Les denne artikkelen for å feilsøke feilen «En uventet feil oppstod» i Adobe Muse.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se siden for tjenesteopphør for Adobe Muse.

Problem

Følgende feilmelding vises i Adobe Muse:

"En uventet feil oppstod.

En uventet feil oppsto under behandlingen av forespørselen. Vennligst prøv på nytt senere.

I-200."

Feilmelding

Merk:

Prøv disse løsningene i rekkefølgen de er angitt. Hvis ikke den første løsningen løser problemet, prøver du neste løsning og fortsetter til problemet er løst.

Slett OOBE-mappen

Slett OOBE-mappen, som du kan finne på følgende plasseringer:

Mac OS:
~/Library/Application Support/Adobe *
Windows XP:
\[User]\Local Settings\Application Data\Adobe
Windows 7 og Vista:
\[User]\AppData\Local\Adobe

De innebygde søkefunksjonene i Mac OS og Windows, finner ikke skjulte filer og mapper. Hvis du ikke vet hvordan du finner skjulte filer eller mapper på datamaskinen, kan du se følgende:

Mac OS:
Velg Gå til mappe fra Gå-menyen i Finder, og skriv inn ~/Library/Application Support/Adobe. Slett OOBE-mappen.
Windows XP:
Klikk på Start. Skriv run og trykk på Enter. Skriv %userprofile%\Local Settings\Application Data\Adobe. Slett OOBE-mappen.
Windows 7 og Vista: Klikk på Start. Skriv run og trykk på Enter. Skriv %localappdata%\Adobe. Slett OOBE-mappen.

*I Mac OS må du tømme papirkurven etter at du har slettet OOBE-mappen.

Merk:

For mer informasjon om visning av skjulte mapper i Windows, se Vis skjulte filer, mapper og filtyper.

Hvis du ikke kan slette OOBE-mappen (Windows) eller tømme papirkurven (Mac OS), er sannsynligvis en av filene i denne mappen i bruk av en annen kjørende Adobe-app. Gjør følgende for å avslutte en kjørende app:

 1. Start Oppgavebehandling (Windows) eller Aktivitetsmonitor (Mac OS).
 2. I Oppgavehandling/Aktivitetsmonitor må du velge Avslutt prosess / Tvungen avslutning for følgende prosesser hvis de kjører, og deretter prøve å slette OOBE-mappen eller tømme papirkurven:
 •     AAM-oppdateringsvarsler
 •     CoreSync
 •     Creative Cloud
 •     Adobe Muse

Merk:

For mer informasjon om hvordan du avslutter prosesser og programmer som kjører, se følgende:

Avinstallere Adobe Muse

 1. Avinstaller alle versjoner av Adobe Muse som allerede er installert, ved å følge trinnene gitt i Avinstallere Adobe Muse.

 2. Slett Adobe Muse-mappen fra følgende plassering:

  • Mac OS: ~/Applications
  • Windows: \Programfiler (32-biters) og \Programfiler (x86) (64-biters)
 3. Slett mappene OOBE og MBLStore (hvis de finnes) fra følgende plassering:

  • Mac OS: ~/Library/Application Support/Adobe
  • Windows XP: \[User]\Local Settings\Application Data\Adobe
  • Windows 7 og Vista: \[User]\AppData\Local\Adobe
 4. Slett Adobe Muse-mappen fra følgende plassering:

  • Mac OS: ~/Library/Preferences
  • Windows XP:  \Documents and Settings\[User]\Application Data
  • Windows 7 og Vista: \[User]\AppData
 5. (Bare Mac OS) Slett også AdobeMuse.plist og AdobeMuse.plist.lockfile (hvis de finnes) fra katalogen ~/Library/Preferences.

 6. Når du er ferdig med avinstalleringen og oppryddingen, laster du ned den nyeste versjonen av Adobe Muse:

 7. Installer med det nye installeringsprogrammet du lastet ned fra koblingen over.

Deaktiver antivirus og brannmur

Deaktiver antivirusprogramvare og brannmur, og prøv å starte på nytt.

Bruke administratorrettigheter for installasjon

Opprett en ny brukerkonto med administratorrettigheter på maskinen, og installer fra den kontoen.

For mer informasjon om administratorkontoer, se følgende:

Bruke WMIDiag

Av og til kan problemer med WMI på Windows-systemer generere denne feilmeldingen. Bruk verktøyet WMIDiag som beskrevet i følgende Microsoft KB-artikkel:

WMIDiag og løsing av problemer med WMI på Windows

Kontakt Adobe

Hvis ingen av løsningene ovenfor hjelper, kan du kontakte oss med detaljer om problemet og legge ved filene Muselog.txt og PDApp.log.

Plassering av filen Muselog.txt:

Mac OS /Dokumenter
Windows \[User]\My Documents

Plassering av filen PDApp.log:

Mac OS ~/Library/Logs
Windows XP \[User]\Local Settings\Temp
Windows 7 og Vista \[User]\AppData\Local\Temp

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet