PDF-tiedostojen luominen tulostamalla tiedostoon

Monissa lähdesovelluksissa tiedosto voidaan muuntaa PDF-muotoon Tulosta-komennon ja Adobe PDF -tulostimen avulla. Lähdedokumentti muunnetaan PostScript-muotoon ja siirretään suoraan Distilleriin muunnettavaksi PDF-muotoon ilman, että Distilleriä tarvitsee käynnistää manuaalisesti. Tiedoston muuntamisessa käytetään Distillerin oletusarvoja ja Adobe PDF -asetuksia. Jos käsittelet muita kuin vakiokokoisia sivuja, luo mukautettu sivukoko.

Compress PDF files online for free

Muunna Word -tiedosto nopeasti PDF-tiedostoksi verkossa.

               Kokeile nyt ilmaiseksi


Huomautus:

(Windows) Jos kyseessä on Microsoft Office -tiedosto, Adobe PDF -tulostimessa ei ole kaikkia PDFMakerin toimintoja. Et esimerkiksi voi luoda kirjanmerkkejä tai hyperlinkkejä Adobe PDF -tulostimen avulla. Jos luot PDF-tiedostoa Microsoft Office -asiakirjasta ja tarvitset näitä toimintoja, käytä PDFMakeria.

Adobe PDF -tulostin luo koodimerkitsemättömiä PDF-tiedostoja. Koodimerkittyä rakennetta tarvitaan sisällön uudelleenjuoksutuksessa kämmentietokoneeseen. Sitä suositellaan käytettäväksi, kun halutaan luotettavia tuloksia näytönlukuohjelmassa.

PDF-tiedoston luominen Tulosta-komennolla (Windows)

 1. Avaa tiedosto lähdesovelluksella ja valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse tulostinvalikosta Adobe PDF.
 3. Napsauta Ominaisuudet (tai Oletusarvot) ja mukauta Adobe PDF -tulostinasetuksia. (Joissakin sovelluksissa sinun on ehkä napsautettava Tulosta-valintaikkunan Asetukset-painiketta, jotta tulostinluettelo avautuu, ja napsautettava sitten Ominaisuudet tai Oletusarvot.)
 4. Napsauta Tulosta-valintaikkunassa OK.

  Huomautus:

  PDF tallennetaan kansioon, joka on määritetty Adobe PDF -tuloskansio -asetuksella Oletusarvot-valintaikkunassa. Oletussijainti on Omat tiedostot. Jos määrität Pyydä Adobe PDF -tiedostonimeä -asetuksen, Tallenna nimellä -valintaikkuna avautuu, kun tulostat.

PDF-tiedoston luominen Tulosta-komennolla (Mac OS X)

PDF-tiedostojen luomisen menetelmä Tulosta-komennolla muuttui Mac OS v10.6 Snow Leopardissa käytettäessä Acrobat 9.1:tä tai uudempaa versiota. Seuraavat ohjeet kuvaavat menetelmän sekä Snow Leopardissa että Mac OS X:n aiemmissa versioissa.

 1. Avaa tiedosto lähdesovelluksella ja valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse valintaikkunan alaosassa olevasta PDF-valikosta Tallenna Adobe PDF -tiedostona.

 3. Valitse jokin Adobe PDF -oletusasetuksista tai mukauta asetuksia Distillerillä. Kaikki määritetyt mukautetut asetukset näkyvät luettelossa.

  Useimmille käyttäjille riittävät oletusarvoiset Adobe PDF -muunnosasetukset.

 4. Määritä PDF-luonnin jälkeen -kohdassa, avataanko PDF-tiedosto.
 5. Valitse Jatka.
 6. Määritä PDF-tiedoston nimi ja sijainti ja napsauta Tallenna-painiketta.

  Huomautus:

  Tallennettavalla Adobe PDF -tiedostolla on normaalisti sama nimi kuin lähdetiedostolla ja tunniste .pdf.

Adobe PDF -tulostusasetukset (Windows)

Tulostusasetukset ovat voimassa kaikissa sovelluksissa, jotka käyttävät Adobe PDF -tulostinta, ellei niitä muuteta lähdesovelluksen Sivun asetukset-, Dokumentin asetukset- tai Tulosta-valikoissa.

Huomautus:

Valintaikkuna, jossa muutetaan tulostusasetuksia, on nimeltään Adobe-PDF-tulostuksen oletusarvot, Adobe-PDF-tulostuksen oletukset tai Adobe-PDF-dokumentin ominaisuudet sen mukaan, miten se avataan.

Avaa tulostusasetukset seuraavasti:

 • Avaa Käynnistä-valikon Tulostimet-ikkuna. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Adobe PDF -tulostinta ja valitse Tulostusasetukset.

