Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se siden for tjenesteopphør for Adobe Muse.

I Adobe Muse kan du dynamisk bygge inn en WordPress- eller Tumblr-blogg på webområdet ditt. Det å bygge inn en bloggfeed i Adobe Muse-området ditt kan sammenlignes med å bygge inn en YouTube-video, der Adobe Muse krever at du må ha tilgang til URL-adressen til RSS-feeden. Du kan deretter bruke kontrollprogrammet Easy Feed for å bygge inn blogger fra de fleste plattformer.

Det å legge til en bloggfeed på et område gjør det enkelt å vise de siste innleggene, nyhetene og oppdateringene på en dynamisk måte. Du kan konfigurere kontrollprogrammet Easy Feed for å vise de siste oppdateringene først, medier (bilder eller videoer) med ikke-WordPress-blogger og endre størrelsen på komponenten etter dine designbehov.

Last ned kontrollprogrammet RSS-blogg

 1. Åpne denne koblingen (arkivet for kontrollprogrammer i Muse) i en nettleser.

 2. Klikk knappen for å hente dette kontrollprogrammet.

  Kontrollprogrammet RSS-blogg lastes ned til standardmappen for nedlastinger. Mappen for nedlastinger er konfigurert på ulike måter avhengig av nettleseren du brukte til å laste ned kontrollprogrammet og operativsystemet på datamaskinen.

Legge til og konfigurere en bloggfeed

Gjør det følgende for å legge til en blogg på webområdet:

 1. I Adobe Muse velger du Vindu > Bibliotek for å åpne Bibliotek-panelet. Hvis du ikke har gjort det allerede, klikker du på -knappen og importerer kontrollprogrammet RSS-blogg.

  Hvis du vil ha informasjon om hvordan du laster ned kontrollprogrammet RSS-blogg, kan du se Last ned kontrollprogrammet RSS-blogg.

 2. I Bibliotek-panelet velger du RSS-feed > RSS-feed og drar kontrollprogrammet til webområdelerretet.  

 3. Velg kontrollprogrammet RSS-feed, og klikk knappen for å åpne Alternativer-panelet.

  Kontrollprogrammet RSS-feed
 4. I Alternativer-panelet angir du følgende:

  Bloggtype

  Angi bloggtypen for bloggen du bygger inn. Hvis du skal bygge inn en WordPress-blogg, velger du alternativet WordPress (medier støttes ikke) og Andre (bilder i full størrelse eller gjenværende bilder) for andre bloggeplattformer.

  Bildebredde

  Angi bredde for bildene som strømmes fra bloggen.

  URL-adresse for RSS-feed

  Angi URL-adressen for RSS-feeden på bloggen du vil bygge inn. Du kan bruke FeedBurner-tjenesten for å generere RSS-feedens URL-adresse.

  Feed ID

  Angi en unik feed-ID-verdi. For eksempel: museblog123

  Antall innlegg

  Angi maksimalt antall innlegg du vil vise på websiden.

  Space Between Each Item

  Angi avstanden mellom hvert innlegg (i bildepunkter) ved visning på websiden.

  Vis innhold

  Velg å vise innholdet i hvert blogginnlegg.

  Bruk utdrag

  Når dette er valgt, vises bare et utdrag av innholdet.

  Vis medier

  Velg å vise medier, for eksempel bilder, video med mer.

  Angi kode for innhold

  Avhengig av hvordan du har ordnet avsnittstiler, kan du angi tittelkoden for en overskrift eller en avsnittskode.

  Vis dato

  Når dette er valgt, viser Adobe Muse dato og klokkeslett for når et blogginnlegg sist ble oppdatert.

  Datoformat

  Angi et passende format for datoen. Du kan velge å vise dato og klokkeslett, bare dato eller bare klokkeslett for den siste oppdateringen av blogginnlegget.

  Sorter etter

  Sorter blogginnlegg etter dato eller klokkeslett for siste oppdatering av blogginnleggene.

  Ticker Options

  Velg dette for å aktivere tickere for den innebygde bloggen, og også angi ticker-elementer per lysbilde og ticker-hastighet.

 5. Klikk utenfor Alternativer-panelet for å fullføre. Forhåndsvis websiden eller området ved hjelp av Forhåndsvisning-modusen i Adobe Muse, eller velg Fil > Page in Browser.

Bruke tekststiler

 1. Når du drar kontrollprogrammet RSS-blogg til kontrollprogramlerretet, vises formateringsblokken sammen med den innebygde bloggen.

  Bruke tekststiler

  Formateringsblokken gir en forhåndsvisning i sanntid av endringer du gjør i formateringen i ulike deler av den innebygde bloggen. Tittel, dato og avsnittstiler følger med som standard. Du kan også velge å legge til flere stiler.

 2. Velg Vindu > Avsnittstiler for å åpne avsnittstilpanelet. Vær oppmerksom på at listen allerede har tre avsnittstiler:

  • rss-date
  • rss-paragraph
  • rss-title
  Avsnittsstiler-panel
 3. Velg tekstkomponenten du vil bruke i stilen i formateringsblokken, og endre formateringsegenskapene til det designen krever. For eksempel tittel.

 4. I panelet Avsnittstiler overstyres stilen som er tilknyttet den valgte tekstkomponenten, og merkes med et +-symbol. For eksempel, hvis en Tittel-tekstkomponent brukes, overstyres avsnittstilen rss-title. Klikk knappen for å omdefinere avsnittstilen og ta i bruk nye egenskaper for de valgte tekstkomponentene.

 5. Klikk Forhåndsvisning for å teste tekstkomponentens oppdaterte formateringsegenskaper.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet