Les denne artikkelen for å løse JavaScript-feil og feil med manglende filer når du laster opp Adobe Muse-filen din.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se siden for tjenesteopphør for Adobe Muse.

Problem

Når du oppdaterer Adobe Muse CC til en nyere versjon og deretter publiserer Adobe Muse-siden til webserveren igjen, ser du følgende feilmelding:

Noen filer på serveren kan være uriktige eller mangle.

Oppløsning

Oppdater til Adobe Muse 2017.0.3-utgave.

Når du har oppdatert til Muse versjon 2017.0.3, hvis du fortsatt ser denne feilen, kan det skyldes ulike hurtigbufferinnstillinger for serveren og klientnettleseren. Tøm bufferen i webleseren og last inn igjen .muse-filen.

Gjennomfør følgende løsning hvis feilen vedvarer:

Merk:

Følgende løsning gjelder for Adobe Muse 2017.0.3 og nyere.

Løsning

Hvis du er komfortabel med å redigere xml-filer, gjennomfører du følgende løsning.

Åpne AppPrefs.xml-filen i systemet ditt. 

Du kan åpne AppPrefs.xml fra følgende plassering:

  • Win: C:\Users\(brukernavn)\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Muse CC\2017.0
  • macOS: Bibliotek > Innstillinger > Adobe > Adobe Muse CC > 2017,0

Endre <key>SuppressMissingFileError</key>-verdien fra <false/> til <true/>.

Ved å endre innstillingsnøkkelen i Adobe Muse kan du utelate feilmeldingen fra å vises i kundens system eller nettleser.

Merk:

Når du endrer <key>SuppressMissingFileError</key>, utelates også ekte manglende filer-feil (hvis noen).

Alle filer som mangler i et sideelement, inkludert widgeter fra tredjeparter, utelates også.

Forsiktig!

Det er anbefalt at du kun bruker denne innstillingen for ditt produksjonssted, der klienter støter på feilene. Du bør ikke endre AppPrefs.xml-innstillinger for dine sider i testmiljøet.

Det er også tilrådelig å prøve følgende løsninger nevnt i tabellen før du redigerer xml-filen. Les videre for å finne ut mer om noen av mulige årsakene og løsningene på denne feilen.

Mulig årsak Løsning/midlertidig løsning
En eller flere filer mangler fra serveren. Tillatelsene til filene og mappene dine er ikke ordentlig angitt. På serversystemer gis filer og mapper tillatelser som forteller systemene hvilke handlinger som kan gjennomføres med disse filene, og hvem som har lov til å gjennomføre disse handlingene. Når filene eller mappene har uriktige tillatelser, kan ikke nettleseren få tilgang til enkelte filer på siden din.
Sørg for at tillatelsene er riktig angitt for dine filer og mapper, og laster der inn .muse-filen på nytt.
Filer på serveren kommer fra blandede versjoner av Adobe Muse, eller blandede versjoner av siden din. For eksempel, din mypage.html kan være en annen versjon enn din mypage.css. Når du oppgraderer til en annen versjon av Adobe Muse, må du slette alle filene fra serveren og laste opp filene til serveren igjen.
Nettleseren laster en fil fra den lokale hurtigbufferen og en annen fil fra serveren. Dette kan føre til en uoverensstemmelse hvis versjonen på serveren er nyere enn versjonen i hurtigbufferen. I dette tilfellet kan man se feilen på en spesifikk datamaskin, i en spesifikk nettleser. Siden Adobe Muse fatter tiltak til å forhindre hurtigbufringsproblemer med nettleser, er denne årsaken sjelden. Tøm bufferen i webleseren og last inn igjen .muse-filen.
Når du publiserer nyere versjoner av noen filer, klarer ikke bufringen av Business Catalyst på serversiden å tømme bufferen for disse filene. For å løse dette problemet kan du kontakte Adobe kundestøtte.
Du har lagt til egendefinert kode eller widgeter fra tredjeparter til siden din. Egendefinert kode som er ugyldig eller kode som kommer i konflikt med Adobe Muse-koden kan forårsake denne feilen. Fjern den egendefinerte koden på hver side og isoler problemet. Hvis problemet vedvarer på mange eller alle sider, ser du på hovedsiden eller feilaktig egendefinert kode.
Denne feilen kan man også se når man kopierer og limer inn kode manglende lukkeetiketter, eller når du legger til komplisert kode til den eksisterende Adobe Muse-kode. Se spesifikt etter feilaktig kode i seksjonen Sideegenskaper <Head> og sjekk HTML-objekter som du har lagt til ved å bruke Objekt > Sett inn HTML.
Når du oppgraderte til 2015.2, opplevde du denne feilen. Sider produsert med Adobe Muse 2015.1 eller eldre kan ha inneholdt dårlig skrevet JavaScript i egendefinert kode eller tredjeparts widgeter. Disse manifesterte seg derimot ikke som åpenbare feil. For eksempel, feilene kan ha vært det siste som skjedde under lasting av siden og har muligens ikke rapportert inn et varsel.
Med forbedret sidelastingsytelse i Adobe Muse 2015.2. kan tredjeparts widgeter og inkompatibel jQueries forårsake ulike feil.
Oppgrader til Adobe Muse 2015.2.1, ettersom denne versjonen gjør at hver tredjeparts widget laster sin egen versjon av jQuery uten å forstyrre Muse-kopien av jQuery.
Vertsleverandøren din betjener ikke alle filene for en side i nettstedet ditt. Når du bruker Publiser > Eksporter som HTML-alternativet sammen med en tredjeparts FTP-løsning, kan det være at programmet ikke laster opp alle filene som er endret. Dette skjer når du kun laster opp filene som du har endret. Det kan være andre filer som berøres av endringene dine. Slett alle eksisterende Adobe Muse-filer på serveren og last opp alle filene dine på nytt som du eksporterer fra Adobe Muse.
Du kan også bruke Publiser > FTP-vertalternativet fra Adobe Muse. Hvis du velger den interne FTP-klienten, oppdager Adobe Muse alle filene som har blitt endret. Adobe Muse laster også opp disse filene til serveren.
Til tross for at du har oppgradert til Adobe Muse 2015.2 støter du på feilen manglende filer. Muse 2015.2.0 og nyere setter noen JavaScript-filer i kø og rekkefølgen de laster er avhengig av hastigheten til din Internett-forbindelse. Du kan se feilene når en spesifikk side lastes og ikke på alle sider fordi JavaScript laster i en annen rekkefølge så snart ting bufres eller det simpelthen er en annen rekkefølge fordi serverforespørslene løses i en annen rekkefølge.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet