Accordionwidget fungerer ikke som forventet i Android OS

Les denne artikkelen for å løse problemer med Accordion-widgeter når de vises i Google Chrome og kjører Android OS.

Problem

Når du besøker den publiserte siden din og har Accordion-widgeter med «Kan lukke alle»-alternativet aktivert, kollapser du umiddelbart etter berøringshandling.
Dette problemet kan man spesifikt se i Google Chrome versjon 55.0.2883.91, som kjører på Android OS.

Løsning

  1. Last ned .mulib-filen fra https://adobe.ly/2jhRZIZ.

  2. Åpne den nedlastede filen i Adobe Muse ved å dobbeltklikke på den.
    Den nedlastede filen vil bli lagt til som et bibliotekelement i Adobe Muse.

  3. Dra denne bibliotekfilen på hovedsiden din eller en underordnet side, avhengig av hvor du opplever trekkspillproblemet.

    Merk:

    Når du drar filen, må du sørge for at filen ikke overlapper med noen annen side, innholdsramme.

  4. Eksporter på nytt og publiser nettstedet igjen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din