Uspořádání pomocí souborů CSV

Zjistěte, jak používat soubory CSV k indexování obsahu ve službě Adobe Stock. 

Soubor s hodnotami oddělenými čárkami (CSV) obsahuje tabulku, která umožňuje připojit názvy, klíčová slova a prohlášení k více souborům najednou. I když jsou soubory CSV volitelné, můžete díky nim mít ve svých souborech pořádek. 

Podle potřeby můžete vytvořit a uložit soubor CSV v aplikaci Microsoft Excel nebo v jiném tabulkovém procesoru.Upozorňujeme, že místo souborů CSV nemůžeme přijímat soubory XLS ani jiné formáty. 

Jak vytvořit soubor CSV.

Zde najdete pravidla a specifikace pro soubory CSV:

 • Začněte s naší šablonou: stáhněte si vzorový soubor CSV, který použijte jako předlohu. 
 • Název souboru: jako název souboru CSV použijte své jméno a datum odeslání tohoto souboru. V názvu souboru nepoužívejte mezery. Pokud se například jmenujete Petr Novák, jako název souboru použijte např. PetrNovak_7_17_17.csv.
 • Záhlaví: záhlaví každého ze sloupců se musí shodovat se záhlavím v našem vzorovém souboru CSV. Řádek záhlaví nechte v původním jazyce.
 • Řádky: každý řádek v souboru CSV musí představovat soubor odeslaný do služby Adobe Stock.
 • Maximální počet řádků: omezte soubor CSV na maximálně 5 000 řádků.
 • Velikost dokumentu: celková velikost dokumentu musí být maximálně 1 MB.
 • Požadované sloupce: vyžadovány jsou název souboru, klíčová slova a název. Ostatní sloupce jsou volitelné, ale důrazně vám doporučujeme tyto kategorie přidat.
 • Poznámka k programu Excel: Pokud se nacházíte mimo USA a k vytvoření souboru CSV používáte aplikaci Microsoft Excel, je nutné tento dokument uložit jako CSV UTF-8. Pokud používáte verzi aplikace Excel, kde toto není možné, můžete soubor CSV otevřít v aplikaci Poznámkový blok a zde jej uložit jako CSV UTF-8.

Zde uvádíme informace, které je potřeba uvést v každém sloupci souboru CSV:

 • Název souboru: zadejte přesný název souboru pro odeslaný datový zdroj včetně přípony (např. Mojefoto1.jpg nebo Moje_video1.mov). Názvy souborů smí obsahovat maximálně 30 znaků.
 • Název: jednoduchý popis vašeho souboru o maximálně 70 znacích. Nepoužívejte čárky. Více informací o názvech
 • Klíčová slova: seřazujte klíčová slova podle důležitosti a oddělujte je čárkami. Zadejte maximálně 50 klíčových slov, která nebudou obsahovat technické údaje. Více informací o klíčových slovech
 • Kategorie: zadejte číslo kategorie, která nejpřesněji popisuje váš soubor. Více informací o kategoriích
 • Prohlášení: použijte přesný název prohlášení pro fotografovanou osobu nebo objekt, pod kterým jste prohlášení odeslali na portál pro přispěvatele. Prohlášení musí být ve formě souboru JPEG a jejich název nesmí přesáhnout 30 znaků.Pokud najdeme více prohlášení se stejným názvem, použijeme to nejnovější. 

Stačí odeslat jednu tabulku CSV pro celou dávku odesílaných souborů. Postup najdete zde:

     1.  Přejděte na umístění Nahrané soubory > Nové a klikněte na možnost Odeslat soubor CSV.
       

     2. Klikněte na tlačítko Vybrat soubor CSV a vyhledejte požadovaný soubor CSV. 

     3. Klikněte na tlačítko Odeslat. Pokud jsou názvy ve vašem souboru CSV správné, služba Adobe Stock propojí veškeré názvy, kategorie a všechna klíčová slova s vašimi soubory. 

Po odeslání souboru CSV můžete klidně pokračovat v aktualizacích a odesílání, dokud nedosáhnete maximálního počtu 5 000 řádků. 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.