Dette dokumentet beskriver nylige oppdateringer for Adobe Muse.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se siden for tjenesteopphør for Adobe Muse.

Merk:

  Typekit heter nå Adobe Fonts og er inkludert i Creative Cloud og andre abonnementer. Finn ut mer.

26. mars, 2018

2018.1

Denne utgivelsen omfatter følgende:

Kopier stilegenskaper mellom elementer

Med Adobe Muse CC 2018.1 kan du høyreklikke et element og kopiere stilattributtene til elementet, og deretter ganske enkelt høyreklikke et annet element og velge Lim inn attributter. Du kan også selektivt kopiere og lime inn attributter samt bruke denne funksjonen.

Rettinger av kunderapporterte problemer samt stabilitets- og ytelsesforbedringer

Denne utgaven retter opp rapporterte problemer med oktober 2017-utgaven, i tillegg til andre feil som førte til at appen krasjet.

Du kan se en liste over kjente problemer og feilrettinger i denne utgivelsen av Adobe Muse ved å gå til kunnskapsbaseartikkelen Kjente problemer.

18. oktober 2017

2018.0

Denne utgivelsen omfatter følgende:

Rettinger av kunderapporterte problemer samt stabilitets- og ytelsesforbedringer

Denne utgivelsen inneholder korrigeringer av problemer rapportert i august 2017-utgivelsen. Rettingene omfatter sidelayoutproblemer på områder opprettet i tidligere versjoner, uventet appatferd under eksport av områder og andre feil som får appen til å krasje. 

Bakoverkompatible filer i Adobe Muse

Med Adobe Muse CC 2018 er det slik at når du åpner en .muse-fil opprettet i en tidligere versjon av appen, skjer det en filkonvertering. Denne filen kan ikke åpnes i en eldre versjon av Muse. For å sikre at du har en kopi av filen slik den ble opprettet i den eldre versjonen, opprettes det automatisk en sikkerhetskopi på samme plassering.

Du kan se en liste over kjente problemer og feilrettinger i denne utgivelsen av Adobe Muse ved å gå til kunnskapsbaseartikkelen Kjente problemer.

22. august 2017

2017.1

Denne utgivelsen omfatter følgende:

Responsive kontrollprogrammer

Kontrollprogrammene for lysbildefremvisning, komposisjoner og kontaktskjemaer er nå helt responsive. Kontrollprogrammene er responsive ikke bare ved eksport, men også på designflaten under redigering og modifisering. Som standard er det å dra nye kontrollprogrammer til lerretet responsivt, men du kan også gjøre kontrollprogrammer i eldre prosjekter responsive ved å angi responsiv skalering og bruke festefunksjonen.

Stabilitets- og ytelsesforbedringer

Denne versjonen av Muse inneholder stabilitetsforbedringer for å forbedre påliteligheten til Muse-appen. Ytelsesrelaterte forbedringer gjør det lettere for deg å komme i gang og levere raskere enn tidligere.

Det gjelder for eksempel filåpning, særlig filer med mange sider og et stort antall avbruddspunkter. Nå åpnes slike filer raskt i Muse. Dessuten er eksportarbeidsflytene forbedret for å sikre at du kan få området ditt publisert på nettet raskere. 

Produktivitetsforbedringer

Muse CC 2017.1 inneholder ulike forbedringer av brukervennligheten i appen. Viktige forbedringer:

Velg et underelement i en gruppe. Du kan bruke nestede grupper av kontrollprogrammer eller elementer til å dobbeltklikke et underelement for å velge det og få tilgang til elementets egenskaper. Tidligere måtte du gå tilbake og velge hvert overordnede element for å få tilgang til et underelement. 

Knip for å zoome. Du kan nå bruke en styreflate eller en enhet med berøringsskjerm for å zoome inn eller ut for å se objektenes plassering. 

Rettinger av kunderapporterte problemer

Denne oppdateringen inneholder også rettinger av ulike problemer som kunder har rapportert. Disse omfatter brukervennlighetsforbedringer, rettinger som førte til at appen krasjet, eller uventet atferd.

Du kan se en liste over kjente problemer i denne versjonen av Muse ved å gå til kunnskapsbaseartikkelen Kjente problemer.

10. juli 2017

2017.0.4

Denne utgivelsen inneholder en retting for følgende problem:

 • Hvis et kontrollprogram for video ble lagt til på lerretet for et Muse-webområde, førte det til at appen frøs og sluttet å svare.

13. juni 2017

2017.0.3

Denne utgivelsen inneholder ytelses- og stabilitetsforbedringer og rettinger for følgende brukerrapporterte feil:

 • Forsøk på å publisere en .muse-fil på nytt resulterer i feilmeldingen: server kan mangle eller være feil.
 • [Mac] Blanke komposisjonsutløsere er ikke klikkbare når de er angitt til Lysboks med en museoverrullingshendelse.
 • [Chrome] For komposisjoner med aktuelle nyheter lukkes ikke målboksen etter en utrullingsoperasjon.
 • Når en side eksporteres og forhåndsvises, forsvinner kontrollprogrammet for komposisjon ved museoverrulling. 
 • Plakatbildet i kontrollprogrammer for video blir gjengitt på nytt når det blir byttet mellom avbruddspunkter.
 • Endring av filnavnet på en side som er utelukket fra Meny-koblinger, fører til at Muse-appen avsluttes uventet.
 • Bruk av horisontal og vertikal meny på tvers av sider som inneholder flere avbruddspunkter, fører til at appen avsluttes uventet.
 • Muse-appen avsluttes uventet ved klikk på Forhåndsvis-knappen.

13. februar 2017

2017.0.2

Denne utgivelsen omfatter følgende:

 • Mindre forbedringer:
  • SEO-forbedringer for bildereferanser i Muse-genererte filer for områdekart.
  • Muligheten til å åpne en bestemt beholder i et trekkspillkontrollprogram fra en hyperkobling.
  • Ankere plassert i et trekkspillkontrollprogram vil nå utvide trekkspillfeltet ved klikking.
  • Raskere fileksport av store filer.
 • Feilrettinger:
  • Et bilde uten noen skalering beholder hyperkoblingen sin etter at det er publisert til BC.
  • Trekkspillkontrollprogrammer med Kan lukke alle-egenskapen aktivert utvides og skjules som forventet.
  • Muse vil ikke lenger helt uventet åpne en .muse-fil fra et sted på nettverket.
  • Når du drar håndtaket for vertikal flytting forbi 0 bildepunkter på linjalen for et gitt utvalg, forblir rullelinjen synlig.
  • Hvis et rotert bilde har blitt lagret i CC Library og ressursen dras over til lerretet, beholdes den forventede retningen (bildet forblir rotert).
  • På en side med flere elementer med varierende strøktykkelser kan du nå bruke en strøktykkelse på 0 på ett eller flere elementer.
  • Justeringsegenskapen til teksten på Send-knappen bevares ved eksport.
  • Ved eksport av en side der det er brukt et strøk, beholder sideelementer størrelsen og posisjonen sin.
  • Ved bruk av den responsive markøren i Design-modus fungerer Tilstand-knappene som er nestet i komposisjoner, som forventet.
  • Muse-filer i nettverksmapper kan åpnes uten feil.
  • Når du laster opp et område som inneholder bilder til en webserver, forekommer ingen .htaccess-filfeil, og opplastingen fullføres som forventet.

15. desember 2016

2017.0.1

Denne versjonen inneholder korrigeringer for følgende brukerrapporterte problemer:

 • Problemer med inkonsekvente lag i festede elementer. Sideelementer ruller over det øverste laget som er festet på malsiden.
 • I Chrome viser kontrollprogrammet for komposisjon av lysbildefremvisning bilder i feil rekkefølge.
 • [Bare Mac] Muse krasjer hvis du åpner en fil som har fått nytt navn, eller som har blitt flyttet til en annen mappe
 • Muse krasjer hvis innlogget bruker har en apostrof i brukernavnet. 
 • Muse krasjer når innsendingsknappen til et kontaktskjema bruker systemskriften.
 • Muse krasjer periodisk på maskiner med oppdateringen macOS 10.12.1 (versjon 16B2657).
 • Muse krasjer når du lagrer en side som inneholder en tekstramme som går over flere avbruddspunkter.

2. november 2016

2017.0

Adobe Animate CC Integration

Slipp en Adobe Animate CC komposisjon direkte inn i Design-lerretet fra ditt CC Library.

Creative Cloud Assets-forbedringer

Du kan lagre og gjenopprette alle innholdselementene lagret i Creative Cloud, Creative Cloud Libraries, innholdselementer opprettet med CC stasjonære produkter og mobile prosjekter.

Typekit Marketplace-integrering

Kjøp skrifter og bruke dem i Adobe Muse CC-prosjekter, ved bruk av Typekit-skriftsynkronisering og Web-teknologi.

Kraftig zoom

Spar tid i jakten på innhold til nettsiden din ved å bruke håndverktøyet til å zoome, panorere og rulle på et bestemt avsnitt.

Bibliotekelementene beholder avbruddspunktene

Bibliotekelementer som inkluderer avbruddspunkter når de dras over i Design-lerretet, beholder nå avbruddspunktene, for raskere kontrollprogramintegrering med Muse-sider.

Share-knappen

Etter at du har publisert Adobe Muse CC-siden din, kan du klikke på Share-knappen for alternativer for å dele URL-adressen til nettstedet ditt og en kobling til der du kan redigere nettstedet ditt ved hjelp av In-Browser Editing.

In-Browser Editing-dialogboks for sammenslåing

Denne helt nye dialogboksen for sammenslåing viser endringer direkte – i omgivelsene til designet. Synkronisering av endringene fra In-browser Editing er nå en jevnere opplevelse.

Formrelaterte forbedringer

reCAPTCHA v2

Mucr den nye utgaven av reCAPTCHA som legger til "Jeg er ikke en robot"-boksen. Google endret nylig de genererte nøklene, slik at helt nye nøkler kun fungerer på denne nye versjonen av reCAPTCHA. Nøkler som ble generert før august, vil fungere på begge versjonene av reCAPTCHA. Test den, og gi oss beskjed hvis Google forstår at du ikke er en robot!

Send-knappen

Med Adobe Muse CC 2017 blir Send-knappen i et skjema nå gjengitt ved hjelp av HTML og CSS. Dette resulterer i høy kvalitet i gjengivelse på skjermen og på et hvilket som helst zoomnivå. 

Ytelsesforbedringer og feilrettinger

Forbedret ytelse av tegninger, ved at du kan skrive inn og markerer når du arbeider med komplekse sider og flere avbruddspunkter.

20. juli 2016

2015.2.1

Denne versjonen inneholder rettinger for følgende problemer:
 • Når du laster inn enkelte områder som inneholder bestemte kombinasjoner av tilpassede HTML-er eller tredjeparts kontrollprogrammer, viser nettleseren en feilmelding som begynner med "JavaScript exception: Error calling selector function”
 • Hvis komposisjonsutløsere har ulike strøktykkelser på tvers av tilstander, kan de forskyves horisontalt
 • Hvis du velger Angre etter at du har endret sidebredden i Design-modus, kan det føre til et krasj med feilmeldingen “unknown BP type” 
 • Hvis du flytter et objekt i lagpanelet, flyttes objektet også vertikalt på siden
 • Kontrollprogrammer med sidefestede utløsere som har ulike formateringer i normale og aktive tilstander, ser forskjøvne ut når de publiseres
 • Hvis du flytter på avbruddspunktlinjen etter at du har opprettet en hyperkobling, kan det føre til at Muse krasjer hvis du endrer sidebredden og deretter velger Angre
 • Hvis nettverkstilkoblingen avbrytes i løpet av publiseringen, krasjer Muse med feilmeldingen “SiteFile.getBinaryContent called before SiteFile.writeToStream”
 • Hvis ulike avbruddspunkter har ulike innstillinger for påklistret bunntekst, kan sidene til et område se feil ut i nettleseren
 • Hvis du flytter avbruddspunktlinjen i designmodus på en side som inneholder et rektangel med en bredde på 100 % og et større bilde over rektangelet, kan Muse krasje
 • Enkelte brukere med Business Catalyst-områder har ikke tilgang til områdene sine
 • Hvis du publiserer et område til Business Catalyst på en Mac-enhet med hebraisk som angitte språk, fører det til et krasj
 • Hvis du velger Samle inn alle innholdselementer fra Innholdselementer-panelet i et område som mangler CC Libraries-innholdselementer, fører det til et krasj
 • Når du publiserer et område til Business Catalyst med tilpassede domener, vises en ekstra skråstrek på slutten av domenenavnet
 • Publiser til Business Catalyst-dialogboksen har feilaktige oversettelser for russisk i Windows
 • Områder som publiseres til Business Catalyst med OAM-animasjoner, kan ikke redigeres med In-Browser Editing
 • HiDPI-områder med fast bredde med plasserte bilder eksporteres med en størrelse som er 1,5 ganger større enn forventet, og rapporterer feilaktige mål i Innholdselementer-panelet
 • Muse-snarveier mangler fra Program-menyen etter oppgraderingen til Muse 2015.2 for Windows

20. juni 2016

2015.2

Rulleeffekter i avbruddspunkter med fast bredde

Nå kan du bruke rulleeffekter for elementer på alle avbruddspunkter satt til fast bredde. Innstillingen for avbruddspunktets faste eller flytende bredde kan endres via Egenskaper for avbruddspunkt, som er tilgjengelig ved å dobbeltklikke et avbruddspunkt eller høyreklikke det.

Kontrollprogrammer for rektangler med responsiv bredde og høyde, YouTube og Vimeo

Alternativet for endring av størrelse på responsiv bredde og høyde er nå aktivert for kontrollprogrammene for både rektangler, YouTube og Vimeo.

Vertikal flytting av håndtak

Dette håndtaket revolusjonerer arbeidet med responsive områder! Når et objekt er valgt på siden, dukker håndtaket for vertikal flytting opp og gir mulighet til å flytte alle objekter nedenfor. Ved bruk av håndtaket vil objekter under toppen av gjeldende markering bli flyttet opp og ned på siden. Ved dobbeltklikking på håndtaket for vertikal flytting markeres alle elementer nedenfor håndtaket.

Innebygd støtte for Illustrator-filer

AI-filer kan nå plasseres direkte i Muse. Det velkjente Innholdselementer-panelet har nå fått enkle arbeidsflyter for vektoroppdatering! SVG-er genereres automatisk når nettstedet publiseres.

Forbedringer i Google PageSpeed

Muse laster nå inn alt av JavaScript asynkront. Hvis området ligger på en Apache-webserver og du laster opp med FTP gjennom Muse, aktiverer vi også hurtigbufring for CSS, bilder og JavaScript-filer i nettleseren. Disse endringene kan bidra til å forbedre rangeringen på Google PageSpeed. Vi gir deg nå muligheten til å velge om du vil la siden lastes inn raskere ved hjelp av gamle skrifter. Nye og eksisterende områder fungerer som før (venter på at webskriftene skal bli tilgjengelige før siden vises). Denne nye funksjonen finnes under Egenskaper for område på fanen Avansert under delen Webskrifter.