 • Valitse sovelluksessa, esimerkiksi Adobe InDesignissa, Tiedosto > Tulosta. Valitse tulostimeksi Adobe PDF ja napsauta Ominaisuudet-painiketta (tai Oletusarvot-painiketta). (Joissakin sovelluksissa on ehkä napsautettava Tulosta-valintaikkunassa Asetukset, jotta tulostinluettelo tulee näkyviin, ja määritettävä Adobe PDF -asetukset napsauttamalla Ominaisuudet tai Oletusarvot.)

PDF-erityisasetukset näkyvät Adobe PDF -asetukset -välilehdessä. Paperin laatu -välilehdessä ja Asettelu-välilehdessä on muita tuttuja asetuksia, jotka vaikuttavat paperilähteeseen, tulostimen väriaineeseen, sivun suuntaan ja arkille tulostettavien sivujen määrään.

Huomautus:

Tulostusasetukset eivät ole samoja kuin tulostimen ominaisuudet. Tulostusasetukset sisältävät Adobe PDF -tulostinkohtaisia muunnosasetuksia. Ominaisuudet-valintaikkunan välilehdet sisältävät asetuksia, jotka ovat käytettävissä kaikentyyppisissä tulostimissa.

Adobe PDF -tulostimen tulostusasetukset

Adobe PDF -muunnosasetukset

Valitse valmiit vaihtoehdot Oletusasetukset-valikosta tai napsauta Muokkaa-painiketta, jos haluat katsella tai muuttaa asetuksia Adobe PDF -asetukset -valintaikkunassa.

Adobe PDF -suojaus

Jos haluat parantaa PDF-tiedoston suojausta, valitse jokin seuraavista asetuksista tai napsauta Muokkaa-painiketta, jotta voit katsella tai muuttaa suojausasetuksia:

 • Vahvista uudelleen kunkin työn suojaus: Avaa Adobe PDF - suojaus -valintaikkunan aina, kun PDF-tiedosto luodaan Adobe PDF -tulostimella. Määritä halutut asetukset valintaikkunassa.
 • Käytä viimeisiä tunnettuja suojausasetuksia: Käyttää samoja suojausasetuksia, joita käytettiin viimeksi, kun PDF-tiedosto luotiin tietokoneessa Adobe PDF -tulostimella.

Adobe PDF -tuloskansio

Valitse muunnetun PDF-tiedoston tuloskansio tai napsauta Selaa-painiketta, jos haluat lisätä tuloskansion tai muuttaa sitä. Määritä sijainti ja tiedostonimi muunnoksen yhteydessä valitsemalla Pyydä Adobe PDF -tiedostonimeä.

Adobe PDF -sivukoko -valikko

Valitse määrittämäsi mukautettu sivukoko.

Korvaa nykyinen PDF

Valitse nykyisen PDF-tiedoston korvausasetukseksi Aina, Kysy aina tai Ei koskaan.

Näytä Adobe PDF -tulokset

Käynnistää Acrobatin automaattisesti ja näyttää muunnetun dokumentin heti.

Lisää dokumentin tiedot

Sisällyttää tiedot, kuten tiedostonimen sekä luontipäivän ja -ajan.

Käytä vain järjestelmäkirjasimia: älä käytä dokumentin kirjasimia

Poista tämän asetuksen valinta, jos haluat ladata kirjasimet PDF-tiedostoa luotaessa. Kaikki tietokoneesi kirjasimet ovat käytettävissä PDF-tiedostossa, mutta tiedoston luominen kestää kauemmin. Valitse tämä asetus, jos käsittelet aasialaisella kielellä kirjoitettuja tiedostoja.

Poista virheettömien töiden lokitiedostot

Poistaa lokitiedostot automaattisesti, ellei työ epäonnistu.

Adobe PDF -tulostimen ominaisuuksien määrittäminen (Windows)

Windowsissa voit yleensä jättää Adobe PDF -tulostimen ominaisuudet entiselleen, ellet olet määrittänyt tulostimen jakoa tai suojausta.

Huomautus:

Tulostimen ominaisuudet eivät ole samoja kuin tulostimen asetukset. Ominaisuudet-valintaikkunan välilehdissä on asetuksia, jotka koskevat kaikenlaisia tulostimia, kun taas Oletusarvot-valintaikkunassa on Adobe PDF -tulostimen omia asetuksia.

Adobe PDF -tulostimen ominaisuuksien määrittäminen

 1. Avaa Käynnistä-valikosta Laitteet ja tulostimet ja napsauta hiiren kakkospainikkeella Adobe PDF -tulostinta.
 2. Valitse Ominaisuudet.
 3. Valitse välilehdet ja valitse tarvittavat asetukset.

