Teisė į nemokama atnaujinimą

Atnaujinimas jums priklauso nemokamai, jei įsigijote „Adobe“ programinės įrangos produktą (pilną arba jo plėtotę) maždaug naujos versijos paskelbimo metu.

„Adobe Creative Cloud“ atnaujinimai

„Adobe“ pasiūlo naujausias programų versijas „Creative Cloud“ nariams, kai tik šios pasirodo. Daugiau informacijos apie „Creative Cloud“ atnaujinimus žr. DUK apie „Creative Cloud“.

Prašyti nemokamo atnaujinimo

Privalote atitikti visus reikalavimus.

Turite „Adobe“ programinės įrangos produkto vieno vartotojo mažmeninę arba švietimui skirtą licenciją.
Nesate įsitikinę, ar turite vieno vartotojo produktą? Žr. Nustatykite savo programinės įrangos licencijos tipą.

Užregistravote savo serijos numerį
Žr. Produkto registracijos būdai.

Turite užsakymo numerį arba pirkimo įrodymą

  • Pirkote iš „Adobe“? Jums reikia užsakymo numerio.
  • Pirkote iš parduotuvės? Jums reikalinga elektroninė pirkimo kvito kopija, kurioje būtų parduotuvės pavadinimas ir adresas, produkto pavadinimas, įsigyta versija, pirkimo data ir pirkimo kaina. (Nuskaitykite kvitą, jei jis nėra elektroninės formos.) Žr. Tinkamas įsigijimo įrodymas

Turite reikalavimų atitinkantį produktą
Nemokamas atnaujinimas nepriklauso tokiems produktams:

  • įsigytiems per „Mac App Store“;
  • įsigytiems iš naudotojų antrą kartą, įskaitant programinę įrangą, gautą su perduota licencija;
  • mokomiesiems DVD, bandomiesiems, beta, „Not For Retail (NFR)“ (ne mažmeniniams) produktams ir OEM versijos produktams.

Nemokamas atnaujinimas po paskelbimo galimas tik tiesiai iš „Adobe ir negali būti naudojamas su kitais siūlymais. Atnaujinimai skirti tai pačiai jau turimos versijos platformai, kalbai ir leidimui. (Galite prašyti kitos kalbos, jei daugiau kalbų nebuvo siūloma anksčiau arba tokios kalbos kaip ankstesnė nebesiūloma.)

Norėdami sužinoti, ar jūsų produktui taikomas nemokamas atnaujinimas, kreipkitės į mus.

Atmesti prašymai

Jei manote, kad prašymas atmestas klaidingai, kreipkitės į mus. Pateikdami prašymą, būtinai nurodykite serijos numerį.

Ieškote informacijos apie atnaujinimus arba apie naujinimo įsigijimą?

  1. Apsilankykite www.adobe.com/lt.

  2. Informacijos apie kainas ieškokiteProduktų kataloge.

Šis darbas yra licencijuotas pagal licenciją „Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License“  „Twitter™“ ir „Facebook“ skelbimams „Creative Commons“ sąlygos netaikomos.

Teisiniai pranešimai   |   Privatumo internete politika