Adobe Comp CC

Muse er nå integrert med Adobe Comp CC, et program som er tilgjengelig for iPhone og iPad. Dette programmet bygger bro mellom det mobile og det stasjonære, slik at du kan lage layout hvor som helst, når som helst. Med Comp CC kan du ved hjelp av håndbevegelser legge til komponenter som rektangler, plassholdere for bilder eller tekstbokser. Applikasjonen konverterer disse bevegelsene til skarp grafikk, slik at du kan fullføre layouten på minutter.

Forbedret fargehåndtering i CC Libraries

Fargehåndteringen i CC Libraries har nå nådd et nytt nivå for brukervennlighet. Det er nå mulig å legge til fargeprøver med egendefinerte navn i fargeprøvepanelet. Prøv også å velge flere ved å høyreklikke for å legge til flere farger i fargekartpanelet på en gang. Objekter kan ha strek satt til en farge fra CC Libraries, og tekstfarge kan også stilles inn. Sist, men ikke minst, kan fyllfargen på siden eller webleseren settes til en farge fra CC Libraries.

Ellipseverktøy

Opprett ellipser og sirkler direkte i Muse med det nye ellipseverktøyet. Hold nede Skift-tasten for å lage sirkler.

Bilderammeverktøy

Dette nye verktøyet oppretter tomme bilderammer på siden, i både rektangulær og elliptisk form. Opprett plassholderbilderammer som du kan fylle senere, når innholdet er klart. De tomme rammene fylles ganske enkelt ved å dra elementer inn i dem.

Samle inn innholdselementer

Det har aldri vært enklere å samle alle webområdets ressurser ved flytting av et prosjekt til et annet sted. Det er nå mulig å kopiere alle innholdselementer i et webområde til ett og samme sted på datamaskinen.

Startbilde

Startbildet er oppdatert med ny funksjonalitet felles for CC-programmer.

Orientering av Planlegg-visning

Planlegg-visningen omfatter nå et alternativ for vertikal layout for visning av malsider og underordnede sider. Webområder med flere sider og komplekse hierarkier kommer til å oppleves på en helt ny måte.

Direkte redigering av minimum sidebredde

Minimum sidebredde kan nå redigeres direkte ved hjelp av avbruddspunktlinjen. Flytt musemarkøren til kanten av området for minimum sidestørrelse i avbruddspunktlinjen. Når markøren endres til markøren Endre størrelse, kan du klikke og dra for å justere minimum sidestørrelse.

Ny innstilling for forhåndsvisning av IP-adresse

Noen innstillinger for brannmur hindrer Muse-forhåndsvisning og Forhåndsvisning i webleseren i å foreta en tilkobling. Hvis du har problemer med å forhåndsvise noe, finnes det en ny innstilling i dialogboksen for Muse-innstillinger, der du kan velge mellom tre forskjellige tilkoblingsinnstillinger.

Påklistret bunntekst med CSS

Funksjonen for påklistret bunntekst, der sidehøyden endres hvis en side ikke når bunnen av webleseren, er skrevet på nytt ved hjelp av både CSS og JavaScript. Korte sider som bruker denne funksjonen, lastes inn raskere.

 

22. mars 2016

2015.2.1

Denne versjonen inneholder rettinger for følgende problemer:

 • Endrer utfylling til venstre og forskyver alle sideelementer på berørte sider
 • Muse krasjer under generering av SVG-plakater for samme SVG på flere avbruddspunkter
 • Bilder i paneler med faner på en side med flere avbruddspunkter kan feilaktig føre til eksportfeilen "Et bilde på siden er for stort. Gjør det mindre, og prøv på nytt."
 • Det å endre sidebredden på en side med fast bredde oppdaterer ikke bredden til 100 %-elementer
 • Enkelte konverterte Muse-filer utløser feilmeldingen "pendingprocessinfo:updatedisplayasync textlayoutdisplayobject... " ved åpning av visse sider
 • Muse krasjer når du aktiverer et avbruddspunkt i et lite antall Muse-filer
 • Muse krasjer når du fjerner alternative layouter med sideelementer som har rulleeffekter
 • Overlappende sideelementer kan resultere i feil z-rekkefølge etter eksport
 • Hvis du redigerer en malside og deretter publiserer området på nytt, utløses feilmeldingen "Failed to find CSSSheet for page" for enkelte områder som inneholder synkronisert tekst
 • Enkelte sider kan ha en uriktig bredde når du konverterer områder fra eldre versjoner av Muse
 • Avstanden mellom sideelementer endres uventet når innholdet skyves nedover på grunn av et voksende sideelement, og grupperte elementer er utenfor siden
 • På enkelte områder hopper bunntekstinnholdet inn i sideinnholdet når størrelsen på nettleservinduet endres etter et bestemt avbruddspunkt
 • Nettleserfyllbilder som er satt til Skaler til størrelse, samples på nytt til en størrelse som er langt mindre enn forventet
 • MuCOW-alternativer med supportsGlobalAndOptionContentTags forsvinner når du åpner Muse-filen på nytt
 • Grafikk i kontrollprogrammer for lysbokskomposisjon er ikke synlig etter endring av størrelse forbi et avbruddspunkt hvis komposisjonen har en horisontal eller vertikal overgang
 • Muse krasjer når du sletter en alternativ layout med visse sider åpne med avbruddspunkter på malsiden
 • Muse krasjer når du eksporterer enkelte områder og utløser feilmeldingen "Why does PageItem have a cached parent page if we're not already exporting or resizing the page?"
 • Hvis du roterer en gruppe i transformeringspaletten, blir underordnede elementer rotert, ikke gruppen
 • Fiks formateringen i innhold på enkelte malsider som er publisert til Business Catalyst
 • Muse krasjer når du eksporterer en side med flere avbruddspunkter som inneholder en meny med undermenyer med endret størrelse
 • Muse krasjer når du limer inn eller drar og slipper et valg som inneholder et skjema og en tekstramme med et linjebundet SVG- eller HTML-sideelement
 • Muse krasjer når du redigerer en rulleeffekt på en malside og utløser feilmeldingen "Why are we applying scroll effects for an item on a page with multiple breakpoints"
 • Muse krasjer under eksportering når Lag-panelet er åpent med et område som har synkronisert tekst, og en side som er merket til å ikke eksportere. Feilmeldingen "LTW:onCollectionChange called with no front page canvas" vises
 • Muse henger etter redigering av enkelte MuCOW-er med tekstbokser med flere linjer
 • Avsnittstil med h-koder brukt på ett avsnitt i tekstramme med flere avsnitt i et avbruddspunkt, forårsaker w3-validatoradvarsler
 • Veldig annerledes utseende på eksportert side hvis det finnes et høyt sidepanel på siden
 • Innholdselementer til opplasting som er eksportert fra 2015.0, blir slettet fra serveren når de blir eksportert fra 2015.1
 • Hvis områder med avbruddspunkter på sider som er større enn avbruddspunkter på malsider, blir eksportert, kan de noen ganger bli vist uventet i nettleseren
 • Feilmeldingen Why do we have multiple folders with the same name? vises når enkelte områder som inneholder OAM-filer, publiseres

29. februar 2016

2015.1.1

Denne versjonen inneholder rettinger for følgende problemer:
 
 • Krasj når noen brukere publiserer et Muse-område som har Business Catalyst koder
 • Feilmeldingen "Cannot get node’s position - invalid parent" når du eksporterer enkelte områder
 • Krasj når du endrer tekstattributter for en meny med undermenyer
 • Forsøk på å legge til et avbruddspunkt som er mindre enn den minste sidebredden, viser en forvirrende feilmelding
 • Meldingen "An error occured on the server" vises når kontaktskjemaer blir sendt inn på et webområde som bare har PHP versjon 5.4 installert på serveren
 • Krasj når det siste avbruddspunktet blir slettet på en malside etter at brukeren har foretatt bestemte handlinger
 • Krasj når du lagrer et område med en SVG som er det eneste elementet i en gruppe
 • Raskere plan viser ytelse mens sider blir omorganisert
 • Knapper med avrundede hjørner for innsending av skjemaer viser et grått felt bak dem på sider med flere avbruddspunkter
 • Krasj når et område med flere enn ett reCAPTCHA-aktivert skjema blir eksportert på en side med flere avbruddspunkter
 • Komposisjon med nestede lysbildefremvisninger og horisontale/vertikale overganger vises feil ved eksport
 • Plasserte SVG-er blir noen ganger endret til feil størrelse når det blir byttet mellom avbruddspunkter i webleseren
 • Fargedekorasjon som tas i bruk på tekst med en hyperkobling i tekstrammen på malsider, vises ikke på Business Catalyst-områder
 • Ankere med : eller . i navnet kan utløse feilmeldingen "Invalid ID-selector"
 • Forbedret skriveytelse på sider med flere avbruddspunkter
 • SVG-er blir noen ganger ikke oppdatert når de blir designet, hvis størrelsen ikke blir endret manuelt
 • Det er lagt til flere forbedringer i ytelsen når malsider blir redigert
   

8. februar 2016

2015.1

Responsiv design

Lag vakre, responsive webområder i fullstendig fri form, slik at du kan utforme visuelt og uten begrensninger.

 • Bygg fullstendig responsive områder uten å måtte tenke som en utvikler. Du trenger ikke å bekymre deg om å kode. Muse sørger for at området ser flott ut i alle vanlige nettlesere og på alle vanlige enheter.

 • Du kan fortsette å arbeide slik du alltid har gjort, ved å legge til responsiv funksjonalitet for området når du vil. Områder som er laget med tidligere versjoner av Muse, forblir uendret hvis du ikke endrer dem selv.

 • Muse forenkler den responsive designen, uansett hvilken tilnærming du velger, enten du begynner med bærbar eller stasjonær PC.

Creative Cloud Libraries

Bla gjennom og gjenbruk kreative ressurser som farger og grafikk sømløst fra Adobes verktøy for stasjonære og mobile enheter ved hjelp av Creative Cloud Libraries-panelet. Bibliotekene synkroniseres til Creative Cloud, og de kan deles, slik at du og teamet ditt alltid har tilgang til filene du trenger, når du trenger dem.

Adobe Stock-integrering

Adobe Stock kan nå åpnes direkte i Adobe Muse, akkurat som i Photoshop, Illustrator og InDesign. Du kan finne, lisensiere og administrere royalty-frie bilder og vektorgrafikker mens du designer og bygger områder. Velg blant 45 millioner innholdselementer, lagre utvalget i Creative Cloud Libraries, og dra det deretter til webområdet for å bruke det.

Tilstandsoverganger

Animer overgangen til et bilde eller et annet element fra én tilstand til en annen ved å angi uttoningsalternativer i Tilstander-panelet. Brukere kan angi separate forsinkelser, varigheter og timingfunksjoner for hver tilstand og hvert element.

Importere og eksportere fargeprøver

Hurtigmenyen i fargeprøvepaletten (høyreklikk i et tomt område i panelet) har nå to alternativer for å importere og eksportere fargeprøvebiblioteker som Adobe Swatch Exchange-filer (ASE-filer).

CSS-tekstskygger

Skygger som brukes på tekstrammer uten fyll og uten kanter fører nå til at skyggen brukes på teksten, uavhengig av skriften som er brukt. I tidligere versjoner av Muse kunne tekstskygger bare brukes på tekstrammer som inneholdt en systemskrift og førte til at teksten ble eksportert som et bilde.

SVG-forbedringer

I likhet med plasserte bilder har SVG-bilder nå en overordnet ramme som du kan bruke stiler på, og som du kan bruke til å beskjære SVG-bildet hvis du ønsker det. SVG-bilder kan derfor nå legges til lysbildeserier. Vi har også gjort forbedringer for å gjengi SVG-bilder raskere i Design-visningen. Sist, men ikke minst kan importerte SVG-bilder kobles på nytt til rastrerte bilder, og importerte bilder kan kobles på nytt til SVG-bilder.

Rotasjonsgjenkjenning i bilder

Bilder som har innebygd rotasjonsinformasjon (for eksempel hvis de er tatt med en mobil enhet), blir nå rotert riktig når de plasseres.

Velkomstskjerm og startdesigner

Startdesigner og hjelpeinnhold vises ikke lenger direkte på velkomstskjermen. Begge ressursene er fortsatt tilgjengelige og har blitt oppdatert for å hjelpe deg med å komme i gang med responsiv design raskt og enkelt.

28. juli 2015

2015.0.2.4

Denne versjonen inneholder rettinger for følgende problemer:

 • Deaktivere egenskaper som er aktivert ved en feiltakelse, i startutformingene for velkomstdialog.

21. juli 2015

2015.0.1.22

Denne versjonen inneholder rettinger for følgende problemer:

 • Krasj oppstår når koblinger til bakgrunnsbilder i kontrollprogrammer oppdateres, når Rediger sammen er aktivert.
 • Når eksportering pågår, utføres det feilaktig forsøk i Muse på å optimere en plassert SWF-fil, og programmet krasjer
 • Muse lukkes uventet når en Tumblr-blogg bygges inn i et Muse-område.
 • Linjebundne tekstrammer som er plassert utenfor den overordnede tekstrammen, plasseres feil etter eksport.
 • Utløsere øverst er skadet i nylig opprettede kontrollprogrammer for komposisjon.
 • Feilmeldingen "Error: Trying to format an XHTML Element with both content and children" vises under eksport av enkelte områder med In-Browser Editing aktivert.
 • Biblioteker konverteres på nytt gjentatte ganger hvis Muse ikke avsluttes på vanlig måte etter at et bibliotek er konvertert.
 • Krasj oppstår når sider med Typekit-webskrifter åpnes etter at skriften har blitt oppdatert av Typekit med nytt navn på skiftserien.
 • Et Vimeo-kontrollprogram som er nestet i en lysbokskomposisjon, fortsetter å spilles av etter at brukeren har endret komposisjonsbilder eller lukker lysboksen.
 • Et objekts tetthet som er tatt i bruk for en tekstramme, vises ikke i nettleseren når tekstrammen har tekst som bruker systemskrifter.
 • Krasj oppstår når et element legges til en knapp for et kontrollprogram, venter i flere sekunder og deretter angrer handlingen
 • Hvis du angrer sletting av en side og dens underordnede sider, kan dette føre til et krasj (på et område med meny).
 • Et HTML-objekt på en malside resulterer i at alle sider som bruker den malen, eksporteres unødvendig i mange tilfeller.

15. juni 2015

2015.0

Typekit-webskrifter

 • Førsteklasses webskrifter fra Typekit kan nå brukes i designene dine uten å gå ut av Adobe Muse. Du kan prøve et begrenset utvalg av skrifter fra Adobe Typekit-biblioteket med alle Creative Cloud-abonnementer, og hvis du har et betalt abonnement, får du tilgang til hele biblioteket med tusenvis av skrifter.
 • Finn den perfekte skrifttypen ved hjelp av et integrert grensesnitt som er tilgjengelig ved å velge Legg til webskrifter fra rullegardinmenyen Skrifter
 • Når skriften legges til, kan du bruke Adobe Typekit-skrifter på designlerret på samme måte som andre skrifter
 • Forhåndsvis Adobe Typekit-webskrifter umiddelbart i forhåndsvisningsmodus i Adobe Muse eller i den lokale nettleseren.
 • Publiser til en vert uten ekstra konfigurering. Adobe Muse oppretter automatisk webskriftpakker for webområdet.

