Käyttöopas Peruuta

Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Huomautus:

Täydellinen suojausta koskevien artikkelien luettelo on kohdassa Acrobatin ja PDF-sisällön suojauksen yleiskuvaus.

Kun dokumentit on suojattu, katselu-, muokkaus-, tulostus- ja muut oikeudet ovat vain tietyillä käyttäjillä.

Käytettävän suojausmenetelmän valitseminen

Suojaustoiminnot vaihtelevat melko yksinkertaisista toimista yritysten ja toimistojen käytössä oleviin monimutkaisiin järjestelmiin. Toiminto kannattaa valita sen mukaan, mitä haluaa saavuttaa. Seuraavassa on joitain esimerkkejä:

 • Haluat, että vain tietyt ihmiset näkevät PDF-tiedostosi. Helpoin ratkaisu on lisätä PDF-tiedostoon salasana ja lähettää se tarkoitetuille vastaanottajille. (Katso Salasanasuojauksen lisääminen.)

 • Et halua kenenkään tulostavan tai muokkaavan PDF-tiedostoasi. Tulostamisen ja muokkaamisen voi estää samasta valintaikkunasta, jossa lisätään salasana. (Katso Salasanasuojauksen lisääminen.)

 • Haluat vakuuttaa vastaanottajat siitä, että PDF-tiedosto on todella sinulta. Paras menettelytapa on ostaa digitaalinen tunnus sertifikaattiviranomaiselta. Vaihtoehtoisesti voit luoda itse allekirjoittamasi digitaalisen tunnuksen, jos olet yhteydessä luotettavaan ryhmään. (Katso tietoja digitaalisista tunnuksista sekä dokumenttien varmentaminen sertifikaatilla.)

 • Haluat koko organisaation kattavan suojausratkaisun PDF-tiedostoille. Luottamuksellisia tietoja käsittelevälle yritykselle voi laatia erityisratkaisun. Jotkin organisaatiot käyttävät Adobe LiveCycle Rights Management ES:ää käytännön lisäämiseksi dokumentteihin. Käytäntö sisältää luettelon vastaanottajista ja heille määritetyistä käyttöoikeuksista. Yksittäiset henkilöt voivat käyttää käytäntöä samojen suojausasetusten lisäämiseksi useisiin dokumentteihin. (Katso Dokumenttien suojaaminen Adobe LiveCycle Rights Management ES:llä.)

Suojauskäytännöt

Suojauskäytäntö lisää systemaattisia rajoituksia tietojen virtaukseen ja vaihtoon organisaation sisällä. Adobe LiveCycle Rights Management ES:n avulla voit määrittää dokumentteihin käytännön ilman digitaalisia allekirjoituksia tai sertifikaatteja. Jos käytät PDF-tiedostoissa usein samoja suojausasetuksia, voit yksinkertaistaa työnkulkua luomalla suojauskäytännön. Eri käytäntöjä voidaan käyttää erilaisten vaatimusten toteuttamiseen.

Kirjekuorikäytäntö

Voit suojata useita dokumentteja sisällyttämällä ne PDF-kirjekuoreen. Kirjekuoret voidaan salata, jotta luvattomat käyttäjät eivät voi käyttää niiden sisältöä, ja sertifioida, jotta niiden alkuperä voidaan vahvistaa. Valtuutetut vastaanottajat voivat avata kirjekuoren ja purkaa tiedostot tarkasteltaviksi.

LiveCycle Rights Management ES -käytäntö

Adobe LiveCycle Rights Management ES -käytännöt tallentuvat palvelimeen. Niiden hyödyntäminen edellyttää yhteyttä palvelimeen. Näiden käytäntöjen luominen edellyttää sitä, että dokumentin vastaanottajat valitaan Adobe LiveCycle Rights Management ES:n luettelosta.

Salasana- ja sertifikaattikäytännöt

Tallenna salasana- tai sertifikaattiasetuksesi ja käytä niitä uudelleen PDF-tiedostojen salaamiseen määrittämättä salasanaa tai sertifikaattia joka käyttökerralla.

Vaadittu suojaus:

Makro:

PDF-tiedostoa ei voi avata, tulostaa tai kopioida ilman salasanaa.

Valitse Näytä kaikki työkalut > Suojaa PDF-tiedosto. Valitse vasemmasta palkista Lisäasetukset Salaa salasanalla.

