אודות טופסי PDF ניתנים למילוי וקביעת היכולות שלהם

Reader אינו יכול ליצור טפסים הניתנים למילוי

תוכנת Adobe Reader החינמית אינה מאפשרת ליצור טפסים למילוי. נדרש מוצר Acrobat מלא כדי ליצור טפסים שאותם משתמשי Reader ומשתמשי Acrobat אחרים יכולים למלא.

Acrobat X

ב-Acrobat 9 ו-Acrobat X, תוכל ליצור טפסים אינטראקטיביים שמשתמשי Acrobat או Reader אחרים יכולים למלא ולשלוח. אפשרות נוספת ב-Acrobat Professional או Pro Extended מאפשרת לך לשמור את ה-PDF כטופס פשוט שבו משתמשים יכולים להקליד מידע ישירות לקובץ ה-PDF.

Acrobat 10.x:

אודות טופסי PDF

חברות, ארגונים וגופי ממשל רבים משתמשים ב-Adobe Acrobat או Adobe Acrobat Capture כדי להמיר את טופסי הנייר שלהם לטופסי PDF (Portable Document Format). ניתן לגשת לטופסי PDF דרך האינטרנט או הדואר האלקטרוני. אם טופס PDF מכיל שדות טופס (לדוגמה, שדות טקסט, לחצנים, תיבות רשימה), ניתן למלא את הטופס על המסך באמצעות מוצר של Acrobat. (מוצרי Acrobat כוללים את Adobe Reader, Acrobat 3D, Acrobat Professional או Acrobat Standard.)

צור טופסי PDF עם הרשאות

בעזרת Adobe LiveCycle Reader Extensions, אפר ליצור טופס PDF עם הרשאות. בעזרת טופס עם הרשאות, משתמשי Adobe Reader יכולים להוסיף לטופס הערות, למלא שדות, לשמור, להפיץ, לשלוח ולהוסיף לטופס חתימות דיגיטליות. בעת פתיחת טופס PDF עם הרשאות ב-Adobe Reader, מוצגת תיבת דו-שיח המתארת את היכולות המורחבות של קובץ ה-PDF.

למידע נוסף על Adobe LiveCycle Reader Extensions, עיין באתר האינטרנט של Adobe בכתובת www.adobe.com/products/server/readerextensions.

קביעת יכולות טופסי PDF של מוצרי Acrobat

מוצרי Acrobat הבאים מאפשרים לך לעבוד עם טופסי PDF:

יכולות Adobe Reader

Adobe Reader מספק את היכולות הבאות עבור טפסים:

 • תצוגה, ניווט והדפסה של טופסי PDF, כולל נתונים בשדות טפסים
 • חיפוש בטפסים (מחייב Adobe Reader עם 'חיפוש')
 • מילוי שדות בטופס PDF (אין אפשרות לשמור שינויים בטופס PDF)

אם טופס PDF כולל הרשאות, Adobe Reader מספק את היכולות הנוספות הבאות:

 • שמירת טפסים ונתונים באופן מקומי
 • מילוי ושליחת טפסים באופן מקוון
 • הפצת טפסים לאחרים לבדיקה והוספת הערות
 • הוספת חתימות דיגיטליות

יכולות Acrobat Standard

Acrobat Standard כולל את כל היכולות של Adobe Reader, ובנוסף גם:

 • ייצוא ושמירת טופסי PDF בתבנית Forms Data Format (FDF). FDF היא תבנית קובצי טקסט המיועדת במיוחד לנתונים שיוצאו משדות טופסי PDF. קובצי FDF קטנים יותר מקובצי PDF מכיוון שהם מכילים רק נתוני שדות טופס ולא את הטופס כולו.
 • שמירה או ייצוא מידע מטופס PDF כקובץ PDF או בתבנית XFDF לקובצי FDF מבוססי XML.

יכולות Acrobat 3D ו-Acrobat Professional

Acrobat 3D ו-Acrobat Professional כוללים את היכולות של Acrobat Standard, ומאפשרים גם ליצור שדות טופס Adobe PDF. ב-Windows בלבד, Acrobat 3D ו-Acrobat Professional 6.0 ו-7.0 כוללים את Adobe LiveCycle Designer 6.0 או 7.0. תכונות מתקדמות נוספות ב-Adobe LiveCycle Designer מאפשרות להשתמש באוביקטי כתיבת סקריפטים, לשלב טופס עם מקור נתונים וליצור טפסים דינמיים.

קביעה האם אפשר למלא טופס PDF על המסך

כדי לקבוע אם אפשר למלא טופס PDF על המסך, בדוק אם הוא מכיל שדות טופס אינטראקטיביים ובדוק אם יש הגדרות אבטחה מגבילות. (למידע נוסף על הגדרות אבטחה של PDF, עיין בעזרה של Acrobat או Adobe Reader.)

כדי לקבוע אם טופס מכיל שדות טופס אינטראקטיביים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. פתח את הטופס במוצר של Acrobat.
 2. בחר את כלי ה'יד', וגרור מעל שדות בטופס ה-PDF. הטופס מכיל שדות טופס אם כלי ה'יד' מתחלף לאחד מהסמלים הבאים:

       קו אנכי (כלי בחירת טקסט, המשמש להקלטדת טקס בשדה טקסט)

       יד מצביעה (המשמשת לבחירת אפשרות או לסימון תיבה)
 3. ב-Acrobat 3D, Acrobat 7 או Adobe Reader 7, לחץ על 'הדגש שדות' או 'הדגש שדות חובה' בסרגל הודעות המסמך. שדות אינטראקטיביים מוצגים עם מילוי צבעוני.

הערה: אם אתה משתמש ב-Acrobat 3D או ב-Acrobat Professional, תוכל לוודא שטופס מכיל שדות על-ידי בחירה בכלי טופס. Acrobat ידגיש את כל שדות הטופס. ב-Windows XP, שדות טופס מודגשים בכחול.

אם טופס ה-PDF אינו מכיל שדות טופס, תוכל לבחור בין האפשרויות הבאות למילוי הטופס:

 • הדפס את הטופס ומלא אותו ידנית.
 • השתמש בכלי 'תיבת טקסט' (נקרא בעבר כלי 'טקסט חופשי') או בכלי 'טקסט TouchUp' כדי להקליד טקסט במסמך. (למידע נוסף על שימוש בכלי 'תיבת טקסט' ובכלי טקסט TouchUp' עיין בעזרה של Acrobat.)

אם אתה משתמש ב-Acrobat 3D או Acrobat Professional, וטופס ה-PDF אינו כולל הגדרות אבטחה מגבילות, תוכל להשתמש בכלי הטופס ליצירת שדות טופס. למידע על יצירת שדות טופס, עיין במקורות הבאים:

 • "יצירה ומילוי של טופסי Adobe PDF" בעזרה של Acrobat 6 Professional. (ב-Acrobat, בחר 'עזרה' > 'עזרה מלאה של Acrobat 6 או 7'.)
 • "יציאת טופסי PDF" בעזרה של Acrobat Professional 6. (ב-Acrobat, בחר 'עזרה' > 'כיצד עושים' > 'עריכה מתקדמת'.)
 • "יצירת טופסי Adobe PDF" בעזרה של Acrobat 3D או Acrobat Professional 7.0
 • מפרט JavaScript של טופסי Acrobat בכתובת http://partners.adobe.com/asn/acrobat
 • ערכת כלים Acrobat Forms Data Format (FDF) Toolkit SDK בכתובת http://partners.adobe.com/public/developer/acrobat/fdf/topic.html

כדי לבדוק את הגדרות האבטחה של טופס PDF:

 1. פתח את הטופס במוצר של Acrobat.
 2. בחר 'טופס' > 'מאפייני מסמך', ואז בחר 'אבטחה'.
 3. אם מופיע מצב 'לא מורשה' לצד 'שינוי המסמך', 'מילוי שדות טופס' או 'חתימה' בתיבת הדו-שיח אבטחה של המסמך, יש צורך לשנות הגדרות אבטחה אלו למצב 'מורשה' לפני שניתן יהיה למלא את טופס ה-PDF על המסך. כדי לשנות את הגדרות האבטחה, בצע את הפעולות הבאות (אם אתה משתמש ב-Adobe Reader, אין אפשרות לשנות את הגדרות האבטחה):
  1. בחלונית 'אבטחה' שבתיבת הדו-שיח 'מאפייני מסמך', בחר 'אבטחה עם סיסמה' מתוך התפריט 'אמצעי אבטחה'.
  2. לחץ על 'שנה הגדרות', הקלד את הסיסמה להרשאות, ואז לחץ על 'אישור'.

   הערה: אם אינך יודע מה הסיסמה, צור קשר עם יוצר המסמך.
  3. בחר אפשרות תאימות.
  4. במידת הצורך, בחר 'נדרשת סיסמה לפתיחת המסמך', ואז הקלד סיסמה ל'פתיחת מסמך'.
  5. בחר 'השתמש בסיסמה' כדי להגביל הדפסה ועריכה של המסמך ושל הגדרות האבטחה שלו.
  6. בחר אפשרות הדפסה מתוך התפריט 'הדפסה מותרת'.
  7. תחת 'שינויים מותרים', בחר 'מילוי שדות טופס וחתימה על שדות חתימה קיימים' או 'הערות, מילוי שדות טופס וחתימה עשדות חתימה קיימים'.
  8. לחץ על 'אישור' בכל תיבות הדו-שיח המוצגות.

  9. שמור, סגור ופתח מחדש את המסמך כדי לגשת לשדות הטופס.

מילוי טופסי מס הכנסה

ניתן למלא גרסאות PDF של טופסי מס שונים על המסך באמצעות כל מוצר של Acrobat, טופסי מס של ארצות הברית (IRS) זמינים בתקליטור Small Business Resource Guide CD-ROM 2002. כדי לקבל את התקליטור Small Business Resource Guide CD-ROM 2002, יש להתקשר ל-IRS במספר 800-829-3676 ולבקש את IRS Publication 3207, או לבקר באתר של ה-IRS.

הערה: לא ניתן לשלוח אלקטרונית טופסי PDF מלאים אל ה-IRS. עם זאת, ה-IRS מספק כיום טופסי PDF עם הרשאות כדי שניתן יהיה לשמור מידע שמולא בטופס באמצעות Adobe Reader.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?