Opprette topptekst og bunntekst i Adobe Muse

Definer topptekst- og bunntekstområder for et webområde for å legge til menyer, logoer, merknader om opphavsrett og annet i Adobe Muse.

Med Adobe Muse kan du enkelt lage topptekster og bunntekster til en webside. En god fremgangmåte for å gi websiden et gjennomført utseende er å utforme like topptekst- og bunntekstelementer. Dette oppnår du ved å definere topptekst- og bunntekstelementene i malen i Adobe Muse. Når du oppdaterer malsiden, blir det gjort endringer på alle sidene på webområdet.

Når du bygger et webområde med HTML og CSS, er de individuelle sidene ofte av varierende høyde, basert på det unike innholdet som vises på hver side. Muse har funksjoner som gjør det mulig for et område å vise ulike lengder, basert på det unike innholdet på hver side. Du kan definere områder slik at toppteksten alltid forblir øverst, og bunntekstinnholdet alltid vises rett under sideinnholdet, uavhengig av sidelengden.

Legge til topptekst og bunntekst for en side

Før du begynner å definere topptekst- og bunntekstområdene på siden, må du kontrollere at hjelpelinjene for topptekst og bunntekst vises. Hvis de ikke gjør det, velger du Vis > Vis topptekst og bunntekst.

Alternativt kan du bruke Vis-menyen i Kontroll-panelet til å aktivere hjelpelinjene for topptekst og bunntekst.

Kontroller at hjelpelinjene for topptekst og bunntekst er aktivert.
Kontroller at hjelpelinjene for topptekst og bunntekst er aktivert.

Hvis du foretrekker det, kan du også høyreklikke venstre side av arbeidsområdet, rett utenfor området til webleservinduet. Aktiver alternativet Vis topptekst og bunntekst i hurtigmenyen som vises.

Arbeide med hjelpelinjer og linjaler

Linjalen må være aktivert for å flytte hjelpelinjene for topptekst og bunntekst. Med linjalen kan du angi en nøyaktig bildepunktposisjon for hjelpelinjene. Som standard vises også de vanlige hjelpelinjene (som viser antallet spalter du angav da du opprettet det nye området).

Fem blå, vannrette hjelpelinjer strekker seg over hele sidebredden. Fra toppen og nedover brukes disse fem hjelpelinjene til å definere toppen på siden, den nederste kanten av toppteksten, den øverste kanten av bunnteksten, bunnen av websiden og bunnen av webleservinduet. Når du drar hjelpelinjene for å definere disse områdene, vises det et verktøytips som beskriver hver hjelpelinje og dens gjeldende posisjon. Det kan være nyttig å øke forstørrelsen av siden slik at du kan zoome inn for å plassere hjelpelinjene mer presist.

De tre midtre hjelpelinjene definerer innholdet som vil bli vist i topptekst- og bunntekstområdene. Det gjenværende midtområdet er området hvor du vil legge til det unike sideinnholdet. Dette midtområdet utvides for å passe til høyden på elementene som plasseres på hver side.

Du kan også velge rektanglene og elementene på siden. Det er nyttig å bruke grenseboksene til valgte elementer som en hjelp til å stille inn hjelpelinjene når du definerer topptekst- og bunntekstområdene.

Merk:

Bunnen av webleservinduet bestemmer den nederste delen av visningsområdet når en besøkende viser området i en webleser. Avhengig av designen kan du angi en bakgrunnsfarge eller et bakgrunnsbilde for selve webleseren og sette hjelpelinjen for bunnen av siden over bunnen av webleserhjelpelinjen, slik at bakgrunnsfargen eller -bildet kan vises under sideinnholdet.

Definere topptekst- og bunntekstelementer

Du definerer topptekst- og bunntekstelementene ved å gjøre det følgende:

 1. Dra både hjelpelinjen for bunnen av siden og hjelpelinjen for bunnen av webleseren til den samme posisjonen på bunnen av siden, rett under bunntekstrektangelet, som vist i bildet nedenfor.
Definer topptekst- og bunntekstelementene i Adobe Muse
Definer topptekst- og bunntekstelementene i Adobe Muse

 1. Velg rektangelet i bunnteksten som inneholder side ved side-bakgrunnsbildet. Dra hjelpelinjen for bunnteksten til den er rettet inn etter toppen av bunntekstrektangelet.
 2. La hjelpelinjen for toppen av siden være helt øverst (i posisjonen Y: 0 bildepunkter). Dra hjelpelinjen for toppteksten ned til nivået du ønsker.

Topptekstinnholdet vil bli vist i området mellom toppen av siden og hjelpelinjen for toppteksten.

Dra hjelpelinjen for topptekst for å angi topptekstområdet
Dra hjelpelinjen for topptekst for å angi topptekstområdet

Du kan når som helst i løpet av designprosessen gå tilbake til A-malsiden hvis du trenger å justere hjelpelinjene på nytt for å få plass til topptekst- og bunntekstinnholdet.

Klikk Planlegg-koblingen, eller klikk fanen merket katiesCafe, for å gå tilbake til Planlegg-visningen.

Vær oppmerksom på at alle sideminiatyrene på området nå viser designelementene som du la til på den koblede A-malsiden.

Vær oppmerksom på toppteksten og bunnteksten på alle sider tilknyttet A-malsiden
A-maldesignen vises på alle de koblede sideminiatyrene i Planlegg-visning.

Når som helst når du designer et område, vil endringer du gjør på malsiden, automatisk oppdatere de koblede sidene. Malsider gjør det enkelt å oppdatere eller vedlikeholde et område fordi du kan oppdatere én malside for å endre utseendet til området.

Plassere et bilde for å fylle topptekstinnholdet

Siden områdelogoen skal vises på alle sider på området, er det perfekt å plassere den i toppteksten på malsiden.

 1. Velg Fil > Plasser. Hvis du foretrekker det, kan du i stedet bruke tastatursnarveien Ctrl + D (Windows) eller Kommando + D (Mac) til å plassere et bilde.

 2. I dialogboksen Importer som vises, navigerer du for å velge filen Logo.png i mappen Kevins_Koffee_Kart. Klikk Velg.

 3. Bruk markeringsverktøyet til å dra logoen til nær toppen av topptekstområdet som du definerte tidligere.

Det neste du skal gjøre, er å plassere et annet bilde, som skal utgjøre bakgrunnsgrafikken for kontrollprogrammet for menylinjen som du skal legge til i neste del.

 1. Velg Fil > Plasser, eller bruk tastatursnarveien for operativsystemet ditt: Ctrl + D (Windows) eller Kommando + D (Mac).

 2. Naviger til mappen Kevins_Koffee_Kart, og velg filen top-nav.png.

 3. Klikk den øverste delen av siden én gang, i området du tidligere definerte som topptekst. Pass på å plassere bildet ovenfor topptekstmarkøren, slik at det vil bli vist på samme sted, ovenfor hovedsideinnholdet, på alle sider.

 4. Bruk markeringsverktøyet til å dra den brune båndgrafikken som du nettopp plasserte, slik at de røde sykkelhjulene i logoen så vidt berører toppen av det brune båndet. Denne plasseringen gir inntrykk av at sykkelen kjører på det brune båndet.

 5. Velg Fil > Plasser på nytt. Bla for å velge filen thedrip.png. Klikk én gang nær nedre høyre side av den brune båndgrafikken for å plassere bildet i sin opprinnelige størrelse.

 6. Bruk markeringsverktøyet til å omplassere dryppbildet slik at det er på linje med det brune båndet, og slik at det dermed ser ut som om det drypper kaffe fra den høyre siden.

  Topptekstinnholdet slik det vises etter at du har lagt til logoen og bakgrunnen for områdenavigering.
  Topptekstinnholdet slik det vises etter at du har lagt til logoen og bakgrunnen for områdenavigering.

  Du kan kontrollere eksempelet med det aktiverte området for å se riktig plassering av logoen og toppnavigeringen.

  I neste del vil du lære hvordan du legger til kontrollprogrammer, og du vil få en kort oversikt over hvordan du jobber med beholdere for kontrollprogrammer.

Bruke Påklistret bunntekst

Hvis du bruker Påklistret bunntekst-alternativet, kan du feste et bunntekstelement på en webside. Påklistret bunntekst er spesielt designet for besøkende med store datamaskinskjermer. Hvis du aktiverer Påklistret bunntekst-alternativet, blir bunnteksten på den ønskede plasseringen, selv om webleservinduet er mye større enn websidens design.

Du finner Påklistret bunntekst-alternativet i dialogboksen Nytt område (Fil > Nytt område) når du oppretter et område i Muse. Du kan også åpne Påklistret bunntekst fra Egenskaper for side (Side > Egenskaper for side) og dialogboksene Egenskaper for område (Fil > Egenskaper for område)
.

Alternativet Påklistret bunntekst er aktivert som standard. Generelt sett er det best å bruke funksjonen Påklistret bunntekst når du designer områder. Hvis du imidlertid legger merke til at sider vises mye lenger enn ønsket (fordi et område har mindre sideinnhold og sidene er relativt korte), kan du alltids deaktivere funksjonen ved å fjerne merket i avmerkingsboksen i dialogboksen Egenskaper for side.

Hvis du vil deaktivere den for hele webområdet, kan du gjøre dette ved å fjerne merket for alternativet i dialogboksen Egenskaper for område.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din