I CS4 og senere kan du bruke kommandolinjen til å utføre ulike operasjoner som du vanligvis hadde utført i arbeidsområdet i Extension Manager.

Grunnleggende om kommandolinjer i Extension Manager

Du kan administrere tilleggsmoduler fra kommandolinjen ved hjelp av bestemte syntakser, kommandoer og attributter.

 1. I Windows åpner du ledeteksten ved å velge Start > Alle programmer > Tilbehør > Ledetekst. I Mac OS åpner du Terminal ved å dobbeltklikke ikonet for Terminal i mappen Programmer/Verktøy.
 2. Gå til følgende mappe:

  • Windows: C:\Programfiler\Adobe\Adobe Extension Manager CSx\
  • Mac OS: /Programmer/Adobe Extension Manager CSx/Adobe Extension Manager CSx.app/Contents/MacOS

  der CSx er versjonsnummeret for Extension Manager, for eksempel CS6.

 3. Slik skriver du inn navnet på den kjørbare filen på kommandolinjen (ta med doble anførselstegn):
  • Windows (CS5 og nyere): XManCommand.exe
  • Windows (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe"
  • Mac OS: “./Adobe Extension Manager CSx

  der CSx er versjonsnummeret for Extension Manager, for eksempel CS6.

 4. Etter den kjørbare filen angir du den ønskede kommandoen.

  Følgende liste beskriver de tilgjengelige kommandoene:

  -package

  Pakk en tilleggsmodul. Obligatoriske attributter: mxi og mxp (CS5.5 og tidligere) eller zxp.

  -install

  Installer en tilleggsmodul. Obligatorisk attributt: mxp eller zxp. Valgfrie attributter: suppresseula (CS5.5 og senere), forallusers (CS6 og senere) og timeout (CS5 og senere).

  -remove

  Fjern en tilleggsmodul. Obligatoriske attributter: product, extension. Valgfritt attributt (CS5 og senere): timeout.

  -enable

  Aktiver en tilleggsmodul. Obligatoriske attributter: product, extension. Valgfritt attributt (CS5 og senere): timeout.

  -disable

  Deaktiver en tilleggsmodul. Obligatoriske attributter: product, extension. Valgfritt attributt (CS5 og senere): timeout.

  -activate

  (CS6 og senere) Aktiver et sett for et enkeltprodukt. Obligatoriske attributter: product, set.

  -import

  (CS6 og senere) Importer settkonfigurasjon fra en XML-fil. Obligatorisk attributt: setcfg.

  -convert

  (CS6 og senere) Konverter MXP-tilleggsmodul til ZXP-tilleggsmodul. Obligatoriske attributter: mxp og zxp.

  -locate

  Finn det aktuelle produktet i arbeidsområdet til Extension Manager. Obligatorisk attributt: product.

  -from

  (CS5 og senere) Angir kommandoavsenderen når kommandolinjeparameteren sendes via BridgeTalk. Resultatet sendes tilbake til angitt avsender etter at kommandoen er utført. Obligatoriske attributter: product eller pcdentry.

  -EMBT

  Brukes bare når kommandolinjeparameteren sendes via BridgeTalk. "-EMBT" må komme før alle andre kommandoer. Attributter: Ingen.

  -suppress

  Skjul brukergrensesnittet for Extension Manager. Må komme før alle andre kommandoer, unntatt -EMBT. Attributter: Ingen.

  -locale

  Angi språkinnstillinger for Extension Manager ved oppstart. Obligatorisk attributt: lang.

  -quit

  (CS5 og senere) Avslutt Extension Manager. Denne kommandoen må brukes for seg selv.

  Listen nedenfor beskriver de tilgjengelige attributtene:

  mxi

  Angir navnet på og plasseringen til installasjonsfilen for tilleggsmodulen.

  mxp

  Angir navnet på og plasseringen til pakkefilen i MXP-format.

  zxp

  Angir navnet på og plasseringen til pakkefilen i ZXP-format.

  product

  Angir produktet som bruker tilleggsmodulen. Verdien må være lik produktnavnet som vises i venstre panel i Extension Manager-vinduet.

  extension

  Angir navnet på tilleggsmodulen (som angitt i MXI-filen).

  pcdentry

  (CS5 og senere) Angir BridgeTalk-identifikatoren for kommandoavsenderen.

  suppresseula

  (CS5.5 og senere) Angir om dialogboksen EULA skal skjules når tilleggsmodulen installeres. Gyldig verdi er "y" (skjul) eller "n" (ikke skjul). Standardverdien er "n".

