Získejte odpovědi na časté dotazy přispěvatelů k tématu daní.

General tax FAQs

Koho lze kontaktovat s otázkami ohledně daňových formulářů?

Členové týmu služby Adobe Stock nemohou poskytovat rady k individuálním daňovým otázkám nebo pomáhat s vyplňováním formulářů. Můžeme vám pomoci s technickými otázkami. Pošlete e-mail na adresu adobetax@adobe.com.

Mohu odeslat předvyplněný daňový formulář?

Ne, nemůžete nahrát předem vyplněný daňový formulář. Musíte vyplnit daňový formulář online v daňovém centru.

Když se pokusím zadat srážkovou daň na řádku 10, můj daňový formulář je odmítnut. Jak mám postupovat, aby byl formulář přijat?

V poli Srážková daň nezadávejte desetinné čárky (napište např. 10 % namísto 10,00 %).

Kde mohu formulář 1099 stáhnout?

Momentálně neposkytujeme formulář 1099 ke stažení. Na konci ledna vám zašleme tištěnou kopii formuláře 1099. Zkontrolujte, zda je adresa ve vašem profilu účtu přispěvatele aktuální, aby bylo zajištěno, že obdržíte formulář.

Můžete mi poskytnout výkaz příjmů?

Ano, pošlete nám e-mail na adresu adobetax@adobe.com s žádostí o podepsané prohlášení se získanými autorskými poplatky a srážkovou daní za jakýkoli rok.

Je nutné platit daň úřadu IRS za mnou získané licenční poplatky, nebo se peníze automaticky strhávají?

Když obdržíte autorské poplatky, daně (jsou-li nějaké) jsou automaticky sraženy a uloženy přímo u úřadu IRS týmem zpracovávajícím daně.

Právě jsem vyplnil(a) příslušný daňový formulář. Budou mi vráceny peníze ze srážkové daně v minulosti (před předložením platného daňového formuláře)?

Ne, ověřený formulář a odpovídající sazba srážkové daně se vztahují pouze na budoucí transakce.

FAQs specific to U.S. citizens and registered aliens

Jaký daňový formulář mám vyplnit?

Přispívající soukromé osoby i firmy z USA musí vyplnit formulář W-9.

Musím mít při žádosti o platbu k dispozici vyplněný daňový formulář?

Američtí přispěvatelé (občané USA nebo cizinci registrovaní v USA) musí mít platný daňový formulář, aby mohli požádat o platbu.

Jsem občanem USA a potřebuji vyplnit formulář W-9, ale užívám cizí adresu a daňové centrum neuznává formuláře W-9 se zahraniční adresou. Co mám dělat?

Vyplňte formulář W-9 offline (nikoli v Daňovém centru) a pošlete jej e-mailem na adresu adobetax@adobe.com. Váš formulář zašleme e-mailem IT oddělení za účelem manuálního přepnutí systému, abyste mohli využít daňové sazby 0 %.

Jsem přispěvatel z USA a nedostal(a) jsem kopii formuláře 1099. Můžete mi jej poslat e-mailem?

Ano, pošlete svou žádost e-mailem na adresu adobetax@adobe.com. Kromě toho aktualizujte svou adresu v profilu účtu přispěvatele, abyste zajistili, že v příštím roce automaticky obdržíte tištěnou kopii.

Proč jsem obdržel(a) formulář 1099, když jsem nepožádal(a) ani neobdržel(a) platbu?

Systém služby Adobe Stock je nastaven tak, abyste obdrželi formulář 1099 na základě získaných autorských poplatků každý rok.

To se děje z několika důvodů:

  • Přispěvatelé nemohou hromadit autorské poplatky a zpeněžovat je pouze tehdy, když se jim chce platit daně.
  • Zisk autorských poplatků představuje „konstruktivní příjem“ založený na pravidlech IRS.
  • Přestože přispěvatelé nemohou být vyplaceni, dokud nezískají alespoň 50 dolarů, mohou technicky svůj účet zavřít a získat své autorské poplatky.

Upozornění: autorské poplatky jsou zdaňovány v roce, ve kterém jste je získali, a nejsou znovu daněny, když je vybíráte.

FAQs specific to non-U.S. citizens

Jaký daňový formulář mám vyplnit?

Zahraniční soukromý přispěvatel: Formulář W-8BEN

Zahraniční firemní přispěvatel: Formulář W-8BEN-E

Musím mít při žádosti o platbu k dispozici vyplněný daňový formulář?

Ostatní přispěvatelé mimo USA mohou požádat o platbu bez vyplněného daňového formuláře. Musíte kliknout na možnost „Ne, nejsem daňový rezident USA“, aby tato funkce fungovala.

Vyžaduje platné vyplnění formuláře W-8 platné americké nebo zahraniční DIČ?

Ne, americké ani zahraniční DIČ nepotřebujete k vyplnění platného formuláře W-8 a využití daňové smlouvy mezi vaší zemí a USA. Poznámka: Obvykle je DIČ nutné, my však máme zvláštní dohodu s IRS, která vám umožňuje vyplnit W-8 bez uvedení DIČ.

Mé bydliště je v zemi, která nemá se Spojenými státy uzavřenou daňovou smlouvu. Musím vyplnit formulář?

Ne. Pokud žijete v zemi bez smlouvy o dani se Spojenými státy, neplyne z vyplnění formuláře žádná výhoda. Srážková daň je 30 % bez ohledu na to, zda je formulář vyplněn nebo ne.

Země, ve které mám bydliště, vyžaduje při daňovém přiznání, aby společnost Adobe poskytla certifikát o pobytu v USA. Můžete tuto informaci poskytnout?

Ano. Pošlete nám e-mail na adresu adobetax@adobe.com a my vám pošleme kopii poslední verze, kterou máme k dispozici.

Země, v níž bydlím, vyžaduje, aby společnost Adobe poskytla formulář 1042-S (Foreign Person's U.S. Source Income Subject to Withholding). Můžete tento formulář poskytnout?

Vzhledem k zvláštní dohodě, kterou máme s IRS, nevydáváme formuláře 1042-S samostatně každému přispěvateli. Můžeme však na vyžádání poskytnout prostřednictvím e-mailu podepsaný dokument, který obsahuje příjmy a sraženou částku. Pošlete e-mail na adresu adobetax@adobe.com

 

Jaká je sazba srážkové daně?

Pošlete e-mail na adresu adobetax@adobe.com s žádostí o informace o sazbě srážkové daně a jakékoliv další informace, které potřebujete o srážkových daních.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online