Úvod k technickým požadavkům, právním požadavkům a požadavkům na kvalitu šablon návrhu ve službě Adobe Stock s kontaktními údaji pro návrháře, kteří mají zájem o odeslání své práce.

Šablony představují řešení návrhu, které mohou uživatelé upravovat a nahradit v nich svůj vlastní obsah v aplikaci Photoshop CC, Illustrator CC nebo InDesign CC. Šablony odeslané do služby Adobe Stock mají inspirovat a vzdělávat nové uživatele a současně zajistit konzistentní standardy pro zkušené uživatele.  

Poznámka:

Návrhové šablony nejsou v současné době dostupné prostřednictvím portálu pro přispěvatele.

Pokud máte zájem o odeslání návrhových šablon, vyplňte tento formulář, který vám umožní požádat o status přispěvatele šablon ve službě Adobe Stock.

Příklady šablon
Příklady šablon
Přijatelné formáty                          
Nepřijatelné formáty
 • Rozvržení pro tisk 
 • Rozvržení prezentace 
 • Rozvržení webu 
 • Sady UX/UI 
 • Tiskové a papírové modely
 • Modely pro zařízení
 • Masky fotografie 
 • Sady log 
 • Infografika
 • Zarovnaná či neupravitelná grafika a text
 • Ilustrace
 • Pozadí a tapety pro stolní počítače
 • Nestandardní rozměry rozvržení (viz tyto standardní velikosti).

Co je nutné při každém odesílání

Balíček ZIP, který obsahuje následující tři soubory: 

 • Jeden soubor s šablonou: musí být uložen ve formátu PSDT, AIT nebo INDT 
 • Obrázek miniatury: musí mít název Thumbnail.jpg 

    Šířka: 2048 pixelů

    Výška: 1424 pixelů

 • Obrázek s náhledem: musí mít název Preview1.jpg 

    Šířka: 2048 pixelů

    Výška: 1536 až 6144 pixelů

 

Další podrobnosti naleznete v tématu Pokyny k nahrávání šablon Adobe Stock.

 

 

Základní pokyny 

Požadavky na obecný text v šablonách
Požadavky na obecný text

Důvody zamítnutí 

Všechny šablony nahrané do služby Adobe Stock prochází kontrolou, která zajistí, že veškerý materiál splňuje standardy kvality pro design a technickou stránku určené společností Adobe. Důvody zamítnutí jsou poskytovány dobrovolně. Jak je uvedeno ve smlouvě pro přispěvatele, veškerý obsah můžeme odmítnout nebo přijmout dle našeho uvážení. Abychom vám pomohli stát se úspěšným přispěvatelem ve službě Adobe Stock, uvádíme některé obvyklé důvody pro zamítnutí, kterým se můžete vyhnout. 

Důvod zamítnutí      Co to je?      Rozlišení     
Použití jiných písem než Adobe Fonts      Soubory obsahující písma, která nejsou k dispozici pro synchronizaci ve službě Adobe Fonts.    Jiná písma, než ze služby Adobe Fonts, můžete nahradit na webu Adobe Fonts/Typekit, kde vyhledejte vhodné písmo v podobném vizuálním stylu.  
Porušení duševního vlastnictví      Obraz, grafika nebo oblast textu v souboru obsahuje materiál, který je v rozporu s pravidly pro duševní vlastnictví.      Přiložte souhlas fotografované osoby nebo majitele fotografovaného objektu společně s nahrávaným obsahem nebo zcela odstraňte všechny rozpoznatelné značky či obchodní úpravu z obsahu i z názvu vrstvy.
Jiný než obecný text    Šablona obsahuje textové odkazy na adresu nebo jiný obsah, který je příliš podobný existujícím jménům, společnostem nebo místům. 

Přispěvatelé by neměli ve svých šablonách používat skutečná jména a odkazy na rozpoznatelné osoby, společnosti a místa. Doporučujeme k zastoupení osob, společností, log apod. používat fiktivní a obecná jména. 

Příklady: 

 • Jména: „John Smith“, „Jane Smith“, „Mary Doe“ 
 • Společnosti: „Your Company“, „Your Logo“ 
 • Odkazy: „You@example.com“, „YourInfo@example.com“
 • Adresy: „123 Street, City, State 45678“ 
 • Vzorový text/odstavce: „Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...“ 

Použitím obecného textu také můžete zákazníkům lépe zdůraznit, že se jedná o zástupný text, který si uživatel může poté sám nahradit. 

Problémy s použitelností  Soubor šablony je nekompletní, poškozený, neuspořádaný nebo nedostatečně jasný a dochází k negativnímu dopadu na jeho použitelnost. 

Prohlédněte si odkazy na stránky s pokyny pro konkrétní aplikace a dalšími informacemi o nejlepších postupech při nastavení typu souboru s šablonou a o kontrole, zda je soubor technicky v pořádku a řádně sestavený: 

Nestandardní formáty
Soubory s šablonou obsahují formáty rozvržení, které nelze ve službě Adobe Stock použít
Přečtěte si seznam Standardní formáty papíru a obrazovky, kde najdete nejaktuálnějších informace o povolených formátech, a materiály upravte tak, aby vyhovovaly těmto požadavkům.
Nejedinečný Soubor s šablonou je příliš podobný ostatním materiálům, které jste již odeslali.
Můžeme přijmout maximálně 3 kusy, které jsou si velmi podobné.

Kontaktujte nás 

Pokud máte zájem o odeslání šablon, vyplňte tento formulář, který vám umožní požádat o status přispěvatele šablon ve službě Adobe Stock.

V případě jakýchkoli dalších dotazů nás kontaktujte na adrese template@adobe.com.