Adoben tietoturvatiedote

Adobe Photoshopin tietoturvapäivitykset | APSB21-109

Tiedotteen tunnus

Julkaisupäivä

Prioriteetti

APSB21-109

26. lokakuuta 2021      

3

Yhteenveto

Adobe on julkaissut Photoshop-ohjelmiston päivityksiä Windows- ja macOS-käyttöjärjestelmille. Tämä päivitys ratkaisee kriittisen ja kohtalaisen haavoittuvuuden.Jos haavoittuvuuksia onnistutaan hyödyntämään, se voi johtaa mielivaltaisen koodin suoritukseen ja käyttöoikeuksien laajennukseen nykyisen käyttäjän kontekstissa.

Versiot

Tuote

Versio, jota haavoittuvuus koskee

Ympäristö

Photoshop 2021

22.5.1 ja aiemmat versiot     

Windows ja macOS

Ratkaisu

Adobe luokittelee päivitykset seuraavan  prioriteettiluokituksen mukaisesti ja suosittelee käyttäjiä päivittämään asennuksensa uusimpaan versioon Creative Cloud -tietokonesovelluksen päivitysmekanismin kautta.Lisätietoja on tällä ohjesivulla.

Tuote

Päivitetyt versiot

Ympäristö

Prioriteetti

Photoshop 2021

22.5.2

Windows ja macOS

3

Photoshop 2022

23.0

Windows ja macOS

3

Huomautus:

Hallinnoiduissa ympäristöissä IT-järjestelmänvalvojat voivat ottaa loppukäyttäjien Creative Cloud -sovellukset käyttöön Admin Console kautta. Lisätietoja on tällä ohjesivulla.

Lisätietoja haavoittuvuuksista

Haavoittuvuusluokka

Haavoittuvuuden vaikutus

Vakavuus

CVSS-peruspisteet 

CVE-numero

Rajat ylittävä lukeminen (CWE-125

Käyttöoikeuksien laajennus 

Kohtalainen

3.3

  CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N 

CVE-2021-42734

Puskurin jälkeisen muistisijainnin käyttö (CWE-788

Mielivaltaisen koodin suoritus 

Kriittinen

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42735

Puskurin ylivuoto (CWE-120

Mielivaltaisen koodin suoritus 

Kriittinen

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42736   

Kiitokset

Adobe haluaa kiittää seuraavaa tutkijaa tästä ongelmasta ilmoittamisesta ja yhteistyöstä Adoben kanssa sen asiakkaiden suojaamisessa.

  • (yjdfy) CQY, Topsec Alpha Team CVE-2021-42735

  • (cff_123) CFF, Topsec Alpha Team CVE-2021-42736

  • Mat Powell, Trend Micron Zero Day Initiative -ohjelma (CVE-2021-42734)


Saat lisätietoja siirtymällä osoitteeseen https://helpx.adobe.com/security.html tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen PSIRT@adobe.com.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi