„Windows“ paleidimas iš naujo modifikuotuoju režimu | „Windows 7“, „Vista“

„Windows“ paleidimas iš naujo modifikuotuoju režimu

 1. Išeikite iš visų programų.
 2. Pasirinkite „Start“, įveskite msconfig paieškos teksto lauke ir spauskite „Enter“.
 3. Užsirašykite visus elementus, kurių žymėjimą panaikinote, paleisties ir paslaugų skirtukuose.
 4. Spustelėkite skirtuką „General“ ir pasirinkite „Selective Startup“.
 5. Spustelėkite paleisties skirtuką ir pažymėkite „Disable All“.
 6. Pasirinkite bet kuriuos paleisties elementus, kurie yra būtini išbandyti problemą (pavyzdžiui, „acrotray.exe“ yra būtinas, jei išbandote problemas, susijusias su PDF failų kūrimu naudojant „Acrobat“). Jei nesate tikras, ar elementas būtinas, palikite jį nežymėtą (išjungtą).

 7. Spustelėkite paslaugų skirtuką ir pažymėkite „Hide All Microsoft Services“.
 8. Pasirinkite „Disable All“, tuomet iš naujo pasirinkite visas paslaugas, kurios yra būtinos problemos bandymui (pavyzdžiui, acrotray.exe yra būtinas, jei išbandote problemas, susijusias su PDF failų kūrimu naudojant „Acrobat“). Jei nesate tikras, ar elementas būtinas, palikite jį nežymėtą (išjungtą).

  Svarbu: iš naujo įjunkite „FLEXnet“ licencijavimo paslaugą, jei atliekate „Adobe“ produkto trikčių diagnostiką. „FlexNET“ licencijavimo paslauga būtina daugumai „Adobe“ produktų. Jei ji neįjungta, jūsų „Adobe“ produktas negali būti paleistas.

 9. Spustelėkite „Apply“ ir iš naujo paleiskite „Windows“, kad pakeitimai būtų įvykdyti.

  Pastaba: iš naujo paleidę „Windows“, matysite pranešimą, kad sistemos konfigūravimo paslauga pasikeitė ir kad pasileidžia „Windows“. Spustelėkite „OK“ (Gerai). Kai pasirodo sistemos konfigūravimo paslauga, spustelėkite „Cancel“.

 10. Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku pranešimų sritį ir uždarykite arba išjunkite visus paleisties elementus, kurie vis dar aktyvūs.

Iš naujo įjunkite paleisties elementus ir paslaugas

 1. Pasirinkite „Start“, įveskite msconfig paieškos teksto lauke ir spauskite „Enter“.
 2. Spustelėkite skirtuką „General“ ir pasirinkite „Normal Startup“.
 3. Panaikinkite visų elementų, kuriuos pasižymėjote ankstesnio skyriaus 3 veiksme, žymėjimą.

 4. Spustelėkite „Apply“ ir iš naujo paleiskite „Windows“, kad pakeitimai būtų įvykdyti.

Pateiktoje „Adobe Captivate“ demonstracijoje rodoma, kaip iš naujo paleisti „Windows“ modifikuotuoju režimu. Daugiau informacijos apie šios demonstracijos peržiūrą ieškokite „Adobe Captivate“ demonstracijų apie duomenų bazės dokumentus peržiūra (kb403894).

 

 Adobe

Gaukite pagalbą greičiau ir lengviau

Naujas vartotojas?