Vektorovou grafiku odesílejte podle specifikací na této stránce.

Pokud odesíláte ilustrace, které nejsou vektorovou grafikou, přečtěte si informace v tématu Požadavky na fotografie a ilustrace.

Technické požadavky

Existují 2 různé možnosti nahrávání vektorových souborů.

Samostatné nahrání vektorového souboru

Technické požadavky

Existují 2 různé možnosti nahrávání vektorových souborů.

Odeslání samostatného vektorového souboru (pouze formáty AI, EPS a SVG)

Pro AI a EPS:

 • Velikost plátna: Minimálně 15 MP, maximálně 68 MP
 • Maximální velikost souboru: 45 MB
 • Při ukládání se ujistěte, že je označeno pole Vytvořit soubor kompatibilní s PDF.

Pro SVG:

 • Pouze verze 1.1
 • Žádné požadavky na velikost plátna 
 • Maximální velikost souboru: 45 MB

Poznámka:

Pokud odešlete soubor s příponou AI, EPS nebo SVG jako samostatný vektor, může při otevření obrázku na portálu pro přispěvatele nebo na webu Adobe Stock dojít k posunu barev. Posuv barev má vliv pouze na vzhled při zobrazení náhledu obrázku. Chcete-li se tomuto posunu barev vyhnout, použijte níže popsanou metodu ZIP.

Složka ZIP

 • Pouze formáty AI a EPS
 • Vektory je třeba vložit v archivu ZIP společně se souborem JPEG s náhledem
 • Minimální rozlišení náhledu JPEG: 5 000 pixelů × 3 000 pixelů nebo 15 MP
 • Maximální velikost souboru: 45 MB
 • Při ukládání se ujistěte, že je označeno pole Vytvořit soubor kompatibilní s PDF.
 • V každé složce smí být pouze dva soubory (vektorový soubor + náhled JPEG).

Poznámka:

K vygenerování náhledu JPEG doporučujeme v aplikaci Adobe Illustrator CC provést následující postup:

 1. Přejděte na položku Soubor > Exportovat > Uložit pro web.
 2. Přednastavení: JPEG, Maximum, Kvalita 100 %.
 3. Velikost obrázku: Zadejte požadovanou velikost (15 MP).
 4. Uložit

Název a klíčová slova

Pokud váš soubor nemá žádná přiřazená klíčová slova, portál Stock pro přispěvatele vám jejich přidání usnadní tím, že automaticky navrhne až 25 klíčových slov. Tato automaticky vytvořená klíčová slova můžete upravit, měnit jejich pořadí nebo odstranit. Tato funkce skvěle šetří váš čas.

Pokud jste již přidali klíčová slova v aplikaci Lightroom Classic CC, Lightroom CC, Bridge, Photoshop nebo jiném softwaru pro úpravu obrázků, metadata budou při uložení souboru na portálu pro přispěvatele zachována. Tato klíčová slova můžete zkontrolovat a upravit před odesláním svého obsahu.

Jako klíčová slova nebo název nepoužívejte názvy chráněné ochrannou známkou (například: Porsche, iPad nebo Ferrari), specifikace fotoaparátu (například: Nikon nebo 12MP), nebo typy obsahu (například: vektor nebo ilustrace). Další informace o klíčových slovech naleznete v tématu Názvy a klíčová slova.

Základní právní informace

Pokud vytváříte vektorovou grafiku založenou na fotografii nebo uměleckém díle, je nutné dodat souhlas vlastníka objektu, a to i v případě, že fotografie nebo kresba je vlastní práce.

Navíc pokud váš obsah vychází z fotografie nebo pozorovaného objektu, zeptejte se sami sebe, zda se osoba dokáže poznat, nebo jestli vlastník objektu dokáže rozeznat svoji nemovitost. Pokud je osoba rozeznatelná, potřebujete její souhlas. Pokud se jedná o rozeznatelný objekt, zjistěte, zda je objekt chráněn zákonem o ochraně soukromí, ochrannou známkou nebo autorským právem. V takovém případě by bylo nutné zajistit souhlas vlastníka fotografovaného objektu.

Datové zdroje ve službě Stock nesmí obsahovat loga, ochranné známky, názvy společností, názvy zboží (například: Apple, Nike, Gucci, BMW) nebo obrázky, na které se vztahuje autorské právo, jako je umění, sochy nebo architektura. Datové zdroje vykazující tyto vlastnosti nemůžeme přijmout.

Další informace získáte v tématu Právní omezení.

Standardy kvality

Aby měly vektorové obrázky komerční hodnotu, musí splňovat následující:

 • mají vhodnou kompozici,
 • jsou uspořádány a mají odpovídající vrstvy,
 • neobsahují uzamčené nebo skryté vrstvy,
 • neobsahují vložené soubory JPEG.

Další informace o dosažení vysoké kvality obrázků naleznete v tématu Proces kontrolyVytvoření vektorové grafiky pro službu Adobe Stock za pomoci 7 rad vedoucích k úspěchu.

Dávejte pozor, aby obrázky ze své podstaty nebyly spam

Nepokoušejte se vytvořit portfolio ze stejné vektorové grafiky, kde je upravena pouze barva, pozadí nebo textury. V případě vektorové grafiky přijímáme až tři barevné variace stejného obrazu. Odeslání více kopií podobného nebo stejného obsahu může být naším týmem moderátorů považováno za spam. Spam je přísně zakázán a může být důvodem k dočasnému či trvalému zablokování vašeho účtu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online