Fjerne ekstra mellomrom i nettsider opprettet med Adobe Muse

Les denne artikkelen for å lære deg å løse ekstra mellomrom i nettsider opprettet med Adobe Muse. Fiks layouter som ser mindre ut enn designet på den tiltenkte enheten.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Problem

Du kan oppleve følgende feil med nettsider opprettet med Adobe Muse:

  • Ekstra mellomrom i nettsider opprettet med Adobe Muse
  • Layout som ser mindre ut enn designet på den tiltenkte enheten.

Les videre for å få vite mulige løsninger for dette problemet.

Løsning 1: Se etter sideelementer som er plassert utenfor siden

Se etter sideelementer du kan ha plassert utenfor siden i Design-visning. Du kan merke sideelementer ved å velge Vis > Vis rammekanter eller ved å velge Rediger > Velg alle. Slett eller flytt sideelementer som er plassert utenfor siden.

Løsning 2: Bekreft at skjulte eller utvidede sideelementer er på siden under eksport

Accordion-paneler og komposisjoner kan ta opp mer plass når de er utvidet, avhengig av om innholdsområdet er i fokus. Kontroller at widgetinnhold er på siden under eksport.

Løsning 3: Dobbeltsjekk innebygde HTML- og tredjepartswidgeter med forhåndsdefinerte størrelser

Mange innebygde HTML- og tredjepartswidgeter lar deg endre størrelse på et sideelement i
Design-visning. Mange av disse sideelementene har forhåndsdefinerte dimensjoner angitt i koden. Derfor kan det hende at noen av sideelementene ikke har samme størrelse som angitt i Design-visning.

Hvis dette er tilfelle, tar du kontakt med tredjeparten som distribuerer innebygd HTML/widget.

Løsning 4: Bekreft utvidet størrelse på nestede sideelementer

Alle nestede sideelementer utvider størrelsen på sin overordnede container når den utvides. Kontroller at nestede elementer ikke utvider en overordnet container utenfor sidegrensene.

Løsning 5: Verifiser sideelementer i en responsiv layout

Hvis du støter på dette problemet i en responsiv layout, særlig i avbruddspunkter som korresponderer til telefon- eller nettbrettlayouter, bruk skrubberen og forhåndsvis designen på alle avbruddspunktene. Verifiser om noen sideelementer går ut av skrubberområdet mens du endrer størrelse på og forhåndsviser layout.

Hvis noen elementer befinner seg utenfor skrubber, er det sannsynlig at egenskapen for endring av størrelse for disse elementene er satt til «Ingen".

Gjør ett av følgende for å eliminere den ekstra plassen:

  • Angi egenskap for endre størrelse til disse elementene til enten responsiv bredde, eller strekk til nettleserbredde. 
  • Lag et nytt avbruddspunkt ved bredden hvor elementene går ut av skrubberen. Endre størrelse og posisjon på disse sideelementene i det nye avbruddspunktet.

Andre mulige løsninger

  • Aktiver fast bunntekst hvis dette ikke er aktivert allerede.
  • Kontroller avstand og utfylling for innsatte elementer.
  • Fjern eventuelt HTML-innhold fra tredjeparter på nettsiden.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din