  forallusers

  (CS6 og senere) Angir at tilleggsmodulen skal installeres for alle brukere hvis verdien er "y" og tilleggsmodulen er brukerspesifikk. En brukerspesifikk tilleggsmodul er en type tilleggsmodul der filene kopieres til brukerspesifikke mapper under installasjonen. Standardverdien er "n".

  lang

  Angir den lokale språkkoden, for eksempel nb_NO.

  timeout

  (CS5 og senere) Angi maksimalt antall sekunder Extension Manager skal vente på at produktet avslutter, før neste kommando utføres. Må følge kommandoene install/enable/disable/remove, og må være et positivt heltall mellom 0 og 1000.

  set

  (CS6 og senere) Angir navnet på settet som skal aktiveres.

  setcfg

  (CS6 eller senere) Angir navnet på og plasseringen til den eksporterte settkonfigurasjonsfilen.

Pakke en tilleggsmodul fra kommandolinjen

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. (Windows) Skriv inn følgende kommando og oppgi dine egne attributtverdier:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 og CS5.5, MXP-format): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 og nyere, ZXP-format): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
 3. (Macintosh) Skriv inn følgende kommando og oppgi dine egne attributtverdier:
  • (CS4/CS5/CS5.5, MXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (CS5 og senere, ZXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Installer og test tilleggsmodulen for å kontrollere at alt virker som det skal.

Installere en tilleggsmodul fra kommandolinjen

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. (Windows) Skriv inn følgende kommando der du angir din egen attributtverdi:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -install mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 og nyere, MXP-format): "XManCommand.exe" -install mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 og nyere, ZXP-format): "XManCommand.exe" -install zxp="c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Skriv inn følgende kommando der du angir din egen attributtverdi:
  • (MXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -install mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (ZXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -install zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Du kan skjule brukergrensesnittet for Extension Manager ved å legge til suppress-kommandoen før install-kommandoen, slik:
  ... -suppress -install zxp="c:\myfile.zxp"
 5. Hvis du vil angi sted, legger du til stedskommandoen og angir språkattributtet før installasjonskommandoen, på følgende måte:
  ... -locale lang="nb_NO" -install zxp="c:\myfile.zxp"
 6. Test tilleggsmodulen for å kontrollere at alt virker som det skal.

Fjerne en tilleggsmodul fra kommandolinjen

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:
  • (Windows, CS5 og nyere): XManCommand.exe -remove product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4) "Adobe Extension Manager CS4.exe" -remove product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -remove product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  der CSx er versjonsnummeret for Extension Manager, for eksempel CS6.

  Bruk produktattributtet til å angi produktet som bruker tilleggsmodulen. Bruk tilleggsmodulattributtet til å angi navnet på tilleggsmodulen.

Aktivere en tilleggsmodul fra kommandolinjen

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:
  • (Windows, CS5 og nyere): XManCommand.exe -enable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -enable product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -enable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  der CSx er versjonsnummeret for Extension Manager, for eksempel CS6.

  Bruk produktattributtet til å angi produktet som bruker tilleggsmodulen. Bruk tilleggsmodulattributtet til å angi navnet på tilleggsmodulen.

Deaktivere en tilleggsmodul fra kommandolinjen

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:
  • (Windows, CS5 og nyere): XManCommand.exe -disable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -disable product="Dreamweaver CS4" extension="Sample"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -disable product="Dreamweaver CSx" extension="Sample"

  der CSx er versjonsnummeret for Extension Manager, for eksempel CS6.

  Bruk produktattributtet til å angi produktet som bruker tilleggsmodulen som skal deaktiveres. Bruk tilleggsmodulattributtet til å angi navnet på tilleggsmodulen.

Finne det aktuelle produktet i arbeidsområdet til Extension Manager

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. Skriv inn følgende kommando der du angir din egen attributtverdi:
  • (Windows, CS5 og nyere): XManCommand.exe -locate product="Dreamweaver CSx"
  • (Windows, CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -locate product="Dreamweaver CS4"
  • (Macintosh): "./Adobe Extension Manager CSx" -locate product="Dreamweaver CSx"

  der CSx er versjonsnummeret for Extension Manager, for eksempel CS6.

  Bruk produktattributtet til å angi produktet som skal bli funnet.

