Opprette responsive webområder i Adobe Muse

Lær hvordan du opprette responsive webområder i Adobe Muse. Bruk blanke layouter eller forhåndsdefinerte maler for å lage responsive områder.

Du kan begynne å opprette responsive webområder i Adobe Muse på én av følgende måter:

  • Bruke startfiler: Adobe Muse tilbyr responsive startmaler som kan tilpasses for å hjelpe deg med å komme raskt i gang. Tilpass startmalen, og publiser det responsive webområdet med noen få klikk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke responsive startmaler.
  • Bruke en tom layout: Adobe Muse tilbyr et tomt lerret uten restriktive maler eller rutenett for å konstruere et responsivt webområde. Bruk en enkel Adobe Muse-fil til å lage forskjellige layouter for forskjellige leserbredder. Hvis du vil opprette et nytt responsivt Adobe Muse-område, kan du se se Opprette et nytt responsivt område.
  • Konvertere eksisterende webområder til responsive webområder: Adobe Muse lar deg migrere dine eksisterende Adobe Muse-områder til responsiv layout. Endre layouten på eksisterende Adobe Muse-webområder til flytende bredde, og finjuster layouten for objekter slik at de passer med ulike leserbredder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Migrere eksisterende Adobe Muse-webområder til responsiv layout.

Når du begynner å designe et responsivt område, vises Innføring om responsivitet i Adobe Muse – en kort lysbildefremvisning om avbruddspunkter, endring av størrelse på objekter og formatering av tekst i responsiv layout. Du kan enten fortsette innføringen eller vise lysbildefremvisningen på et senere tidspunkt ved å klikke Hjelp > Innføring om responsivitet.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om å komme i gang med responsiv design i Adobe Muse, kan du se opplæringsvideoen om responsiv layout.

Bruke responsive startmaler

Adobe Muse tilbyr maler for ulike typer webområder, for eksempel et personlig webområde eller et webområde som viser frem fotografier.

Du kan se hvordan du får tilgang til startmalene, ved å se delen om startdesigner på Adobe Muse-siden. Velg en mal fra delen, og klikk Download (Last ned) for å laste ned startfilene.

Når du åpner startfilene, åpnes en malside og et sett med separate sider med forhåndsdefinerte maler i Planlegg-visningen i Adobe Muse. I toppanelet kan du velge enten Skrivebord (1160 bildepunkters bredde), Nettbrett (768 bildepunkters bredde) eller Telefon (380 bildepunkters bredde). Du kan også endre startmaler basert på dine behov, og forhåndsvise sidene ved hjelp av markøren.

Hvis du ikke ønsker å laste ned malen, kan du klikke Preview (Forhåndsvisning) i delen Starter Designs (startdesigner). Eksempelområdet åpnes i webleseren.

Opprette et nytt responsivt område

Du kan opprette et nytt område med responsiv layout ved å velge alternativet Flytende bredde i dialogboksen Nytt område. Objektene på siden responderer og skaleres automatisk etter størrelsen på webleseren. Alternativet Flytende bredde gjør det også mulig å designe et responsivt webområde på en tom layout, uten noen restriktive maler eller en forhåndsdefinert layout.

  1. Klikk Fil > Nytt område.

    Velg Flytende bredde for responsiv layout

  2. Klikk Flytende bredde. Når du velger alternativet Flytende bredde, er objektene på siden flytende på tvers av avbruddspunkter. Det vil si at objektene responderer på leserbredden basert på deres responsive atferd.

  3. Klikk Avanserte innstillinger, og angi bredde-, høyde- og margverdier for webområdet. Du kan velge å starte fra den webleserbredden som passer best når du skal designe området ditt. Når du har plassert objekter, kan du legge til flere avbruddspunkter for ekstra webleserbredder.

    Deretter velger du oppløsning og språkinnstillinger. Klikk OK.

    Avanserte innstillinger under opprettelse av et webområde

    Når du har opprettet det nye området, fortsetter du å plassere bilder, tekst og andre objekter for webleserbredden.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din