Nytt navn på Websikre skrifter

 • Kategorien Websikre skrifter heter nå Standard skrifter (med gamle). Det nye navnet beskriver bedre at hver oppføring er en liste over skrifter (f.eks. Verdana, Tahoma, Geneva, Sans-serif). Nettleseren prøver å bruke skriftene fra listen i rekkefølge til en skrift som er installert på brukerens datamaskin, oppdages. Når man bruker disse skriftene, fører det til en inkonsekvent brukeropplevelse. Disse skriftene er derfor mindre "trygge" enn Webskrifter.
 • Listen over gamle skrifter vises direkte i skriftlisten i stedet for skjult i et verktøytips

Webskrifttegn

 • To alternativer for forhåndsdefinerte tegnsett kan velges for webskrifter som brukes i nettleseren. Innstillingen gjelder for både Adobe Typekit- og Edge-webskrifttjenester, og den kan endres per område og per side ved hjelp av dialogboksen Egenskaper for område/side. Alternativene er:
 • Standard delsett: Latin 1-tegn dekker vesteuropeiske språk, utelukker symboler som felles ligaturer, men lastes inn raskere. Dette er den originale innstillingen for de fleste nye områder.
 • Alle: Alle tegnene i skriften kan dekke flere språk og inkluder symboler som felles ligaturer, men lastes inn tregere. Dette er den originale innstillingen for alle eksisterende områder og for nye områder som er opprettet på enkelte språk (nederlandsk, polsk, russisk og tyrkisk).
 • Arvet (bare sideegenskaper): arver fra malsiden eller -området.

Ekstra URL-adresser

 • Nå støttes flere oppføringer i feltet URL for område i dialogboksene Last opp til FTP-vert og Eksporter som HTML. Hvis området kan åpnes via flere URL-adresser, kan du angi dem ved hjelp av en kommadelt liste, f.eks. katiescafe.com, katiescafe.net, katiericks.com/cafe. Dette sikrer at sett med Adobe Typekit-webskrifter konfigureres for alle støttede URL-adresser. For områder som er driftet med Adobe Business Catalyst, fylles listen over URL-adresser inn automatisk, slik at du ikke trenger å angi dem i Adobe Muse.

Skjemaforbedringer

 • Alternativknappgrupper og avmerkingsboksgrupper er nå tilgjengelige i de innebygde skjemaene i Adobe Muse. Grupper kan legges til ved hjelp av følgende tilpassede feltkontroller, som er tilgjengelige i hurtigmenyer når skjemaet er valgt.
 • Alternativknappgrupper: Hvis du vil legge til en alternativknapp i en alternativknappgruppe som allerede er lagt til, velger du en gruppen. Når du klikker alternativknappkontrollen + mens alternativknappgruppen er valgt, legges alternativknappen til den valgte gruppen.
 • Avmerkingsboksgrupper: I likhet med alternativknappgrupper, kan avmerkingsboksgrupper legges til ved å klikke avmerkingsbokskontrollen + mens skjemaet er valgt. Hvis du vil legge til en avmerkingsboks i avmerkingsboksgruppen som nylig ble lagt til, velger du gruppen som ble lagt til. Når du klikker avmerkingskontrollen + mens avmerkingsboksgruppen er valgt, legges avmerkingsboksen til den valgte gruppen. Når du klikker avmerkingskontrollen + mens skjemaet er valgt, legges avmerkingsboksen til som en kontroll som ikke er gruppert, for skjemaet. E-poster fra skjemainnsenderinger med avmerkingsboksgrupper inkluderer en kommadelt liste over etiketter fra de valgte avmerkingsboksene i hver gruppe.
 • E-postfeltet ikke lenger nødvendig: E-postfeltet er ikke lenger nødvendig i et skjema, og det kan fjernes.

Forbedret lagpanel

 • Egendefinerte navn på sideelementer: Dobbeltklikk navnet til et objekt i lagpanelet for å starte redigeringsmodus for navn. Navnene er begrenset til 100 tegn. Hvis du vil tilbakestille et objekts navn til standardnavnet, sletter du navnet.
 • Gi navn til elementer når du importerer PSD-filer med lag: Når du importerer en PSD-fil med lag og velger å importere en eller flere lag (i stedet for det sammensatte bildet), vises de tilsvarende PSD-lagnavnene i lagpanelet. Det opprinnelige navnet på elementet samsvarer med navnet på Innholdselementer-panelet. Eksempel: Tegninger.PSD (bakgrunn). Hvis bilderammen utvides for å vise bildet, vises bare lagnavnet. I likhet med alle andre elementer i lagpanelet kan navnet fortsatt tilpasses.
 • Mulighet til å dra øyet eller låse ikoner for å angi flere rader samtidig: Klikk og dra øyet eller låseikonet for å vise/skjule eller låse / låse opp et område med elementer. Det første ikonet du klikker, avgjør hvilken handling (av eller på) som gjøres mens musen er nede (f.eks. skjule element eller låse element). Mens musen er nede drar du gjennom tilstøtende rader til å angi tilstand for dem.
 • Utvide/skjule alle radene i lagpanelet: Tilvalg-klikk (Alt-klikk i Windows) utvidelsestrekanten i en lagpanelraden for å vise hele hierarkiet. Hvis du gjentar handlingen, skjules hele hierarkiet.

Lysboksforbedringer

 • Kontrollprogrammene for lysbildefremvisninger og komposisjon har nå en ny funksjon for automatisk lysboks som automatisk viser lysboksen når siden lastes inn i stedet for når du klikker en utløser.
 • Advarsler genereres hvis flere automatiske lysbokser plasseres på samme side.

Forbedret redigering i nettleseren

 • Brukere kan nå legge til eller redigere hyperkoblinger i nettleseren ved hjelp av tjenesten for redigering i nettleser. Hyperkoblingsendringer som er gjort i nettleseren, kan integreres i Adobe Muse-filen via Fil > Synkroniser med webleserversjon. 

Generelle forbedringer

 • Effekt-panelet er nå tilgjengelig som en egen frittstående palett når det velges fra Vindu-menyen.
 • En ny innstilling for grensesnittskalering for Windows er lagt til. I innstillingene i Adobe Muse kan du styre skaleringsvirkemåten til Adobe Muse-grensesnittet når skjermen er satt til 125 %. Adobe Muse støtter skaleringsfaktorer på 100 %, 150 % og 200 % når du kjører på skjermer med høy oppløsning. For skaleringsfaktorer som 125 %, som er mellom to støttede skaleringsfaktorer, lar denne innstillingen brukerne velge mellom den laveste og høyeste skaleringsfaktoren som støttes.

1. april 2015

2014.3.2.11

 • Muse-områder med både nettbrett- og mobilversjon for en side inkluderer nå en omdirigering fra nettbrettsiden til mobilsiden for å følge Googles definisjon av mobilvennlighet. Google annonserte utvidet bruk av mobilvennlige løsninger som en viktig faktor. 
 • Kopiering av flere tekstrammer, som er merket ved hjelp av ulike samlinger via Innhold-panelet, og innliming i et nytt prosjekt fører til krasj med advarselen "Assert: Don't know how to generate rendered data for type:type_guid."
 • Sletting av utvidede objekter fra Lag-panelet fører til krasj hvis objektet har flere nivåer med underordnede objekter som også er utvidet.
 • Sletting av all tekst i Skjemamelding-feltet i et Skjema fører til krasj.

4. mars 2015

2014.3.1.44

Denne versjonen inneholder rettinger for følgende problemer:

 • For Windows-brukere som opplever et større enn forventet Muse-brukergrensesnitt, som utløses ved å angi skjermoppløsningen til 125 %, kan det legges til en ny miljøvariabel for å redusere størrelsen på brukergrensesnittet.
 • Ressurser som kobles til på nytt eller oppdateres samt inkluderer et bilde brukt som både bakgrunnsfyllbilder i nettleseren og bakgrunnsfyllbilde for andre objekter, kan forårsake at det ved påfølgende Lagre- eller Lagre som-forsøk rapporteres en rekke forskjellige feil (f.eks. "Object UID:U### has two (or more) owners…", "UIDs with Multiple Owners…", "Dangling Ref or Ownership…" osv.) eller andre feil (f.eks. "Asking to recursive delete xxx that’s already marked deleted").
 • Ved åpning av en Muse-prosjektfil så noen brukere en advarsel om bilder som blir samplet opp, men i panelet Innholdselementer ble det ikke angitt hvilke bilder som ble samplet opp.
 • Åpning av en eldre Muse-prosjektfil som inneholder kontrollprogrammer med plassert SVG-er eller tekstrammer med manglende skrifter, kan resultere i en "very large bounds"-feil.
 • Noen innholdselementer rapportert som utdatert i Windows 8/8.1 første gang en .muse-fil ble konvertert til Muse 2014.3. 
 • En klasse med feil som fører til krasjfeilmeldingen "How does vellum have focus without a text selection active", er korrigert.
 • Tekstrammer med systemskrifter og med en hyperkobling flimrer mellom normaltilstand og overrullingstilstand i nettleseren.
 • Krasj hvis en side inneholder flere kopier av samme SVG-grafikk brukt som bakgrunnsfyll.
 • Krasj ved avslutning av Forhåndsvisning-fanen hvis siden inneholder innebygd HTML med spesifikk JavaScript-kode.
 • Muse henger seg opp under publisering eller eksport hvis det finnes innholdselementer for opplasting med filnavn med tre tegn uten filtype.
 • Skråkant- og Indre glød-effekter brukt på elementer på malsider tegnes bare på den første siden som malsiden brukes på ved forhåndsvisning, eksport, opplasting eller publisering.
 • Et problem med dokumentfeil som kan oppstå hvis det oppstod et krasj under Lagre som.
 • Feilen "Unexpected undo state" som kan oppstå når du endrer størrelsen på et kontrollprogram for meny.
 • Innstillingsmapper ble noen ganger opprettet med feil tillatelser, noe som førte til feil under oppstart.
 • Enkelte innstillinger fra eldre installasjoner av Muse kunne ikke kopiere til Muse 2014.3 (f.eks. egne webskrifter , brukerordbøker osv.). Denne oppdateringen vil oppdatere innstillingene på riktig måte hvis Adobe Muse CC 2014.3 aldri har blitt installert. Hvis ikke må brukerne først slette denne innstillingsmapper knyttet til Adobe Muse CC 2014.3, som er plassert på følgende steder:

Mac (kopier og lim inn i dialogboksen Gå > Gå til mappe i Finder for å åpne målmappen):

"~/Library/Preferences/com.adobe.AdobeMuseCC.2014.3 "

"~/Library/Preferences/Adobe/Adobe Muse CC/2014.3"

Windows (kopier og lim inn i et filutforskervindu for å åpne målmappen):

"%appdata%\com.adobe.AdobeMuseCC.2014.3 "

"%appdata%\Adobe\Adobe Muse CC\2014.3"

11. februar 2015

2014.3.0.1176

Denne utgivelsen inneholder følgende nye funksjoner:

Raskere enn noensinne – økt ytelse for viktige funksjoner på tvers av programmet:

 • Side- og bildegjengivelse i Design-visningen.
 • Velge, legge til, fjerne og slette elementer under redigering.
 • Oppdateringer fra endring av stiler eller fargeprøver.
 • Visning av Innholdselementer-panelet og tilkobling av bakgrunnsbilder på nytt.
 • Skriveytelse i tekstrammer.
 • Kopiering av et utvalg i Design-visningen.
 • Generering av sideminiatyrer i Planlegg-visningen.
 • Oppdateringer av automatiske menykontrollprogrammer når du legger til, fjerner eller endrer navn på sider.
 • Publisering med SFTP.
 • Lagre som-ytelse for områder.
 • Sletting av ubrukte elementer, for eksempel Slett ubrukte fargeprøver og Slett ubrukte stiler.
 • Valg av komplekse kontrollprogrammer i Design-visningen.
 • Innlasting av sider i forhåndsvisningsmodus. Denne endringen er gjort for å håndtere tilfeller der noen brukere så tidsavbruddsfeil ved forhåndsvisning av sider eller ved plassering av SVG-filer fordi en treg tilkobling var i bruk.
 • Innlasting av SVG-filer når områder vises i nettlesere.
 • Innlasting av elementer som bruker skråkant- eller indre glød-effekter i nettlesere. Muse bruker nå CSS til å gjengi skråkant og indre glød-effekter om rammer i nettleseren i stedet for å rastrere effekten og eksportere bilderammene som oppstykkede bilder.
 • Innlasting av PNG-bilder i nettlesere. Muse bruker nå 8-biters PNG-bilder om mulig til økt komprimering for 24-biters PNG-bilder.
 • Forbedret minnebehandling.

HiDPI-støtte for Windows – brukergrensesnittet i Muse støtter nå Windows HiDPI-skjermer. Grensesnittgrafikken er optimalisert for 100 eller 200 % skjermskalering. 150 % skjermskalering støttes også.

Tekstforbedringer

 • Tekstoppsett i Design-visningen bruker nå samme skriftmålestokk for tekstgrunnlinjeposisjoner som populære nettlesere, og dette gir bedre samsvar i nettleserne. Denne målestokkendringen gjør at tekstgrunnlinjeposisjoner for eksisterende Muse-filer kan endre seg. Hvis du vil gå tilbake til de opprinnelige grunnlinjeposisjonene, velger du Fil > Egenskaper for område > Avansert > Bruk eldre posisjoner for tekstgrunnlinje.
 • Hevet skrift, senket skrift, store bokstaver og små bokstaver er nå tilgjengelige som tekstattributter i Tekst-panelet.
 • Manglende skrifter – rosa uthevinger angir tekst der den brukte skriften ikke finnes i systemet.
 • Når du dobbeltklikker/drar i en tekstboks, velges nå tekst etter ordgrenser.

Forbedringer i kontrollprogrammer

 • Et egendefinert knappebilde kan nå angis for PayPal-kontrollprogrammet. Bildet vises som et opplastet innholdselement i Innholdselement-panelet.
 • Det er lagt til mulighet for at en MuCOW-kontrollprogramutvikler kan inkludere en filutforskerkontroll i kontrollprogrammets på-objekt-grensesnitt. Forbedringen av PayPal-kontrollprogrammet ovenfor er et eksempel på denne nye funksjonen til MuCOW-kontrollprogrammer.
 • Egendefinerte farger kan angis for tittel- og forfatternavnteksten i Vimeo-kontrollprogrammet.
 • Det er lagt til mulighet for at en MuCOW-kontrollprogramutvikler kan inkludere en fargevelgerkontroll i kontrollprogrammets på-objekt-grensesnitt. Vimeo-kontrollprogramforbedringen ovenfor er et eksempel på denne nye funksjonen for MuCOW-kontrollprogrammer.

Vise eller skjule rammekanter – Adobe Muse tegner nå som standard en lys ramme (rammekanter) på objekter og tekstrammer, noe som gjør det enkelt for deg å se objekter der det ikke er brukt strøk eller fyll. Fargen på rammekanten korresponderer med laget der innholdselementet eller tekstrammen er plassert. Når du velger eller ruller over objektet eller tekstrammen, vises rammekant med en mørkere farge. Hvis du vil vise eller skjule rammekanter, velger du Vis > Vis/Skjul rammekanter eller Ctrl+H (Windows) / Ctrl+Kommando+H (Mac OS).

Adobe Muse CC for bedrifter og utdanning Bedrifter og utdanningskunder kan nå installere Muse som en del av hovednyttelasten i Creative Cloud Packager. Det er ikke lenger nødvendig å bruke Exception Deployer for Mac eller Windows.

Automatisk registrering av FTP-innstillinger – Når du setter i gang opplasting via FTP, gir Muse deg muligheten til automatisk å finne det sikreste publiseringsalternativet som er tilgjengelig for vertsleverandøren din.

Bruk mindre tid på reversering av standard formatering

 • Det er nå standard at nye rektangler er uten strøk og fyll.
 • Bruk alternativet Fjern all formatering på kontekstmenyen for å fjerne all formatering som er brukt på et element. Når det brukes, vil det resulterende elementet være uten fyll, strøk eller effekt og ha standard tekstformatering.
 • Bruk alternativet Fjern kontrollprograminnhold på kontekstmenyen for å fjerne alt innhold i et kontrollprogram. Ved hjelp av alternativet Fjern kontrollprograminnhold kan du enkelt fjerne plassholderinnhold i et kontrollprogram.

Forbedringer i Planlegg-visningen

 • Sider merket "Ikke eksporter" gjengis nå på en måte som indikerer at de ikke vil bli eksportert.
 • Dra en malside der du vil legge til en side som er basert på malen for området.

Panelforbedringer

 • Slett ubrukte lag ved å velge dette alternativet på kontekstmenyen i Lag-panelet.
 • Tetthetskontrollen i kontrollstripen runder nå av til trinn på 10 % når Skift-tasten holdes nede mens pil opp- og pil ned-tastene brukes.
 • Høyreklikking på et opplastet innholdselement eller bakgrunnsbilde i Innholdselementer-panelet vil inkludere en kontekstmeny som viser hvor eiendelen er brukt i dokumentet.
 • Høyreklikking på en avsnittstil, grafisk stil, tegnstil eller punktstil vil inkludere en kontekstmeny som viser hvor stilen er brukt i dokumentet.
 • Miniatyrflimring i Tilstander-panelet ved flytting av elementer i Design-visningen eller ved endring av attributter, er eliminert.

Zoomforbedringer

 • Det er lagt til støtte for å zoome inn/ut i Design-visningen ved å trykke Tilvalg- eller Alt-tasen og bruke musehjulet.
 • Dobbeltklikk med håndverktøyet zoomer nå til Tilpass til side i Design-visningen.
 • Dobbeltklikk med zoomverktøyet zoomer nå til Faktisk størrelse i Design-visningen (100 % zoomnivå).

Generelle forbedringer

 • Flere tastatursnarveier for Søk og erstatt.
 • Forhåndsvisningsmodus inkluderer nå prøvestørrelser for iPhone 6 og iPhone 6 Plus.
 • Muse beholder nå IPTC-metadata i JPEG-bilder optimalisert av Muse.
 • Farsi er lagt til i listen over tilgjengelige språk for områder og sider. (Områdespråk og Språk for siden brukes til å angi standardformateringen og språket som brukes i sosiale kontrollprogrammer.)
 • Du kan enkelt å legge til delt tekst på en side ved å dra en innholdskode eller samlinger fra Innhold-panelet til Design-visningen.

Områdekonvertering og -optimalisering

 • Muse viser nå en fremdriftslinje når et dokument åpnes.
 • Biblioteker konverteres første gang en ny versjon av Muse åpnes i stedet for første gang hvert bibliotekselement åpnes.
 • Fjern overflødige bildedata fra bakgrunnsbilder som er lagret i et Muse-prosjekt. Denne optimaliseringen endrer ikke størrelsen eller kvaliteten på bilder generert av Muse, men unngår at enkelte bakgrunnsbilder får nytt navn. Denne optimaliseringen reduserer den totale størrelsen på enkelte .muse-filer dramatisk. Det er en del av konverteringstrinnet ved åpning av eldre dokumenter. Dette konverteringstrinnet kan ta lang tid for dokumenter med mange bakgrunnsbilder med høy oppløsning, men trenger ikke kjøres på nytt når filen er lagret. Vi anbefaler på det sterkeste å lagre i en ny fil, slik at du kan fortsette å bruke det opprinnelige dokumentet i eldre versjoner av Muse og som en sikkerhetskopi. Den reduserte størrelsen kan forbedre ytelsen til andre handlinger.

Business Catalyst

Ny enhetsoppdaging for omdirigering til nettbrett- eller telefonområde. Publisering av et område med mange layouter inkluderer nå et ekstra Omdiriger-valg i Alternativer-delen av dialogboksen Publiser. Med Universal omdirigering tas det bare hensyn til skjermstørrelsen og støtte for berøringsskjerm ved valg av tilsvarende layout. Med Business Catalyst-omdirigering brukes en enhetsdatabase. Universal omdirigering er metoden som brukes for områder som ikke har BC som vert, og dette er nå standard for områder med BC som vert.

27. oktober 2014

2014.2.1

Denne versjonen inneholder rettinger for følgende problemer:

 • Krasjer etter bruk av undermenyer i skriftmenyen
 • Kan ikke bruke redigering i nettleseren for å redigere innhold i alle kontrollprogrammene eller tekstrammene som har minst ett linjebundet bilde
 • Krasjer når jeg drar og slipper lysbildefremvisninger i fullskjerm mellom områder
 • Krasjer når jeg oppgir en ugyldig port mens jeg bruker SFTP på Mac
 • FTP-opplastingen mislykkes hvis tilgangen til en .htaccess-fil er blokkert
 • Sider med synkronisert tekst som er publisert i en undermappe på Business Catalyst, vises ikke på riktig måte
 • Reparerte krasj ved å avbryte midt i visse faser av FTP-opplastingen
 • FTP-opplastingen mislykkes hvis ftp:// er en del av serveradressen
 • Reparert: Henger seg opp ved opplasting av et område med ikke standardiserte SFTP-porter
 • Forbedret ytelse ved valg av lange tekstrammer
 • SVG som brukes som et rektangulært bakgrunnsbilde med fyllfarge i aktiv tilstand, forsvinner fra malsidene
 • Reparerte krasj ved å gjøre størrelsen på visse bilder mindre
 • Viser feilmelding i stedet for å krasje når det oppstår visse påloggingsfeil med Adobe-ID-en
 • Reparerte minnelekkasje når jeg plasserte store PSD-filer
 • SVG som brukes som bakgrunnsbilde, kan ikke vises i Internet Explorer 8
 • Objekter på malsider med SVG bakgrunner gjengis feilaktig som raster i nettleseren under navigering mellom områder

 

6. oktober 2014

2014.2

Denne utgivelsen inneholder følgende nye funksjoner:
 • SVG-støtte – Plasser eller kopier og lim inn skalerbar vektorgrafikk i Adobe Muse, eller importer som bakgrunnsfyll. Publisert innhold forblir som vektorbasert grafikk, og er kodet som SVG.
 • Sikker FTP-publisering – SFTP- og FTPS-protokoller er nå tilgjengelige i publiseringsalternativet Last opp til FTP-server under Alternativer -> Metode-rullegardinmenyen.
 • Synkronisert tekst – Merk tekst for gjenbruk på tvers av webområdet, inkludert oppsett for smarttelefoner og nettbrett, ved hjelp av det nye Innhold-panelet. Flere tekstrammer kan merkes som en del av en samling. Når de er merket, vil endringer i teksten i én ramme automatisk endres i alle andre rammer med samme merke.
 • Redigering av synkronisert tekst i nettleseren – Når du redigerer synkroniserte tekstrammer i nettleseren, blir endringene automatisk publisert alle steder der merket brukes.
 • Søk og erstatt – Velg Søk og erstatt på Rediger-menyen for å søke etter tekst på tvers av sidene på webområdet. Dialogboksen kan også brukes til å erstatte enkelte eller alle forekomster av ord eller uttrykk som søkes etter.
 • Dra og slipp fra side til side – Alle Adobe Muse-objekter kan nå dras og slippes for å duplisere dem på tvers av flere sider. Dette er nyttig når du arbeider med to sider ved siden av hverandre i designmodus.

Denne utgivelsen inkluderer også følgende oppdateringer og forbedringer:

 • Publiseringsmodus gir nå tilgang til alle de tre publiseringsalternativene: Eksporter som HTML, Publiser til Business Catalyst og Last opp til FTP-vert.
 • Behandlingsmodus er flyttet til filmenyen og heter nå "Behandle Business Catalyst-område.
 • Bilder som plasseres i Adobe Muse, bevarer nå ICC-fargeprofilen for JPEG og PSD, og IPTC-metadata bevares for PSD.
 • Løste problemet med sveipeberøring i Android-nettlesere.

 

27. august 2014

2014.1.1.6

Denne versjonen inneholder rettinger for følgende problemer:

 • Effekter som tas i bruk ved overrulling, museknapp ned og aktive tilstander vises ikke i designmodus når de tas i bruk for bilder
 • Knappen Oppdater nå starter ikke automatisk installasjon av oppdatering på noen plasseringer

13. august 2014

2014.1.0.375

Typografi

 • Få dine egne webskrifter – Adobe Muse støtter nå egne webskrifter i tillegg til vår kostnadsfrie tjeneste Edge-webskrifter. Hvis du ønsker å bruke din egen skrifttype på Adobe Muse-området, må du installere systemskriftene (med gyldig lisens for bruk på stasjonær PC) og legge til de samsvarende webskriftfilene (gyldig lisens for bruk på et webområde).
 • Legg til tilpassede stiler for punkter og nummerering – Det nye Punktstiler-panelet gjør det mulig å definere og bruke tilpassede punkttegn og nummereringslister.
 • Sett enkelt inn spesialsymboler – Det nye Tegnvariantpanelet gir deg direkte tilgang til komplette tegnsett for individuelle skriftsnitt, inkludert webskrifter. Dette gjør det enkelt å sette inn symboler som © eller ᵝ, som ikke er tilgjengelige på et vanlig tastatur.
 • Vis tekst fra høyre til venstre – Tekstrammer med språk som leses fra høyre til venstre, viser nå teksten fra høyre til venstre. Dette kan endres i Tekstpanelet eller via Egenskaper for området > Innhold.
 • Aktivere stedsspesifikke funksjoner – Språk kan nå angis på hvert individuelle sidenivå eller malsidenivå i tillegg til på den eksisterende siden.

Skjemaer

 • Legg til avmerkingsbokser – Avmerkingsbokser kan nå legges til skjemaer og angis som et obligatorisk felt. Dette er særlig nyttig for skjemaer for lisensavtaler eller registrering av nye brukere. Du kan endre standardstatusen til avkrysningsboksene (merket eller ikke merket) og formateringen (ved hjelp av objekttilstander).
 • Hindre automatisk spam – Vi har integrert muligheten til å legge til Googles reCAPTCHA, som er en gratis tjeneste som bruker forvrengt tekst og nummer for å skille mennesker fra spamboter.

Generelt

 • Lim raskt inn på samme plassering – Den populære funksjonen Lim inn på samme plassering er nå tilgjengelig i høyreklikkmenyen i Design-visningen.
 • Vannrett rulling – Støtte for rullehjul og styreflate er lagt til for å støtte vannrett rulling i både Planlegg- og Design-visningen.


16. juli 2014

2014.0.1.30 

Denne versjonen inneholder rettinger for følgende problemer:

 • Hallo-dialogboksen låses i frakoblet modus i noen nettverkskonfigurasjoner
 • Krasj når du endrer et menyelement når både en side og malsiden den tilhører, er åpne
 • Sporadiske krasj når du lukker en fane i designmodus
 • En løsning er lagt til for FTP-servere som ikke støtter forlenget passiv modus på riktig måte
 • Sporadiske krasj når du bruker fyllfarge på et sideelement
 • Forbedret ytelse når du konverterer store filer fra tidligere versjoner av Muse
 • Krasj når størrelsen på bilder endres til mindre enn et halvt bildepunkt bredt eller høyt
 • Forbedret feilhåndtering i tilfeller der validering av abonnement mislykkes feilaktig
 • Dårlig ytelse og krasj med manuelle menyer som er plassert på malsider som er opprettet i tidligere versjoner
 • Feil plassering av hovedbilder i lysbildefremvisninger som blir eksportert når grafikkstiler tas i bruk
 • Krasj med feilmeldingen pendingProcessInfo not found når områder med GIF-filer med endret størrelse eksporteres
 • Endret noen koblinger i velkomstskjermen som førte til feil mål
 • Alvorlige problemer med tegning av brukergrensesnitt i Windows 8 når visningen er skalert til 125 %
 • Redigere område som inneholder Edge-animasjon med In-browser Editing forårsaker feil når området vises
 • Det ser ut som at Muse stopper på 60 % i FTP-dialogboksen i lengre perioder når bilder optimaliseres
 • Det oppstår en feil om en datatilkobling med manglende innholdselementer når området vises i Chrome på en Android-enhet
 • Krasj i lagpanelet
 • Sporadiske krasj når du velger tekstrammer

18. juni 2014

2014.0.0.328

In-Browser Editing for verten din

 • Webområder som er lastet opp ved hjelp av den innebygde funksjonen Last opp til FTP-vert, tilbyr nå In-Browser Editing-funksjoner tilsvarende det som er tilgjengelig når du publiserer på Adobe Business Catalyst.

Plattform

 • Innebygd 64-biters program. Fundamentet for Adobe Muse CC er gjenoppbygd som et innebygd 64-biters program. En del av Adobe AIR-teknologien er nå innebygd i Muse. Separat installasjon av Adobe AIR er ikke lenger nødvendig.
 • Nye minimum systemkrav. Windows 7 eller kreves. 64-biters versjon kreves. Mac OS X 10.7 eller nyere. Internet Explorer 8 eller nyere, Internet Explorer 11 anbefales sterkt.
 • Muse-forhåndsvisning i programmet. Muse-forhåndsvisning i programmet bruker nå nettleserteknologi fra operativsystemet (versjonen av Safari eller IE du har installert).
 • Intern FTP-klient. Den interne FTP-klienten har blitt erstattet, og koden for å kryptere og lagre FTP-legitimasjon er omarbeidet.
 • Pålogging/aktiveringskode for abonnement. Pålogging/aktiveringskode for abonnement er helt nytt, og samsvarer nå med det som finnes i andre Adobe-produkter.
 • Installasjonsprogram. Installasjonsprogrammet er helt nytt, og integreres nå mer sømløst med installasjonsprogrammet for Creative Cloud. Merk: Installasjonen vil gå saktere fordi det innebygde programmet er mye større enn tidligere versjoner av Muse.
 • Lås filer. For å bidra til å hindre ødeleggelse av filer lagret på delte plasseringer, genererer Muse nå midlertidige .MULK-filer for .MUSE-filer mens de redigeres.

