Les denne artikkelen for å finne løsninger for feilen «Kunne ikke finne serveren» i Adobe Muse.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se siden for tjenesteopphør for Adobe Muse.

Problem

Du får feilen «Kunne ikke koble til serveren» når du prøver å logge på Adobe Muse. Denne feilen kan oppstå når datamaskinen er frakoblet. Den kan også skje når Adobe Muse ikke har tilgang til noen URL-er som kreves for Adobe-ID-autentisering.

Adobe Muse-feil: Kunne ikke koble til serveren
Adobe Muse-feil: Kunne ikke koble til serveren

Løsning

En Internett-tilkobling er nødvendig når du logger på Adobe Muse med en Adobe-ID. Hvis du er koblet til Internett og får denne feilen, er det sannsynlig at flere URL-er som kreves for pålogging er blokkert.

Sørg for at Muse får tilgang til følgende URL-er for å autentisere en Adobe ID:

  • https://na1mbls.licenses.adobe.com
  • https://ims-na1.adobelogin.com
  • https://adobeid-na1.services.adobe.com
  • https://na1r.services.adobe.com

Det er flere vanlige tilfeller hvor disse URL-ene kan blokkeres:

  • Brannmurprogramvare (som Windows Firewall)
  • Antivirus/skadeprogrammer
  • Et bedrifts-IT-miljø

Sørg for at Adobe Muse har tilgang til URL-ene over ved å hviteliste eller gi dem tilgang i din brannmurprogramvare. Sørg også for at antivirus/skadeprogrammer ikke blokkerer Adobe Muse fra å koble til Internett. Hvis du er på et bedriftsnettverk, kontakter du IT-avdelingen for å sørge for at URL-ene over kan nås.

Hvis ingen av disse, løser påloggingsfeilen, må du starte en chat med en agent. For å få tilgang til chat for Adobe Muse går du til http://helpx.adobe.com/contact/index.html and:

  1. Velg Adobe Muse fra Produkter-menyen
  2. Velg «Bruke produktet eller tjenesten min» fra valgmenyen «Fortell oss hva du ønsker hjelp med».
  3. Klikk på Jeg trenger fortsatt hjelp.