Redigere Adobe Muse-webområdeinnhold ved hjelp av In-Browser Editing

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Merk:

Adobes drifting av eksisterende områder på Business Catalyst vil opphøre 26. mars 2020. Du kan ikke redigere prøveområder eller betalte områder for Business Catalyst ved hjelp av In-Browser Editing etter 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon om opphøring av Business Catalyst, kan du se Opphørsmelding for Business Catalyst.

In-Browser Editing gjør det lett å oppdatere webområdets innhold i en webleser. Enten du skal gjøre en endring på webområdet mens du er på farten, eller du ønsker å gi klienter og andre bidragsytere mulighet til å redigere innholdet sitt, kan In-Browser Editing gjøre prosessen lettere.

Hva kan jeg redigere ved hjelp av In-Browser Editing?

Med In-Browser Editing kan du redigere tekstinnhold og erstatte alle bilder, med følgende unntak:

 • Malsideinnhold
 • Tekst i vertikal retning
 • Bilder angitt som bakgrunnsfyll i rektangler, bilderammer og kontrollprogrammer
 • Tellere i lysbildefremvisning
 • Skjemainnsendingsknapper
 • Dynamisk genererte menyetiketter (i kontrollprogrammer for meny som ikke er satt til Manuell)
 • Rastrerte sideelementer: Dette inkluderer bilder med avrundede hjørner, avskårne kanter, indre glød eller rotasjon, tekstrammer som bruker systemskrifter og roterte tekstrammer med effekter.
Merk:

Selv om tekstinnholdet kan redigeres, kan man ikke endre tekstformateringen. Bilder kan bare skiftes ut, og ikke legges til eller fjernes.

Aktivere In-Browser Editing i Adobe Muse

Før du begynner, må du sørge for at webområdet har aktivert In-Browser Editing i vinduet Egenskaper for område.

 1. Klikk Fil > Egenskaper for område. Klikk Avansert-fanen, og kontroller at alternativet Aktiver In-Browser Editing er valgt.

 2. Last opp området ditt til en FTP-vert.

  Bruk den innebygde funksjonen Last opp til FTP-vert i Adobe Muse ved å velge Fil > Last opp til FTP-vert. Du finner instruksjoner i Last opp til FTP-vert.

  Lagre .muse-filen etter at du har lastet opp til FTP, for å sikre at webområdet senere kan synkroniseres med eventuelle endringer som gjøres med In-Browser Editing.

Logge på In-Browser Editing

Delen nedenfor viser de trinnene du kan følge for å oppdatere et Adobe Muse-område ved hjelp av In-Browser Editing.

Les videre for å finne ut hvordan du kan redigere innholdet i et Adobe Muse-område ved hjelp av In-Browser Editing.  

 1. Gå til https://inbrowserediting.adobe.com og angi domenenavnet (URL) til området du vil redigere.

  Merk:

  Den anbefales at du går til In-Browser Editing-webområdet bare via HTTPS-protokollen (og ikke HTTP). Dette sikrer at du angir legitimasjon, logger på og bruker In-Browser Editing til å endre webområdene dine via en sikker tilkobling.

 2. Logg inn med vertslegitimasjonen din.

  Når du er pålogget, får du se startsiden for webområdet i tillegg til navigasjonslinjen for In-Browser Editing øverst.  

  Startside for In-Browser Editing
  Logg på In-Browser Editing for å se startsiden

Redigere tekstinnhold og bilder ved hjelp av In-Browser Editing

Du kan redigere tekst direkte i webleseren med In-Browser Editing. Du kan også redigere både bilder, bilder i teksten og koblinger, i tillegg til tekst.

Les videre for å finne ut hvordan du raskt kan redigere innholdet i et Adobe Muse-område.

Redigere tekst

Du kan enkelt redigere tekst direkte i webleseren med In-Browser Editing. Når du er logget på In-Browser Editing, velger du ganske enkelt teksten som du vil slette, og begynne å skrive inn den nye teksten.