Brukergrensesnitt

 • Paneler. Panel- og vinduatferd samsvarer nå med InDesign, Photoshop og Illustrator, inkludert avrivningspaneler og flere vinduer. Du kan også tilbakestille alle paneler til programmets standardtilstand via menyen Vindu > Tilbakestill paneler.
 • Verktøykasse. Verktøyene er nå plassert i et Verktøykasse-panel og som standard forankret til venstre.
 • 100 % bredde-veksling. Kontrollstripen inneholder nå en spesifikk kontroll for å slå av/på elastisk 100 % nettleserbreddeatferd for objekter som støtter dette. Dette gir samme resultat som å dra objektkanter til venstre og høyre kant av nettleserområdet i Design-visningen, men på en mer effektiv måte.
 • Tekstpanelforbedringer. Tekstpanelet inkluderer nå muligheten til å legge til koder (h1, p-kode osv.) Koder vil også fortsatt være tilgjengelige i Valg for stiler.
 • Arbeidsområder. Planlegg-, Design-, Forhåndsvisning-, Publiser- og Behandle-kontrollene er nå plassert helt til høyre på programlinjen.
 • Standard side- og nettleserattributter. Når du oppretter et nytt Muse-område, har sidene som standard ikke fyll eller strøk, og nettleserfyll-fargen er satt til hvit. Alle attributter kan overskrives.
 • Brukergrensesnitt for Retina-skjermer. Muse-programmets brukergrensesnitt har blitt fullt ut optimalisert for Retina-skjermer.
 • Windows/meny blinker. Hovedmenylinjen på Windows blinker ikke lenger. Palettvindu(er) blir ikke lenger og/eller forsvinner midlertidig bak hovedvinduet eller andre vinduer.
 • Tastatursnarveier. Lokaliserte tastatursnarveier er nå inkludert.
 • Husk siste mappe. Dialogboksene for Åpne/Lagre fil på begge plattformer husker siste brukte mappe.
 • Skjuling. Skjuling av programmet på Mac mislykkes ikke lenger med å skjule Design-visningen.
 • Hallo. Vi gjennomfører en test av den nye velkomstskjermopplevelsen, kalt "Hello", som enkelte kunder med amerikansk engelsk vil se.
 • Effektivisert FTP. Grensesnittet for å laste opp området ditt til en FTP-vert er designet på nytt for at det skal være mer brukervennlig.

Produktivitet

 • Bakgrunnsbildefyll. Beholdere med bakgrunnsbildefyll støtter nå muligheten til å klippe, kopiere, lime inn eller erstatte fra den høyreklikkbaserte kontekstmenyen.
 • Erstatt bilde. Bilder kan nå erstattes (også kalt koblet til på nytt) via den høyreklikkbaserte kontekstmenyen for bildet i Design-visningen i tillegg til kontekstmenyen for oppføringen i Innholdselementer-panelet.

Kontrollprogrammer

 • 100 % bredde-lysbildefremvisninger. I tillegg til å støtte lysbildefremvisninger i fullskjerm (i Muse 7) støtter vi nå lysbildefremvisninger med fast høyde / full bredde.
 • Fortsett-forbedring for lysbildefremvisninger. Lysbildefremvisninger med autoavspilling stopper når det gjøres noe. Nå er det mulig å angi fortsettelse etter N sekunder.
 • Navnefelt i kontrollprogram for skjemaer. Det er nå valgfritt å ha navnefelt i skjemaer. (E-postadresse er fortsatt nødvendig.)
 • Feil i kontrollprogram for skjemaer løst. Korrigering av feil der e-postmeldinger sendt av skjemaer ble vist som kode når de ble sendt fra visse vertsleverandører.
 • Feil for trekkspillkontrollprogram løst. Korrigering av feil der et trekkspillkontrollprogram konfigurert til å overlappe innhold nedenfor, kunne forhindre musehendelser (overrulling eller klikk) fra å nå elementer plassert i området som ville bli overlappet.
 • Kontrollprogram for HiDPI-knapp. Nytt kontrollprogram gjør det mulig for besøkende på et webområde å bytte mellom normal versjon og HiDPI-versjon av bildene som vises i nettleseren.
 • MuCOW-tillegg. Muligheten til å legge til en vannrett skillelinje i brukergrensesnittet for kontrollprogrammet, ekstra infotekst i brukergrensesnittet og en advarsel som kan vises når en standardverdi ikke er endret på.

Kodegenerering

 • Oppretting av områder med høy oppløsning. Webområder generert i Muse støtter nå muligheten til å optimalisere utdata for både standardskjermer og skjermer med høy oppløsning (Retina).
 • Nettleserkompatibilitet. Muse-utdata er ikke lenger fullt ut kompatible med Internet Explorer 7 eller eldre – noen elementer blir ikke gjengitt konsekvent i disse eldre nettleserne.
 • Kontroll av områdekonsekvens. Det er lagt til nettleserbaserte kontroller som kan brukes til å bekrefte at de fleste filene for en gitt side er til stede på serveren og har riktig versjon. (En av de vanligste årsakene til brukerstøttesaker er kunder som bruker en ekstern FTP-klient og ikke laster opp alle de nødvendige filene til de riktige plasseringene.)
 • CSS-generert 100 % bredde. 100 % bredde oppnås nå ved hjelp av CSS i stedet for JavaScript. Dette gir en jevnere brukeropplevelse av sideinnlastingen og ved endring av størrelsen på nettleservinduet. Denne endringen er imidlertid ikke kompatibel med IE7.

Designmodus

 • Kantanimasjoner med 100 % bredde. Kantanimasjoner kan nå angis med 100 % bredde hvis de er eksportert fra Edge Animate som skalerbare animasjoner.
 • Hjørneradiusgrense økt. Grensen ble økt til 25 000, forrige grense var 100.

Muse Exchange erstattet med Adobe Creative Cloud-tillegg

 • Den eksisterende Adobe Muse Exchange er erstattet med Muse-innhold på området for Adobe Creative Cloud-tillegg. Gå til det nye området her.

22. mai 2014

7.4.30

Denne versjonen inneholder rettinger for følgende problemer:

 • Automatisk nytt forsøk for feil som oppstod under publiseringen, er lagt til.
 • Endringer på oppdateringsfunksjonen i programmet for å gi mulighet for å installere fremtidige versjoner.

2. april 2014

7.3.5

Denne versjonen inneholder rettinger for følgende problemer:

 • Periodisk krasj ved bruk av kontrollprogram for YouTube. En YouTube-logo vises nå som en midlertidig plassholder i design- og forhåndsvisningsmodus i Muse. Den riktige YouTube-video blir brukt til Eksporter, FTP og Publiser.
 • Noen typer områdeinnhold gjør at Muse feilaktig publiserer alle sidene, ikke bare sidene som ble endret.
 • Kontrollprogrammer for trekkspill med Overlapp objektene under aktivert kan gjøre at koblinger under trekkspillet ikke kan bli klikket.

22. januar 2014

7.2.232

Denne versjonen inneholder rettinger for følgende problemer: 

 • Aktive tilstander for menyer utløses ikke ved å rulle over ankerkoblinger når rulleeffekter brukes.
 • Layout for nettbrett lastes ikke inn på riktig måte i nettleseren på stasjonære datamaskiner i den nyeste versjonen av Chrome.

20. januar 2014

7.2.230

Denne versjonen inneholder rettinger for følgende problemer:

 • Hoppende eller hakkete blabevegelse på tregere enheter og OS X Mavericks Safari.
 • Kontrollprogrammet for YouTube mangler alternativet Vis relaterte.
 • Kontrollprogrammene for YouTube og Vimeo plasseres øverst i stablerekkefølgen (z-rekkefølgen).
 • Kontrollprogrammene for YouTube og Vimeo ble ikke forhåndsvist på riktig måte i Design-modusen på datamaskiner som kjører Windows.
 • Festede trekkspill med overlappet elementer nedenfor vises kanskje ikke i Chrome.
 • Kontrollprogrammet for komposisjon slutter å fungere hvis en utløserbeholder har negativ x-verdi.
 • Kantanimasjoner vil ikke alltid vises på riktig måte i Internet Explorer v11.
 • Noen dokumenter som bruker linjebundne bilder i tekstrammer, svarer ikke når miniatyrbilder for sider tegnes i Planlegg-visningen.
 • Krasj oppstår når noen tekstrammer som inneholder store, linjebundne objekter, tegnes.
 • Store bilder i lysbildefremvisninger nedskaleres til lysbildefremvisningens bredde i Design-visningen.
 • Skjemafelt legges til hvis et tilpasset skjemafelt ikke slettes slik det skal.
 • Hvis en fargeprøve som er brukt i en gradering i nettleserfyll, slettes, fører dette til små feil i dokumentet.

21. november 2013

7.1.329

Denne versjonen inneholder rettinger for følgende problemer:

 • Feil i Adobe ID-autentisering som oppstår når nettverk bruker visse innstillinger for automatisk proxy-konfigurasjon.
 • Potensielt krasj på Mac ved bruk av Lagre som til å lagre over originalfil på filservervolum.
 • Lysbildefremvisninger forblir ikke i fullskjerm i Chrome når det er brukt både tetthets- og rullebevegelseseffekter på et objekt på siden.
 • Bakgrunnsbilder som ligger side ved side, med bakgrunnsrullehastighet på 0, vises ikke på riktig måte i Chrome når objektet også har effekter.
 • Store bilder og store bakgrunnsbilder som er festet, deles opp i striper og ruller bare delvis i Chrome.
 • For nettleserfyllbilder med en rullehastighet på 0 lastes ikke bilde inn på riktig måte i Chrome.
 • Festede objekter og objekter med rullebevegelse etterlater seg noen ganger artefakter, flimring eller forsvinner på siden i Chrome.

13. november 2013

7.0.314 

Sosiale kontrollprogrammer

 • Vi har lagt til en ny gruppe kontrollprogrammer i kontrollprogrambiblioteket, såkalte sosiale (HTML) kontrollprogrammer. Disse kontrollprogrammene inneholder HTML for innebygging, og kan konfigureres i Muse med panelet for alternativer som kan vises når kontrollprogrammet dras over på designlerretet.
 • Disse HTML-kontrollprogrammene er bygd med HTML for innebygging fra eksterne webområder, og fungerer best når de vises på et aktivt webområde.
 • Følgende sosiale kontrollprogrammer er med i denne versjonen: Facebook-kommentarer, Facebook-følger, Facebook Like, Google Maps, LinkedIn, Muse-merke, Paypal, Pinterest, Twitter-følger, Twitter-tweet, Vimeo-video, YouTube-video.

Utvidelsesmuligheter for HTML-kontrollprogrammer i Muse for innebygging (.mucow)

 • I denne versjonen har vi introdusert en ny kontrollprogramtype (disse finner du i Sosialt-mappen i kontrollprogrambiblioteket). Disse kontrollprogrammene har en unik, utvidbar struktur, som vi kaller .mucow (som står for Muse Configurable Options Widget, konfigurerbart kontrollprogram for Muse). De gjør det mulig for Muse-brukere med kodekunnskap å opprette nye HTML-kontrollprogrammer for innebygging basert på parametere som er definert i en enkel XML-fil. Hvis du vil vite mer om hvordan du oppretter en egendefinert XML-fil (MuCOW-fil) som kan plasseres i Muse, kan du gå til Adobe Muse-dokumentasjon om MuCOW.

Brukerbibliotek

 • Muse-designelementer (hjelpelinjer, kontrollprogrammer, tekst samt alle tilhørende avsnittsstiler, grafikkstiler og navngitte fargeprøver knyttet til hvert element) kan nå lagres i et vedvarende Brukerbibliotek-panel. Bibliotekelementer kan eksporteres til det nye .mulib-formatet og distribueres. Når du dobbeltklikker en .mulib-fil i Mac OS Finder eller Windows Utforsker, installeres biblioteket i Muse-programmet.
 • Bibliotekelementer er vedvarende (de blir værende i programmet uavhengig av hvilket Muse-dokument som er åpent).
 • Eksempelbibliotekelementer kan lastes ned fra Muse Exchange-siden – klikk koblingen i forhåndsvisningsområdet for Bibliotek-panelet i Muse, eller gå direkte til Muse Exchange-siden på Muse-webområdet.
 • Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen Ordne og bruke vanlige elementer på nytt ved hjelp av Bibliotek-panelet i Hjelp-systemet vårt.

Kontrollprogram for lysbildefremvisning i fullskjermformat

 • Vi har lagt til et nytt Fullskjerm-kontrollprogram i Lysbildefremvisning-området i Kontrollprogram-panelet. Hvis du velger dette alternativet, blir hovedbildene i lysbildefremvisningen skalert slik at de passer til eller fyller nettleservinduet. Hvis du vil se funksjonen i bruk, kan du se Arbeide med kontrollprogrammer for lysbildefremvisning.
 • Lysbildefremvisninger som skal vises i fullskjermformat, kan også ha et Lysboks-alternativ aktivert. Lysboks-atferden definerer en standardutfylling for bilder i Lysboks-tilstanden – størrelse på denne utfyllingen kan styres i Avstand-panelet.
 • Lysbildefremvisninger med lysboks og fullskjermformat kan lukkes ved hjelp av et valgfritt kontrollpanelelement for lukking av boksen eller ved å trykke Esc-tasten på tastaturet. På berøringsaktiverte enheter kan bildet avvises ved hjelp av den valgfrie lukkeboksen eller ved å trykke direkte på hovedbildet.

Kontrollprogram for Tilstand-knapp

 • Vi har lagt til et nytt kontrollprogram, Tilstand-knapp, i Komposisjoner-området i Kontrollprogram-panelet. Objekter (tekst, bilder, Photoshop-knapper, kontrollprogrammer osv.) plassert inne i denne beholderen synkroniserer tilstander (opp, over, ned og aktiv) når det gjøres noe med et område i beholderen.
 • Knapp-kontrollprogrammet kan roteres.

Forbedringer i kontrollprogram for komposisjon

 • Vi har lagt til en rekke nye alternativer for skjuling av målet for Uttoning-overgangen. Hvis du vil se funksjonen for å skjule ved utrulling i bruk, kan du se Skjule kontrollprogrammer for komposisjon ved utrulling for å opprette undermenyer. Andre nye funksjoner inkluderer følgende:
  • Vis mål: Ved klikk, Skjul mål: Ingen / Ved klikk / Ved utrulling  / Ved utrulling av utløser og mål
  • Vis mål: Ved overrulling, Skjul mål: Ingen / Ved klikk / Ved utrulling  / Ved utrulling av utløser og mål
 • Du kan nå velge en Lukk-kapp når posisjonen er satt til Stablet. Når lukkeboksen klikkes, skjules det aktive målet.
 • Komposisjonsdeler kan nå festes.
 • Ved tilføying av flere utløser/mål-sett er standard heuristisk atferd forbedret, slik at det blir enklere å se et element som nylig er lagt til.

Forbedringer i kontrollprogram for lysbildefremvisning

 • Hvis du velger Miniatyrer med fri form blant alternativene for et objekt, muliggjør det en fri fordeling av miniatyrer. Vær oppmerksom på at selv om miniatyrer kan plasseres fritt på lerretet, så vil endring av størrelsen på én miniatyr endre størrelse på alle andre miniatyrer. Hvis du vil vite mer, kan du se emnet Konfigurere miniatyrer med fri form i kontrollprogrammer for lysbildefremvisning i Hjelp-systemet vårt.
 • Kontrollprogrammer for lysbildefremvisning inkluderer eksempelbilder for å gjøre det lettere å forstå hvordan de er konstruert. Nå er det slik at hvis du legger til det første bildet i en lysbildefremvisning, slettes alle opprinnelige "bare for posisjon"-bilder.
 • Komposisjonsdeler kan nå festes.

Roterte paneler

 • Både kontrollprogrammet Panel med faner og trekkspillkontrollprogrammet har støtte for fri rotasjon.

Ledende innen konsekvens på tvers av nettlesere

 • Det er lagt til en ny områdeegenskap, Avrund linjeavstand til et heltall. Når denne funksjonen er aktivert, og linjeavstand er angitt som et prosenttall av skriftstørrelse (f.eks. 120 % av 14 piksler), blir beregnet verdi (f.eks. 16,8 piksler) nå avrundet til et heltall (f.eks. 17 piksler). Linjeavstand er mer konsekvent på tvers av nettlesere når tallet er avrundet.
 • Egenskapen er av for eksisterende områder, men på for nye områder, og kan styres via området Egenskaper for område > Innhold.

Bildebehandling

 • Et nytt alternativ i denne versjonen, Konverter ugjennomsiktig PNG til JPEG, styrer om Muse automatisk konverterer PNG-bilder uten gjennomsiktighet til JPEG. JPEG-bilder er vanligvis betydelig mindre enn PNG, noe som gir raskere innlastingstider når området ditt vises i en nettleser. JPEG er en komprimeringsmåte der det noen ganger fjernes små mengder bildedata for å oppnå bedre komprimering. Som oftest er det ingen merkbar effekt på bildet. For noen bilder kan imidlertid JPEG-komprimering føre til små forskyvninger, såkalte JPEG-artefakter. Disse artefaktene kan unngås ved å slå av dette alternativet hvis originalbildet ikke allerede er et JPEG-bilde. Dette alternativet finner du under Egenskaper for område > Innhold.
 • Denne versjonen av Adobe Muse CC bruker en bikubisk algoritme for å gjøre bildene skarpere, slik at det produseres bilder med høyere kvalitet der resampling er nødvendig når et bilde skal endres til en mindre størrelse. Tidligere versjoner av Adobe Muse CC bruker en mer generell bikubisk algoritme.

Forbedringer i rulleeffekter

 • Vi har utvidet rulleeffektfunksjonen i denne versjonen. Disse funksjonsforbedringene finner du i Rulleeffekter-panelet:
  • Tetthet – egne tetthetsverdier før og etter nøkkelposisjon, inkludert overgangsintervaller til/fra disse tettheten, og tetthet ved nøkkelposisjon
  • Lysbildefremvisning – kan brukes på Muse-lysbildefremvisninger, inkludert det nye kontrollprogrammet for lysbildefremvisning i fullskjermformat. Definert startposisjon for avspilling, eller velg å bytte lysbilder når et bestemt antall bildepunkter er rullet forbi
  • Edge Animate – kontroller når en plassert animasjonsfil begynner avspillingen, eller koble hovedtidslinjen for animasjonen til siderullingen, og definer forholdet mellom rulleavstand og avspilte bilderammer. Dette alternativet påvirker bare objekter som er plassert på hovedtidslinjen i Edge Animate.

Forbedringer i viderekobling for mobil

 • Vi har lagt til et alternativ for å slå av/på omdirigering for mobillayouter i dialogboksen Egenskaper for område. Denne funksjonen er nyttig for en layout som ikke er klar og som det ikke bør omdirigeres til ennå (pågående arbeid). Vær oppmerksom på følgende: layout blir fortsatt eksportert selv om alternativet for omdirigering er av, men mobilnettlesere omdirigeres ikke til mobilsider, og i de eksporterte filene inkluderes ikke sitemap.xml, før dette alternativet er aktivert i dialogboksen Egenskaper for område.

Stavekontrollforbedringer

 • Brukerordlister (ord lagt til av brukeren) organiseres nå etter språk. Du kan legge til et ord i den globale ordboken eller i en språkspesifikk brukerordliste.
 • Du kan også fjerne et ord som har blitt lagt til tidligere.
 • Disse handlingene kan utføres ved hjelp av kontekstmenyen for et en tekstmarkering eller fra dialogboksen Brukerordbok, som du åpner ved å velge Rediger > Stavekontroll > Brukerordliste.

Hjelpeinnhold i app

 • For å gjøre det lettere å få tilgang til hjelpeinnhold har vi lagt til direktekoblinger til hjelpen i Adobe Muse-programmet. Se etter Hjelp-ikonet i ulike paneler, kontrollprogramalternativer og rullegardinvinduer for å se spesifikt hjelpeinnhold

Flere grensesnittspråk 

 • Nye oversettelser er lagt til for russisk, finsk, portugisisk, tsjekkisk og polsk. Disse språkene er nå tilgjengelige i rullegardinlisten Språk i vinduet Egenskaper for Adobe Muse > Generelt.

13. august 2013

6.0.751

Rulleeffekter (parallakserulling)

 • Alle eksisterende bakgrunns- og posisjonsrulleeffekter fungerer nå ved visning på iOS-enheter. Pass på å publisere Muse-designen på nytt for å dra nytte av kodegenereringsforbedringene.
 • Rulleeffektkontroller er flyttet fra rullegardinvinduet Effekter til et eget panel. Du kan få tilgang til panelet ved å gå til menyen Vindu > Rulleeffekter.
 • Det kan nå brukes rullebevegelse på elementer som er satt til 100 % nettleserbredde.

Aktiv tilstand-forbedringer for hyperkoblede objekter

 • Ankerkoblinger kan nå vise den aktive tilstanden til et objekt basert på rulleposisjonen. Elementer knyttet til et anker vises i Aktiv status når delen av siden ankeret er knyttet til, vises.
 • Denne innstillingen er som standard av for eksisterende områder og på for nye områder. Hvis du vil dra nytte av denne nye funksjonen på et av de eksisterende områdene dine, kan du gå til Egenskaper for område, fanen Innhold og merke av for Aktiver aktiv status for ankerkoblinger.

Annet

 • Løste et problem som førte til at programmet krasjet ved innebygging av HTML-kode for YouTube-video.
 • Løste et problem som hindret skjemaer i å fungere hvis et etikettnavn inneholdt ett anførselstegn.

 

17. juni 2013

5.0.704

Flere grensesnittspråk

 • Nye oversettelser er lagt til for dansk, norsk, kinesisk (tradisjonell), koreansk og tyrkisk. Disse språkene er nå tilgjengelige i rullegardinlisten Språk i vinduet Egenskaper for Adobe Muse > Generelt.

Kontaktskjemaer for de fleste vertsplattformer

 • Muse-skjemaer fungerer nå når de blir lastet opp til de fleste webvertsleverandører. Hvis du bruker den innebygde FTP-opplastingsfunksjonen, forsøker Muse-programmet å bekrefte at skjemaer fungerer på webverten som en del av FTP-opplastingsprosessen.
 • Hvis Muse-skjemaer ikke fungerer hos din vertsleverandør, kan du se nærmere på disse vanlige spørsmålene.
 • Vær oppmerksom på at CAPTCHA-skjemaer fortsatt bare støttes når de publiseres til Business Catalyst. På områder som ikke BC er vert for, forsøker Muse å begrense antallet skjemainnsendinger fra én som besøker området (IP-adresse), for å forebygge nettsøppel i skjemaene.

In-Browser Editing

 • Muse inneholder nå muligheten til å endre bilder og tekst (redigering av områdeeieren) på det publiserte området ved hjelp av grensesnittet til Business Catalyst Administrator.
 • Områdeeiere trenger ikke å installere Muse (redigering skjer i en nettleser når redigeringstilgang er gitt av en Muse-designer).
 • Endringer som er gjort med In-Browser Editing, kan slås sammen med i Muse-kildefilen.
 • Hvis du vil finne ut mer om denne funksjonen, kan du se Arbeide med In-Browser Editing i Muse.

Lag

 • Muse har nå et lagpanel, som er basert på lagpanelet i InDesign. Lagpaletten representerer den eksporterte Z-rekkefølgen for elementer på siden, og det fremre elementet vises øverst.
 • Lagpanelet erstatter funksjonen Malforgrunn/-bakgrunn, som fulgte med Muse Q1-versjonen.
 • Et dokument har som standard ett lag, men du kan legge til eller slette lag ved hjelp av knappene Legg til og Slett nederst i lagpanelet.
 • Slett elementer ved å velge rad(er) i paletten og klikke papirkurvikonet (eller dra rader til papirkurvikonet).
 • Dupliser elementer ved å dra rader til knappen Ny eller trykke Tilvalg/Alt og dra elementene til ønsket plassering.
 • Gi lag og ankere nytt navn ved å dobbeltklikke etiketten i lagpanelet for å åpne en dialogboks der du kan angi nytt navn, eller klikk og vent for å gi nytt navn direkte i panelet.
 • Vis hierarkiet med sideelementer og kontrollprogrammer ved å utvide den raden på paletten.
 • Velg elementer på siden ved å klikke den lille prikken til høyre for elementet.
 • Hvis du klikker Finn-knappen (ved siden av papirkurven nederst i panelet), blir et element som er valgt i Design-visningen, uthevet i lagpanelet.

Metadata

 • Metadata kan nå tilordnes til malsider. Metadataene deles deretter på tvers av sider (og malsider) der den malsiden brukes.
 • Malsider kan nå ha et prefiks eller suffiks (eller begge deler) for sidetittelen.
 • For vanlige sider er feltene i dialogboksen Metadata større, og dermed kan du se mer av nøkkelordene, beskrivelsen eller toppteksten.
 • Noen av disse feltene ble flyttet til en ny Valg-fane i dialogboksen for å lage mer plass.

Parallakserulling

 • Rulleeffekter er nå tilgjengelige for enkeltelementer og for elementer med bildefyll, siden og nettleserbakgrunnen.
 • Rullebevegelseseffekter kan angis for individuelle elementer via den nye fanen Rullebevegelse (fjerde fane) i Effekter-panelet på kontrollstripen. Dette panelet gir deg kontroller for hastigheten og retningen til rullebevegelsen og gjør at du kan angi en "nøkkelposisjon" som angir den vertikale posisjonen i nettleseren der elementet skal ha den vertikale/horisontale posisjonen som vises i Design-visningen i Muse. Ved hjelp av de angitte hastighetene for rullebevegelse regner Muse ut hvordan elementet skal flyttes, slik at når elementet når nøkkelposisjonen under rulling, er elementet akkurat der det ble plassert i Design-visningen.
 • Vær oppmerksom på at rullebevegelseseffekter ikke er tilgjengelige for elementer med 100 % bredde i nettleser, festede objekter, elementer som er linjebundet i tekst, elementer i en gruppe eller elementer i et kontrollprogram.
 • Rulleeffekter for bakgrunnsbilder kan angis i den nye Rull-fanen i Fyll-panelet og nettleserfyll-panelet på kontrollstripen. For å aktivere denne funksjonen må du først importere et bakgrunnsbilde og angi Tilpassing til Flis, og deretter angi rulleeffekt i Rull-fanen.

Vise eller skjule Planlegg-visning

 • I Planlegg-visning kan du skjule og vise underordnede sider ved å klikke ikonet Vis/Skjul under den overordnede siden. Dermed kan du skjule sider du ikke trenger å vise, forenkle Planlegg-visningen og redusere mengden rulling du trenger å utføre.
 • Tilstanden Vis/Skjul huskes i det lagrede Muse-dokumentet, men har ingen innvirkning på resultatet.

Vertikal tekst

 • Nå kan du designe områder med vertikal tekst som vanligvis brukes i østasiatiske skrivesystemer. Tekstlinjer inneholder topp-til-bunn-innhold og flyt fra høyre til venstre.
 • Vertikal tekst kan bruke samme sett med typografiske kontroller som er tilgjengelige for horisontal tekst.
 • Vertikal tekst publiseres til webområdet som aktiv tekst som kan merkes, søkes i og leses.

Annet

 • Reparerte et problem der Innholdselementer-panelet ikke rullet til et bilde hvis det ble valgt i en layout.
 • Tastene Page Up, Page Down samt Home og End er lagt til som tastatursnarveier for navigasjon. De fungerer i modusene Planlegg, Design og Forhåndsvisning.
 • Muse har en ny tastatursnarvei for Koble til fil. Les verktøytipset for elementet Koble til fil ... i rullegardinlisten for hyperkoblinger for å se snarveien for språket ditt.

15. mars 2013

4.1.8

 • Et festet rektangel med avrundede hjørner i overrullingsglød og indre glød kan nå eksporteres.
 • Bakgrunnsbilder med symbolet & i navnet og relaterte effekter, vises nå i forhåndsvisningen og/eller eksporten.
 • Korrigeringer gjort på grunn av et krasj som oppstod under eksport av bestemte områder, noe som førte til feilmelding om at domenenavnet må ha en protokoll.
 • Reparerte et problem som førte til et krasj for noen brukere under eksport eller publisering.
 • Reparerte et problem som førte til et krasj for noen brukere under oppstart.
 • Reparerte et eksportproblem som førte til at bestemte trekkspill overlappet elementer nedenfor uavhengig av statusen til alternativet Overlapp objektene under.
 • Skygger og ytre glød som brukes via en grafikkstil, eksporteres når stilen ikke har rammer eller fyll.
 • Reparerte et problem der et sideelement med objekttetthet på en malside hadde ugyldig tetthet ved visning i IE9.
 • Reparerte et problem med visningsrekkefølgen for en stabel for flere overlappende sideelementer, som resulterte i at elementer forsvant eller at klikkbare elementer ikke kunne klikkes. 

26. februar 2013

4.0.557

Stavekontroll

 • Muse inneholder nå en stavekontroll som kan slås av eller på ved å velge Rediger > Stavekontroll på Muse-menyen.
 • Hvis du vil vise forslag for feilstavede ord (med rød understreking), merker du teksten ved hjelp av tekstverktøyet, og deretter høyreklikker du de(t) valgte ordet/ordene.
 • Hvis du vil legge til et ord i stavekontrollens ordliste, høyreklikker du ordet og velger Legg til (ord) i ordbok i hurtigmenyen.
 • Hvis du vil endre stavekontrollspråket, går du til Fil > Egenskaper for område, klikker Tekst-fanen og velger ønsket språk i rullegardinlisten Språk. Hvis du vil endre språket for en enkelt tekstramme, høyreklikker du tekstrammen og velger Språk i hurtigmenyen.

Forbedringer av kontrollprogram

 • Panelet for valgene i kontrollprogrammet åpnes nå automatisk når et nytt kontrollprogram plasseres på Design-lerretet for å gjøre konfigurasjon av kontrollprogrammer mer intuitivt.
 • Kontrollprogrammer for lysbildefremvisning og komposisjon inneholder nå et valg for å slå på eller av støtte for sveip (berøring) samt muligheten til å kontrollere overgangshastighet (i tillegg til tiden som brukes på hvert lysbilde) i intervaller på 0,1 sekund.
 • Kontrollprogrammet for trekkspillpanelet støtter nå Lukk alle i Design-visning. Valgt Design-visning av paneler blir nå merket/aktivert under forhåndsvisning, eksport eller publisering av området til Business Catalyst.
 • Den valgte fanen i Design-visning for kontrollprogrammet for panelet med faner blir nå merket/aktivert under forhåndsvisning, eksport eller publisering av området til Business Catalyst.
 • Ved åpning av eldre dokumenter, utvides det første trekkspillpanelet eller trekkspillet skjules i Design-visning, avhengig av de valgte alternativene. I kontrollprogrammet for panelet med faner er den første fanen i panelet med faner aktiv/synlig.
 • Alternativet Lukk alle først i trekkspillpanelet er erstattet med en ny virkemåte som tillater at et trekkspill kan skjules i Design-visning.
 • Trekkspillpanelet inneholder nå alternativet Overlapp objektene under. Når merket innhold under trekkspillpanelet ikke kan flyttes nedover på siden, åpnes/utvides trekkspillpanelet.
 • I tilfeller der et trekkspill ble flyttet til det første panelet, eller at det i utgangspunktet ble skjult, blir det lagt til en referanse til det trekkspillet i det nye advarselspanelet. Årsaken er at denne endringen kan føre til en liten forandring i sidedesignen. Det anbefales at du går gjennom virkemåten til designen/nettleseren for de sidene. Når du er ferdig, sletter du advarslene fra advarselspanelet. Muse gir deg en påminnelse hvis det finnes advarsler som ikke er løst (slettet), før hver eksport/publisering.
 • Nå kan du endre Z-rekkefølgen (ved hjelp av Plasser foran / Plasser bak / Send bakover / Plasser lengst bak) for utløsere og mål i kontrollprogrammer for komposisjon uten at du bryter forbindelsen mellom utløsere og mål. På samme måte kan du nå endre Z-rekkefølgen for miniatyrer for lysbildefremvisning eller hovedbilder uten at du bryter forbindelsen mellom dem. Vær oppmerksom på at endring av Z-rekkefølgen endrer rekkefølgen på lysbilder/paneler for neste/forrige og automatisk avspilling.

Forbedringer av malside

 • Hierarkiske malsider – videooversikt
 • Malsideelementer kan nå legges i lag over innholdet på disse sidene som malen har blitt tatt i bruk på. Hvis du vil angi rekkefølgen på malsideinnholdet på nytt, merker du elementer på malsiden, høyreklikker og velger Flytt til forgrunn for mal eller Flytt til bakgrunn for mal i hurtigmenyen. Alternativt kan du merke elementer på malsiden og deretter velge Objekt > Flytt til bakgrunn eller Flytt til forgrunn i menyen i Muse-programmet. Alle elementer på malsiden som er satt til Flytt til bakgrunn for mal, vises over alle andre elementer på siden.
 • Malsider kan nå brukes på andre malsider. Alle arbeidsflytene for bruk av en malside på en webside er nå også tilgjengelige for bruk av en malside på en annen malside.
 • Hvis du vil forstå den fullstendige kjeden med malsider som brukes på en enkeltside eller malside, holder du musen over sidenavnet i områdeplanlayouten. Dermed vises det et verktøytips med kjeden med malsider som er i bruk.

Publisere til underkataloger for Business Catalyst

 • Publiseringsarbeidsflyten i Muse tillater nå publisering til en bestemt underkatalog i vertsplattformen til Business Catalyst. Denne funksjonen har tidligere vært tilgjengelig som en del av Last opp til FTP-vert, og den er nå utvidet til å kunne publisere til Business Catalyst-plattformen.
 • Hvis du vil publisere til en undermappe, velger du Publiser, utvider rullegardinområdet Valg og skriver inn navnet på undermappen.

Todimensjonale transformeringer

 • Roterte elementer er nå beskrevet i HTML for Nettbrett- og Telefon-layout som om rotasjonen oppheves og deretter tas i bruk igjen som en atskilt egenskap for CSS 2D-rotasjon. Dette fører til mye tydeligere bilder og tekst samt aktiv, velgbar tekst i nettleseren. (Roterte elementer i Muse 3 og eldre ble eksportert som bilder. Jo mer du zoomer inn når du viser fra en nettleser, jo mer grovkornet blir det roterte elementet).
 • Denne funksjonen har blitt tatt i bruk i Nettbrett- og Telefon-layout mens den for Skrivebord-layout fortsatt er under utvikling (IE 7 og 8 støtter ikke denne CSS-roteringsegenskapen, og derfor arbeider Muse-utviklerne med en JavaScript-implementering for disse nettleserne). I mellomtiden blir punktgrafikk fortsatt generert for roterte Skrivebord-objekter).

Annet

 • Forhåndsvisning for nettbrett og telefon har nå muligheten til å veksle mellom visningene Stående og Liggende.
 • Når du sletter et sideelement, merkes nå det overordnede elementet, hvis det finnes.
 • Dialogboksen Egenskaper for side inneholder nå et valg for alltid å vise rullefeltene i nettleseren.
 • Hvis du trykker Escape, avsluttes forhåndsvisningsmodus, og du kommer tilbake til den forrige siden i Design-visning.
 • Ved hjelp av panelet Juster/Distribuer kan du nå distribuere objekter horisontalt eller vertikalt med bestemt numerisk avstand.
 • Last opp til FTP-vert inneholder nå en innstilling for å kontrollere om Muse lagrer påloggingsinformasjon for FTP-kontoer.
 • Forbedringer i ytelsen for åpning av en side i Design-visning.
 • Forbedringer i ytelsen for Merk alt, tegning med markeringshåndtak og trefftesting for markeringshåndtak når markeringen inneholder et par hundre elementer.

8. januar 2013

3.2.2

 • Reparerte et krasj under åpning av Adobe Muse-filen med den innebygde SWF-filen i tekstrammen.
 • Reparerte en feil der tilføyelse av effekter i et objekt med ulike fylltettheter i tilstander fører til at objektets tetthet er den samme i alle tilstander.
 • Reparerte en feil der tilføyelse av alternative layouter (for eksempel Skrivebord, Nettbrett og Telefon) fører til at opplasting av innholdselementfiler (for eksempel PDF-filer) dupliseres.

19. desember 2012

Versjon 3.1.8

 • Reparerte et krasj som oppstod under eksport av HTML der bestemte attributter ble brukt i kontrollprogramdeler.

19. desember 2012

Versjon 3.1.7

 • Reparerte et krasj under eksport når dokumentet inneholder en grafikkstil som mangler en rammefarge.
 • Reparerte et krasj i forhåndsvisning under navigering i et dokument som inneholder både Skrivebord- og Nettbrett-sider.
 • Reparerte et problem der menyelementer med en indre glød eller avskjæring i tilstanden Aktiv noen ganger viser etikettene øverst på menyelementet i stedet for på midten.
 • Reparerte et problem der elementer med effekter i malsidebunnteksten ble vist i sideinnholdsområdet i stedet for i bunntekstområdet ved visning i en nettleser.
 • Reparerte et problem der høyrefestede elementer ikke vises justert mot høyre kant av nettleseren etter en eksport.
 • Reparerte et problem der musehendelser ble ignorert for knapper, koblinger og menyelementer som ble plassert i områder der en skjult undermeny var plassert.
 • Reparerte et krasj under oppstart som påvirket noen Mac OS X 10.8-brukere med uvanlige DNS-innstillinger.
 • La til en feilmeldingsdialogboks som varsler brukere hvis de forsøker å eksportere et område som inneholder en side med et ugyldig filnavn.
 • Reparerte et problem der layouten ikke ble vist riktig når siden inneholdt en blanding av festede og ikke-festede elementer (ikke-festede elementer forsvant eller ble plassert feil).

11. desember 2012

Versjon 3.0.645

Skrivebord, Nettbrett, Telefon

 • Områdeplan – Nå kan du legge til alternative områdeplaner for Skrivebord-, Nettbrett- og Telefon-versjon av området. Dette betyr at du kan opprette unike områdeplaner og unike sider for enkeltpersoner som viser området fra skrivebord (datamaskiner), nettbrett eller smarttelefoner.
 • Legg til layoutvalg – Du kan velge å kopiere bakgrunnene Områdeplan og Mal/Side når du legger til alternative layouter for skrivebords-, nettbrett- og telefonversjonene av webområdet.
 • Omdirigeringer – Omdirigerer automatisk til enhetsspesifikke layouter. Når du blar gjennom et Adobe Muse-område på en smarttelefon eller et nettbrett, laster koden som er generert av Adobe Muse, automatisk inn den riktige layouten for enheten.
 • Støtte for sveip i kontrollprogrammer – Overgangene Vertikal, Horisontal og Uttonet har støtte for sveip. Når du publiserer Adobe Muse-området, vil eventuelle kontrollprogrammer med en vertikal, horisontal eller uttonet overgang ha støtte for sveiping på berøringsaktiverte enheter.
 • Støtte for berøring i kontrollprogram for meny – Merking på menyer og undermenyer har nå støtte for berøring.
 • Forhåndsvisning av enhet – Forhåndsvis nettbrettlayoutene i ulike nettbrettdimensjoner, og telefonlayoutene i ulike telefondimensjoner. Forhåndsvisning gjenspeiler dimensjonene på enheten du har valgt i rullegardinlisten Forhåndsvisningsstørrelse, men den gjenspeiler derimot ikke enhetsspesifikke funksjoner eller nyanser i nettleseren til en gitt enhet.
 • Skalering av visningsport – Områder som er generert fra Muse, bruker metadata for visningsport til å sikre at en webside "fyller" bredden av den gjeldende skjermen på nettbrett eller smarttelefoner, både i stående og liggende sideretning.

Tastatursnarveier

 • Hopp mellom områdeplaner – Hopp mellom områdeplaner for skrivebord (Ctrl/Cmd + 7), nettbrett (Ctrl/Cmd + 8) og telefon (Ctrl/Cmd + 9).
 • Gå til side – Trykk (Ctrl/Cmd + J) for å åpne dialogboksen Gå til side, der du raskt kan gå til en side, malside eller områdeplan ved å skrive inn en del av sidenavnet.

Skjemaer

 • CAPTCHA – Kontrollprogrammet for skjemaer inneholder nå et alternativ for CAPTCHA-felt for å hindre automatisk innsending av skjemaer (nettsøppel). Kontrollprogrammer for skjema og CAPTCHA-alternativet krever generelt sett støtte på serversiden, og dermed kreves det drifting på Adobe Business Catalyst.

Koblinger

 • Søk/filtrering – Rullegardinmenyen Koblinger (som er kompatibel med rullegardinmenyen Skrift) tillater nå søk og delvis filtrering
 • Organisering av koblinger – Rullegardinlisten for koblinger er oppdatert for å organisere sider for layoutene Skrivebord, Nettbrett eller Telefon.

Bunntekst

 • Alternativet Påklistret bunntekst – Du finner alternativet Påklistret bunntekst i Egenskaper for område/side. Når det er merket av for Påklistret bunntekst, er bunnteksten festet til bunnen av nettleservinduet såfremt ikke siden er større enn nettleservinduet. Bunntekstvirkemåten i Muse 2.x (og tidligere) er den samme som for alternativet Påklistret bunntekst av, der bunntekstelementer blir værende rett under sideinnholdet, og et tomrom kan oppstå under bunnteksten i nettleservinduet for en kort side. Påklistret bunntekst er som standard slått på for nye områder og av for områder som er konvertert fra tidligere versjoner av Muse.

24. oktober 2012

Versjon 2.3.50

 • Innfører muligheten til å registrere seg for det private betaprogrammet for fremtidige Adobe Muse-versjoner. Det private betaprogrammet er tilgjengelig for brukere som abonnerer på Adobe Creative Cloud (krever at man godtar en taushetsplikt).
 • La til løsning for feilen med ankerrullingen i Mobile Safari og Desktop Safari 6. Når en nettleser ikke klarer å bruke animert rulling, hopper nettleseren direkte til ankerposisjonen uten animert rulling.
 • Reparerte et krasj som forekom hvis en linjalhjelpelinje ble lagt til på en side, og Design-visningen for siden umiddelbart ble lukket.
 • Reparerte et krasj som oppstod under sletting av mange sider umiddelbart etter at kommandoen Lagre som ble kjørt.
 • Reparerte et krasj som oppstod da kommandoen Gå til kobling ble valgt i hurtigmenyen for et bilde i panelet Innholdselementer hvis bildet var skjult i en del av et kontrollprogram.
 • Reparerte et krasj som oppstod under forhåndsvisning av en malside som inneholder et bilde der en hyperkobling er brukt.

26. september 2012

Versjon 2.2.6

 • Oppdateringen for Muse 2.2 har nye kodesigneringssertifikater som et svar på Adobes kunngjøring om tilbakekalling av kodesigneringssertifikatet for bestemte programmer. Gå hit hvis du vil ha mer informasjon.

4. september 2012

Versjon 2.1.974

FTP-opplasting

 • Den nye funksjonen Last opp til FTP-vert genererer feil hvis målområdet ikke befant seg på roten av vertsleverandøren og den fullstendige banen til opplastingen ikke ble oppgitt. FTP-opplasting fungerer nå riktig uten at det krever at den fullstendige banen angis.
 • Reparerte en feil som genererte feilmeldinger hvis målkatalogen inneholdt en skråstrek (/) på slutten av navnet.
 • Reparerte en feil der FTP-opplastingen mislyktes under opplasting til Mac- eller Linux-baserte servere.

Tekst

 • Reparerte en feil som førte til et krasj like etter oppstart for noen brukere som kjører Windows XP.
 • Reparerte en feil som kunne føre til krasj under bruk av den russiske inndatametoden (eller inndatametoder for andre språk) på en Mac-maskin.

Kontrollprogrammer

 • Reparerte en feil der en ytre glød ble brukt feil for hovedbildet i en lysbildefremvisning hvis bildet var mindre enn hovedbilderammen.
 • Reparerte en feil som kunne føre til skadede menyer som et resultat av angring og/eller oppheving av angring under tilføyelse eller sletting av sider. Denne skaden førte til feil/krasj under forsøk på å endre sideretningen i Planlegg-visning.
 • Hvis du klikker Neste/Forrige eller en miniatyr i en lysbildefremvisning eller komposisjon mens du befinner deg i nettleseren, blir automatisk avspilling stoppet.
 • Et kontrollprogram for trekkspill som ble angitt til å eksporteres med alle paneler lukket, viste ved en feil én av trekkspillfanene i den aktive tilstanden.
 • Reparerte en feil med håndteringen av tekstattributter på tvers av tilstander, som kan hindre at tekstattributter angis riktig i tilstander.
 • Reparerte en feil der miniatyrer for kontrollprogram for lysbildefremvisning og komposisjon ikke fungerte i forhåndsvisning og nettleser hvis bestemte kombinasjoner av attributter ble angitt på tvers av tilstander.
 • Reparerte en feil der Send-knappen i skjemaer ble feilaktig vist under forhåndsvisning/eksport hvis en systemskrift ble brukt.

Annet

 • Bekreftelsesdialogboksen Publisering fullført refererte alltid til Ditt midlertidige område ... uavhengig av om det publiserte området var et midlertidig område eller et betalt område. Teksten har blitt rettet.
 • Reparerte et problem der grafikkattributter feilaktig ble eksportert i tilfeller der rastrerte bilder ble delt mellom flere objekter.
 • Reparerte en feil for å tillate plassering av en OAM-fil for Adobe Edge som enten inneholder ikke-ASCII-tegn i navnet eller som ble opprettet mens Edge kjørte et ikke-engelsk operativsystem (f.eks. Mac OS X på fransk). Denne funksjonen har blitt endret til å bruke et annet bibliotek som ikke har denne begrensningen.
 • Reparerte en feil som førte til at http:// noen ganger feilaktig ble lagt til i koblinger i hyperkoblingskontrollen (dvs. mailto:foo@bar.org, tel:2065551212 osv.).
 • Korrigert datoformat brukes i den genererte filen sitemap.xml.

20. august 2012

Versjon 2.0.945

Juster palett

 • Vi har lagt til en ny Juster-palett, og den er tilgjengelig på Vindu-menyen eller ved å klikke den nye Juster-kontrollen i kontrollstripen.
 • Du kan bruke de nye justeringsfunksjonene til å justere eller distribuere merkede objekter som står i forhold til hverandre eller til sideinnholdsområdet (som er området fra bunnen av toppteksten til toppen av bunnteksten).

Opplasting av innholdselement

 • Nå kan du koble til alle typer eksterne filer (PDF, ZIP, DMG eller EXE) og legge til en hyperkobling til dem slik at brukere kan laste ned filene fra webområdet ditt.
 • Alle koblede innholdselementer blir lastet opp eller eksportert sammen med resten av Adobe Muse-området til en ny mappe for innholdselementer.

Forbedringer av kodegenerering

 • Vi har forbedret genereringen av HTML-kode for Adobe Muse på flere områder. Skygger, Glød og Graderinger bruker nå CSS i stedet for å generere flere bilder.
 • Vi har fjernet mange tilfeller der vi genererte dupliserte HTML-noder. Vi har også endret JavaScript-rammeverket for kontrollprogrammene våre fra Spry til et mindre og raskere rammeverk kalt WebPro.
 • Disse endringene gjør at eksporten kan utføres raskere, og Adobe Muse genererer nå færre bilder og mindre HTML-filer.
 • Skygger og ytre glød representeres ved hjelp av skygger for CSS-boks i stedet for rastrering.
 • Reparerte navngivningen av bilder som ble eksportert av Adobe Muse, som har blitt oppdatert eller beskåret før eksport.
 • Bakgrunnsbilder som har blitt satt til Skaler til størrelse eller Skaler for å fylle, blir nå eksportert med CSS-egenskapen contain eller cover for bakgrunnsstørrelsen.
 • Nettlesere viser en advarsel når du betjener en side som kombinerer HTTP- og HTTPS-innhold, og advarselen kan utløses hvis du laster innhold fra et innholdsleveringsnettverk (CDN), for eksempel Amazons CloudFront. Adobe Muse bruker JavaScript til ikke å bruke URL-adresser for CDN med HTTPS i stedet for å gå tilbake til en lokal versjon av innholdet. Dermed unngås advarsler.

Skjemaer

 • Vi har lagt til et nytt kontrollprogram for skjema i kontrollprogrambiblioteket.
 • Du kan enkelt konfigurere skjemaet til å sende skjemainnsendingene til flere e-postadresser, og du kan eventuelt omdirigere brukere til en annen side etter at du har sendt inn skjemaet.
 • Du kan legge til og fjerne felt, og du kan formatere skjemaet på samme måte som med andre Adobe Muse-elementer. Du kan formatere de ulike tilstandene til skjemaet samt skjemafeltene enkeltvis, slik at du skaper et spennende brukergrensesnitt med visuelle indikatorer for feiltilstander, tomme tilstander med mer.
 • Skjemabehandling krever støtte på serversiden, og derfor blir Adobe Muse-skjemaer konfigurert til å fungere når de publiseres til Adobe Business Catalyst. Hvis du gjør endringer i skjemaet og publiserer det på nytt, utfører Adobe Muse de påkrevde endringene i Adobe Business Catalyst-skjemaene.
 • Adobe Muse beskytter data når du endrer designen på Adobe Business Catalyst-skjemaene
  • Hvis et felt som ikke har sendt data, blir fjernet, slettes det fra databasen.
  • Hvis et felt som har sendt data, blir fjernet, blir det midlertidig lagret i databasen, men kan om ønskelig slettes fra administrasjonskonsollen i Adobe Business Catalyst.

Forbedringer av skrift

 • Skriftgrensesnittet inneholder skriftforhåndsvisninger i form av eksempeltekst som er gjengitt i tilsvarende skrift/vekt/stil.
 • Undermenyer for de ulike skrifttypene (webskrifter, websikre skrifter og systemskrifter) har blitt fjernet og erstattet med én inndelt liste. Listen inneholder snarveier til hver del.
 • Webskrifter og systemskrifter er gruppert etter skriftfamilie, enkeltstående vekter og stiler (f.eks. Bold, Italic, Bold Italic) for skriftfamilier med flere skrifttyper vises i undermenyer.
 • Skriftgrensesnittet viser en automatisk generert liste over nylig brukte skrifter. Antallet nylig brukte skrifter som skal vises, kan konfigureres, og listen kan tømmes.
 • Skriftlisten kan filtreres etter skriftserie (f.eks. Myriad Pro), vekt eller stil (f.eks. Bold Italic), en kombinasjon av disse (f.eks. Myriad Pro Bold Italic), inkludert delnavn i tilfeldig rekkefølge (f.eks. It Bold Myr Pro).
 • Adobe Muse bruker nå plattformuavhengige referanser til skrifter, og dermed kan Adobe Muse-dokumenter utveksles problemfritt mellom Mac og Windows for å løse skriftreferanser.
 • Adobe Muse viser oversatte skriftnavn (hvis tilgjengelig) basert på programinnstillingene for språk i stedet for systeminnstillingene for språk. Adobe Muse-dokumenter kan utveksles problemfritt via programinnstillingene for språk for å løse skriftreferanser.

FTP-opplasting

 • Adobe Muse inneholder nå muligheten til å koble FTP til en valgfri vert ved å velge Fil > Last opp til FTP-vert i Adobe Muse-menyen.
 • I dialogboksen FTP-opplasting i Adobe Muse kan du angi informasjon om vert, underkatalog og pålogging.

Integrering av Adobe Edge

 • Hvis du publiserer en OAM-fil fra Adobe Edge, kan du plassere den i Adobe Muse. Alle obligatoriske bilder og alt obligatorisk CSS- og JavaScript-innhold blir lastet opp under publiseringen eller eksporten.
 • På samme måte som med annet plassert innhold blir endringer som er utført i Adobe Edge-kildefilen og lagret på nytt i OAM-format, registrert i Adobe Muse, og du kan bruke paletten for innholdselementer til å oppdatere innholdet i Adobe Muse.

Språkstøtte

 • Japanske og italienske språkversjoner er lagt til.
 • Bestemte japanske funksjoner inkluderer websikre japanske skrifter på skriftmenyen samt støtte for japansk IME, inkludert tekstinndata og tekst med dobbeltbyte-tegn.

Hjelpelinjer

 • Adobe Muse inneholder nå muligheten til å dra hjelpelinjer til en side fra den horisontale eller vertikale linjalen.
 • Sideelementer festes til hjelpelinjer når de flyttes, men hjelpelinjene eksporteres ikke.
 • Adobe Muse støtter merking av flere hjelpelinjer på en side.

Sitemap.xml

 • Adobe Muse oppretter nå filen sitemap.xml for bedre optimalisering i søkemotoren når området bruker en annen vert Adobe Business Catalyst. Du kan ekskludere en side fra filen sitemap.xml (hvis du ikke vil at søkemotorer skal finne den) ved å angi et valg i dialogboksen Egenskaper for side.

Forbedringer av nettleserfyll

 • Nå kan du angi en gradering i nettleserfyllet. (Merknad: Tetthet, Fokuspunkt og Størrelse er ikke tilgjengelig på grunn av kompatibilitets- og bruksstandarder på tvers av nettlesere)
 • Nå kan du i tillegg angi at bakgrunnsbildet i nettleseren skal tilpasses eller fylles helt.

Forbedringer av kontrollstripe

 • Kontrollstripen i Adobe Muse har nå skjulbare kontrollsett (på samme måte som i Illustrator). Når du utvider bredden på programvinduet i Adobe Muse, vises det flere kontroller.
 • Flere kontroller har blitt lagt til i kontrollstripen – Tilstander, Transformer og Juster. Tekstkontroller er nå tilgjengelige når tekstrammer er merket, ikke bare når du bruker tekstverktøyet.

Dra og slipp stiler/fargeprøver/farger

 • Nå kan du dra og slippe en avsnittsstil eller tegnstil i en tekstramme for å bruke stilen på teksten.
 • Du kan også dra en grafikkstil til et sideelement eller til siden for å bruke den.
 • Du kan dra en fargeprøve til et sideelement, en side eller et nettleserområde på en side for å ta i bruk bakgrunnsfyll.
 • Du kan dra en farge (ved å dra fargeforhåndsvisningsområdet like over RGB-redigeringsboksene) til et sideelement, en side eller et nettleserområde på en side for å ta i bruk bakgrunnsfyll. Du kan også dra en farge til Fargeprøver-paletten for å lage en fargeprøve av den.

Hyperkoblinger

 • Nå kan størrelsen på hyperkoblingskontrollen endres slik at brukere kan se hele URL-adressen. Vi har endret etiketten for hyperkoblingsalternativet Tittel til Verktøytips for å gjøre det tydeligere hvor brukeren skal skrive inn målinformasjonen for hyperkoblingen.

Visuelle elementer for ny markering

 • Nå vises det tipsetiketter når du holder pekeren over elementer på siden. Det finnes nå en ny innstilling for å deaktivere denne visningen.
 • Grupper og kontrollprogrammer er nå angitt med rektangler med en prikkete linje.
 • Når man ikke kan endre størrelse på et sideelement i en bestemt retning, vises det et kryss (X) i stedet for et manglende håndtak.

Forbedringer av kontrollprogram

 • Kontrollprogrammer for lysbildefremvisning og komposisjon inneholder nå en numerisk trinnfunksjon for å kontrollere hastigheten for automatisk avspilling i sekunder i stedet for innstillingene Av, Sakte, Middels eller Rask.
 • Vi har lagt til Bland som et valg i kontrollprogrammene for lysbildefremvisning og komposisjon, slik at innholdet i lysbildefremvisningen eller komposisjonen spilles av i tilfeldig rekkefølge.
 • Hvis du endrer et kontrollprogram for meny fra horisontal til vertikal eller omvendt, blir det mye enklere å beholde størrelse og avstand.
 • Hvis du endrer tilstanden til én del av et kontrollprogram under designen, vil tilsvarende deler for samme tilstand gjenspeile virkemåten til nettleseren.
 • Basert på tilbakemeldinger fra kunder endret vi navn på følgende:
  • Tilpass bredde og Tilpass høyde til Likt mellomrom
  • Lik bredde og Lik høyde til Lik størrelse

Andre utvalgte forbedringer

 • Skift + Retur/Enter fører til en myk retur i stedet for en vognretur.
 • Kontroll/Ctrl + Tab aktiverer neste fane.
 • Kontroll/Ctrl + Skift + Tab aktiverer forrige fane.
 • Tilvalg/Alt + klikking av en sidefane lukker alle åpne sidefaner.
 • Tilvalg/Alt + klikking av en områdefane lukker alle åpne områder.
 • Hvis du holder Skift-tasten nede mens du endrer størrelse på et bilde, kan du utføre en ikke-proporsjonal endring av størrelsen.
 • Redigeringsboksene X, Y, W, H og Vinkel støtter duplisering og transformering av det merkede området hvis du holder nede Tilvalg/Alt når du trykker Retur, Enter eller Tab.
 • Hvis du angir en verdi i en redigeringsboks, kan du bruke Skift + Enter til å ta i bruk verdien OG beholde fokus i redigeringsboksen.
 • Velg Samme funksjon lagt til, noe som velger andre objekter på siden som er samme type som objektet som for øyeblikket er valgt, og som kan brukes ved hjelp av Alt + Ctrl + Skift + A og hurtigmenyen og Rediger-menyen.
 • La til tilbakemelding i rotasjonssporingen slik at du ser vinkelen ved siden av markøren mens du roterer.
 • Verdier for endret rotasjonsvisning må være mellom -180 og 180 for å samsvare med andre Adobe-programmer. Tidligere var det 0 til 360.
 • Dialogboksen Publiser inneholder en ny kobling til vanlige spørsmål slik at brukere kan forstå følgene av å publisere.
 • Arbeidsflytene for Last opp til FTP og Eksporter til HTML har nå inndatafeltet Domenenavn. Dette brukes til generering av Sitemap.xml og til aktivering av Typekit-webskrifter.
 • Visning av elementer med 100 % bredde på iOS-enheter er nå aktivert.
 • Adobe Muse inneholder nå funksjonelle undermenyer på iOS-enheter.

1. juni 2012

Versjon 1.1.960

 • Unngikk at utløpsfeil oppstod etter 15. juni 2012.
 • Hindret at bestemte områder, vanligvis store områder med flere bilder på én side, gikk tom for minne under publisering.
 • Hindret problemer med oppstart av Adobe Muse hvis programmet ble installert ved hjelp av filbaner med diakritiske ASCII-tegn (for eksempel akutt aksent, cedille, cirkumfleks, grav aksent, tilde og trema).
 • Reparerte et problem der legitimasjon ikke ble lagret for publiseringsarbeidsflyt i Business Catalyst under bruk av en prøveversjon av Adobe Muse.
 • Håndterte et problem som oppstod under eksport av et område med to eller flere sider, som inneholdt et objekt med ulike fyllenheter på malsiden.
 • Unngikk forvrengning av farger med gjennomsiktighet under nedskalering av PNG-filer.
 • Oppdaterte utviklernøkkelen for Apple slik at Adobe Muse er kompatibel med og kan støtte de nye sikkerhetsfunksjonene i versjon 10.8.
 • Ny mulighet for abonnenter til å bruke det nye betaprogrammet for Adobe Muse (Hjelp-menyen > Hjelp oss å forbedre Adobe Muse).

7. mai 2012

Versjon 1.0.948

 • Tilgang til over 400 webskrifter som betjenes av Adobe Typekit®-tjenesten.
 • Ny HTML for <head>-del fra Metadata-fanen i dialogboksen Egenskaper for side. Noen webkontrollprogrammer krever at en JavaScript-"include"-del legges til i <head>-elementet til en side. Denne kontrollen gjør det mulig å legge til tilpasset HTML.
 • Ny algoritme for bikubisk oppdatering gir høyere kvalitet på bildene.
 • Den nye kontrollen Begrens bredde- og høydeproporsjoner (kjedeikon) i Transformering-panelet og kontrollstripen vil, når den er aktivert, beholde proprosjonene til det merkede området når bredden eller høyden endres.
 • Reparerte flere påloggingsfeil.
 • En kombinert tilstand i grensesnittkontroller vises nå hvis flere elementer med ulike attributter er merket.
 • Flere reparasjoner av HTML/CSS-utdata for tilstander, kontrollprogrammer og feil i bestemte nettlesere.
 • Reparerte problemer med import av Photoshop-bilder og -knapper samt håndtering av bildefyll.
 • Reparerte krasj som oppstod under import av problematiske SWF-filer eller SWF-filer med referanser til eksterne filer.
 • Reparerte problemer med nettlesergjengivelsen av sideelementer som har blitt linjebundet i tekst.
 • Reparerte lagringsproblemer på grunn av utilstrekkelige filtillatelser.
 • Reparerte flere feil i lysbildefremvisning og lysboks.
 • Forbedret håndtering av sidenavn og malsidenavn med aksent.
 • Fjernet ikke-ASCII-tegn fra CSS-filer.
 • I tillegg flere forbedringer i ytelse og flere reparasjoner av feil.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet