximálně 70 znacích. Nepoužívejte čárky. Více informací o názvech
 • Klíčová slova: seřazujte klíčová slova podle důležitosti a oddělujte je čárkami. Zadejte maximálně 50 klíčových slov, která nebudou obsahovat technické údaje. Více informací o klíčových slovech
 • Kategorie: zadejte číslo kategorie, která nejpřesněji popisuje váš soubor. Více informací o kategoriích
 • Prohlášení: použijte přesný název prohlášení pro fotografovanou osobu nebo objekt, pod kterým jste prohlášení odeslali na portál pro přispěvatele. Prohlášení musí být ve formě souboru JPEG a jejich název nesmí přesáhnout 30 znaků.Pokud najdeme více prohlášení se stejným názvem, použijeme to nejnovější. 

Stačí odeslat jednu tabulku CSV pro celou dávku odesílaných souborů. Postup najdete zde:

     1.  Přejděte na umístění Nahrané soubory > Nové a klikněte na možnost Odeslat soubor CSV.
       

     2. Klikněte na tlačítko Vybrat soubor CSV a vyhledejte požadovaný soubor CSV. 

     3. Klikněte na tlačítko Odeslat. Pokud jsou názvy ve vašem souboru CSV správné, služba Adobe Stock propojí veškeré názvy, kategorie a všechna klíčová slova s vašimi soubory. 

Po odeslání souboru CSV můžete klidně pokračovat v aktualizacích a odesílání, dokud nedosáhnete maximálního počtu 5 000 řádků. 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.