Når du er ferdig, kan du umiddelbart se hvordan endringene vises i samme webleser. Hvis området er responsivt, kan du forhåndsvise endringer på alle avbruddspunktene. Hvis området ble opprettet ved hjelp av alternative layouter, kan du forhåndsvise endringen for hver av enhetene.

Redigere tekst inne i teksten
Redigere tekst inne i teksten ved hjelp av In-Browser Editing

Redigere bilder og bilder i tekst

 1. Klikk bildet du vil redigere, eller klikk tekstrammen og deretter bildet du vil redigere i rammen.

 2. Klikk Rediger bilde.

  Redigere bilder ved hjelp av In-Browser Editing
  Redigere bilder ved hjelp av In-Browser Editing

  Redigere bilder i tekst
  Redigere bilder i tekstramme

 3. På hurtigmenyen som åpnes velger du en eksisterende fil som er knyttet til området. Eller du kan laste opp et bilde fra datamaskinen ved å klikke Last opp bilde.

  Velg et bilde som skal lastes opp
  Velg et bilde som skal erstattes

  Denne dialogen gjør det også mulig å legge til eller redigere verktøytips som er tilknyttet bildet.

 4. Klikk etter å ha markert bildet.

  Det gamle bildet erstattes av bildet du valgte.

  Når du erstatter et bilde, vil det nye bildet du velger, bli tilpasset for å få plass i det området som det opprinnelige bildet var plassert i. Hvis det nye bildet har et annet størrelsesforhold enn det opprinnelige bildet, vil det ikke fylle ut hele området til det forrige bildet. Dette kan påvirke den visuelle layouten på siden. Derfor anbefales det at du bare erstatter et eksisterende bilde med et annet bilde med samme dimensjoner eller et større bilde med samme bredde- og høydeforhold.

  Hvis webområdets oppløsning er satt til HiDPI, og det nye bildet inneholder nok data til å være 2x, vil In-Browser Editing lagre både 1x- og 2x-versjoner av bildet for visning på HiDPI-skjermer. Hvis du vil vite mer om hvordan man lager innholdselementer for HiDPI, kan du gå til Lage HiDPI-webområder i Muse.

Sette inn og redigere hyperkoblinger i Adobe Muse-området

Du kan redigere flere typer hyperkoblinger på et webområde, inkludert eksterne koblinger, e-postkoblinger, koblinger til andre sider på webområdet, nedlastbare filer, med mer. Les videre for å finne ut mer om redigering av hyperkoblinger med In-Browser Editing.

Sette inn koblinger ved hjelp av In-Browser Editing

Du kan legge til eller sette inn koblinger ved hjelp av knappen Add Link i In-Browser Editing. Følg denne fremgangsmåten for både å sette inn og oppdatere koblinger for Adobe Muse-området.

 1. Klikk teksten der du vil legge til koblingen.

 2. Klikk Add link.

  Sette inn hyperkoblinger ved hjelp av In-Browser Editing

 3. I dialogboksen Sett inn kobling velger du om du vil legge til en av de følgende måltypene i koblingen:

  • Sider: Velg fanen Pages, og marker siden du vil koble til. i rullegardinlisten Select a Page.
  • Eksterne: Velg fanen External, og angi en fungerende URL-adresse i feltet External Link.
  • Telefonnummer: Velg fanen Phone Number, og skriv inn telefonnummeret.
  • Filer: Velg fanen Files, og velg en eksisterende fil eller bla til filen du vil laste opp.
  • E-postadresse: Velg fanen E-mail Address, og skriv inn ønsket e-postadresse.
  Du kan også velge å angi et verktøytips for hver måltype og gi brukere muligheten til å åpne koblingen i et nytt vindu.
  Dialogboksen Insert link
  Dialogboksen Insert link i In-Browser Editing

 4. Klikk OK for å sette inn hyperkoblingen.

Redigere en ekstern kobling

 1. Klikk hyperkoblingen du vil redigere.

 2. fra hurtigmenyen klikker du på pennesymbolet.

  Redigere eksterne koblinger i In-Browser Editing.

