Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se siden for tjenesteopphør for Adobe Muse.

Adobe Muse lar deg organisere en sekvens med avsnitt i en tekstramme som punktlister eller nummererte lister. Vanligvis er lister en samling av relaterte elementer, for eksempel spillere på et lag og trinn i en oppgave. En liste kan inneholde en annen liste, og slike lister kalles nestede lister eller lister med flere nivåer.

Du kan opprette hierarkiske punktlister og nummererte lister ved hjelp av Punkt-panelet. Du kan også velge et punkttegn fra det fullstendige tegnsettet som er tilgjengelig for en skrift. Punktstiler gir deg mulighet til å lagre listeformatering til senere bruk.

I punktmerkede lister begynner hvert avsnitt med et punkttegn, for eksempel • . I nummererte lister begynner alle avsnitt med et uttrykk som inneholder et tall eller en bokstav og et skilletegn, for eksempel et punktum eller en parentes. For eksempel 1)". Tallene i en nummerert liste oppdateres automatisk når du legger til eller fjerner avsnitt i listen.

Opprette punktlister og nummererte lister

 1. Opprett en tekstramme ved hjelp av tekstverktøyet ,og skriv inn teksten. Tekst som skal organiseres som listeelementer, angis som individuelle avsnitt.

  Adobe Muse-punkter ligner på InDesign-punkter
  Lag en tekstramme med tekstverktøyet, og skriv inn tekst.

 2. Velg Vindu > Punkt for å åpne Punkt-panelet.

  Egendefinerte punkttegn i Adobe Muse som ligner på punkter i InDesign
  Åpne Punkt-panelet.

 3. Merk hele teksten i tekstrammen. Klikk -knappen i Punkt-panelet for å opprette en punktliste og -knappen for å opprette en nummerert liste.

  Opprett punktlister ved hjelp av punkter.
  Punktlister og nummererte lister

Formatere en liste

 1. Opprette en punktliste eller nummerert liste. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette punktlister og nummererte lister.

 2. Du kan bruke følgende valg i Punkt-panelet når du skal formatere listen.

  Punkttegn

  Et spesialtegn som et punktlisteelement begynner med. Når du oppretter en punktliste, velges automatisk et punkttegn som standard. Du kan imidlertid bruke rullegardinlisten til å velge et annet punkttegn. Hvis du vil bruke et egendefinert punkttegn, klikker du på Nytt tegn-knappen for å åpne dialogboksen Nytt punkttegn. Her kan du velge et punkttegn fra det fullstendige tegnsettet som er tilgjengelig for den valgte skriften. Hvis du vil ha mer informasjon om endring av punkttegn, kan du se Endre punkttegn og Bruke egendefinerte punkttegn.

  Nummereringsstil

  Når du oppretter en nummerert liste, velges en standard nummereringsstil basert på listenivået. Du kan imidlertid bruke rullegardinlisten til å endre nummereringsstilen. Hvis du vil ha mer informasjon om endring av nummereringsstil, kan du se Endre valg for nummererte lister.

  Skrift

  Som standard gjengis punkttegn og numre med samme skrifttype som den tilstøtende teksten (automatisk). Du kan imidlertid overstyre standardinnstillingen og velge en annen webskrift eller websikker skrift. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for egendefinerte punkttegn.

  Farge

  Samme som fargen på tilstøtende tekst, som standard. Du kan imidlertid bruke en annen farge ved hjelp av Fargeprøver-panelet.

  Størrelse

  Samme som størrelsen på tilstøtende tekst (automatisk), som standard. Du kan imidlertid variere størrelsen ved hjelp av rullegardinlisten, eller ved å skrive inn en verdi.

  Innrykk

  Posisjonen til den høyre kanten av et punkt/tall med hensyn til tekstrammen eller listen. Du kan justere innrykket for høyre kant av punktet. For en liste på nivå 1 måles innrykket i forhold til kanten på tekstrammen. For en liste på et annet nivå måles innrykket i forhold til innholdslisten. Det kan variere fra 0 til 200 piksler. Standardverdien er 28 piksler.

  Mellomrom mellom tekst og høyre kant av punkter

  Angir mellomrommet mellom høyre kant av punkttegnet/tallet og tilstøtende tekst. Du kan justere mellomrommet mellom den høyre kanten av punktet/tallet og tilstøtende tekst. Det kan variere fra 0 til 200 piksler. Standardverdien er 6 piksler.

  Vertikal forskyvning

  Flytt punktet eller tallet opp eller ned fra standardplasseringen med opptil 100 piksler i ønsket retning.

Endre punkttegn

 1. Opprett en punktliste. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette punktlister og nummererte lister.

 2. Velg rullegardinlisten for å endre punkttegnet.

 3. Velg et tegn fra listen, og klikk for å endre.

Bruke egendefinerte punkttegn

 1. Opprett en punktliste. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette punktlister og nummererte lister.

 2. Velg rullegardinlisten for å endre punkttegnet.

 3. Klikk Nytt tegn-knappen for å åpne dialogboksen Nytt punkttegn.

  Punktmerking og nummerering i Adobe muse lar deg opprette punktmerkede lister og nummererte lister.
 4. Du kan velge et tegn som er tilgjengelig med den valgte skriften eller velge en annen skrifttype. Gjør ett av følgende:

  • Åpne rullegardinlisten med skrifter, og velg en annen skrifttype. Du kan velge en eksisterende webskrift eller websikker skrift, eller legge til en webskrift. Da vises et nytt tegnsett i dialogboksen Nytt punkttegn.
  Bruk webskrifter, websikre skrifter eller egne skrifttyper for lage spesielle punkttegn.
  • Åpne rullegardinlisten med kategorier, og velg en annen kategori med symboler.
  Endre skrift for å bruke egendefinerte punkttegn.
 5. Velg tegnet du vil bruke, og klikk OK.

Opprette og bruke punktstiler på nytt

En punktstil er et sett med gjenbrukbare formaterings- og plasseringsattributter. Punktstiler gjør at du kan få en ensartet design på websidene og økt effektivitet ved at du kan formatere lister raskt.

Opprette en punktstil

 1. Velg objektet du har formatert på websiden.
 2. Velg Vindu > Punktstiler for å åpne Punktstiler-panelet.
 3. Klikk -knappen for å opprette en punktstil. Du kan også høyreklikke (Kommando + klikk på Mac) i Punktstiler-panelet og velge Ny punktstil på kontekstmenyen.
 4. Dobbeltklikk den nylig opprettede punktstilen for å vise dialogboksen Valg for punktstil.
 5. Skriv inn et relevant navn i Stilnavn-feltet. Gå gjennom Stilinnstilling-feltet for å kontrollere at punktstilinnstillingene er riktige.
Punktstiler i Adobe Muse ligner på punktstiler i InDesign

Bruke en punktstil

Hvis du vil bruke en punktstil på nytt, gjør du følgende:

 1. Velg en punktliste i en tekstramme.
 2. Hvis du vil anvende en stil på listen, åpner du Punktstiler-panelet (Vindu > Punktstiler), og velger en stil i Punktstiler-panelet.

Endre en punktstil

 • Overstyre punktstiler: Stiloverstyringer opprettes når du endrer et formaterings- eller plasseringsattributt etter en punktstil er brukt. Stiloverstyringer angis med et + -tegn som legges til stilnavnet.
 • Fjerne stiloverstyringer: Stiloverstyringer kan fjernes ved hjelp av Fjern overstyringer-knappen (), eller ved å velge Fjern overstyringer på hurtigmenyen.
 • Omdefinere punktstiler: Du kan slå sammen overstyringer i en gitt punktstil og dermed omdefinere den. Klikk Omdefiner stil-knappen (), eller velg Omdefiner stil på hurtigmenyen.

Oppheve en punktstil

Hvis du vil oppheve koblingen til en punktstil, klikker du på knappen Opphev kobling til stil (). Om du opphever koblingen til en stil, beholdes alle formaterings- og plasseringsattributter for stilen, inkludert stiloverstyringer.

Fjern all formatering

Alternativet Fjern all formatering lar deg raskt fjerne all formatering som brukes på en punktliste og tilbakestille til standard formatering.

Hvis du vil fjerne all formatering, gjør du følgende:

 1. Velg tekstrammen eller punktlisten du vil fjerne formatering fra.
 2. Høyreklikk > velg Fjern all formatering fra hurtigmenyen.

Spore stiler på tvers av webområdet

Nå kan du spore og administrere bruken av stiler på området. Det nye alternativet Gå til stilbruk lar deg vise en komplett liste over sider på webområdet ditt der en punktstil brukes.

 1. Velg Vindu > Punktstiler.
 2. Høyreklikk en stil og velg Gå til stilbruk.

Endre valg for nummererte lister

 1. Opprett en nummerert liste. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette punktlister og nummererte lister.

 2. Velg den nummererte listen du vil endre stil for, og velg rullegardinmenyen .

 3. Velg en nummereringsstil fra rullegardinlisten.

  Opprette nummererte lister eller ordnede lister med Adobe Muse.

Opprette lister med flere nivåer

 1. Opprette en punktliste eller nummerert liste. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette punktlister og nummererte lister.

 2. Velg en del eller bare ønskede listeelementer fra en eksisterende liste.

 3. Klikk knappen Øk listeinnrykk () for å opprette en underliste.

  Merk:

  Hvis du vil flytte listeelementer fra en underliste til en innholdsliste, klikker du på knappen Reduser listeinnrykk ().

Konvertere listetyper

 • Hvis du vil konvertere en punktliste til en nummerert liste, velger du listen og klikker på -knappen.
 • Hvis du vil konvertere en nummerert liste til en punktliste, velger du listen og klikker på -knappen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet