PDF-tiedostojen luominen tulostamalla tiedostoon

Monissa lähdesovelluksissa tiedosto voidaan muuntaa PDF-muotoon Tulosta-komennon ja Adobe PDF -tulostimen avulla. Lähdedokumentti muunnetaan PostScript-muotoon ja siirretään suoraan Distilleriin muunnettavaksi PDF-muotoon ilman, että Distilleriä tarvitsee käynnistää manuaalisesti. Tiedoston muuntamisessa käytetään Distillerin oletusarvoja ja Adobe PDF -asetuksia. Jos käsittelet muita kuin vakiokokoisia sivuja, luo mukautettu sivukoko.

Huomautus:

(Windows) Jos kyseessä on Microsoft Office -tiedosto, Adobe PDF -tulostimessa ei ole kaikkia PDFMakerin toimintoja. Et esimerkiksi voi luoda kirjanmerkkejä tai hyperlinkkejä Adobe PDF -tulostimen avulla. Jos luot PDF-tiedostoa Microsoft Office -asiakirjasta ja tarvitset näitä toimintoja, käytä PDFMakeria.

Adobe PDF -tulostin luo koodimerkitsemättömiä PDF-tiedostoja. Koodimerkittyä rakennetta tarvitaan sisällön uudelleenjuoksutuksessa kämmentietokoneeseen. Sitä suositellaan käytettäväksi, kun halutaan luotettavia tuloksia näytönlukuohjelmassa.

PDF-tiedoston luominen Tulosta-komennolla (Windows)

 1. Avaa tiedosto lähdesovelluksella ja valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse tulostinvalikosta Adobe PDF.
 3. Napsauta Ominaisuudet (tai Oletusarvot) ja mukauta Adobe PDF -tulostinasetuksia. (Joissakin sovelluksissa sinun on ehkä napsautettava Tulosta-valintaikkunan Asetukset-painiketta, jotta tulostinluettelo avautuu, ja napsautettava sitten Ominaisuudet tai Oletusarvot.)
 4. Napsauta Tulosta-valintaikkunassa OK.

  Huomautus:

  PDF tallennetaan kansioon, joka on määritetty Adobe PDF -tuloskansio -asetuksella Oletusarvot-valintaikkunassa. Oletussijainti on Omat tiedostot. Jos määrität Pyydä Adobe PDF -tiedostonimeä -asetuksen, Tallenna nimellä -valintaikkuna avautuu, kun tulostat.

PDF-tiedoston luominen Tulosta-komennolla (Mac OS X)

PDF-tiedostojen luomisen menetelmä Tulosta-komennolla muuttui Mac OS v10.6 Snow Leopardissa käytettäessä Acrobat 9.1:tä tai uudempaa versiota. Seuraavat ohjeet kuvaavat menetelmän sekä Snow Leopardissa että Mac OS X:n aiemmissa versioissa.

 1. Avaa tiedosto lähdesovelluksella ja valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse valintaikkunan alaosassa olevasta PDF-valikosta Tallenna Adobe PDF -tiedostona.

 3. Valitse jokin Adobe PDF -oletusasetuksista tai mukauta asetuksia Distillerillä. Kaikki määritetyt mukautetut asetukset näkyvät luettelossa.

  Useimmille käyttäjille riittävät oletusarvoiset Adobe PDF -muunnosasetukset.

 4. Määritä PDF-luonnin jälkeen -kohdassa, avataanko PDF-tiedosto.
 5. Valitse Jatka.
 6. Määritä PDF-tiedoston nimi ja sijainti ja napsauta Tallenna-painiketta.

  Huomautus:

  Tallennettavalla PDF -tiedostolla on normaalisti sama nimi kuin lähdetiedostolla ja tunniste .pdf.

Adobe PDF -tulostusasetukset (Windows)

Tulostusasetukset ovat voimassa kaikissa sovelluksissa, jotka käyttävät Adobe PDF -tulostinta, ellei niitä muuteta lähdesovelluksen Sivun asetukset-, Dokumentin asetukset- tai Tulosta-valikoissa.

Huomautus:

Valintaikkuna, jossa muutetaan tulostusasetuksia, on nimeltään Adobe-PDF-tulostuksen oletusarvot, Adobe-PDF-tulostuksen oletukset tai Adobe-PDF-dokumentin ominaisuudet sen mukaan, miten se avataan.

Avaa tulostusasetukset seuraavasti:

 • Avaa Käynnistä-valikon Tulostimet-ikkuna. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Adobe PDF -tulostinta ja valitse Tulostusasetukset.

 • Valitse sovelluksessa, esimerkiksi Adobe InDesignissa, Tiedosto > Tulosta. Valitse tulostimeksi Adobe PDF ja napsauta Ominaisuudet-painiketta (tai Oletusarvot-painiketta). (Joissakin sovelluksissa on ehkä napsautettava Tulosta-valintaikkunassa Asetukset, jotta tulostinluettelo tulee näkyviin, ja määritettävä Adobe PDF -asetukset napsauttamalla Ominaisuudet tai Oletusarvot.)

PDF-erityisasetukset näkyvät Adobe PDF -asetukset -välilehdessä. Paperin laatu -välilehdessä ja Asettelu-välilehdessä on muita tuttuja asetuksia, jotka vaikuttavat paperilähteeseen, tulostimen väriaineeseen, sivun suuntaan ja arkille tulostettavien sivujen määrään.

Huomautus:

Tulostusasetukset eivät ole samoja kuin tulostimen ominaisuudet. Tulostusasetukset sisältävät Adobe PDF -tulostinkohtaisia muunnosasetuksia. Ominaisuudet-valintaikkunan välilehdet sisältävät asetuksia, jotka ovat käytettävissä kaikentyyppisissä tulostimissa.

Adobe PDF -tiedostojen muunnosasetukset

Valitse valmiit vaihtoehdot Oletusasetukset-valikosta tai napsauta Muokkaa-painiketta, jos haluat katsella tai muuttaa asetuksia Adobe PDF -asetukset -valintaikkunassa.

Adobe PDF -suojaus

Jos haluat parantaa PDF-tiedoston suojausta, valitse jokin seuraavista asetuksista tai napsauta Muokkaa-painiketta, jotta voit katsella tai muuttaa suojausasetuksia:

Vahvista uudelleen kunkin työn suojaus

Avaa Adobe PDF - suojaus -valintaikkunan aina, kun PDF-tiedosto luodaan Adobe PDF -tulostimella. Määritä asetukset valintaikkunassa.

Käytä edellisiä suojausasetuksia

Käyttää samoja suojausasetuksia, joita käytettiin viimeksi, kun PDF-tiedosto luotiin tietokoneessa Adobe PDF -tulostimella.

Adobe PDF -tuloskansio

Valitse muunnetun PDF-tiedoston tuloskansio tai napsauta Selaa-painiketta, jos haluat lisätä tuloskansion tai muuttaa sitä. Määritä sijainti ja tiedostonimi muunnoksen yhteydessä valitsemalla Pyydä Adobe PDF -tiedostonimeä.

Adobe PDF -sivukoko -valikko

Valitse määrittämäsi mukautettu sivukoko.

Näytä Adobe PDF -tulokset

Käynnistää Acrobat DC:n automaattisesti ja näyttää muunnetun dokumentin heti.

Lisää dokumentin tiedot

Sisällyttää tiedot, kuten tiedostonimen sekä luontipäivän ja -ajan.

Käytä vain järjestelmäkirjasimia: älä käytä dokumentin kirjasimia

Poista tämän asetuksen valinta, jos haluat ladata kirjasimet PDF-tiedostoa luotaessa. Kaikki tietokoneesi kirjasimet ovat käytettävissä PDF-tiedostossa, mutta tiedoston luominen kestää kauemmin. Valitse tämä asetus, jos käsittelet aasialaisella kielellä kirjoitettuja tiedostoja.

Poista virheettömien töiden lokitiedostot

Poistaa lokitiedostot automaattisesti, ellei työ epäonnistu.

Kysy, korvataanko aikaisemmin luotu PDF-tiedosto

Näyttää varoituksen, jos yritä korvata PDF-tiedoston samannimisellä tiedostolla.

Adobe PDF -tulostimen ominaisuuksien määrittäminen (Windows)

Windowsissa voit yleensä jättää Adobe PDF -tulostimen ominaisuudet entiselleen, ellet olet määrittänyt tulostimen jakoa tai suojausta.

Huomautus:

Tulostimen ominaisuudet eivät ole samoja kuin tulostimen asetukset. Ominaisuudet-valintaikkunan välilehdissä on asetuksia, jotka koskevat kaikenlaisia tulostimia, kun taas Oletusarvot-valintaikkunassa on Adobe PDF -tulostimen omia asetuksia.

Adobe PDF -tulostimen ominaisuuksien määrittäminen

 1. Avaa Käynnistä-valikosta Laitteet ja tulostimet ja napsauta hiiren kakkospainikkeella Adobe PDF -tulostinta.
 2. Valitse Ominaisuudet.
 3. Valitse välilehdet ja valitse tarvittavat asetukset.

