Příručka uživatele Zrušit

Požadavky na vektorovou grafiku

 1. Příručka uživatele portálu Stock Contributor
 2. Proč přispívat do služby Adobe Stock
  1. Výhody přispívání
  2. Oblast našeho zájmu
  3. Rady pro úspěšně přispívání
 3. Vytvoření a správa účtu
  1. Vytvoření účtu
  2. Správa stránky s profilem přispěvatele
  3. Navigace v účtu
  4. Potřebujete pomoc?
 4. Právní omezení
  1. Účetní pokyny a pokyny pro odesílání
  2. Právní terminologie a autorské právo
  3. Prohlášení modelu a ochrana modelů
  4. Požadavky na souhlas majitele fotografovaného objektu
  5. Omezení týkající se objektů na fotografiích
  6. Používání vašeho obsahu
  7. Nahlásit podezření na zneužití adresy IP
 5. Požadavky na obsah
  1. Požadavky na fotografie a ilustrace
  2. Požadavky na vektorovou grafiku
  3. Požadavky na video
  4. Požadavky na obsah vytvořený generativní umělou inteligencí
  5. Soubory PNG s požadavky na průhlednost
  6. Požadavky na ilustrativní redakční obsah
  7. Požadavky na šablony pohyblivé grafiky
  8. Požadavky na předlohy návrhu
  9. Prémiové kolekce a kolekce 3D materiálů
  10. Pravidla pro různorodý a inkluzivní obsah
 6. Příprava a odeslání obsahu
  1. Povolené a zakázané postupy při práci s fotografiemi
  2. Povolené a zakázané postupy při práci s vektorovou grafikou
  3. Povolené a zakázané postupy při práci s videem
  4. Nahrávání obsahu
  5. Odeslání souhlasu modelu nebo majitele fotografovaného objektu
 7. Efektivní popis obsahu
  1. Názvy a klíčová slova
  2. Výběr správné kategorie
  3. Úpravy a odstraňování souborů
  4. Uspořádání pomocí souborů CSV
 8. Proces kontroly
  1. Kontrola
  2. Důvody pro zamítnutí souborů
  3. Kvalita a technické otázky
  4. Podobný obsah versus spam
 9. Platby a daně
  1. Výplaty odměn
  2. Podrobnosti o licenčních poplatcích pro přispěvatele
  3. Časté dotazy týkající se daní pro přispěvatele

Chcete, aby byla vaše vektorová grafika přijata do kolekce Adobe Stock? Zjistěte, jak splnit naše standardy kvality, technické a právní požadavky a jak úspěšně nahrát své soubory.

Vektorové grafiky můžete odesílat prostřednictvím portálu Adobe Stock Contributor jako soubory AI, EPS nebo SVG.Pokud odesíláte ilustrace, které nejsou vektorovou grafikou, přečtěte si Požadavky na fotografie a ilustrace.  

Zaměřte se na nejvyšší standardy kvality

Firmy, reklamní agentury, designová studia a marketéři chtějí kupovat skvěle vypadající, výrazné vektorové grafiky, jako jsou tyto: 

Zde je několik doporučení, která vám mohou pomoct k úspěchu:

 

Součásti obrazu 

Vhodné: Nepoužívejte text, pokud nejde o nutnou část vaší kompozice, protože zákazníci by mohli mít zájem o jiný typ písma.

Vhodné: Funkci Obkreslení používejte minimálně.

Nevhodné: Nepřidávejte rastrové obrázky (JPEG) do souborů s vektorovou grafikou ani neměňte velikost žádných prvků.

Nevhodné: Nezačleňujte do díla podpis ani svoje jméno.

 

Cesty

Vhodné: Používejte správný počet kotevních bodů – ne tolik, aby byl tvar zubatý, ale ani ne tak málo, aby byly křivky nepřirozené nebo ploché.

Vhodné: Zavírejte cesty u všech naplněných tvarů.

Vhodné: Zvažte používání různě tlustých tahů.

Vhodné: Podívejte se na Nápovědu a podporu k aplikaci Illustrator, kde najdete výukové lekce sahající od tvorby obrázků s tvary po používání dynamických symbolů.

 

Uspořádání souboru

Vhodné: Zadávejte popisy vrstev.

Vhodné: Odstraňte skryté a prázdné vrstvy.

Vhodné: Odstraňte nevyužité prvky na panelu. 

Vhodné: Odemkněte všechny vrstvy a dílčí vrstvy.

Vhodné: Ujistěte se, že jsou vaše díla na jednom plátně, a odstraňte vše za hranicemi plátna. 

 

Variace

Vhodné: Pokud chcete, můžete odeslat až tři významné variace jednotlivých vektorů. Variace lišící se jen barvami se v případě upravitelných vektorových souborů nepovažují za významné. Variace musí vhodným způsobem přizpůsobit styl, subjekt nebo kompozici souboru pro potenciální kupce. Zde je příklad jedné přijatelné variace a jedné nepřijatelné:

Nevhodné: Neodesílejte stejný obrázek s různými typy tahů nebo barvou pozadí.

Nevhodné: Neodesílejte stejný obrázek s různými stíny, efekty nebo převrácením. Další informace

 

Před odesláním

Vhodné: Zobrazte soubor v režimu obrysu a ujistěte se, že si přechody zachovaly svou integritu a neobsahují žádné rastrové obrázky.

Vhodné: Zvětšete si zobrazení na 100 % nebo více a zkontrolujte, jestli obrázek neobsahuje nějaké rušivé kotevní body ani špatně spojené čáry.

Vhodné: Odešlete formulář se souhlasem pro každé použité referenční dílo nebo rozeznatelné osoby či objekty, a to i pokud jste touto osobu vy nebo je objekt váš.

 

Postupujte podle těchto technických pokynů a doporučených postupů:

Zde je příklad odeslaného obsahu s dobře uspořádanými vrstvami a skupinami:

A zde najdete další návody pro úspěšné odeslání:

Namísto:

Zkuste:

Uzamknutí nebo skrytí vrstev 

Odemknutí a zobrazení všech vrstev a objektů v souboru aplikace Illustrator. 

Vložení propojených nebo rastrovaných položek návrhu 

Import a vložení prvků návrhu ve formě upravitelných vrstev do souboru aplikace Illustrator. 

Popište navržený text ve formě obrysů, aby byl „upravitelný“ 

Vložte text ve formě obrysů a v názvu a klíčových slovech uveďte, že vektorový soubor obsahuje nahraditelný text. 

Použijte šachovnicové pozadí pro znázornění průhlednosti 

Exportujte soubor s průhledným pozadím pro vektorové obrazy a obrázky k náhledu. 

Přečtěte si další informace o osvědčených technických postupech při vytváření nejlepších vektorových souborů a zjistěte, jak používat cesty, tahy a kotevní body v aplikaci Adobe Illustrator pro optimalizaci vektorových souborů.

Používejte optimální velikost vektorů.

I když lze u vektorů měnit jejich velikost, doporučujeme je vytvářet v použitelných velikostech, aby je zákaznici mohli rovnou upravovat.Zákazníci si mohou vektorové soubory stahovat také jako soubory JPEG. Malé vektorové soubory se pak stáhnou jako soubory JPEG s nízkým rozlišením (pokud nejsou v požadovaném měřítku). 

Pro různé kategorie vektorových souborů používejte tyto rozsahy velikostí:

Kategorie

Příklady obsahu

Minimální velikost

Maximální velikost

Designové prvky a sady 

Ikony, loga, vzory, symboly, nápisy 

600×600 pixelů 

4 800×4 800 pixelů 

Scény a ilustrace 

Scény s postavami, komiksy, digitální kresby 

1 200×1 200 pixelů 

4 800×4 800 pixelů 

Malá rozvržení pro tisk 

Pohlednice, vizitky, štítky 

96×96 pixelů 

3 600×3 600 pixelů 

Velká rozvržení pro tisk 

Letáky, plakáty, obálky 

2 400×2 400 pixelů 

4 800×4 800 pixelů 

Malé digitální návrhy 

Sady pro sociální média, mobilní uživatelské rozhraní, malé reklamy 

250×250 pixelů 

3 600×3 600 pixelů 

Velké digitální návrhy  

Rozložení webů, uživatelská rozhraní pro počítače, velké reklamy  

600×600 pixelů 

7 200×7 200 pixelů 

Získejte další informace a podrobnější doporučení ohledně velikostí od služby Adobe Stock. 

Vyberte si jeden ze dvou následujících způsobů, jak nahrát vektory.

 • Jako samostatné vektorové soubory (pouze formáty AI, EPS a SVG) 

Odesílání souborů AI a EPS:

Doporučeno u většiny odesílaných souborů, zejména složitých 

Odesílání souborů SVG:

Doporučeno u jednoduchých prvků, například ikon a dalších prvků uživatelského rozhraní

 • Při ukládání se ujistěte, že je označeno pole Vytvořit soubor kompatibilní s PDF
 • Není stanovena žádná minimální velikost kreslicího plátna (doporučené velikosti
 • Maximální velikost souboru: 45 MB 
 • Soubory SVG verze 1.1 jsou přijímány 
 • Není stanovena žádná minimální velikost kreslicího plátna (doporučené velikosti
 • Maximální velikost souboru: 45 MB
 • Ve formě složky komprimované metodou ZIP (pouze formáty AI a EPS) 

Odesílané složky by měly obsahovat pouze:

 • Vektorové soubory ve formátu AI nebo EPS. (Při ukládání se ujistěte, že je označeno pole Vytvořit soubor kompatibilní s PDF.)
 • Soubor JPEG k náhledu (o velikosti mezi 4 MP a 100 MP).

