Legge til et sammensatt skjema på Adobe Muse-webområder

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

JotForm er en webbasert tjeneste for bygging av WYSIWYG-skjemaer som brukes til å bygge komplekse skjemaer. Du kan bruke JotForm til å lage skjemaer, integrere dem på området ditt og motta svar via e-post. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vanlige spørsmål om JotForm.

Ved hjelp av en JotForm-tjeneste kan du la en besøkende på websiden laste opp dokumenter, lage spørreundersøkelser, bruke en hendelseskalender, med mer. Det er vanligvis en komplisert prosess å opprette og bygge inn et slikt skjema i en webside, men det er ikke tjenestens tre-trinns prosess i JotForm-kontrollprogrammet.

Last ned JotForm-kontrollprogram

 1. Åpne følgende kobling i arkivet for kontrollprogrammer i Muse, i en nettleser:

  http://musewidgets.com/collections/all/products/jotform-widget

 2. Klikk knappen for å hente dette kontrollprogrammet.

  JotForm-kontrollprogrammet lastes ned til standardmappen for nedlastinger. Mappen for nedlastinger er konfigurert på ulike måter avhengig av nettleseren du brukte til å laste ned kontrollprogrammet og operativsystemet på datamaskinen.

Legge til og konfigurere et sammensatt skjema

Hvis du vil legge til et komplekst skjema på en webside, gjør du følgende:

 1. I Adobe Muse velger du Vindu > Bibliotek for å åpne Bibliotek-panelet. Hvis du ikke har gjort det allerede, klikker du på -knappen og importerer JotForm-kontrollprogrammet du lastet ned. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du laster ned kontrollprogrammet, kan du se Last ned JotForm-kontrollprogrammet.

 2. I Bibliotek-panelet velger du JotForm > JotForm og drar kontrollprogrammet til websidelerretet.

 3. Velg JotForm-kontrollprogrammet, og klikk for å åpne Alternativer-panelet.

 4. I Alternativer-panelet angir du følgende:

  JotForm ID

  Gir JotForm-skjemaet en unik ID.

  Allow Form Scrolling

  Du kan velge å aktivere rullelinjen på skjemaet. Alternativet Allow scrolling er nyttig hvis du har et stort skjema som må passe i et lite område fordi det gjør at besøkende kan bla i skjemaområdet.

 5. Klikk utenfor Alternativer-panelet for å fullføre. Forhåndsvis websiden eller området ved hjelp av Forhåndsvisning-modusen i Adobe Muse, eller velg Fil > Page in Browser.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din