 3. I dialogboksen Edit Link velger du fanen External. Angi en fungerende URL-adresse. Kontroller at URL-adressen fungerer, og at målwebområdet er tilgjengelig.

  Fanen External i dialogboksen Edit Link
  Angi den nye koblingen i dialogboksen Edit Hyperlink.

 4. Du kan også gi følgende opplysninger:

  • Verktøytips: Gi en forståelig beskrivelse av målsiden.
  • Åpne i et nytt vindu: Aktiver at koblingen kan åpnes i et vindu hvis nødvendig.
 5. Klikk OK for å fullføre.

  Følg trinn 1 til 4 for å redigere eksterne hyperkoblinger som brukes på tekst, tekst i nestede tekstrammer, etiketter i kontrollprogrammer for lysbildefremvisning, egendefinerte koblinger, bilder, med mer.

Redigere en intern kobling til å peke på en annen side eller et anker

 1. Klikk hyperkoblingen du vil redigere.

 2. Klikk pennesymbolet i hurtigmenyen som vises over koblingen.

  Redigere interne koblinger
  Redigere en intern kobling til å peke til en annen side

 3. I dialogboksen Edit Link velger du fanen Pages. Fra rullegardinlisten Select a Page or Anchor velger du den interne siden eller ankeret du vil koble til.

  Dialogboksen Rediger kobling med Sider valgt
  Redigere interne koblinger til sider

  Ankere angis av ordet anker etter sidenavnet. Du kan koble til et anker på samme side eller en annen side på webområdet.

 4. Du kan også gi følgende opplysninger:

  • Verktøytips: Gi en forståelig beskrivelse av målsiden.
  • Åpne i et nytt vindu: Aktiver at koblingen kan åpnes i et vindu hvis nødvendig.
 5. Klikk OK for å fullføre.

Redigere hyperkoblingen til å endre telefonnummer

 1. Klikk koblingen du vil redigere.

 2. Klikk pennesymbolet i hurtigmenyen som vises over koblingen.

  Klikk pennesymbolet
  Klikk pennesymbolet

 3. I dialogboksen Edit Link velger du fanen Phone Number. Angi det nye telefonnummeret i feltet Phone Number.

  Velg telefonnummer
  Redigere koblinger til telefonnummer

 4. Du kan også gi følgende opplysninger:

  • Verktøytips: Gi en forståelig beskrivelse av verktøytipset.
  • Åpne i et nytt vindu: Aktiver at koblingen kan åpnes i et vindu hvis nødvendig.
 5. Klikk OK for å fullføre.

Redigere hyperkoblingen til å oppdatere e-postadresse

 1. Hold pekeren over koblingen du vil redigere. En hurtigmelding som viser at koblingen kan redigeres, vises.

 2. Klikk pennesymbolet.

  Klikk pennesymbolet
  Klikk pennesymbolet.

 3. I dialogboksen Edit Link velger du fanen E-mail Address. Angi den nye e-postadressen i feltet E-mail Address.

  Velg e-postadresse
  Redigere hyperkoblinger til e-post

 4. Du kan også gi følgende opplysninger:

  • Verktøytips: Gi en forståelig beskrivelse av verktøytipset.
  • Åpne i et nytt vindu: Aktiver at koblingen kan åpnes i et vindu hvis nødvendig.
 5. Klikk OK for å fullføre.

Redigere nedlastbare filer ved hjelp av In-Browser Editing

Det er vanlig praksis innen webdesign å koble til nedlastbare filer, for eksempel PDF-filer, installasjonsfiler, videoer, lydfiler, med mer.

Du kan bruke In-Browser Editing til å angi en fil som mål for en hyperkobling som kan være i form av tekst, en form eller et bilde på Adobe Muse-området. Kontroller at den maksimale filstørrelsen ikke overstiger 50 MB.

Du kan laste opp filer via In-Browser Editing. Når du laster opp en fil, må filnavnet være unikt. Hvis du laster opp en fil som har samme navn som en eksisterende fil, vil du bli bedt om å endre navn på filen.

 1. Klikk koblingen du vil redigere.

 2. Klikk pennesymbolet i hurtigmenyen som vises.

  Klikk pennesymbolet
  Klikk pennesymbolet

 3. I dialogboksen Edit Link velger du fanen File.

  Dialogboksen Rediger kobling med Fil valgt
  Laste opp og oppdatere nedlastbare filer

 4. Velg enten en eksisterende fil fra rullegardinlisten, eller klikk Browse for å navigere og åpne en fil på datamaskinen.

 5. Du kan velge å angi følgende opplysninger:

  • Verktøytips: Gi en forståelig beskrivelse av verktøytipset.
  • Åpne i et nytt vindu: Aktiver at koblingen kan åpnes i et vindu hvis nødvendig.
 6. Klikk OK for å fullføre.

Angre eller gjøre om endringene

Hver gang du foretar en oppdatering av innholdet, bilder eller koblinger, kan du umiddelbart angre eller gjøre om endringene.

 • Hvis du vil angre endringen, klikker du .
 • Hvis du vil gjøre om endringen, klikker du

Hvis du er fornøyd med alle endringene, kan du forhåndsvise endringene i andre avbruddspunkter eller enhetsvisninger.

Forhåndsvise og publisere endringene

Mens du arbeider med endringer i In-Browser Editing, kan du forhåndsvise endringene i webleseren. Det er viktig at du forhåndsviser endringene før du publiserer dem.

Hvis området ble opprettet ved hjelp av responsiv layout, kan du forhåndsvise endringene ved hjelp av rullegardinlisten for avbruddspunkter.

Forhåndsvisning av In-Browser Editing for responsiv layout

Du kan velge hvert avbruddspunkt og forhåndsvise endringene ved det avbruddspunktet. Det er slik den oppdaterte layouten vil vises i weblesere med tilsvarende bredde.

På den annen side kan du, hvis området ble opprettet ved hjelp av alternative layouter, forhåndsvise endringene ved hjelp av rullegardinlisten for enheter. Velg enheten du vil forhåndsvise endringene for, fra rullegardinlisten.

Se forhåndsvisning av enhet for alternative layouter
Forhåndsvisning av In-Browser Editing for alternative layouter

Når du er fornøyd med alle endringene, kan du klikke Publish i den øverste navigasjonslinjen for å bekrefte endringene, og se dem live på webområdet. Hvis du er misfornøyd med endringene du har gjort, kan du forkaste dem. Da vil webområdets innhold tilbakestilles til slik det var den forrige gangen den ble publisert.

Synkronisere redigeringer i webleseren

Etter at du har gjort endringer i det publiserte webområdet med In-Browser Editing, vil den lokale .muse-filen din ikke lenger inneholde det samme som det publiserte webområdet.

Følg denne fremgangsmåten for å synkronisere endringer du har gjort med In-Browser Editing, med Muse-filen din.

 1. Start Muse, og åpne webområdets .muse-fil.

 2. Du vil få varsel når det publiserte området er endret. Klikk Gå gjennom for å hente frem vinduene Gå gjennom og Slå sammen endringer.

 3. Grensesnittet for Gå gjennom og Slå sammen endringer utheves og gjør det mulig å gå gjennom hver av endringene. Nytt innhold er uthevet med grønn farge, og elementer som har blitt slettet, er merket med rød farge. Hvis du vil sammenligne endringene på det publiserte webområdet med den lokale .muse-filen, krysser du av for Forhåndsvis på side, og deretter fjerner du dette krysset.

 4. Bruk alternativene i rullegardinlisten (Ikke slå sammen eller Slå sammen i Muse) for å avslå eller godta den bestemte endringen eller alle endringene.

  Merk:

  Merk: Hvis du velger å ikke slå sammen, overskriver du endringene på det publiserte området neste gang du laster opp .muse-filen.

Feilsøke In-Browser Editing-problemer

Hvis du opplever problemer knyttet til In-Browser Editing, kan du ta en titt på listen over vanlige problemer på . Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte oss.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din