Finn løsninger på feilkoder for Extension Manager

Installeringen mislyktes, det kreves hevede tillatelser

Feilmelding

Add-on kan ikke installeres. Den krever hevede tillatelser. Klikk her for mer informasjon og prøv på nytt.

Feilkode: -175

Du må ha administratortilgang for å installere Add-ons.

Dette kan skje hvis du ikke har administratortilgang til å installere programmer på datamaskinen, eller hvis du klikket Nei eller Avbryt når du blir bedt om å oppgi et administratorpassord. Hvis du blir bedt om det under installeringen, må du oppgi administratorpassordet for datamaskinen.

Løsning

Prøv å installere på nytt. For å gjøre dette må du gå til Mine add-ons, finne add-on-en, og hvis den allerede er installert, klikker du først på Fjern. Vent to minutter til fjerningen er fullført, og klikk deretter på Installer. Klikk på varslingsmeldingen når den vises. Oppgi administratorpassordet hvis det er nødvendig, og klikk på Ja i dialogboksen.

Installeringen mislyktes, Add-on er enten ugyldig eller ikke fullstendig lastet ned

Feilmelding

Add-on <addon-name> ble ikke installert. Kontroller at Add-on er gyldig og fullstendig lastet ned.

Feilkode: -201

Løsning

Prøv å installere på nytt. For å gjøre dette må du gå til Mine add-ons, finne add-on-en og hvis den allerede er installert, klikker du først på Fjern. Vent to minutter til fjerningen er fullført, og klikk deretter på Installer.

Installeringen mislyktes

Feilmelding

Add-on-installeringen mislyktes fordi den ikke er kompatibel med installerte Adobe-applikasjoner. Se Kompatibilitet-delen ved å klikke her.

Feilkode: -411

Løsning

Når applikasjonen er installert, kan du prøve å installere add-on-en på nytt. For å gjøre dette må du gå til Mine add-ons, finne add-on-en og hvis den allerede er installert, klikker du først på Fjern. Vent to minutter til fjerningen er fullført, og klikk deretter på Installer.

Installeringen mislyktes, flere Add-on kreves

Feilmelding

Add-on < addon_name > ble ikke installert. En annen Add-on som kreves av denne, er ikke installert/aktivert.

Feilkode: -407, -408

Løsning

Kontroller hvilken add-on eller hvilke add-ons som må installeres først, ved å lese beskrivelsen av add-on-en du prøver å installere.

Installer den nødvendige add-on-en eller add-ons først, og installer deretter denne. For å gjøre dette må du gå til Mine add-ons, finne add-on-en og hvis den allerede er installert, klikker du først på Fjern. Vent to minutter til fjerningen er fullført, og klikk deretter på Installer.

Installeringen mislyktes, en Add-on med samme navn er allerede installert

Feilmelding

Add-on <addon-name> ble ikke installert. En add-on med samme navn er allerede installert.

Feilkode: -412

Løsning

Kontroller at add-on-en som allerede er installert, er den du vil ha. Hvis den er et annet produkt med samme navn, og du vil ha den som er tilgjengelig via Mine Add-ons, må du fjerne den som er installert, og deretter installere via Mine Add-ons.

For å gjøre dette må du gå til Mine add-ons, finne add-on-en og hvis den allerede er installert, klikker du først på Fjern. Vent to minutter til fjerningen er fullført, og klikk deretter på Installer.

Installeringen mislyktes, Add-on er allerede installert

Feilmelding

Add-on <addon-name> ble ikke installert. En nyere versjon av Add-on er allerede installert.

Feilkode: -418

Løsning

Hvis du vil ha en bestemt versjon som tilbys gjennom Mine Add-ons, må du fjerne den nyere versjonen som du tidligere har installert, og deretter installere den eldre versjonen gjennom Mine Add-ons.

For å gjøre dette må du gå til Mine add-ons, finne add-on-en og hvis den allerede er installert, klikker du først på Fjern. Vent to minutter til fjerningen er fullført, og klikk deretter på Installer.

Installeringen mislyktes, en kompatibel Creative Cloud-applikasjon kreves

Feilmelding

Tilfelle 1: Add-on må lukkes for å fullføre installasjonen. Klikk her for mer informasjon.

Tilfelle 2: Add-on krever at den kompatible Adobe-applikasjonen lukkes for å fullføre installasjonen. Klikk her for mer informasjon.

Feilkode: -456

Løsning

Avslutt kompatible CC-applikasjoner som kjører. Installasjonen fortsetter automatisk etter noen få minutter.

Installeringen mislyktes, Creative Cloud-applikasjoner er ikke installert

Feilmelding

Add-on <addon-name> ble ikke installert. Ingen av de nødvendige Adobe-applikasjonene er installert.

Feilkode: -458

Løsning

Installer minst én CC-applikasjon som støtter denne Add-on-en. Installasjonen fortsetter automatisk etter noen få minutter.

Hvis add-on-en ikke installeres automatisk i applikasjonen, må du reinstallere den fra Mine add-ons-seksjonen.

For å gjøre dette må du gå til Mine add-ons, finne add-on-en og hvis den allerede er installert, klikker du først på Fjern. Vent to minutter til fjerningen er fullført, og klikk deretter på Installer.

Installeringen mislyktes, en Creative Cloud-applikasjon er inkompatibel

Feilmelding

Installasjon av Add-on <addon-name>mislyktes. Den er inkompatibel med installerte Adobe-applikasjoner. Klikk her for å lese om kompatibilitet.

Feilkode: -459

Løsning

Se kravene for denne Add-on-en, og last ned og installer deretter en kompatibel versjon av en CC-applikasjon. Installasjonen fortsetter automatisk etter noen få minutter.

Hvis add-on-en ikke installeres automatisk i applikasjonen, må du reinstallere den fra Mine add-ons-seksjonen. For å gjøre dette må du gå til Mine add-ons, finne add-on-en og hvis den allerede er installert, klikker du først på Fjern. Vent to minutter til fjerningen er fullført, og klikk deretter på Installer.

Installeringen mislyktes, feil ved installasjonen

Feilmelding

Add-on <addon-name> ble ikke installert. En filoperasjonsfeil oppstod ved installasjon av denne Add-on.

Feilkode: -1xx, -2xx

Løsning

Add-on-en kan være skadet. Prøv å laste den ned på nytt, eller ta kontakt på nettforumet til Adobe Exchange for å få hjelp.

Installeringen mislyktes, kan ikke oppdatere databasen

Feilmelding

Add-on <addon-name> ble ikke installert. Kan ikke oppdatere databasen. Klikk her for mer informasjon.

Feilkode: -5xx

Løsning

Ta kontakt på nettforumet til Adobe Exchange for å få hjelp.

Installeringen mislyktes, lisensen kan ikke bekreftes på Internett

Feilmelding

Add-on <addon-name> ble ikke installert. Kan ikke kontrollere lisensen på nettet.

Feilkode: -6xx

Løsning

Ta kontakt på nettforumet til Adobe Exchange for å få hjelp.

Installeringen mislyktes, generell feil

Feilmelding

Add-on <addon-name> ble ikke installert: generell feilmelding. Klikk her for mer informasjon.

Løsning

Ta kontakt på nettforumet til Adobe Exchange, eller kontakt produsenten for å få hjelp.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din