Jos kyseessä on PDF-portfolio, valitse Suojaus > Suojausominaisuudet hampurilaisvalikosta  (windows) tai Valitse Dokumentin ominaisuudet -kohdasta Tiedosto (macOS). Valitse Dokumentin ominaisuudet -valintaikkunasta Suojaus-välilehti. Valitse Suojausmenetelmä-kohdan viereinen avattava valikko ja valitse sitten Salasanasuojaus. Valitse Salasanasuojaus – Asetukset -valintaikkunassa Kysy salasanaa dokumenttia avattaessa ja syötä salasana. Kun olet valmis, valitse OK.

Jos yrityksesi on rekisteröitynyt Adobe LiveCycle Rights Management ES:n käyttäjäksi, voit käyttää myös sitä dokumenttien suojaamiseen.

Jos suojaat PDF-portfolioita ohjatulla makrotoiminnolla Acrobat Prossa, alidokumentit suojataan, mutta kansilehteä ei.

PDF-tiedoston sisällön hyväksyminen

Allekirjoita ja sertifioi PDF-tiedosto. Sinun täytyy hankkia digitaalinen tunnus voidaksesi lisätä digitaalisia allekirjoituksia. Osta digitaalinen tunnus (katso suojauskumppanit Adoben sivulta) tai luo itse allekirjoitettava tunnus. Katso Itse allekirjoitettavan digitaalisen tunnuksen luominen.

Voit liittää hyväksymisleimasimen aasialaisille kielille.

Suojaa lomakkeet muutoksilta

LiveCycle Designerissa voit suojata lomakkeita ja luoda lukittavia allekirjoituskenttiä. Katso Adobe LiveCycle Designerin Ohjetta.

Lähetä suojattuja liitetiedostoja sähköpostitse

Käytä suojauskuoria. (Kaikki työkalut > Suojaa > Lisää vaihtoehtoja > Luo suojauskirjekuori.

Salli vain määrittämiesi henkilöiden tarkastella PDF-tiedostoa

Valitse Kaikki työkalut >Suojaa PDF-tiedosto. Valitse kohdassa Lisäasetukset Salaa varmenteella tai käytä suojausta käyttämällä Adobe LiveCycleRights Management ES:ää. Sinulla on oltava sertifikaatit niille käyttäjille, jotka saavat tarkastella dokumentteja.

Lisäresurssit

Jos tarvitset lisätietoja suojaustoimintojen käyttämisestä, katso seuraavia resursseja:

Suojausmenetelmien valitseminen FIPS-tilassa (Windows)

Acrobatissa ja Readerissa on FIPS-tila, jolla tietoja suojataan FIPS-standardin (Federal Information Processing Standard) mukaisesti. FIPS käyttää FIPS 140-2 -hyväksyttyjä algoritmeja RSA BSAFE Crypto-C Micro Edition (ME) 3.0.0.1 -salausmoduulilla.

Seuraavia suojaustoimintoja ei voi käyttää FIPS-tilassa:

 • Salasanapohjaisten suojauskäytäntöjen liittäminen dokumentteihin. Voit suojata dokumentin julkisen avaimen sertifikaateilla tai Adobe LiveCycle Rights Management ES:llä. Et kuitenkaan voi käyttää salasanaa dokumentin suojaukseen.

 • Itse allekirjoitettujen sertifikaattien luominen. Jos haluat luoda itse allekirjoitetun digitaalisen tunnisteen, se on tallennettava Windowsin sertifikaattisäilöön. Et voi luoda itse allekirjoitettua digitaalista tunnusta, joka tallennetaan tiedostoon.

 • RC4-salaus. PDF-tiedosto voidaan salata vain AES-salausalgoritmilla FIPS-tilassa.

 • MD5- tai RIPEMD160-yhteenvetomenetelmät. FIPS-tilassa voidaan käyttää vain SHA-1- ja SHA-2-tyypin yhteenvetomenetelmiä digitaalisen allekirjoituksen luomiseen.

FIPS-tilassa voit avata ja katsella dokumentteja, jotka on suojattu muilla kuin FIPS-yhteensopivilla algoritmeilla. Et kuitenkaan voi tallentaa muutoksia dokumenttiin salasanasuojausta käyttäen. Jos haluat liittää dokumenttiin suojauskäytäntöjä, käytä joko julkisen avaimen varmenteita tai Adobe LiveCycleRights Management ES:ää.

FIPS-tilan määrittää järjestelmänvalvoja Windows-rekisteriin. Lisätietoja löydät Digitaaliset allekirjoitukset -oppaasta.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?