Adobe PDF -tulostimen portin uudelleenmäärittäminen

 1. Lopeta Distiller, jos se on käynnissä. Odota, kunnes kaikki Adobe PDF -tulostimen jonossa olevat työt ovat valmistuneet.
 2. Avaa Käynnistä-valikosta Laitteet ja tulostimet.
 3. Napsauta Adobe PDF -tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostimen ominaisuudet.
 4. Valitse Portit-välilehdestä Lisää portti.
 5. Valitse Adobe PDF -portti (Windows XP) tai Adobe PDF -portin valvonta (Vista/Windows 7) käytettävissä olevien porttityyppien luettelosta ja napsauta Uusi portti.
 6. Valitse PDF-tulostustiedostoille paikallinen kansio ja napsauta OK. Sulje sitten Tulostimen portit –valintaikkuna valitsemalla Sulje.
 7. Napsauta Adobe PDF -ominaisuudet -valintaikkunassa Käytä ja napsauta sitten OK.

  Huomautus:

  Pääset parhaisiin tuloksiin valitsemalla kansion samasta järjestelmästä, johon Distiller on asennettu. Vaikka etä– ja verkkokansioita tuetaan, niihin liittyy rajattuja käyttöoikeuksia ja suojausasetuksia.

Kansion poistaminen ja Adobe PDF -tulostimen liittäminen uudelleen oletusporttiin

 1. Sulje Distiller, jos se on käytössä, ja anna Adobe PDF -tiedostoiksi muunnettaville jonossa oleville töille muutama minuutti aikaa valmistua.
 2. Avaa Käynnistä-valikosta Laitteet ja tulostimet.
 3. Napsauta Adobe PDF -tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostimen ominaisuudet.
 4. Valitse Portit-välilehti.
 5. Valitse oletusportti, Dokumentit, ja napsauta Käytä.
 6. Valitse poistettava portti, napsauta Poista portti ja vahvista poistaminen napsauttamalla OK.
 7. Valitse Dokumentit-portti uudelleen ja napsauta Sulje.

Mukautetun sivukoon määrittäminen ja käyttäminen

On tärkeää erottaa toisistaan sivukoko (määritetty lähdesovelluksen Sivun asetukset -valintaikkunassa) ja paperikoko (paperiarkki, filmi tai painolevyn alue, jolle tulostetaan). Sivukoko voi olla amerikkalainen Letter (8,5 x 11 tuumaa eli 21,59 x 27,94 cm), mutta sinun pitää ehkä tulostaa suuremmalle arkille tai filmille, jotta tulostusmerkeille tai leikkausvaralle jää tilaa. Varmista, että dokumentti tulostuu halutulla tavalla, määrittämällä sivukoot sekä lähdesovelluksessa että tulostimessa.

Acrobatissa käytettävien sivukokojen luettelo on peräisin PPD-tiedostosta (PostScript-tulostimet) tai tulostinajurista (muut kuin PostScript-tulostimet). Jos PostScript-tulostusta varten valittu tulostin ja PPD-tiedosto tukevat mukautettuja paperikokoja, Paperikoko-valikossa näkyy Mukautettu-vaihtoehto. Jos tulostin pystyy tulostamaan hyvin suurelle alueelle, Acrobat tukee sivuja, joiden mitat ovat peräti 15 000 000 tuumaa (38 100 000 cm) x 15 000 000 tuumaa (38 100 000 cm).

Mukautetun sivukoon määrittäminen (Windows)

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Avaa Käynnistä-valikosta Laitteet ja tulostimet- tai Tulostimet ja faksit -ikkuna. Napsauta Adobe PDF -tulostinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusasetukset.

  • Valitse sovelluksessa, esimerkiksi Adobe InDesignissa, Tiedosto > Tulosta. Valitse tulostimeksi Adobe PDF ja napsauta Ominaisuudet-painiketta. (Joissakin sovelluksissa sinun on ehkä napsautettava Tulosta-valintaikkunassa Asetukset, jotta tulostinluettelo avautuu, ja määritettävä Adobe PDF -asetukset napsauttamalla Ominaisuudet tai Oletusarvot.)

 2. Valitse Adobe PDF -asetukset –välilehdestä Adobe PDF -paperikoko -valikon vieressä oleva Lisää-painike.
 3. Määritä nimi, leveys, korkeus ja mittayksikkö. Lisää mukautetun paperikoon nimi Adobe PDF -paperikoko -valikkoon valitsemalla Lisää/Muokkaa.

Mukautetun sivukoon määrittäminen (Mac OS)

 1. Valitse sovelluksessa, esimerkiksi Adobe InDesignissa, Arkisto > Arkin määrittely.
 2. Valitse Paperikoko-valikosta Mukautettujen kokojen hallinta.
 3. Napsauta pluspainiketta.
 4. Määritä nimi, korkeus, leveys ja reunukset. Mittayksikkö vaihtelee järjestelmän kielen mukaan.

Mukautetun sivukoon käyttäminen

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Napsauta Arkin määrittely -painiketta.
 3. Valitse Paperikoko-valikosta uusi mukautettu sivukoko.


 

Onko sinulla ongelmia PDF-tulostimen käytössä? Keskustele kanssamme kahden keskenFacebookissa .