לא ניתן להדפיס לפי גודל עמוד PDF

לא ניתן להדפיס לפי גודל עמוד PDF לאחר עדכון Acrobat או Acrobat Reader למהדורת 9 בפברואר, 2021

ב-Windows בלבד

בעת הדפסת PDF מ-Acrobat או Acrobat Reader, למרות שהאפשרות Choose paper source by PDF page size נבחרה בתיבת הדו-שיח Print, המסמך מודפס עם גודל העמוד של ברירת המחדל.

פתרון

עדכן את Acrobat ו-Acrobat Reader שלך. מהדורת התיקונים העדכנית ביותר כוללת את התיקון עבור בעיה זו. כדי לעדכן מתוך המוצר, פתח את Acrobat או Acrobat Reader, ועבור אל Help‏ > Check for updates.

הערה:

אם השבתת את 'מצב מוגן' ב-Acrobat או Acrobat Reader כפתרון עוקף זמני, הפעל אותו בחזרה לאחר שדרוג לתיקון העדכני ביותר (21.001.20138 ואילך) על-ידי מעבר אל Edit‏ > Preferences‏ > Security (Enhanced), ובחר את האפשרות Enable Protected Mode at Startup.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון