מילוי טופסי PDF‏    |    מילוי וחתימה על טופסי PDF    |

מסמך זה מסביר כיצד למלא טופסי PDF. (אם אתה מחפש מידע על יצירת טפסים מאפס, הפצת טפסים, מעקב אחר טפסים או מילוי וחתימה על טפסים, לחץ על הקישור המתאים לעיל. כדי לעיין בתשובות לשאלות נפוצות על טפסים, לחץ על הקישור 'שאלות נפוצות על טפסים').

 

הערה:

מסמך זה מספק הוראות עבור Acrobat DC ו- Acrobat 2017. אם אתה משתמש ב- Acrobat XI, עיין בעזרה של Acrobat XI.

האם הטופס ניתן למילוי?

לא כל הטפסים ניתנים למילוי. לעתים יוצרי טפסים אינם ממירים את קובצי ה- PDF שלהם לטפסים ניתנים למילוי אינטראקטיביים. לחלופין, הם יוצרים בכוונה טופס שניתן למלא רק בכתב יד או באמצעות הכלי Fill & Sign. טפסים לא אינטראקטיביים אלה נקראים טפסים שטוחים.

טפסים אינטראקטיביים ב- Acrobat Reader
טופס אינטראקטיבי הניתן למילוי ב- Acrobat Reader: סמן היכן יש להקליד

טופס שטוח ב- Acrobat Reader
טופס שטוח שאינו אינטראקטיבי ב- Acrobat Reader: השתמש בכלי Fill & Sign להוספת מלל וסמלים אחרים בכל מקום בטופס

מילוי טפסים אינטראקטיביים

טופס אינטראקטיבי מכיל שדות שניתן לבחור או למלא.

טופס אינטראקטיבי ב- Acrobat
טופס אינטראקטיבי הניתן למילוי

A. שורת הודעה סגולה מציינת נוכחות של שדות ניתנים למילוי. B. בעת הלחיצה, היא מציגה היכן קיימים שדות ניתנים למילוי. 
 1. במידת הצורך, לחץ לחיצה ימנית על המסמך ובחר Hand Tool או Select Tool בתפריט הנפתח.

  המצביע משתנה לסמל אחר כאשר הוא חולף מעל שדה. לדוגמה, הכלי Hand ‏ משתנה לסימן I ‏ כאשר ניתן להקליד מלל בשדה הטופס. חלק משדות הטופס הם דינמיים, כלומר הם משנים את גודלם אוטומטית כדי להתאים לכמות הנתונים שתזינו ויכולים להשתרע על-פני מספר עמודים.

 2. (אופציונלי) כדי שיהיה קל יותר לזהות את שדות הטופס, לחץ על הלחצן Highlight Existing Fields בשורת ההודעות של המסמך. שדות הטופס מוצגים על רקע צבעוני (תכלת כברירת מחדל), וכל שדות הטופס שחובה למלא מוצגים במסגרת בצבע אחר (אדום כברירת מחדל).

 3. לחץ כדי לבחור אפשרויות, כגון לחצני אפשרויות. לחץ בתוך שדה מלל כדי להקליד.
  הקש Tab כדי לעבור קדימה או Shift+Tab כדי לעבור אחורה.
 4. לאחר שתסיים, לחץ על לחצן השליחה כדי לשלוח את הנתונים לשרת או ליצור דוא"ל כדי לשלוח את הנתונים. לחצן השליחה יכול להופיע בשורת ההודעה הסגולה בראש הטופס או בתוכן הטופס.

לקבלת עצות לפתרון בעיות בהשלמת טפסים, ראה פתרון בעיות של טפסים.

מילוי טפסים שטוחים בעזרת כלי Fill & Sign

בטופס שטוח אין שדות אינטראקטיביים. עם זאת, ניתן להשתמש בכלי Fill & Sign להוספת מלל וסמלים אחרים בכל מקום בטופס. לקבלת הנחיות, ראה מילוי טופס PDF

מילוי טפסים שטוחים בדפדפן

דרך נפוצה להצגת טופס PDF היא בדפדפן אינטרנט, לדוגמה, בעת לחיצה על קישור באתר אינטרנט. אם הטופס אינו מכיל שדות אינטראקטיביים, ניתן להשתמש בכלי Fill & Sign כדי למלא את הטופס. שמור את הקובץ במחשב ופתח אותו ישירות ב- Acrobat או Acrobat Reader. לקבלת הנחיות, ראה מילוי טופס PDF

שמירת הטופס במחשב
שמור את הטופס, פתח אותו ב- Acrobat או Acrobat Reader ולאחר מכן בחר Tools ‏> Fill & Sign.

אפשרויות לעבודה בטפסים

מקש

תוצאה

Tab או Shift+Tab

מקבל הקלדה ועובר לשדה הבא

Up/Left Arrow

בוחר לחצן אפשרויות קודם בקבוצה

Down/Right Arrow

בוחר את לחצן האפשרויות הבא

Esc

דוחה ומבטל את הבחירה בשדה טופס

Esc (הקשה פעמיים)

יוצא ממצב Full Screen

Enter או Return (שדה מלל של שורה אחת)

מקבל הקלדה ומבטל את הבחירה בשדה

Enter או Return (שדה מלל מרובה שורות)

יוצר סימן סוף פסקה באותו שדה טופס

Enter או Return (תיבת סימון)

מפעיל או מבטל תיבת סימון

Enter (מקלדת)

מקבל הקלדה ומבטל את הסימון בשדה טופס נוכחי

(Windows‏) Ctrl+Tab מכניס תג לשדה מלל
(Mac‏) Alt+Tab מכניס תג לשדה מלל

השלמה אוטומטית של טפסים (טפסים אינטראקטיביים בלבד)

התכונה Auto-Complete מאחסנת את כל מה שמקלידים בשדה טופס אינטראקטיבי. לאחר מכן, התכונה Auto-Complete מציעה ואף מזינה באופן אוטומטי תגובות שמתאימות למה שהקלדת בשדות טופס אחרים. ההצעות מוצגות בתפריט נפתח, שממנו ניתן לבחור את האפשרות המתאימה. התכונה Auto-Complete מבוטלת כברירת מחדל, ויש להפעיל אותה בהעדפות הטופס אם רוצים להשתמש בה.

כדי להסיר ערך מסוים מהזיכרון של Auto-Complete, כגון ערך המכיל שגיאת איות אשר גילית ותיקנת מאוחר יותר, ערוך את הרשימה בהעדפות.

הערה:

כל העדפות הטפסים יחולו על האופן שבו מטפל היישום בטפסים פתוחים במהלך העבודה. ההעדפות אינן נשמרות יחד עם טופסי PDF.

הפעלת האפשרות Auto-Complete

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏‏(Windows)‎‏ או Acrobat Acrobat Reader ‏> Preferences ‏(Mac OS).

 2. בחר Forms בצד שמאל.

 3. מתחת ל- Auto-Complete, בחר Basic או Advanced בתפריט.

 4. בחר Remember Numerical Data אם ברצונך שזיכרון התכונה Auto-Complete יאחסן מספרים שאתה מדפיס בטפסים.

הערה:

כאשר בוחרים אפשרות בתפריט Auto-Complete, מופיע באזור המלל שמתחת תיאור המסביר כיצד היא משפיעה על אופן הפעולה של Auto-Complete.

מחיקת פריט מהזיכרון של Auto-Complete

 1. פתח את תיבת הדו-שיח Preferences.

 2. בחר Forms בצד שמאל.

 3. לחץ על Edit Entry List תחת Auto-Complete.

 4. בתיבת הדו-שיח Auto-Complete Entry List, בצע אחת מהפעולות הבאות ולחץ על Yes בתיבת הדו-שיח לאישור:

  • כדי להסיר את כל הערכים, לחץ על Remove All.
  • כדי להסיר חלק מהערכים, בחר את הערכים הרצויים ולחץ על Remove. ‏(הקש Shift תוך כדי בחירת מספר פריטים סמוכים או הקש Ctrl תוך כדי לחיצה על פריטים שאינם סמוכים כדי לבחור מספר פריטים).

הפיכת טפסים שטוחים לטפסים שניתן למלא (Acrobat Pro)

ניתן להפוך טופס שטוח לטופס שניתן למילוי באמצעות הכלי Prepare Form או על-ידי הפעלת כלי Fill & Sign. משתמשי Acrobat ו- Acrobat Reader יכולים להשתמש בכלי Fill & Sign כדי למלא טפסים שטוחים.

Interactive form

ליצירת טופס אינטראקטיבי, השתמש בכלי Prepare Forms. ראה יצירת טופס ממסמך קיים.

Flat form

כדי להפעיל את כלי Fill & Sign, בחר File ‏> Save As Other ‏> Reader Extended PDF ‏> Enable More Tools (includes Form Fill-in & Save)‎.

הכלים מופעלים עבור הטופס הנוכחי בלבד. כאשר יוצרים טופס אחר, יש לחזור על פעולה זו כדי לאפשר למשתמשי Acrobat Reader להשתמש בכלים אלה.

שמירת טפסים

 • כדי לשמור את הטופס שהשלמת, בחר File >‏ Save As ותן לקובץ שם חדש.

 • כדי להסיר את תכונות Reader המורחבות, בחר File >‏ Save A Copy.

 • כדי לאפשר למשתמשי Reader לשמור את הנתונים שהקלדת, בחר File >‏ Save As Other >‏ Reader Extended PDF >‏ Enable More Tools (Includes Form Fill-in & Save)‎‏.

 1. לחץ על הלחצן Print, או בחר File >‏ Print.

 2. בחר מדפסת מהתפריט בחלק העליון של תיבת הדו-שיח Print.

 3. בתפריט Comments And Forms באזור העליון הימני של תיבת הדו-שיח Print, בחר אחת מהאפשרויות הבאות ולחץ על OK:

  • (טופס אינטראקטיבי או שטוח) כדי להדפיס את הטופס ואת הערכים שהקלדת, בחר Document. אפשרות זו מדפיסה מלל שהקלדת באמצעות הכלי Add Text.

  • (טופס אינטראקטיבי או שטוח) כדי להדפיס את הטופס, את ההזנות שהוקלדו וכל הערה שמופיעה בטופס, בחר Document And Markups. אפשרות זו מדפיסה מלל שהקלדת באמצעות הכלי Add Text.

  • (טופס אינטראקטיבי בלבד) כדי להדפיס רק את הערכים שהוקלדו ולא את הטופס עצמו, בחר Form Fields Only.

ניקוי פריטי טופס שלא נשמרו

 1. בחר Tools ‏> Prepare Forms. בחלונית הימנית, לחץ על More ובחר Clear Form.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת