Bruke grafiske stiler i Adobe Muse

Finn ut hvordan du lager og bruker grafikkstiler i Adobe Muse.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Adobe Muse har en intuitiv funksjon for å lagre og gjenbruke stiler som er brukt på objekter på et webområde. Når du lagrer og gjenbruker stiler, er det enklere å få konsekvent design og utseende på alle sidene på webområdet. Stilene gjør også at du raskt kan oppdatere webområdet uten at du må lage nye farger, skrifter, tekstformater osv.

Når du bruker stilene i Muse, får du muligheten til å gjøre det følgende:

 • Få konsekvent utseende på alle sider på webområdet
 • Øke produktiviteten ved å forbedre stiler du allerede har, eller lage stiler og bruke dem på nytt på flere websider

Blant stilene finner du fyllfarge, strøkfarge, effekter osv. Stiler kan bli brukt på alle typer objekter i Muse, for eksempel bilder, grafikker, figurer, tekst, tegn osv. Deretter deles stilene i Muse inn i de følgende kategoriene:

 • Grafikkstiler
 • Avsnittsmaler
 • Tegnmaler

Hva er grafikkstiler?

En grafikkstil er et sett med attributter for utseende som kan gjenbrukes. Med grafikkstiler kan du enkelt endre et objekts utseende. Du kan for eksempel endre fyll- og strøkfargen samt gjennomsiktigheten og bruke effekter i ett trinn.

Formatering av grafikk kan innebære å legge fyllfarge til former, legge til effekter som skygge og skråkant i bilder, legge til farger for å forme omriss osv. Du kan ta vare på slik formatering ved hjelp av Grafikkstiler-panelet i Adobe Muse. Når en grafikkstil er laget, kan den gjenbrukes over hele formateringsgrafikken for webområdet, samt hele webområdet med ett klikk.

Du kan bruke grafikkstiler på objekter, grupper og lag. Når du bruker en grafikkstil på en gruppe eller et lag, brukes grafikkstilens attributter på hvert objekt i gruppen eller laget. Vi kan for eksempel gå ut fra at du har en grafikkstil med 50 % tetthet. Hvis du bruker grafikkstilen på et lag, vises alle objekter i, eller som legges til, laget, med 50 % tetthet. Hvis du flytter et objekt ut av laget, går objektets utseende tilbake til den forrige tettheten.

Opprette en grafikkstil

 1. Velg objektet du har formatert på websiden.
 2. Åpne Vindu > Grafikkstiler-panelet.
 3. Klikk knappen for å lage en grafikkstil. Den blir som standard kalt Style. Du kan også høyreklikke (Kommando + klikk MAC) i Grafikk-panelet og velge Ny grafikkstil fra kontekstmenyen.
 4. Dobbeltklikk grafikkstilen du nettopp laget, for å vise dialogboksen med alternativer for grafikkstil.
 5. Skriv inn et relevant navn i Stilnavn-feltet. Kontroller feltet for stilinnstilling for å sikre at innstillingene for grafikkstil du har brukt, er riktige.
Angi navnet på grafikkstilen
Angi navnet på grafikkstilen

Ta i bruk en grafikkstil

Du kan ta i bruk en grafikkstil du har laget, ved å gjøre følgende:

 1. Velg et objekt eller en gruppe (eller velg et lag i Lag-panelet).
 2. Du kan bruke én stil på et objekt ved å gjøre en av de følgende:
  • Velg en stil fra Grafikkstiler-panelet.
  • Dra grafikkstilen til et objekt i dokumentvinduet. (Du trenger ikke å velge objektet først.) ELLER velg grafikkstilen i Grafikkstiler-panelet.
 3. For å slå sammen en stil med et objekts eksisterende stilattributter eller bruke flere stiler på et objekt, kan du gjøre en av de følgende:
  • Trykk Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar stilen fra Grafikkstiler-panelet til objektet.
  • Velg objektet og trykk deretter på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og klikk stilen i Grafikkstiler-panelet.

Kopiere en grafikkstil

Du kan kopiere grafikkstiler for å bruke disse gjenbrukbare attributtene fra ett element til et annet. Med ett enkelt klikk kan du kopiere stilattributtene fra et kildeelement og lime inn attributtene på tvers av flere målenheter. Videre er det også mulig å selektivt lime inn bare enkelte egenskaper som du trenger.

 1. Åpne siden fra der du vil kopiere en grafikkstil. Høyreklikk og klikk Kopier attributter.

 2. Velg målelementet du vil lime stilen inn i. Dette elementet kan være på samme side eller på en annen side i Adobe Muse.

  Du kan også kopiere og lime inn grafikkstiler på tvers av prosjekter.

 3. Høyreklikk målelementet, og velg ett av følgende alternativer:

  Lim inn attributter: For å lime inn alle attributtene fra kildeelementet i målelementet.

  Lim inn valgbare attributter: For å lime inn valgte grafikkstilattributter fra kilden i målelementet. I dette tilfellet er det bare de valgte stilattributtene som blir limt inn i målelementet. Du kan for eksempel velge å kopiere og lime inn bare fyll- og effektattributter, mens du utelater strøkattributter.

  Lime inn valgbare grafikkstiler i målelementet
  Lime inn valgbare grafikkstiler i målelementet

Oppheve kobling til en grafikkstil

Hvis du vil oppheve koblingen til et grafisk objekt fra en grafikkstil, gjør du følgende:

 1. Velg objektet du vil oppheve koblingen til grafikkstilen fra.
 2. Velg Vindu > Grafikkstiler.
 3. I panelet for grafikkstiler, klikker du -knappen.
Merk:

Når du opphever koblingen til en grafikkstil, fjernes bare koblingen mellom objektet og grafikkstilen. Formatering som fyll, strøk og effekter fjernes ikke.

Omdefinere stiler

Du kan omdefinere en grafikkstil for å umiddelbart oppdatere stilinnstillingene. Det er vanlig praksis å endre formateringer og på den måten opprette overstyringer for stiler. Adobe Muse viser overstyringer med et plusstegn +.

Adobe Muse lar deg beholde eller fjerne overstyringer av stiler. Du kan bevare overstyringer ved å omdefinere en stil.

Gjør følgende:

 1. Velg Vindu > Grafikkstiler.
 2. Velg grafikkstilen du vil eksportere, og klikk -knappen.

Fjerne overstyringer av stiler

Det er vanlig praksis å endre formateringer og på den måten opprette overstyringer for stiler som vises med et plusstegn +. Adobe Muse lar deg angre endringer for en grafikkstil ved å fjerne stiloverstyringer.

Hvis du vil fjerne stiloverstyringer, gjør du følgende:

 1. Velg Vindu > Grafikkstiler.
 2. Velg grafikkstilen du vil fjerne stiloverstyringer fra.
 3. Klikk -knappen.

Fjern all formatering

Alternativet Fjern all formatering lar deg fjerne all formatering som brukes på et grafisk objekt og tilbakestille til uten fyll, strøk eller effekter.

Hvis du vil fjerne all formatering, gjør du følgende:

 1. Velg grafikkobjektet du vil fjerne formatering fra.
 2. Høyreklikk > velg Fjern all formatering fra hurtigmenyen.

Gå til stilbruk

Nå kan du spore og administrere bruken av stiler på området. Det nye alternativet Gå til stilbruk lar deg vise en komplett liste over sider på webområdet ditt der en grafikkstil brukes.

 1. Velg Vindu > Grafikkstiler.
 2. Høyreklikk en stil og velg Gå til stilbruk.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din