Povolené a zakázané postupy při práci s vektorovou grafikou

Prohlédněte si naše rady, které vám usnadní schválení vektorové grafiky v naší kolekci.

Následující rady vám mají za úkol usnadnit práci při návrhu grafiky, uspořádání souborů a odeslání vektorových děl, které bude možné licencovat našim zákazníkům. Neexistují žádná pevná pravidla, ale tyto rady představují vhodné pokyny pro každou z fází.

Součásti obrazu

Co ano: vyhnout se používání textu, pokud to není vyloženě nutné pro vaši kompozici, protože zákazníci by mohli mít zájem o použití jiného písma.

Co ano: funkci Obkreslení používejte minimálně.

Co ne: nepřidávejte rastrové obrázky (JPEG) do souborů s vektorovou grafikou, ani neměňte velikost žádných prvků.

Co ne: nezačleňujte podpis nebo svoje jméno do díla.

Cesty

Co ano: používejte správný počet kotevních bodů – ne tolik, aby byl tvar zubatý, ale ani ne tak málo, aby byly křivky nepřirozené nebo ploché.

Co ano: zavírejte cesty u všech naplněných tvarů.

Co ano: zvažte používání různě tlustých tahů.

Rada: podívejte se do tématu Nápověda a podpora k aplikaci Illustrator a využijte výukové lekce sahající od tvorby obrázků s tvary po používání dynamických symbolů.

Uspořádání souboru

Co ano: ujistěte se, že vaše plátno má alespoň 15 MP.

Co ano: zadejte popisy vrstev.

Co ano: odstraňte skryté a prázdné vrstvy.

Co ano: odstraňte nevyužité prvky na panelu.

Co ano: odemkněte všechny vrstvy a dílčí vrstvy.

Co ano: ujistěte se, že jsou vaše díla na jednom plátně a odstraňte vše mimo hranice plátna. 

Variace

Tři variace komplexní vektorové grafiky

Co ano: odešlete barevné variace komplexních děl. To může zahrnovat barevné variace nebo jiné uspořádání prvků. Viz příklad výše.

Co ne: neodesílejte stejný obrázek s různými typy tahů nebo barvou pozadí.

Co ne: neodesílejte stejný obrázek s různými stíny, efekty nebo převrácením.

Před odesláním

Co ano: ujistěte se, že vaše přechody mají zachovanou celistvost a nepoužíváte žádné rastrové obrázky. Soubor si prohlédněte v režimu obrysů.

Co ano: zvětšením zobrazení alespoň na 100 % a prohlédnutím obrázku se ujistěte, že obraz neobsahuje žádné opuštěné kotevní body nebo chybně spojené řádky.

Co ano: odešlete formulář se souhlasem pro každé použité referenční dílo nebo rozeznatelné osoby či objekty, a to i pokud touto osobu jste vy, nebo objekt je váš.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.