Velikost složek by se měla pohybovat mezi 4 a 100 MB.

Vytvoření obrázku JPEG k náhledu v aplikaci Adobe Illustrator: 

 • Klikněte na Soubor ➞ Barevný režim dokumentu ➞ Barva RGB
 •  Přejděte na položku Soubor ➞ Exportovat ➞ Uložit pro web
 •  Přednastavení: JPEG, Maximum, Kvalita 100 %
 •  Velikost obrázku: Vložte požadovanou velikost (minimální velikost 15 MP)
 •  Uložte do složky se souborem .ai

Podívejte se, jak používat příkaz Uložit pro web k exportu obrázku k náhledu:

Pokud odešlete soubor s příponou AI nebo EPS jako samostatný vektor, může při otevření obrázku na portálu pro přispěvatele nebo na webu Adobe Stock dojít k posunu barev. Ten se projevuje jen při zobrazení náhledu obrázku. Aby k této změně barev nedocházelo, odesílejte vektorové soubory jako složky ZIP s obrázkem k náhledu ve formátu JPEG v barevném prostoru sRGB (jak je podrobně uvedeno výše). 

 

Používejte vhodné názvy a klíčová slova.

Pokud váš soubor nemá žádný název ani vložená klíčová slova, použijte služba Adobe Stock technologii Adobe Sensei a automaticky navrhne název a až 25 klíčových slov, aby vám ušetřila čas. Můžete si je podle potřeby pročítat a upravovat a také měnit pořadí klíčových slov podle důležitosti, protože prvních 10 klíčových slov má ve výsledcích vyhledávání prioritu. 

Pokud jste již svým obrázkům JPEG k náhledu přidali názvy a klíčová slova v aplikacích Adobe Photoshop Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop, Adobe Bridge nebo v jiné aplikaci pro úpravy obrázků, služba Adobe Stock je zachová. Tato metadata můžete kdykoli před odesláním obsahu upravit.

Jako klíčová slova nebo název nepoužívejte názvy chráněné ochrannou známkou (např. Porsche, iPad nebo Ferrari), specifikace fotoaparátu (např. Nikon nebo 12 MP) ani typy obsahu (např. vektor nebo ilustrace). 

Přečtěte si další informace o přidávání názvů a klíčových slov pomocí portálu nebo se podívejte do sekce ilustrací průvodce uměleckými obory, kde najdete příklady a více informací. 

 

Mějte základní právní přehled.

Obsah služby Adobe Stock musí splňovat všechny zákony týkající se autorských práv, ochranných známek, práv na ochranu soukromí, vlastnických práv a dalších. Přečtěte si část Právní omezení uvedenou v této příručce pro uživatele a ujistěte se, že rozumíte klíčovým právním pojmům a víte, kdy je třeba k zaslanému materiálu doplnit souhlas fotografované osoby a/nebo souhlas majitele fotografovaného objektu.

 

Několik hlavních věcí, které byste měli vědět:

 • Pokud vytváříte vektorovou grafiku založenou na fotografii nebo uměleckém díle, je nutné mít souhlas vlastníka objektu, a to i v případě, že se jedná o vaši vlastní fotografii nebo kresbu. 
 • Nelze přijmout vektory obsahující loga, ochranné známky, názvy společností nebo názvy značek – v některých případech je ovšem možné odeslat díla, kde jsou tyto prvky digitálně odebrány. Ilustrace se značkami nebo produkty mohou přicházet v úvahu jako ilustrativní redakční obsah.

 

Dávejte pozor, aby obrázky ze své podstaty nebyly spam. 

Vybírejte pouze ty nejlepší vektory a ujistěte se, že každý odeslaný soubor nabízí něco nového. Neposílejte více obrázků, u kterých jste provedli pouze minimální změny. Odeslání více kopií podobného nebo stejného obsahu může být naším kontrolním týmem považováno za spam. Používání dlouhých, nepopisných, opakujících se nebo irelevantních názvů a klíčových slov může být také vnímáno jako spam. Spam je přísně zakázán a může být důvodem k dočasnému či trvalému zablokování vašeho účtu. Další informace


 

 

 

 

 

Umělci společnosti Adobe: Nadezhda | 310890179, Cute Designs | 338373670, Katsyarina | 419405286

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.