Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se siden for tjenesteopphør for Adobe Muse.

Designelementer er en uunnværlig del av webdesign. Adobe tilbyr ulike datamaskin- og mobilapper for å opprette designelementer. Mens du kan bruke PC-programmer, for eksempel Photoshop og Illustrator, til opprette innholdselementer hjemme eller på kontoret ditt, kan du bruke mobilapper til å opprette innholdselementer hvor som helst, selv når du er på farten. Du kan lagre alle disse innholdselementene i Adobe Creative Cloud Libraries og bruke det som et sentralt oppbevaringssted som kan nås fra hvor som helst for å bruke elementer på nytt. Du kan fortsette å bruke, legge til, fjerne eller endre innholdselementer selv når du er frakoblet. Neste gang du er tilkoblet, blir endringene synkronisert automatisk.

Med Creative Cloud Libraries kan du også dele kreative innholdselementer med teamet ditt, kolleger eller hvem som helst som trenger innholdselementene for prosjektene sine. Hvis du vil vite mer om Creative Cloud Libraries, kan du se Creative Cloud Libraries.

Adobe Muse er tett integrert med CC Libraries og Adobe Stock. Du kan nå og bruke farger og grafiske innholdselementer opprettet i andre Adobe-apper ved hjelp av CC Libraries-panelet i Adobe Muse. Med dette panelet kan du også søke etter royalty-frie bilder med høy oppløsning på Adobe Stock, og bruke dem i prosjekter. Du kan også kjøpe og legge til Stock-bilder i CC Libraries for fremtidig bruk.

Hvis du vil ha en oversikt over Creative Cloud Libraries i Adobe Muse, kan du se denne videoen.

Panelet CC Libraries

Creative Cloud Libraries er tilgjengelig i CC Libraries-panelet i Adobe Muse (Windows > CC Libraries). CC Libraries-panelet er åpent i standardarbeidsområdet, Standard arbeidsområde, i tillegg til Alle paneler-arbeidsområdet. Det er festet på høyre side av disse arbeidsområdene.

CC Libraries-panelene i Adobe Muse
CC Libraries-panelet i Adobe Muse

A. Søk-rullegardinlisten B. Popup-menyen C. Slette innholdselementer-ikonet D. Legg til farge-ikon E. Legg til grafikk-ikon 

Hvis du klikker popup-menyen (B) i høyre hjørne av CC Libraries-panelet, ser du følgende alternativer:

 • Opprett nytt bibliotek: Gjør at du kan opprette Creative Cloud Libraries i Adobe Muse.
 • Samarbeid: Del biblioteker med andre Creative Cloud-brukere som kan vise, redigere og bruke det delte innholdet i biblioteket.
 • Del kobling: Del koblingen til biblioteket, enten offentlig eller privat, med utvalgte Creative Cloud-brukere.
 • Gi <bibliotek> nytt navn: Gjør at du kan gi biblioteker nytt navn.
 • Slett <bibliotek>: Gjør at du kan slette biblioteker.
 • Sorter etter dato: Sortere innholdselementene i biblioteket etter datoen som du har lagt til eller kjøpt dem.
 • Sorter etter navn: Sorter innholdselementene i biblioteket i alfabetisk rekkefølge.
 • Vis på webområde: Åpner alle innholdselementene i biblioteket i standardleseren.

Hvis du vil bruke innholdselementene i CC Libraries, kan du dra dem fra CC Libraries-panelet til prosjektet. Du kan også høyreklikke innholdselementene og bruke de tilgjengelige alternativene for håndtering av innholdselementer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke innholdselementer fra CC Libraries.

Legge til innholdselementer i CC Libraries

Legge til innholdselementer fra Adobe Stock

Adobe Stock er en ny tjeneste som selger millioner av høykvalitets- og royalty-frie bilder, illustrasjoner og grafikk. Hvis du allerede har kjøpt innholdselementer fra Adobe Stock-webområdet og lagt dem til i CC Libraries, kan du få tilgang til dem i Adobe Muse ved hjelp av CC Libraries-panelet.

Hvis du ikke har kjøpt bilder ennå, kan du søke etter og deretter kjøpe dem ved hjelp av CC Libraries-panelet i Adobe Muse. Hvis du ikke er sikker på om du vil kjøpe et innholdselement med en gang, kan du legge til en forhåndsvisning eller et bilde med vannmerke i prosjektet. Alle bilder med vannmerker erstattes med de lisensierte bildene med høy oppløsning når du kjøper lisensene.

Slik søker du etter et Adobe Stock-innholdselement i Adobe Muse:

 1. Åpne CC Libraries-panelet (Windows > CC Libraries).

   

 2. Velg Adobe Stock i Søk-rullegardinlisten.

  Søk i Adobe Stock
  Søk i Adobe Stock

 3. I Søk-boksen skriver inn navnet på bildet, en del av navnet på bildet eller et generisk tema. For eksempel tid.

  Når du finner et innholdselement du vil bruke, kan du gjøre ett av følgende:

  • Kjøpe en lisens umiddelbart, og legg til innholdselementet i biblioteket. Deretter kan du dra innholdselementet fra panelet til prosjektet.
  • Høyreklikk bildet, og klikk Lagre forhåndsvisning for å legge til en ulisensiert forhåndsvisning (vannmerket) versjon av innholdselementet i biblioteket.

  Hvis du legger en forhåndsvisningsversjon av et innholdselement til i biblioteket, kan du lisensiere det senere.

  Hvis du vil kjøpe en lisens til innholdselementet, høyreklikker du innholdselementet og velger Kjøp bilde. Når du kjøper lisens på bildene, blir bildene med vannmerker erstattet med versjoner uten vannmerker og med høy oppløsning.

  Kjøpe Adobe Stock-bilde eller lagre forhåndsvisning i CC-biblioteket
  Kjøpe Adobe Stock-bilder eller lagre forhåndsvisning i biblioteket

Legge til innholdselementer fra andre Creative Cloud-programmer

Du kan opprette innholdselementer ved hjelp av andre Creative Cloud-programmer, for eksempel Photoshop eller Capture, og bruke innholdselementene i Adobe Muse. Utfør følgende prosedyre for å legge til innholdselementer fra andre Creative Cloud-programmer:

 1. Åpne programmet du har opprettet innholdselementene i.

 2. Velg innholdselementene du vil legge til i Creative Cloud-biblioteket. Dra innholdselementer til Libraries-panelet.

  Innholdselementene blir umiddelbart lagt til i Creative Cloud-biblioteket. Når du åpner Adobe Muse, er disse innholdselementene allerede tilgjengelige i CC Libraries-panelet. Du kan fortsette og bruke disse innholdselementene i Adobe Muse-prosjekter.

  Merk:

  Når du importerer innholdselementer som ble opprettet med Illustrator i Adobe Muse, beholdes kvaliteten og webvennligheten til vektorbildene.

Legge til animasjoner fra Animate CC

Du kan importere animasjoner som er opprettet ved hjelp av Animate CC inn i ditt Adobe Muse-nettsted ved hjelp av CC-Libraries. Opprett animasjoner med Animate CC, og legg til animasjonene i CC Libraries. Når du åpner Adobe Muse, synkroniserer Creative Cloud automatisk animasjonsfilene dine med Creative Cloud-biblioteket ditt. Deretter kan du bruke animasjonen på Adobe Muse-området ditt med ett enkelt klikk.

Utfør følgende trinn for å bruke animasjoner i Adobe Muse nettstedene dine:

 1. Opprett ønskede animasjoner i Animate CC.

  Konfigurer animasjonsinnstillingene, f.eks. størrelsen på animasjonen og innstillingene for automatisk avspilling, i Animate CC.

 2. I CC Libraries-panelet til Animate CC, klikk på plussikonet for å legge til animasjonen i biblioteket ditt.

  Legge til animasjoner fra Animate CC
  Legge til animasjoner fra Animate CC

 3. Kontroller at avmerkingsboksen Hele animasjonen er valgt. Velg Legg til.

 4. Avslutt Animate CC, og start Adobe Muse.

  Når du åpner CC Libraries-panelet i Adobe Muse, vil du se animasjonsfilen du la til. Animasjonsfiler angis med etiketten «An».

  Animasjoner i CC Libraries
  Animasjoner i Adobe Muse CC Libraries

 5. For å bruke animasjonen på Adobe Muse-nettstedet ditt, drar du ganske enkelt animasjonen over og plasserer den i Design-visningen.

  For å plassere animasjonen som et koblet innholdselement, høyreklikk og velg Plasser Koblingen.

  Merk:

  Når du har plassert en animasjon i områdelayouten, kan du ikke endre størrelsen på animasjonen eller egenskapene til animasjonen fra Adobe Muse.

  Du kan heller ikke redigere animasjonsfilen i Animate CC fra Adobe Muse Libraries panelet. Det vil si at du ikke kan høyreklikke og velge > Rediger for animasjonsfiler.

   

Legge til innholdselementer fra Adobe Muse i CC Libraries

 1. Fra Prosjekt-panelet i Adobe Muse velger du innholdselementet som du vil legge til i CC Libraries.

 2. Utfør én av følgende handlinger:

  • Klikk Legg til grafikk-ikonet (A) for å legge til grafikk i CC Libraries.
  • Klikk Legg til farge-ikonet (B) for å legge til fargen i CC Libraries.
  Legge til farge eller grafikk i CC Libraries
  Legge til farge eller grafikk i CC Libraries

  A. Legg til grafikk-ikon B. Legg til farge-ikon 

Bruke innholdselementene i Adobe Muse

Du kan bruke innholdselementer som farger, grafikk og animasjoner ved hjelp av CC Libraries-panelet i Adobe Muse.

Du kan opprette grafikkinnholdselementer og animasjoner fra andre Creative Cloud-programmer, og bruke disse innholdselementene i Adobe Muse-prosjekter. Du kan for eksempel importere vektorgrafikk opprettet ved hjelp av Illustrator eller Capture, og bruke denne grafikken når du lager webområder i Adobe Muse.

Du kan legge til en farge fra Creative Cloud-programmer, for eksempel Photoshop eller Capture, og bruke fargen i Adobe Muse-prosjekter. Du kan også legge til en farge fra Adobe Muse i CC Libraries, og dele den fargen med andre Creative Cloud-brukere.

Hvis du vil lære hvordan du legger til innholdselementer som er opprettet ved hjelp av andre programmer, kan du se Legge til innholdselementer i CC Libraries.

Les videre for å få vite mer om hvordan innholdselementene i Creative Cloud Libraries brukes.

Bruke grafikk og animasjoner

Du kan bruke grafikkinnholdselementer og animasjoner ved å importere dem som koblede innholdselementer eller ved å sette inn en kopi av innholdselementet.

 • Koblede innholdselementer: Når du setter inn innholdselementer som koblede innholdselementer, er de koblet til det opprinnelige innholdselementet i CC-biblioteket. Så når du endrer innholdselementet i skyen, oppdateres alle forekomster av innholdselementet i Adobe Muse-prosjekter.

Et koblet innholdselement er nyttig når det brukes på flere webområder, eller selv på tvers av prosjekter. For eksempel en firmalogo. Hvis du endrer logoen i skyen, oppdateres alle forekomster på tvers av prosjektene.

 • Kopierte innholdselementer: Hvis du foretrekker å kopiere et bilde til prosjektet, kan du gjøre det ved hjelp av alternativet Plasser kopi. I dette tilfellet er det kopierte innholdselementet ikke koblet til det opprinnelige innholdselementet. Det kopierte innholdselementet oppdateres ikke når det opprinnelige innholdselementet endres i Creative Cloud-biblioteket.

Du kan ikke kopiere animasjoner, du kan bare plassere animasjoner som koblede innholdselementer.

Merk:

Hvis du vil at koblede innholdselementer skal oppdateres i Adobe Muse, må du kontrollere at du har installert de nyeste versjonene av Photoshop og InDesign.

Importer innholdselementer til Adobe Muse

For å sette inn innholdselementer i prosjektet, utfør en av følgende handlinger i CC Libraries-panelet:

 • Dra innholdselementet fra CC Libraries-panelet til Design-visningen.
 • Høyreklikk eiendelen, og velg Plasser tilkoblet.
 • Høyreklikk eiendelen, og velg Plasser kopi. Vær oppmerksom på at Place Copy-alternativet ikke er tilgjengelig for animasjoner.
Plassere koblede innholdselementer eller kopierte innholdselementer
Plassere koblede innholdselementer eller kopierte innholdselementer

Merk:

Når du importerer Illustrator-filer via CC Libraries, konverterer Adobe Muse automatisk filene til SVG for å gjøre dem webkompatible.

Når du setter inn et grafikkinnholdselement som en kopi, og når det opprinnelige grafikkinnholdselementet endres, angir Adobe Muse at du må synkronisere de utdaterte innholdselementene. Du kan vise de usynkroniserte innholdselementene, og oppdatere disse innholdselementene ved hjelp av Innholdselementer-panelet i Adobe Muse.

Les videre for å vite hvordan du oppdaterer innholdselementer ved hjelp av Innholdselementer-panelet.

Oppdatere innholdselementer

Innholdselementer som grafikk eller animasjoner kan miste synkroniseringen med de opprinnelige innholdselementene i Creative Cloud når du redigerer eller endrer de opprinnelige innholdselementene. Når du åpner et prosjekt i Adobe Muse, oppdager programmet at noen av innholdselementene ikke er synkroniserte. Du ser en dialogboks som spør om du vil oppdatere innholdselementene nå eller senere. Klikk Oppdater for å oppdatere innholdselementene.

Oppdatere innholdselementene med det opprinnelige innholdselementet i Creative Cloud.
Synkronisere innholdselementene med det opprinnelige innholdselementet i Creative Cloud.

Du kan også bruke Innholdselementer-panelet i Adobe Muse til å oppdatere og synkronisere innholdselementer fra Creative Cloud.

 1. Åpne Innholdselementer-panelet i Adobe Muse-prosjektet (Windows > Innholdselementer).

  Du vil se at de utdaterte innholdselementene har et utropstegn ved siden av navnet. Du må oppdatere disse innholdselementene med det opprinnelige innholdselementet.

  Oppdatere innholdselementer som er utdaterte
  Oppdatere innholdselementene som er utdaterte.

 2. Høyreklikk innholdselementet du vil oppdatere, og velg Oppdater innholdselement.

  Oppdatere innholdselementene fra Innholdselementer-panelet
  Oppdatere innholdselementene ved hjelp av Innholdselementer-panelet.

  Utropstegnet forsvinner når innholdselementet er oppdatert.

Koble ressurser på nytt

Når du har plassert ressurser i Adobe Muse-prosjektet, regnes ressursene som manglende hvis du flytter eller gir nytt navn til de opprinnelige ressursene i Creative Cloud. Når du åpner et prosjekt med manglende ressurser, viser Adobe Muse følgende dialogboks:

Koble de manglende ressursene på nytt
Koble alle de manglende ressursene på nytt.

Hvis du vil koble ressurser fra Creative Cloud Libraries på nytt, utfører du følgende trinn:

 1. Åpne Ressurser-panelet (Windows > Ressurser).

  Legg merke til de manglende ressursene. Når du holder pekeren over ressursen, ser du meldingen "CC Libraries-ressurs mangler", som vist i følgende bilde.

  Koble de manglende ressursene i CC Libraries på nytt.
  Koble de manglende ressursene fra CC Libraries.

 2. Høyreklikk ressursen, og velg Koble på nytt fra CC Libraries.

 3. Adobe Muse viser en melding som ber deg om å koble på nytt fra de eksisterende grafiske ressursene i CC Libraries. Velg den aktuelle ressursen fra CC Libraries-panelet, og klikk Koble på nytt.

  Koble ressurser fra CC Libraries på nytt
  Koble ressurser fra CC Libraries på nytt.

  For å koble innholdselementene på nytt fra CC Libraries, kan du også høyreklikke og velge Koble til fra alternativene i CC Libraries.

  Koble animasjoner på nytt fra CC Libraries
  Koble animasjoner på nytt fra CC Libraries

  I Ressurser-panelet blir den manglende ressursen med det gamle navnet eller den gamle banen erstattet med den nye ressursen som du koblet på nytt.

Redigere innholdselementer i det opprinnelige programmet

Du kan åpne og redigere innholdselementer fra Illustrator og InDesign direkte i de respektive programmene rett fra Adobe Muse. Hvis du har brukt de redigerte innholdselementene som koblede innholdselementer i Adobe Muse-prosjekter, oppdateres alle forekomstene av innholdselementet automatisk.

 1. Høyreklikk innholdselementet, og klikk Rediger.

  Innholdselementet åpnes i Illustrator eller InDesign etter behov basert på filtype. 

 2. Rediger innholdselementet etter behov, og Lagre.

Angi grafikk som sidefyll eller webleserfyll

 1. Klikk siden som du vil plassere webleserfyll eller sidefyll på.

 2. I CC Libraries-panelet velger du bildet du vil angi som fyll.

 3. Høyreklikk bildet, og utfør én av følgende handlinger:

  • Klikk Angi som sidefyll for å angi bildet som sidefyll.
  • Klikk Angi som webleserfyll for å angi bildet som bakgrunnsbilde i webleseren.

   

  Angi grafikk som sidefyll eller webleserfyll
  Angi grafikk som sidefyll eller webleserfyll

  Hvis du vil vite mer om sidefyll og webleserfyll, kan du se Bruke sidefyll og webleserfyll i Adobe Muse.

Bruke farger

Du kan fange farger og fargetema fra apper som Capture CC eller Color CC. Du kan bruke Creative Cloud Libraries for å bringe disse fargene inn i biblioteket ditt og bruke fargene i andre programmer, for eksempel Adobe Muse. Du kan bruke de lagrede fargene i CC Libraries som:

 • Fyll eller som et webleserfyll for Adobe Muse-prosjektene dine.
 • Fyll eller strøk for et objekt på Adobe Muse-webområdet ditt.
 • Tekstfarge for valgt tekst.

Du kan også legge til fargeprøver som er lagret med egendefinerte navn, fra CC Libraries til Fargeprøver-panelet.

Angi som fyll eller bakgrunnsfyll

 1. Utfører én av følgende handlinger i Adobe Muse-prosjektetpanelet:

  • Marker objektet eller rammen der du vil bruke strøket eller fyllet.
  • Velg siden der du vil bruke bakgrunnsfyllet.
 2. Utfører én av følgende handlinger i CC Libraries-panelet:

  • Høyreklikk fargen du vil bruke som fyll eller strøk, og velg Angi farge.
  • Klikk fargen du vil bruke som fyll.

  Avhengig av valget ditt får det valgte objektet den valgte fargen som strøk eller fyll. Eller hele siden fylles med den valgte fargen.

Du kan også redigere farger fra CC Libraries-panelet. Hvis du vil redigere en farge, høyreklikker du fargen og klikker Rediger.  Velg en ny farge i fargevelgerdialogboksen, og klikk OK.

