Bruke kontrollprogrammer for Skjema i Adobe Muse

Lær hvordan du legger til, konfigurerer og tester kontaktskjemaer på Adobe Muse-webområdet ditt. Konfigurer reCAPTCHA for å hindre spam og phishing.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

De fleste områder du besøker, har en kontaktside som gjør besøkende i stand til å kontakte eieren av området. Skjemaer er svært nyttige fordi du kan samle inn kontaktinformasjonen for potensielle kunder, samtidig som du unngår søppelpost, som lett kan bli resultatet når du publiserer en e-postadresse direkte på en webside.

I denne artikkelen lærer du å legge til og konfigurere kontaktskjemaer på Adobe Muse-områdene dine. 

Legge til et kontaktskjema på webområdet

Følg disse trinnene for å legge til et kontrollprogram for et kontaktskjema i områdedesignen din:

 1. Åpne Adobe Muse. Dobbeltklikk og åpne siden i Design-visningen der du vil legge til kontaktskjemaene.

 2. Åpne kontrollprogrambiblioteket (Vindu > Kontrollprogrambibliotek). Klikk Skjemaer, og velg deretter én av de to skjematypene:

  • Detaljert kontakt
  • Enkel kontakt
 3. Dra kontrollprogrammet for kontakter til siden.

  Utvid delen Skjemaer, og dra ønsket skjema til siden.
  Utvid delen Skjemaer, og dra ønsket skjema til siden.

  Merk:

  Hvis du vil at et skjema skal vises på alle sider, kan du legge til kontrollprogrammet for kontaktskjemaet på en malside. I dette tilfellet vil alle sider som bruker malsiden, vise kontaktskjemaet

 4. Når du har dratt et skjema til en side, bruker du markeringsverktøyet til å klikke én gang for å velge skjemaet og deretter plassere det på ønsket sted.

  Siden Skjemaer-kontrollprogrammet er responsivt, kan du forhåndsvise og finne ut av atferden til dette kontrollprogrammet i ulike skjermstørrelser. Hvis du vil endre plasseringen til kontrollprogrammet eller modifisere alternativene for festing og størrelsesendring av kontaktskjemafeltene, må du først legge til et avbruddspunkt ved den ønskede plasseringen. Deretter dobbeltklikker og velger du feltet du vil feste eller endre størrelsen på. Du kan enten velge Ingen eller Responsiv bredde som alternativ for å endre størrelsen.

  Hvis du vil feste Skjema-kontrollprogrammet ditt til et bestemt sted på siden din, velger du Fest-alternativet på verktøylinjen øverst.

 5. Når du designer responsive webområder, kan du velge å feste et bestemt kontaktskjemafelt til en fast plassering. Det gjør du ved å legge til et avbruddspunkt. Når webområdet ditt vises i skjermstørrelsen som tilsvarer dette avbruddspunktet, vises kontaktskjemafeltet som festet til plasseringen du angir i neste trinn.

  Dobbeltklikk og velg feltet du vil feste, og velg deretter ønsket festealternativ.

 6. Du kan også velge ønsket alternativ for størrelsesendring for Skjemaer-kontrollprogrammet og for enkeltstående skjemafelt. Velg elementet du vil endre egenskapene for størrelsesendring for, og velg alternativet for størrelsesendring på kontekstmenyen øverst på siden.

  Du kan velge enten Ingen eller Responsiv bredde som alternativ for størrelsesendring for kontaktskjemaer.

Konfigurere innstillingene til kontaktskjemaene

I denne delen ser du nærmere på innstillingene til Skjemaer-kontrollprogrammet og hvordan du kan konfigurere innstillingene til et kontaktskjema ved å bruke Alternativer-menyen.

 1. Bruk markeringsverktøyet til å velge hele kontrollprogrammet for kontaktskjemaet. Når hele skjemaet er valgt, viser valgindikatoren øverst til venstre i Kontroll-panelet følgende: Skjema: Normal

  Normal-koblingen er en meny med fire mulige tilstander, akkurat som menyelementer eller knapper:

  • Normal
  • Sending pågår
  • Send fullført
  • Send feil
  Valgindikatoren viser de tilgjengelige tilstandene for hele skjemaet.

  Når du vil justere skjemaet slik det vises i forskjellige tilstander, kan du velge det tilsvarende tilstandsnavnet fra denne menyen.

  Skjemaet slik det vises i tilstanden Send feil.

  Mens denne tilstanden er valgt, kan du justere utseendet til feilmeldingen. Du kan for eksempel endre tekstinnholdet eller endre fargen på feilteksten fra rød til blå.

 2. Velg tilstanden Normal fra valgindikatormenyen på nytt.

 3. Mens hele skjemaet fremdeles er valgt i Normal-tilstanden, klikker du den blå pilen for å åpne Alternativer-menyen. Alternativene i Alternativer-menyen påvirker hele kontrollprogrammet:

  Alternativer-menyen viser innstillingene for hele kontaktskjemaet.

  Som standard fylles feltet Skjemanavn ut med navnet på den gjeldende siden. Du kan endre navnet hvis du ønsker det.

  Hvis du ønsker at skjemainnsendelsene skal videresendes til flere e-postadresser, kan du angi adressene (atskilt med semikolon) i feltet Send e-post til.

  Virkemåten til skjemainnsendelsen angis av alternativet du velger i Etter sending-menyen. Velg mellom følgende alternativer i Alternativer-menyen:

  • Bli værende på gjeldende side (standard)
  • Koble til fil (last opp en tilkoblet fil etter skjemainnsendelsen)
  Velg virkemåten til skjemaet ved hjelp av menyen Etter sending.

  Det finnes to nye typer skjemaelementer du kan legge til:

  Standardfelt

  Listen over standardfelt omfatter:

  • E-post
  • Firma
  • Navn
  • Telefonnummer, arbeid
  • Mobilnummer
  • Adresse, arbeid
  • Telefonnummer
  • Webområde
  • Adresse, privat
  • Captcha

  Hvis du vil legge til noen av disse feltene, kan du merke av boksene for de nødvendige feltene.

 4. Hvis du vil legge til egendefinerte felt til kontaktskjemaene, kan du klikke knappen + ved siden av det egendefinerte feltet du vil legge til, og angi etiketten i Design-visningen for å beskrive det nye skjemafeltelementet du legger til på skjemaet.

  Følgende er typene egendefinerte felt du kan legge til i et kontaktskjema:

  • Tekst med én linje: Felt med én linje er til kortere tekst, for eksempel den besøkendes alder eller postnummer.
  • Tekst med flere linjer: Legg til tekstfelt med flere linjer hvis du vil gi besøkende muligheten til å skrive inn mer informasjon, for eksempel for å kommentere eller stille et spørsmål.
  • Avmerkingsboks
  • Avmerkingsboksgruppe
  • Alternativknappgruppe

Konfigurere innstillingene for individuelle skjemaelementer

Når du velger et skjemaelement, oppdateres valgindikatoren til å vise navnet på elementet, for eksempel Etikett, Tekstinndata eller Send. Du kan bruke valgindikatoren til å enkelt se hvilket nestet element i skjemaet som er valgt.

 1. Klikk hele skjemaet én gang for å velge hele Skjemaer-kontrollprogrammet. Hvis du vil velge individuelle elementer i Skjemaer-kontrollprogrammet, dobbeltklikker du og velger elementet.

  Se på valgindikatoren hvis du vil vite om hele kontrollprogrammet eller et individuelt element er valgt. Valgindikatoren viser Skjema hvis du velger hele kontrollprogrammet, og Tekstinndata hvis du velger et spesifikt felt.

  Når et tekstinndataelement er valgt, og du klikker den blå pilknappen for å åpne Alternativer-menyen, vises det innstillinger spesifikt for det elementet.

  Alternativer-menyen viser et kontekstavhengig sett med alternativer for det valgte skjemaelementet.

  Når et tekstinndataelement er valgt, kan du i Alternativer-menyen velge om feltet er obligatorisk. Du kan også velge om feltet skal vise beskrivende tekst for å hjelpe den besøkende med å forstå hva feltet skal fylles ut med.

  Under delen Deler merker du av for eller fjerner avmerkingen for å vise eller skjule feltets etikett og meldingstekst.

  Når et skjemaelement er valgt, viser valgindikatoren elementets navn i tillegg til Tilstander-menyen, som du kan åpne i Kontroll-panelet (hvis det er relevant). Menyen i valgindikatoren gjør det enkelt å velge ønsket tilstand når du redigerer skjemaelementer.

  Når et skjemaelement er valgt, bruker du valgindikatormenyen til å velge ønsket tilstand.

  Når en tilstand er valgt, kan du bruke Fyll-panelet eller Kontroll-panelet til å justere utseendet.

  De mulige tilstandene du kan konfigurere for skjemafelt er:

  • Tom
  • Ikke tom
  • Overrulling
  • Fokus
  • Feil

  Tilstandene til en Send-knapp vises når Send-knappen er valgt.

  Du kan konfigurere de følgende tilstandene for Send-knappen:

  • Normal
  • Overrulling
  • Museknapp trykket ned
  • Sending pågår
  Velg Send-knappen for å få tilgang til tilstandene til knappen.

  Legg merke til at tilstandene til et helt skjema vises når hele skjemaet er valgt:

  • Normal
  • Sending pågår
  • Send fullført
  • Send feil
  Når hele skjemaet er valgt, kan du velge tilstanden til hele skjemaet for å påvirke hvordan det vises.

Formatere og designe kontaktskjemaer

Du kan designe utseendet til Skjemaer-kontrollprogrammet og skjemaelementer på samme måte som du oppdaterer utseendet til andre kontrollprogrammer i Adobe Muse. Bruk denne grunnleggende arbeidsflyten:

 1. Bruk markeringsverktøyet til å velge hele skjemaet eller skjemaelementet du vil oppdatere.

  Hvis du for eksempel vil endre teksten som vises på Send-knappen, kan du dobbeltklikke Send-knappen i kontaktskjemaet. Du kan endre teksten i Send-knappen ved å velge Send-teksten ved hjelp av tekstverktøyet. Slett teksten og skriv inn et nytt ord. Du kan også velge ulike tilstander for Send-knappen ved hjelp av menyen i valgindikatoren og endre teksten for ulike tilstander.

 2. Når du har valgt skjemaelementet, kan du justere utseendet til elementet.

  Du kan for eksempel dobbeltklikke og velge Navn-feltet. Du kan deretter bruke alternativene i Kontroll-panelet for å velge tekstinndata for Navn-feltet, eller velge Fyll-panelet for å angi bakgrunnsfargen i tekstfeltet.

  Bruk Fyll-panelet til å angi fyllfargen til tekstinndatafeltene.

  Med alternativene i Fyll-panelet kan du sette fyllfargen til heltrukket eller gradering. Du kan også angi et bakgrunnsbilde for fyllet, og stille inn alternativene Tilpassing og Plassering. Du kan justere gjennomsiktigheten til fyllet ved å modifisere innstillingen Tetthet.

  Vær oppmerksom på at med mindre du deaktiverer alternativet Rediger sammen (som er aktivert som standard), oppdateres alle feltene når du redigerer ett enkelt felt. Denne funksjonen bidrar til å skape en konsekvent design på skjemaene dine og sparer tid. Du kan imidlertid alltid velge hele skjemaet, klikke den blå pilen for å åpne Alternativer-menyen og fjerne avmerkingen for Rediger sammen hvis du foretrekker å formatere de ulike feltene hver for seg.

  Når alternativet Rediger sammen er deaktivert, blir ikke endringene du gjør i én type skjemaelement, automatisk brukt på de andre elementene av samme type.

Teste skjemaet og hente de sendte meldingene

Når du har konfigurert og formatert skjemaet ditt, kan du lagre og publisere siden din. Deretter kan du teste skjemaet i en webleser.

 1. Klikk Publiser-knappen, og klikk deretter OK.

  Publisere området med nylige endringer.

  Det åpnes et webleservindu for å vise det publiserte området.

 2. Besøk siden med kontaktskjemaet, og bruk skjemaet på det aktive området. Test hva som skjer når du sender skjemaet uten å angi tekst i de obligatoriske feltene. Kontroller hvordan skjemaet ser ut og fungerer, og følg nøye med på hvordan det viser feilmeldinger.

  Når du har fastslått at skjemaet fungerer og vises som forventet, kan du prøve å sende skjemaet med en plassholdermelding for å sende en melding. Kontroller e-posten din, og forsikre deg om at du mottok meldingen i innboksen.

 3. Klikk alternativet Web Forms Usage (Bruk av webskjemaer) i kategorien Reports (Rapporter) i det venstre sidepanelet. Diagrammet som vises, viser den nylige skjemaaktiviteten i forbindelse med innsending av skjemaer.

  Les rapporten Web Forms Usage (Bruk av webskjemaer) for å finne ut hvor mange besøkende som har sendt inn skjemaet.

  Ved hjelp av rapportene på instrumentbordet kan du finne ut mye om de som besøker webområdet ditt. Du kan spore trender for å se når området har mest trafikk, og kontrollere ytelsen til skjemaene som du legger til på området.

  Denne informasjonen er nyttig til å bestemme når du skal legge til kampanjer eller oppdatere innholdet på området. Den hjelper deg også å kommunisere med besøkende, siden du gjør dem i stand til å sende deg meldinger og tilbakemeldinger. Du kan ha en dialog med besøkende i stedet for bare å vise informasjon i en enveiskommunikasjon fra området ditt.

  Hvis du vil lære mer om å bygge webområder med Muse, kan du besøke siden for opplæringer for Adobe Muse. Sjekk også ut Dagens område for å se eksempler på nylige webdesigner lagd med Muse.

Legge til Google reCAPTCHA for å forhindre søppelpost

Med Adobe Muse kan du legge til reCAPTCHA, som er en gratis tjeneste fra Google som beskytter webområdet ditt mot spam i form av kommentarer, falske registreringer, med mer. Du kan aktivere reCAPTCHA for kontaktskjemaene i Adobe Muse, slik at bare godkjente brukere får legge inn informasjon på webområdet ditt. Hvis du vil ha mer informasjon om reCAPTCHA, kan du se Google reCAPTCHA.

Tjenesten reCAPTCHA krever at du genererer offentlige og private nøkler som er unike for webområdets domene. Disse nøklene må kopieres i bestemte felt i Adobe Muse for å kunne aktivere alle funksjonene i reCAPTCHA på webområdet ditt.

Legge til og konfigurere reCAPTCHA i et skjema

 1. I Adobe Muse velger du Vindu > Kontrollprogrambibliotek > Skjemaer. Dra og legg til et enkelt eller detaljert kontaktskjema.

 2. I Alternativer-panelet, fra rullegardinlisten Captcha, velger du reCAPTCHA v2.

  Det anbefales at du velger reCAPTCHA versjon 2 siden Google ikke lenger støtter reCAPTCHA versjon 1.

  Legg til reCAPTCHA v2

  reCAPTCHA-feltet (bildeverifisering) er nå lagt til i skjemaet.

  Konfigurere reCAPTCHA v2-innstillinger

 3. Konfigurer reCAPTCHA ved hjelp av de følgende alternativene:

  • Fellesnøkkel: brukes i JavaScript-kode som vises til brukerne. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du genererer nøkler i reCAPTCHA, kan du se Generere fellesnøkler og privatnøkler.
  • Privatnøkkel: brukes til å kommunisere mellom webområdets server og Google-serveren. Det anbefales sterkt at du oppbevarer den private nøkkelen sikkert, og ikke oppgir den til noen. Hvis du mister den private nøkkelen, kan du ikke få den tilbake fra Google. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du genererer nøkler i reCAPTCHA, kan du se Generere fellesnøkler og privatnøkler.
  • Krev oppføring: angir om reCAPTCHA er obligatorisk. Som standard er alternativet ikke redigerbart og er valgt.
  • Tema: Angi om du vil bruke det lyse eller det mørke temaet for reCAPTCHA-boksen.
  • Type: Angi om du vil aktivere bildeverifisering eller lydavspilling for reCAPTCHA-kontrollen. Lydavspilling gjør at blinde og svaksynte brukere enkelt kan navigere på webområdet ditt.
  • Størrelse: Angi om du vil bruke normal eller kompakt reCAPTCHA-størrelse.
  • Etikett: Velg denne avmerkingsboksen for å vise en etikett for reCAPTCHA-feltet. Du kan bruke dette feltet til å legge til en tittel i reCAPTCHA-delen i skjemaet.
  • Meldingstekst: Velg denne avmerkingsboksen for å vise en melding.

Generere fellesnøkler og privatnøkler

 1. Merk:

  Det er ikke nødvendig å skaffe nøkler for webområder som er publisert på Business Catalyst akkurat nå.

  Åpne Googles administrasjonskonsoll i en nettleser. I Googles administrasjonskonsoll kan du klikke på Registrer deg nå for å logge på Google-kontoen eller registrere deg ved hjelp av alternativet Opprett en konto.

  Når du har logget på, sendes du videre til startsiden for Google reCAPTCHA.

  Google reCAPTCHA

 2. Klikk knappen Hent reCAPTCHA øverst på siden.

 3. Angi domenenavnet til webområdet ditt i domenefeltet. Ikke skriv inn den fullstendige URL-adressen til webområdet. Skriv bare inn domenenavnet. Skriv for eksempel inn mysamplemusewebsite.com.

  Registrere webområdet ditt for Google reCAPTCHA
  Registrere webområdet ditt for Google reCAPTCHA

 4. Klikk Registrer for å generere unike fellesnøkler og privatnøkler for webområdet ditt.

  Legg merke til fellesnøkkelen (områdenøkkelen) og privatnøkkelen (den hemmelige nøkkelen) som er generert.

  Generere fellesnøkler og privatnøkler
  Generere fellesnøkler og privatnøkler

 5. Kopier områdenøkkelen og den hemmelige nøkkelen til de tilsvarende feltene i Adobe Muse.

  Kontroller at du kopierer hele nøkkelen, og ikke hopper over noen av tegnene.

  Når du har anskaffet nøkler for et domene, deles det samme paret med nøkler av alle skjemaer på det Adobe Muse-området. Alle endres automatisk hvis en av dem endres, og du bør planlegge å eksportere alle sidene og tilsvarende .php-skript på nytt. Hvis du bruker et tredjepartsverktøy til å overføre filer til serveren, må du passe på å kopiere alle .html- og .php-filene (.php-filer er plassert i mappen scripts/) på serveren, ikke bare den som ble oppdatert.

 6. Forhåndsvis siden i nettleseren eller i Adobe Muse for å teste reCAPTCHA.

   

Feilsøking av kontaktskjemaproblemer

Du kan ikke tilpasse kontaktskjemaer med Adobe Muse. Du kan imidlertid bruke kontrollprogrammer fra tredjeparter for å tilpasse kontaktskjemaer. Du kan også designe egendefinerte skjemaer ved å sette inn egendefinert HTML-kode eller bruke kontrollprogrammer fra tredjeparter.

Du kan også bruke Business Catalyst for å tilpasse kontaktskjemaene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan jobbe med skjemaer i Business Catalyst, kan du se http://docs.businesscatalyst.com/user-manual/CRM/web-forms/customizing-webforms.

Google har utgitt reCAPTCHA v2. Hvis du bruker den tidligere versjonen av reCAPTCHA, må du ha de offentlige og private nøklene intakt. Google støtter ikke reCAPTCHA v1 lenger. Det ville være en enklere løsning å gå over til reCAPTCHA v2. Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer og bruker reCAPTCHA v2 i Adobe Muse, kan du se Konfigurere recAPTCHA i Adobe Muse.

Noen webverter støtter ikke alle kravene for kontaktskjemaer i Adobe Muse. Når du laster opp til verten din ved hjelp av FTP-opplasting-funksjonen i Adobe Muse, forsøker logikken i tjenesten å avgjøre om alt er konfigurert riktig på vertsleverandørens servere. Hvis ikke viser Adobe Muse en advarsel med informasjon om kravene som ikke er oppfylt. Du kan kontakte vertsleverandøren og be om at konfigurasjonsproblemene løses.

Når du har lastet opp Adobe Muse-området som inneholder et kontaktskjema, kan du gå til <adressen-til-området-ditt.com/scripts/form_check.php>. Hvis webområdet har støtte for alt som trengs for at skjemaer skal fungere, skal du se tre grønne haker på denne siden. Hvis ikke må du kontakte vertsleverandøren. Vertsleverandøren skal kunne se på php-koden for denne filen og avgjøre hvilke konfigurasjonsendringer som må gjøres på serveren for at Muse PHP-skjemaene skal fungere på riktig måte.

Dette problemet kan skyldes flere ting. Følg disse feilsøkingstrinnene:

1. Sjekk søppelpostmappen for e-postkontoen din. Hvis du finner skjemameldinger i søppelpostmappen, angir du at meldingene ikke er søppelpost.

2. Noen vertsleverandører nekter å sende e-postmeldinger til en e-postadresse som tilhører et domene på et annet webområde. Hvis du for eksempel har et webområde med adressen www.example.com, men skjemaet ditt er konfigurert til å sende e-post til someone@email.com, kan det hende at vertsleverandøren nekter å sende e-postmeldingene som genereres av Skjemaer-kontrollprogrammet.

Slik løser du dette problemet:

 • Oppdater skjemaet ditt slik at det sender e-postmeldinger til someone@example.com. Denne endringen kan løse problemet og gjøre det slik at meldingene kommer frem. Hvis vertsleverandøren din er GoDaddy, og e-postadressen du har angitt for skjemaer, ikke er en GoDaddy-basert e-postkonto, må du aktivere "remote mail" (ekstern e-post) i cPanel (kontrollpanelet). (En tilsvarende endring kan være nødvendig hos andre vertsleverandører).
 • På GoDaddy-siden navigerer du til cPanel (kontrollpanelet). Dette er stedet der du administrerer vertstjenesten.
 • På hovedsiden i kontrollpanelet blar du ned til der det står ":::Email" (e-post).
 • Klikk "MX entry" (MX-oppføring), som du finner rett under "Accounts" (Kontoer). Dette er innstilingen for Mail Exchanger (e-postutveksling). GoDaddy går som standard ut fra du bruker en GoDaddy-basert e-postkonto.
 • Sørg for at "Remote Mail Exchanger" (ekstern e-postutveksling) er valgt.
 • GoDaddy går som standard ut fra at du bruker GoDaddy som e-postvert. Hvis du har konfigurert en e-postadresse for skjemaet ditt som ikke har GoDaddy som vert, er det standardinnstillingen hos GoDaddy at den ikke godtas. Du må gi GoDaddy tillatelse til å sende et skjema til det GoDaddy regner som en "remote" (ekstern) e-postadresse.

3. Noen IT-avdelinger blokkerer e-postadresser fra someone@bigcompany.com til someone_else@bigcompany.com hvis e-postadressen ikke sendes fra standardserverne for e-post hos bigcompany.com. Prøv å endre skjemaalternativene slik at du kan legge til en annen e-postadresse (oppført først) som ikke slutter med @bigcompany.com. Med denne endringen kan det være mulig at meldingene leveres til begge e-postadressene.

4. Gå til http://webområdet-mitt.com/scripts/form_check.php i en webleser, og sjekk at du ser alle de grønne hakene. Hvis noen elementer ikke har grønne haker, betyr det at vertsleverandøren ikke er riktig konfigurert for å la Skjemaer-kontrollprogrammene sende e-postmeldinger til adressen du har angitt.

Kontakt vertsleverandøren din angående serverkonfigurasjonsproblemet. Beskriv elementene som ikke er merket som grønne på skjemasjekksiden, slik de kan hjelpe deg med å konfigurere serverne med de riktige innstillingene.

Du må ha et JavaScript for å hente informasjon fra URL-adressen, eller så må du ha en dynamisk bakgrunnsprogramløsning som fyller ut skjemafeltene. For å forhåndsutfylle skjemafelt i Adobe Muse må du integrere kontaktskjemaet ditt med Adobe Muse-siden ved hjelp av Sett inn HTML-alternativet.

Integrer koblingen til skriptet preset.js i innstilingene på Adobe Muse-siden (i hodedelen). Integrer deretter <body onload="populate('myForm');"> ved hjelp av Sett inn HTML-alternativet i Adobe Muse.

For å løse denne kontaktskjemafeilen kan du sjekke om

 • vertsleverandøren din støtter PHP versjon 5.1 eller nyere. For at Adobe Muse-kontaktskjemaet skal fungere, trenger du PHP 5.1 eller nyere på serveren din.
 • du støter på denne feilen etter tillegging av reCAPTCHA 2.0-feltet. Hvis svaret er ja, ser du denne feilen fordi PHP-alternativet for url_fopen-alternativet er satt til Av. Dette alternativet bør settes til for at skjemaene skal fungere på riktig måte.

For å løse dette problemet ringer du til vertsleverandøren og ber leverandøren om å endre url_fopen-verdien. Leverandøren kan da endre den egendefinerte php.ini-filen i kontoen din i public_html-mappen. Denne filen er tilgjengelig på serversiden. Be leverandøren om å endre variabelen for url_fopen til .

Vanlige spørsmål om PHP-konfigurasjon

PHP er et serversidebasert skriptspråk. Det brukes ofte til å bygge websider dynamisk. Du kan lære mer om PHP her: http://en.wikipedia.org/wiki/PHP.

Hvis du bruker Synkronisert tekst-funksjonen i Adobe Muse, oppretter appen alle sider med synkronisert innhold som en PHP-fil når du laster dem opp til webverten ved hjelp av FTP. Dette gjøres slik at webområdet inneholder bare én kopi av de delte dataene. Disse delte dataene settes dynamisk inn på sidene, og brukes når sidene gjengis.

Bruk av PHP-filer muliggjør også synkronisering av innhold ved hjelp av Adobes In-Browser Editing-teknologi. Du kan redigere innholdet én gang og oppdatere det overalt på webområdet, det vil si overalt der det synkroniserte innholdet er gjenbrukt.

Når du laster opp ved hjelp av FTP, forsøker Adobe Muse å bekrefte at vertsleverandøren støtter teknologien som trengs for å få Synkronisert tekst-funksjonen til å fungere for de personene som besøker webområdet ditt. Hvis vertsleverandøren ikke har støtte for PHP i det hele tatt, eller bare støtter en svært gammel versjon av PHP, deaktiverer Adobe Muse PHP-genereringen. Dette fører til at det vises en advarsel under opplastingen.

En .htaccess-fil brukes av de fleste webservere til konfigurering av sideomdirigeringer og styring av andre alternativer. Du kan lære mer om .htaccess-filer her: http://en.wikipedia.org/wiki/.htaccess

Hvis Adobe Muse genererer PHP-filer for området ditt, gjøres det forsøk på å omdirigere alle forespørsler om den gamle siden (for eksempel webområdet-mitt.com/about.html) til den nye PHP-siden (mysite.com/about.php). Dette gjøres ved hjelp av .htaccess-filen.

For tiden krever Adobe Muse PHP-versjon 5.1 for dynamisk Synkronisert tekst-støtte.

Du må ha en nyere PHP-versjon enn 5.1 for kontaktskjemaer i Adobe Muse.

Du bør kontakte vertsleverandøren og be om hjelp til å få PHP til å fungere på webområdet ditt, eller du bør vurdere å bytte til en vertsleverandør som støtter PHP.

Ja. Åpne dialogboksen Egenskaper for område i Adobe Muse. Fjern avmerkingen for Aktivert for synkronisert tekst i In-Browser Editing-delen. Nå genererer Adobe Muse .html-filer i stedet for .php-filer. Merk av for dette alternativet igjen hvis du vil bruke Adobes In-Browser Editing-verktøy til å redigere synkronisert tekst på ett sted.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din