Konvertere en MXP-tilleggsmodul til en ZXP-tilleggsmodul fra kommandolinjen (CS6 og senere)

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:
  • Windows: XManCommand.exe -convert mxp="c:\myOldExtension.mxp" zxp=”c:\myNewExtension.zxp"
  • Mac OS: "./AdobeExtension Manager CS6" -convert mxp="/myfolder/mysubfolder/myOldExtension.mxp" zxp="/myfolder/mysubfolder/myNewExtension.zxp"

Bruk mxp-attributtet til å angi MXP-tilleggsmodulen som skal konverteres. Bruk zxp-attributtet til å angi banen for og navnet på den nye ZXP-tilleggsmodulen.

Aktivere et tilleggsmodulsett fra kommandolinjen (CS6 og senere)

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. Skriv inn følgende kommando der du angir din egen attributtverdi:
  • Windows: XManCommand.exe -activate product="Dreamweaver CS6" set="Adobe Extensions"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CS6" -activate product="Dreamweaver CS6" set="Adobe Extensions"

Bruk produktattributtet til å angi produktet som tilleggsmodulsettet skal aktiveres for. Bruk set-attributtet til å angi navnet på tilleggsmodulsettet som skal aktiveres.

Importere en settkonfigurasjon fra kommandolinjen (CS6 og senere)

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. Skriv inn følgende kommando der du angir din egen attributtverdi:
  • Windows: XManCommand.exe -import setcfg="c:\SetConfig.xml"
  • Mac OS: "./Adobe Extension Manager CS6" -import setcfg="/myfolder/mysubfolder/SetConfig.xml"

Bruk setcfg-attributtet til å angi banen for og navnet på settkonfigurasjonsfilen du vil importere.

Utføre kommandoer via BridgeTalk

Extension Manager kan utføre kommandoer som sendes via BridgeTalk. Alle kommandoer som sendes via BridgeTalk, må begynne med parameteren "-EMBT". Hvis du vil sende kommandoer til Extension Manager, angir du "exman-6.0" som BridgeTalk-målidentifikator.

Kjør eksempelskriptet nedenfor i ExtendScript Toolkit CS6 for å sende package-kommandoen til Extension Manager via BridgeTalk.

Windows:
 
var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-6.0";
bt.body = '-EMBT -package mxi="C:\\test.mxi" zxp="C:\\test.zxp"';
bt.send();
Mac OS:
 
var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-6.0";
bt.body = '-EMBT -package mxi="/Volumes/x1/test.mxi" zxp="/Volumes/x1/test.zxp"';
bt.send();

Returkoder som vises etter at kommandoer er utført

Extension Manager returnerer returkoder etter at kommandoer er utført, når en av følgende to parametere tas med i kommandoen:

 • "-suppress" (brukergrensesnittet for Extension Manager vises ikke når kommandoen utføres)
 • "-from"

Extension Manager returnerer en av følgende returkoder etter at kommandoen er utført:

0 – Kommandoen er utført

1 – Kan ikke installere tilleggsmodul

2 – Kan ikke fjerne tilleggsmodul

3 – Kan ikke aktivere tilleggsmodul

4 – Kan ikke deaktivere tilleggsmodul

5 – Kan ikke pakke tilleggsmodul

6 – Kan ikke aktivere tilleggsmodulsett

7 – Det finnes allerede en forekomst av Extension Manager

8 – Kan ikke importere settkonfigurasjon

101 – Feil CLI-format

102 – Angitt produkt finnes ikke

103 – Angitt tilleggsmodul finnes ikke

104 – Angitt tilleggsmodul er allerede aktivert

105 – Angitt tilleggsmodul er allerede deaktivert

106 – Angitt tilleggsmodulsett finnes ikke

107 – Angitt settkonfigurasjonsfil finnes ikke

108 – Angitt settkonfigurasjonsfil er ugyldig

109 – Angitt tilleggsmodul kan ikke aktiveres eller deaktiveres når det aktive tilleggsmodulsettet er et forhåndsdefinert tilleggsmodulsett

Merk: Hvis du må ha administratorrettigheter for å utføre kommandoer, og gjeldende tillatelse er utilstrekkelig, blir du i Extension Manager CS5.5 og senere bedt om administratorlegitimasjon når du viser brukergrensesnittet. Når du skjuler brukergrensesnittet (ved å angi parameteren "-suppress"), kan ikke kommandoen utføres. I dette tilfellet åpner du ledeteksten som administrator (Windows) eller bruker sudo-kommandoen i Terminal-vinduet (Macintosh).

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet