Požadavky na předlohy návrhu

Úvod k technickým požadavkům, právním požadavkům a požadavkům na kvalitu šablon návrhu ve službě Adobe Stock s kontaktními údaji pro návrháře, kteří mají zájem o odeslání své práce.

Šablony jsou návrhová řešení, která mohou uživatelé v aplikacích Adobe Photoshop, Illustrator nebo InDesign upravovat a nahradit svým vlastním obsahem. Šablony odeslané do služby Adobe Stock mají inspirovat a vzdělávat nové uživatele a současně zajistit konzistentní standardy pro zkušené uživatele.  

Poznámka:

Návrhové šablony nejsou v současné době prostřednictvím portálu pro přispěvatele přijímány. 

Naše kolekce návrhových šablon je prozatím jen na pozvání a reprezentuje relativně úzkou skupinu umělců a agentur. Časem však může dojít k jejímu rozšíření o další přispěvatele.

Příklady šablon ve službě Adobe Stock
Příklady šablon

Přijatelné formáty                          

Nepřijatelné formáty

 • Makety
 • Vizitky
 • Brožury, časopisy a nabídky
 • Letáky a plakáty
 • Pozvánky a blahopřání
 • Životopisy
 • Tiskopisy
 • Infografiky
 • Loga a sady ikon
 • Prezentace
 • Sociální média
 • Sady UX/UI

 • Zarovnaná či neupravitelná grafika a text
 • Ilustrace
 • Pozadí a tapety pro stolní počítače
 • Nestandardní rozměry rozvržení (viz tyto standardní velikosti).

Co je nutné při každém odesílání

Balíček ZIP, který obsahuje následující tři soubory: 

 • Jeden soubor s šablonou: musí být uložen ve formátu PSDT, AIT nebo INDT 
 • Obrázek miniatury: musí mít název Thumbnail.jpg 

    Šířka: 2048 pixelů

    Výška: 1424 pixelů

 • Obrázek s náhledem: musí mít název Preview1.jpg 

    Šířka: 2048 pixelů

    Výška: 1536 až 6144 pixelů

 

Další podrobnosti naleznete v tématu Pokyny k nahrávání šablon Adobe Stock.

 

 

Základní pokyny 

Důvody zamítnutí 

Všechny šablony nahrané do služby Adobe Stock prochází kontrolou, která zajistí, že veškerý materiál splňuje standardy kvality pro design a technickou stránku určené společností Adobe. Důvody zamítnutí jsou poskytovány dobrovolně. Jak je uvedeno ve smlouvě pro přispěvatele, veškerý obsah můžeme odmítnout nebo přijmout dle našeho uvážení. Abychom vám pomohli stát se úspěšným přispěvatelem do služby Adobe Stock, uvádíme několik běžných důvodů zamítnutí, kterým se můžete vyhnout: 

Důvod zamítnutí     

Co to je?     

Rozlišení     

Použití jiných písem než Adobe Fonts     

Soubory obsahující písma, která nejsou k dispozici pro synchronizaci ve službě Adobe Fonts.   

Písma, která nepocházejí ze služby Adobe Fonts, můžete nahradit. Stačí na webu Adobe Fonts vyhledat písmo podobného stylu.

Porušení duševního vlastnictví     

Obraz, grafika nebo oblast textu v souboru obsahuje materiál, který je v rozporu s pravidly pro duševní vlastnictví.     

Všechny obrázky použité v náhledech a miniaturách musí mít licence od služby Adobe Stock nebo být v celé ve vašem vlastnictví a odeslány spolu se souhlasem vyobrazených osob.

Přiložte souhlas vyobrazené osoby nebo majitele vyobrazeného objektu nebo z obsahu i z názvů vrstev zcela odstraňte veškeré rozpoznatelné značky či obchodní úpravy.

 

Jiný než obecný text   

Šablona obsahuje textové odkazy na adresu nebo jiný obsah, který je příliš podobný existujícím jménům, společnostem nebo místům. 

Přispěvatelé by neměli ve svých šablonách používat skutečná jména a odkazy na rozpoznatelné osoby, společnosti a místa. Doporučujeme k zastoupení osob, společností, log apod. používat fiktivní a obecná jména. 

Příklady: 

 • Jména: „John Smith“, „Jane Smith“, „Mary Doe“ 
 • Společnosti: „Your Company“, „Your Logo“ 
 • Odkazy: „You@example.com“, „YourInfo@example.com“
 • Adresy: „123 Street, City, State 45678“ 
 • Vzorový text/odstavce: „Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...“ 

Použitím obecného textu také můžete zákazníkům lépe zdůraznit, že se jedná o zástupný text, který si uživatel může poté sám nahradit. 

Problémy s použitelností 

Soubor šablony je nekompletní, poškozený, neuspořádaný nebo nedostatečně jasný a dochází k negativnímu dopadu na jeho použitelnost. 

Prohlédněte si odkazy na stránky s pokyny pro konkrétní aplikace a dalšími informacemi o nejlepších postupech při nastavení typu souboru s šablonou a o kontrole, zda je soubor technicky v pořádku a řádně sestavený: 

Nestandardní velikosti

Soubory s šablonou obsahují formáty rozvržení, které nelze ve službě Adobe Stock použít

Přečtěte si seznam Standardní formáty papíru a obrazovky, kde najdete nejaktuálnějších informace o povolených formátech, a materiály upravte tak, aby vyhovovaly těmto požadavkům.

Nejedinečnost

Soubor s šablonou je příliš podobný ostatním materiálům, které jste již odeslali.

Můžeme přijmout maximálně 3 kusy, které jsou si velmi podobné.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.