Adobe PDF -tulostimen portin uudelleenmäärittäminen

 1. Lopeta Distiller, jos se on käynnissä. Odota, kunnes kaikki Adobe PDF -tulostimen jonossa olevat työt ovat valmistuneet.
 2. Avaa Käynnistä-valikosta Laitteet ja tulostimet.
 3. Napsauta Adobe PDF -tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostimen ominaisuudet.
 4. Valitse Portit-välilehdestä Lisää portti.
 5. Valitse Adobe PDF -portti (Windows XP) tai Adobe PDF -portin valvonta (Vista/Windows 7) käytettävissä olevien porttityyppien luettelosta ja napsauta Uusi portti.
 6. Valitse PDF-tulostustiedostoille paikallinen kansio ja napsauta OK. Sulje sitten Tulostimen portit –valintaikkuna valitsemalla Sulje.
 7. Napsauta Adobe PDF -ominaisuudet -valintaikkunassa Käytä ja napsauta sitten OK.

  Huomautus:

  Pääset parhaisiin tuloksiin valitsemalla kansion samasta järjestelmästä, johon Distiller on asennettu. Vaikka etä– ja verkkokansioita tuetaan, niihin liittyy rajattuja käyttöoikeuksia ja suojausasetuksia.

Kansion poistaminen ja Adobe PDF -tulostimen liittäminen uudelleen oletusporttiin

 1. Sulje Distiller, jos se on käytössä, ja anna Adobe PDF -tiedostoiksi muunnettaville jonossa oleville töille muutama minuutti aikaa valmistua.
 2. Avaa Käynnistä-valikosta Laitteet ja tulostimet.
 3. Napsauta Adobe PDF -tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostimen ominaisuudet.
 4. Valitse Portit-välilehti.
 5. Valitse oletusportti, Dokumentit, ja napsauta Käytä.
 6. Valitse poistettava portti, napsauta Poista portti ja vahvista poistaminen napsauttamalla OK.
 7. Valitse Dokumentit-portti uudelleen ja napsauta Sulje.

Mukautetun sivukoon määrittäminen ja käyttäminen

On tärkeää erottaa toisistaan sivukoko (määritetty lähdesovelluksen Sivun asetukset -valintaikkunassa) ja paperikoko (paperiarkki, filmi tai painolevyn alue, jolle tulostetaan). Sivukoko voi olla amerikkalainen Letter (8,5 x 11 tuumaa eli 21,59 x 27,94 cm), mutta sinun pitää ehkä tulostaa suuremmalle arkille tai filmille, jotta tulostusmerkeille tai leikkausvaralle jää tilaa. Varmista, että dokumentti tulostuu halutulla tavalla, määrittämällä sivukoot sekä lähdesovelluksessa että tulostimessa.

Acrobat DC:ssa käytettävien sivukokojen luettelo on peräisin PPD-tiedostosta (PostScript-tulostimet) tai tulostinajurista (muut kuin PostScript-tulostimet). Jos PostScript-tulostusta varten valittu tulostin ja PPD-tiedosto tukevat mukautettuja paperikokoja, Paperikoko-valikossa näkyy Mukautettu-vaihtoehto. Jos tulostin pystyy tulostamaan hyvin suurelle alueelle, Acrobat DC tukee sivuja, joiden mitat ovat peräti 15 000 000 tuumaa (38 100 000 cm) x 15 000 000 tuumaa (38 100 000 cm).

Mukautetun sivukoon määrittäminen (Windows)

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Avaa Käynnistä-valikosta Laitteet ja tulostimet- tai Tulostimet ja faksit-ikkuna. Napsauta Adobe PDF -tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusasetukset.

  • Valitse sovelluksessa, esimerkiksi Adobe InDesignissa, Tiedosto > Tulosta. Valitse tulostimeksi Adobe PDF ja napsauta Ominaisuudet-painiketta. (Joissakin sovelluksissa sinun on ehkä napsautettava Tulosta-valintaikkunassa Asetukset, jotta tulostinluettelo avautuu, ja määritettävä Adobe PDF -asetukset napsauttamalla Ominaisuudet tai Oletusarvot.)

 2. Valitse Adobe PDF -asetukset –välilehdestä Adobe PDF -paperikoko -valikon vieressä oleva Lisää-painike.
 3. Määritä nimi, leveys, korkeus ja mittayksikkö. Lisää mukautetun paperikoon nimi Adobe PDF -paperikoko -valikkoon valitsemalla Lisää/Muokkaa.

Mukautetun sivukoon määrittäminen (Mac OS)

 1. Valitse sovelluksessa, esimerkiksi Adobe InDesignissa, Arkisto > Arkin määrittely.
 2. Valitse Paperikoko-valikosta Mukautettujen kokojen hallinta.
 3. Napsauta pluspainiketta.
 4. Määritä nimi, korkeus, leveys ja reunukset. Mittayksikkö vaihtelee järjestelmän kielen mukaan.

Mukautetun sivukoon käyttäminen

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Napsauta Arkin määrittely -painiketta.
 3. Valitse Paperikoko-valikosta uusi mukautettu sivukoko.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö