Tilordne ulike tilstander til objekter i Adobe Muse

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Forbedret i Adobe Muse CC 2015.1 / februar 2016

Du kan gjøre designen din mer interessant og engasjerende ved å bruke tilstandsoverganger til forskjellige elementer på webområdet. Du kan også angi alternativer for forsinkelse, varighet og timing for hver tilstandsovergang i hvert objekt.

Endringer av Skråkant og Glød på tvers av tilstander støttes i tilstandsovergang.

Forstå de forskjellige tilstandene til objekter

Tilstanden til et objekt bestemmer hvordan objektet vises når brukere samhandler med det. Slike samhandlinger kan være når musepekeren holdes over objektet (også kalt overrulling), klikker objektet osv. Når et objekt samhandles med, kan det forklares som at det går fra standard eller normal tilstand, til en annen tilstand. Adobe Muse legger til jevne overganger ved slike handlinger.

I Adobe Muse kan du bruke Tilstander på ulike typer objekter, inkludert tekst, kontrollprogrambeholdere (for alle typer kontrollprogrammer), bilder, hyperkoblinger, knapper og så videre. Tilstander kan innta formen til grafikkstiler, avsnittstiler, tegnstiler osv.

Hvilke ulike tilstander finnes for et objekt i Adobe Muse?

Adobe Muse har de følgende tilstandene som gjør at du kan utforme og endre et objekts utseende, basert på brukeres handlinger. 

 • Normal: Normal-tilstanden angir et objekts standard utseende når websiden laster inn. Den lar deg definere tilstanden til objektet når det er ikke er noen samhandling. Et objekt går fra Normal-tilstanden til andre tilstander.
 • Museknapp trykket ned: Tilstanden Museknapp trykket ned angir et objekts utseende når det klikkes, og knappen holdes nede. 
 • Overrulling: med Overrulling-tilstanden kan du endre utseendet til et objekt når du beveger musen over det. Bruk av Overrulling-tilstanden er en av de enkleste måtene å se om et objekt på en webside er interaktivt eller ikke på.
 • Aktiv: Aktiv-tilstanden angir et objekts utseende når det er aktivt og allerede er klikket. For eksempel når en knapp blir klikket eller en meny blir valgt.
  Når et objekt går til Aktiv-tilstanden, indikerer dette at objektet er i bruk. Aktiv-tilstander kan også bli angitt for alle typer objekter, inkludert hyperkoblinger.

Tilordne tilstander til objekter

Som standard er alle objekter tilordnet til alle fire tilstander. I Adobe Muse kan du tilpasse hver enkelt av disse tilstandene ved hjelp av Tilstander-panelet.

Merk:

Når du jobber med tilstander, er det viktig å holde orden på alle valgene ved hjelp av markeringsindikatoren. Dette er fordi du kan bruke Adobe Muse til å redigere et objekts Normal-tilstand som standard. Dette betyr at hvis du redigerer Aktiv-tilstanden til objekt A, velger objekt B og velger objekt A igjen, går objekt A tilbake til Normal-tilstanden. Dermed er det viktig at du hver gang sørger for å velge tilstanden du vil endre, i Tilstander-panelet før du formaterer objektet.

Som standard blir endringer som er gjort på et objekt, lagret som Normal-tilstand. I Muse kan du bytte til en annen tilstand ved hjelp av Tilstander-panelet, samt formatere objektet for å endre en tilstand ytterligere. Du kan konsentrere deg om atferden til objektet for hver samhandlingstype ved å redigere hver av tilstandene individuelt.

Gjør det følgende for å tilpasse eller endre tilstanden til et objekt:

 1. Åpne Tilstander-panelet ved å klikke Vindu > Tilstander.
 2. Velg objektet som du vil endre tilstanden til.
 3. Velg Tilstanden du vil redigere, og fortsett å forme objektet.
 4. Fra Tilstander-panelet velger du Overgang og Ton-alternativet. Angi alternativene Forsinkelse, Varighet og Hastighet for overgangen. Når du velger Overgang, endrer objektet tilstand fra en tilstand til en annen i henhold til innstillingene.
Når du formaterer et objekt, kan du også velge en tilstand ved hjelp av rullegardinmenyen i valgindikatoren.

Tilordne tilstander til kontrollprogrammer og kontrollprogrambeholdere

 1. Avslutt webleseren og returner til Adobe Muse.

 2. Klikk kontrollprogrammet én gang for å merke hele menyen. Klikk matknappen en gang til for å velge et element fra matmenyen. Hvis du tilfeldigvis klikker en tredje gang og markeringsindikatoren viser ordet Etikett, trykker du Esc én gang for å hoppe ett nivå oppover i hierarkiet slik at ordet Menyelement vises.

  Alternativet Rediger sammen er aktivert i Alternativer-panelet, og derfor blir endringer du gjør i utseendet av denne matmenyen, brukt på resten av knappene i kontrollprogrammet for horisontal meny. Dette gjør redigeringen mye raskere. Hvis ikke en design krever at du bruker en annen formatering for hver knapp, beholder du standardinnstillingen for alternativet Rediger sammen aktivert.

 3. Åpne Tilstander-panelet ved å velge panelets fane, eller velg Vindu > Tilstander.

  Ved hjelp av dette panelet kan du redigere de ulike metodene for å vise knappens grafikk, avhengig av hvordan den besøkende beveger markøren. Legg merke til at det er flere grå bokser som definerer utseendet for hver tilstand.

  Da du forhåndsviste området, la du merke til at Normal-tilstanden refererer til måten menyen ser ut på når siden lastes første gang, når markøren til den besøkende ikke samhandler med menyen. Hvis den besøkende holder markøren over en knapp, vises stilene som brukes for tilstanden Overrulling. Hvis den besøkende trykker på knappen, vises stilene som brukes for tilstanden Museknapp trykket ned. Og til slutt, hvis den besøkende er på den gjeldende siden for området (for eksempel hvis den besøkende klikket menyelementet Om og Om-siden fortsatt vises), vil knappen ha samme formatering som Aktiv-tilstanden. Denne siste tilstanden er valgfri, men den er nyttig i visse tilfeller. Besøkende kan for eksempel umiddelbart se hvilken side de for øyeblikket viser.

 4. I Tilstander-panelet klikker du hvert element i listen: Tilstandene Normal, Overrulling, Museknapp trykket ned og Aktiv. Når du klikker hver tilstand i panelet, må du være oppmerksom på at kontrollprogrammet for meny på siden oppdateres for å vise tilstandens standardutseende.

 5. Klikk Normal-tilstanden på nytt. Mens menyelement Hjem er valgt, bruker du fyllfargeflisen til å velge en helt annen farge, for eksempel rød. Når du angir ulike fyllfarger, oppdaterer alle menyelementene Normal-tilstanden fordi alternativet Redigere sammen er aktivert.

  Når du oppdaterer fyllfargen for én av knappetilstandene, oppdateres tilstandene for de andre knappene automatisk når alternativet Rediger sammen er aktivert.

 6. Velg Overgang, og velg Ton-alternativet. Objektovergangen fra én tilstand til en annen toner inn eller ut i henhold til innstillingene.

  Du kan angi følgende alternativer når du velger overgangsalternativet fra én tilstand til en annen:

  Forsinkelse: Forsinkelsen fra én tilstand til en annen, i sekunder.

  Varighet: Lengden på overgangen.

  Hastighet: Med dette alternativet kan du gjøre overgangen lineær eller redusere farten på overgangen til neste tilstand. Du kan også velge alternativene Forsiktig inn, Reduser fart ut eller Reduser fart inn/ut. Objektet glir inn eller ut i henhold til innstillingene.

 7. Velg Fil > Forhåndsvis område i webleseren på nytt, og se at du har tilpasset knappens Normal-tilstand. Når menyen lastes for første gang, vises hver knapp bortsett fra knappen som beskriver gjeldende side, i rødt. Når du holder markøren over hver knapp, vises den standard grå overrullingsfargen, og dermed skapes det en overrullingseffekt.

 8. For dette eksemplet velger du hver av tilstandene i Tilstander-panelet (eller velger hver tilstand ved hjelp av Tilstander-menyen ved siden av markeringsindikatoren i kontrollpanelet) og setter deretter fyllfargen til Ingen (det hvite fargeutvalget med den røde diagonale linjen). Denne innstillingen fjerner elementknappene på bakgrunnsmenyen fra visningen på en effektiv måte, slik at menyknappene blir gjennomsiktige og bakgrunnsdesignen vises gjennom.

I skrivende stund er den ytre beholderen i kontrollprogrammet for horisontal meny som standard gjennomsiktig. Hvis du vil, kan du imidlertid bruke fyllfargevelgeren til å angi fyllfarge på samme måte som for beholderne for menyelementknappen. Når du senere oppretter dine egne områder, kan du eksperimentere med å angi en fyllfarge for hele kontrollprogrammet og deretter angi en annen fyllfarge for knappebeholderne. Du kan også forsøke å legge til et bakgrunnsbilde for å designe knappene.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din