Kjente problemer og feil fikset i Adobe Muse

Dette dokumentet gir informasjon om kjente problemer og feil fikset i Adobe Muse, med koblinger til løsningene der det er aktuelt.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Kjente problemer i mars 2018-utgivelsen (18.1)

 • Når du legger til et kontaktskjema med Recaptcha v2.0 i en widget for Lightbox eller verktøytips, fungerer ikke recaptcha. Skjemaer fungerer ikke når besøkende på nettstedet prøver å fylle ut en oppføring i skjemaet.
 • Når du legger til en Meny-widget på siden din, og velger typen Manuelt, deaktiveres alternativet Endre størrelse. Dette problemet oppstår hvis du bruker Ensartet tegnavstand i menyelementene, Vis høyre ikon for Bare undermenyer og Juster vannrett for Plassering av komponenter.
Alternativet Endre størrelse er deaktivert i Meny-widgeter
Alternativet Endre størrelse er deaktivert i Meny-widgeter

 • Når du kopierer og limer inn en avsnittsstil med synkronisert tekst fra startsiden til hovedsiden, kopieres ikke stilen.
 • Når du eksporterer et Adobe Muse-nettsted, er den aktive tilstanden til knapper ikke aktivert hvis knappene er tilkoblet et anker. Du kan løse problemet ved å fjerne koblingen fra teksten og koble tilstandsknappen.

Feilrettinger og kjente problemer i oktober 2017-utgivelsen (18.0)

August-utgivelsen i Adobe Muse (2017.1) hadde et komplett sett av responsive widgeter. Mens 2017.1-versjonen gjorde at du enkelt kunne skape helt responsive sider, hadde du noen problemer mens du jobbet med dine eldre sider. Feilrettinger for de fleste av disse problemene er tilgjengelig i Adobe Muse 2018.0-utgivelsen.

Les videre for å få vite listen over problemer som har blitt løst i denne utgivelsen:

Problemer fikset relatert til sideoppsett

Følgende problemer relatert til sideoppsettet er nå løst som del 2018.0-utgivelsen:

 • Vertikalt skift av elementene forårsaker at layouten bryter. Tekstruter utvidet over eller under bilder i din design. Topptekstelementer som ble satt til strekk til nettleserbredde sammen med festing var hovedårsaken til denne feilen. Dette problemet er nå løst.
 • Hvis du hadde sider med ulike blandete festetilstander, ble ikke innholdet med blandet festing skjøvet ned mens sidebredden endret seg. Dette problemet er nå låst. Elementer på en side er nå skjøvet opp eller dratt ned sammen, og elementene beholder den relative avstanden. Denne atferden er uavhengig av festetilstanden anvendt på elementene.
 • Tilstandsknapper ble ikke vist da du eksporterte dine Adobe Muse-filer. Dette problemet så man hvis knappene hadde ulike strøk anvendt på ulike tilstander. Feilen har nå blitt løst. Tilstandsknappene vises nå ordentlig i forhåndsvisning og i den direkte siden.
 • Lysbildefremvisninger i full bredde fungerte ikke som forventet hvis du hadde anvendt enten vertikalt eller horisontal overgang. Dette problemet har nå blitt løst.
 • Uønsket hvit plass eller mellomrom ble sett da du forhåndsviste siden din i ulike skjermstørrelser. Den hvite plassen ble attribuert til blandet festing i sideelementene. Dette problemet er nå låst, og ingen hvite plasser eller ekstra plasser er funnet når du forhåndsviser siden.
 • Da du forhåndsviste oppsettet ved å bruke Adobe Muse 2017.1, strakk ikke beholdere i sammensetningswidgeter til nettleserbredde. Beholderne strakk seg ikke utover 1200 piksler, som resulterte i en grå fargebakgrunn i designen. Dette problemet er nå løst.

Krasjproblemet fikset i oktober 2017-utgivelsen

 • Da du endret størrelse på bildetekst i en lysbildefremvisningswidget, krasjet Adobe Muse. Dette problemet er nå løst.
 • Da du åpnet en eksisterende side i Adobe Muse 2017.1 og prøvde å konvertere hvert element i en lysbildefremvisningswidget, krasjet programmet. Dette problemet er fikset.
 • Da du konverterte Lightbox-widgeter i fullskjerm til responsiv, og hvis du fravalgte og gjenvalgte alternativet fullskjerm fra panelet Alternativer, krasjet Adobe Muse. Denne krasjfeilen har nå blitt fikset.
 • Da du eksporterte dine Adobe Muse-filer som HTML eller prøvde å publisere filene, frøs grensesnittet. Du møtte på feilen “Venstre egenskap bør være en pikselverdi". Dette problemet er nå løst.
 • Da du åpnet en side i Adobe Muse 2017.1 og eksporterte siden opprettet ved å bruke tidligere versjoner, frøs grensesnittet. Eksporthandlingen stoppet da hjemmesiden var eksportert. Dette problemet er nå fikset.
 • Krasjfeil møtt på under publisering, forhåndsvisning eller eksport har nå blitt fikset.

Problemer relatert til tredjeparts widgeter

Adobe Muse 2017.1 har vært en stor utgivelse med et helresponsivt innebygd widgetbibliotek. Dette betydde også kodeendringer, hvor noen av dem inkluderer store arkitektoniske endringer og endringer i DOM-strukturen (dokumentobjektmodell).

Noen av dere har rapportert problemer da dere brukte tredjepartswidgeter med Adobe Muse 2017. 1. Som svar har Adobe Muse-teamet tatt kontakt med de større Adobe Mus-mal- og widgetleverandørene for å validere deres innholdet i nåværende utviklingsbygg.

Hvis du fortsetter å få problemer med en tredjeparts widget selv etter å ha oppdatert til den nyeste versjonen av Adobe Muse, kan du kontakte widgetutviklerne direkte.Hvis leverandørene ikke responderer på dine problemer, kan du videresende informasjonen til Adobe Muse-teamet. Teamet kan ta opp saken din med widgetutviklerne og leverandørene.

Andre kjente problemer i oktober 2017-utgivelsen

 • Når du legger til teksten inni et rektangel som har fyll og tetthet anvendt, flyter teksten ut. 
 • Sidepining satt til Midtstilt virker ikke når Kontaktskjema-elementer og grupperte tilstandsknapper har Endre størrelse-egenskap satt til Ingen.
 • Når du klikker på teksten inni en vertikal meny, krasjer Adobe Muse-programmet.
 • Når du legger til sosiale widgeter i en flytende layout, beholdes ikke festeegenskapene når du bytter til et annet avbruddspunkt.
 • Når du eksporterer en barneside med en Lightbox Slideshow-widget, ser man et mellomrom mellom heltebildet, tekst og den forrige knappen. Dette problemet ser man hvis du konverterer en miniatyrwidget til Lightbox og legger til et fast avbruddspunkt i hovedsiden. Nå ser man mellomrommet når du eksporterer barnesiden.
 • Filsikkerhetskopieringsprosesser tar tid hvis .mouse-filen din er større enn 1 GB, og hvis filen åpnes fra en ekstern plassering.

Kjente problemer i august 2017-utgivelsen (2017.1)

 • Grupperte elementer som er plassert innenfor en innebygd widget og satt til policy for fiksert endring av størrelse, fungerer ikke som forventet.
 • Bilder eller rektangler skaleres ikke proporsjonalt når de plasseres innebygd i en tekstramme i flytende brytingspunkter.
 • Når du endrer størrelse på bildetekst i nye fullskjerms lysbildefremvisninger med overgang som du lager og i filer med lysbildefremvisning fra tidligere versjon, avsluttes appen. Endre tekststørrelsen eller innholdet for å unngå å endre størrelse på tekstrammen.
 • Når man velger blandede eller grupperte elementer, viser ikke festekontrollen blandede tilstander på riktig måte.
 • Alternativet Vis antall for Twitter Tweet-widgeten fungerer ikke.
 • På en fiksert side med flytende brytingspunkter, når man klikker på et miniatyrbilde, vises ikke det tilknyttede bildet ordentlig.
 • HTML-koden for Shopify Buy Now-knapp vises to ganger når den bygges inn i en komposisjonswidget.
 • Festing av en widgets målbeholder til hjørnet oppe til høyre i en nettleser gir uventede virkninger på eksport.
 • Ankerkoblinger innenfor en komposisjonswidget fungerer ikke som forventet.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din