Du kan også endre navnet på en eksisterende farge i fargevelgerdialogboksen.

Merk:

Hvis du vil vise fargens navn og heksadesimalkode, holder du musepekeren over fargen.

Angi som tekstfarge

 1. Velg teksten du vil bruke fargen på.

 2. I CC Libraries-panelet velger du fargen du vil bruke.

Legge til i Fargeprøver-panelet

Du kan legge til farger fra CC-biblioteket ditt som fargeprøver med egendefinert navn i Fargeprøver-panelet. Du kan også legge til flere farger i Fargeprøver-panelet samtidig.

 1. Fra CC Libraries-panelet høyreklikker du den fargen du vil legge til i Fargeprøver-panelet.

 2. Klikk Legg til i fargeprøver.

 3. Hvis du vil legge til flere farger i Fargeprøver-panelet, trykker du Skift og velger fargene. Høyreklikk og velg Legg til i fargeprøver.

Behandle Creative Cloud-biblioteker og innholdselementer

Kopiere og flytte innholdselementer

 1. Velg ett eller flere innholdselementer i CC Libraries-panelet som du vil flytte eller kopiere.

 2. Høyreklikk innholdselementet, og gjør ett av følgende:

  • Velg Kopier til, og velg biblioteket du vil kopiere innholdselementet til.
  • Velg Flytt til, og velg biblioteket du vil kopiere innholdselementet til.

Endre navn på objekter

Du kan endre navn på innholdselementet fra CC Libraries-panelet. Hvis du vil gi et innholdselement nytt navn, høyreklikker du eiendelen og klikker Gi nytt navn.

Slette innholdselementer i et bibliotek

 1. I CC Libraries-panelet høyreklikker du innholdselementet du vil slette.

 2. Klikk Slett.

Legge til Creative Cloud-bibliotek

Du kan opprette et ubegrenset antall biblioteker for å organisere innholdselementene dine. Bibliotekene som du oppretter vises i CC Libraries-panelet i Adobe Muse.

 1. Klikk rullegardinmenyen i CC Libraries-panelet, og velg Opprett nytt bibliotek.

  Opprette nytt CC-bibliotek
  Opprette Creative Cloud-biblioteker

 2. Skriv inn et navn for biblioteket, og klikk Opprett.

  Opprette et nytt CC-bibliotek
  Opprett nye Creative Cloud-biblioteker

Gi nytt navn til Creative Cloud Library

 1. I CC Libraries-panelet velger du biblioteket du vil gi nytt navn til.

 2. Klikk popup-menyen i høyre hjørne av CC Libraries-panelet, og velg Gi <bibliotek> nytt navn.

  Gi nytt navn til Creative Cloud Library
  Gi nytt navn til Creative Cloud Library

 3. Skriv inn det nye navnet på biblioteket, og klikk Gi nytt navn.

Slette et Creative Cloud-bibliotek

 1. I CC Libraries-panelet velger du biblioteket du vil slette.

 2. Klikk popup-menyen i høyre hjørne av CC Libraries-panelet, og velg Slett <bibliotek>.

  Slette et Creative Cloud-bibliotek
  Slette et Creative Cloud-bibliotek

 3. Klikk Slett i bekreftelsesdialogboksen.

Dele Creative Cloud Libraries

Du kan dele bibliotekene med andre Creative Cloud-brukere for å se, redigere, eller bruke innholdet i et delt bibliotek.

Merk:

Hvis en annen Creative Cloud-abonnent har delt et bibliotek med deg, kan du dele det videre med andre Creative Cloud-brukere.

 1. I CC Libraries-panelet klikker du popup-menyen i høyre hjørne av CC Libraries-panelet. Deretter velger du Samarbeid.

  Dele Creative Cloud Libraries
  Dele Creative Cloud Libraries

 2. I weblesersiden som vises, oppgir du en e-postadresse og en valgfri melding til personen du vil dele biblioteket med.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet