Uspořádání pomocí souborů CSV

Na této stránce naleznete pokyny pro používání souborů CSV k indexování ostatních souborů.

Soubor CSV (hodnoty oddělené čárkami) obsahuje tabulku, která umožňuje připojit názvy, klíčová slova a prohlášení k více souborům současně. Pomocí souboru CSV můžete uspořádat ostatní soubory, ale jedná se o volitelný krok. Podle potřeby můžete vytvořit soubor CSV v aplikaci Microsoft Excel nebo jiném tabulkovém procesoru a uložit jej ve formátu CSV.

Poznámka:

Pokud se nacházíte mimo USA a k vytvoření souboru CSV používáte aplikaci Microsoft Excel, je nutné tento dokument uložit jako CSV UTF-8. Pokud používáte starší verzi aplikace Excel, kde použití tohoto formátu není možné, můžete případně soubor CSV otevřít v aplikaci Poznámkový blok a zde jej uložit jako CSV UTF-8.

Požadavky na soubor CSV

Začněte s naší šablonou: stáhněte si vzorový soubor CSV, který použijte jako předlohu. 

Název souboru: jako název souboru CSV použijte vaše jméno a datum odeslání souboru CSV. V názvu souboru CSV nepoužívejte mezery. Pokud se například jmenujete Petr Novák, jako název souboru použijte PetrNovak_7_17_17.CSV.

Záhlaví: záhlaví každého ze sloupců se musí shodovat se záhlavím v našem vzorovém souboru CSV. Řádek záhlaví nelokalizujte.

Řádky: každý řádek v souboru CSV musí představovat soubor odeslaný do služby Adobe Stock.

Maximální počet řádků: Omezte soubor CSV na maximálně 1000 řádků.

Velikost dokumentu: celková velikost dokumentu musí být 1 MB nebo menší.

Požadované sloupce: vyžadovány jsou název souboru, klíčová slova a název. Ostatní sloupce jsou volitelné, ale důrazně doporučujeme tyto kategorie nepřeskočit.

SLOUPCE 

OČEKÁVANÉ INFORMACE 

Název souboru 

Přesný název souboru pro odeslaný datový zdroj včetně přípony, jako například Mojefoto1.jpg nebo Moje_video1.mov.

Použijte maximálně 30 znaků.

Název 

Krátký a stručný popis souboru (max. 70 znaků).

Název nesmí obsahovat čárky.

Klíčová slova 

Klíčová slova jsou oddělená čárkou a seřazena podle důležitosti (max. 50).

Klíčová slova nesmí obsahovat technická data. Další informace naleznete v tématu Názvy a klíčová slova.

Kategorie 

Zadejte číslo odpovídající kategorie, která nejpřesněji popisuje soubor. Další informace o kategoriích naleznete v tématu Výběr správné kategorie

Prohlášení 

Použijte přesný název formuláře se souhlasem modelu nebo vlastníka fotografovaného objektu tak, jak jste jej odeslali na portál pro přispěvatele. Názvy souborů musí být kratší než 30 znaků.

Pokud je nalezeno více verzí se stejným názvem, použije se ta nejnovější z nich. 

Všechna prohlášení musí být ve formátu JPEG.

Možnost odeslat soubor CSV naleznete na kartě Odeslat

Soubor CSV odešlete tak, že v nabídce Odeslané soubory > Nové kliknete na tlačítko Odeslat CSV.

Po kliknutí vyhledejte soubor CSV

Klikněte na tlačítko Vybrat soubor CSV a vyhledejte vhodný soubor CSV. Dále můžete kliknout na tlačítko Odeslat. Pokud jsou názvy souborů správné, systém propojí všechna metadata (názvy, kategorie a klíčová slova) s vašimi soubory.

Můžete neustále aktualizovat a nahrávat stejný soubor CSV (až do maximálního počtu 1000 řádků).

Poznámka:

Nelze odesílat soubory XLS ani jiné formáty. Stačí odeslat jednu tabulku CSV pro celou dávku odesílaných souborů.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.