Legge til og formatere menykontrollprogrammer i Adobe Muse

Lær hvordan du legger til og konfigurerer menyer for Adobe Muse-webområdet. Lær hvordan du oppretter mobile menyer, overrullingstilstander og redigerer menyetiketter.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Navigering er et av de viktigste aspektene som må vurderes ved bygging av et webområde. Under designing av et webområde er valget av typen og plasseringen for områdenavigering svært viktig. Brukeropplevelsen for et webområde kan være forbedret eller brutt på grunn av menyer eller områdenavigering.

Ved hjelp av Adobe Muse kan du raskt opprette et områdenavigeringssystem ved hjelp av kontrollprogrammer for meny. Selv om du kan opprette koblinger for å koble til sidene manuelt, inneholder kontrollprogrammet for meny en enkel og fleksibel metode for å legge
til navigering på området ditt. På samme måte som med andre kontrollprogrammer, drar du ganske enkelt kontrollprogrammet for meny til siden for å legge til menyer. Når du gjør dette, vil du se at menyetikettene, som er de samme som navnet på siden, fylles ut automatisk. Når du endrer sidenavnet i Planlegg-visning, oppdateres menyetikettene automatisk. 

Du kan legge til både vertikale og horisontale menyer. I tillegg kan du i Adobe Muse opprette lagdelte menyer og overrullingstilstander for menyelementer. Les videre for å gjøre deg kjent med hvordan du gjør alt dette i Adobe Muse.

 

Legge til et kontrollprogram for meny

 1. Med malsiden åpen for redigering i Design-visningen åpner du kontrollprogrambiblioteket. Hvis det ikke allerede er åpent, velger du Vindu > Kontrollprogrambibliotek.

 2. I Kontrollprogrambibliotek-panelet klikker du Menyer for å utvide listen over kontrollprogrammer for menyer. Avhengig av områdets design og hvor du har tenkt å plassere menyen, velger du ett av følgende:

  • Horisontal for å legge til en horisontal meny.
  • Vertikal for å legge til en vertikal meny.
  Velg kontrollprogrammet for den vertikale eller horisontale menyen i Adobe Muse
  Velg kontrollprogrammet for den vertikale eller horisontale menyen

 3. Bruk markeringsverktøyet til å dra kontrollprogrammet og plassere det i ønsket posisjon i oppsettet. Du kan for eksempel plassere et kontrollprogram for horisontal meny i topptekstdelen.

  Plasser menykontrollprogrammet på toppen av det brune båndbakgrunnsbildet i toppteksten.
  Plasser menykontrollprogrammet på toppen av det brune båndbakgrunnsbildet i toppteksten.

  Vær oppmerksom på at menyen automatisk viser navnene på sidene du opprettet, i samme rekkefølge som de vises på områdekartet. Menyetikettene kobles automatisk til sidene, og de er dynamiske. Hvis du senere ønsker å gi nytt navn til eller flytte sidene, vil menyen dermed oppdateres automatisk. Koblingene fungerer fortsatt.

 4. Klikk fargevelgeren i kontrollpanelet og angi fargen for menyen. Bruk deretter Tekststørrelse-feltet til å angi tekststørrelsen for teksten på menyen.

  Angi skriftfargen og punktstørrelsen for å kontrollere tekstknappene i kontrollprogrammet for den horisontale menyen.

Konfigurere og tilpasse menykontrollprogrammer

Nå når du har lagt til kontrollprogrammet for meny i oppsettet, kan du tilpasse dette kontrollprogrammet etter behov. Du kan konfigurere menyer ved hjelp av Alternativer-panelet.   Alternativer-panelet er et kontekstavhengig panel som lar deg bruke endringer til å oppdatere innstillinger som er spesifikke for det kontrollprogrammet. Bruk dette panelet til å kontrollere hvordan kontrollprogrammer fungerer, og hvordan kontrollprograminnholdet vises.

 1. Velg kontrollprogrammet for meny, og klikk den blå pilen i hjørnet øverst til høyre i kontrollprogrammet. Systemet viser Alternativer-panelet.

  Konfigurere kontrollprogrammet for meny fra Alternativer-panelet
  Konfigurere kontrollprogrammet for meny fra Alternativer-panelet

 2. Konfigurer kontrollprogrammet for meny ved hjelp av Alternativer-panelet. Du kan konfigurere følgende alternativer:

  • Menytype: Angir hvilke sider som skal inkluderes i områdenavigeringen. Velg Toppsider for å inkludere bare sider på første nivå eller overordnede sider. Velg Alle sider for også å inkludere undersidene i navigeringen. De underordnede sidene vises som undermenyer. Velg Manuell for å manuelt velge de ønskede sidene som skal vises i kontrollprogrammet for meny.
  • Retning: Angi om du vil legge til menyen horisontalt eller vertikalt. 
  • Rediger sammen: Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil oppdatere alle menyelementer sammen. Denne avmerkingsboksen er valgt som standard. Hvis du ikke velger denne avmerkingsboksen, vil konfigurasjonene du velger, bare gjelde for det valgte menyelementet.
  • Elementstørrelse: Angi om menyelementene skal distribueres likt basert på bredde, eller om de skal distribueres basert på størrelse.
  • Vis venstre ikon: Denne avmerkingsboksen er som standard ikke valgt. Velg dette alternativet hvis du vil legge til et ikon i venstre hjørne av hvert menyelement.
  • Vis etikett: Denne avmerkingsboksen er valgt som standard. Når du fjerner valget for denne avmerkingsboksen, vises ikke menyetikettene lenger.
  • Vis høyre ikon: Velg Av hvis du vil deaktivere ikoner til høyre. Velg hvis du vil konfigurere ikoner i høyre hjørne av menyelementene. Høyre ikon er et nyttig alternativ hvis du vil legge til piler for å indikere at det finnes undermenyer for et menyelement. Du kan også velge alternativet Bare undermenyer for å konfigurere et høyreikon bare for de menyelementene som har undermenyer.
  • Posisjonering av deler: Angir startpunktet for de interne delene i hver fane.
  Konfigurere kontrollprogrammer for meny ved hjelp av Alternativer-panelet
  Konfigurere kontrollprogrammer for meny ved hjelp av Alternativer-panelet

Redigere og utforme menyetiketter

Følgende fremgangsmåte angir hvordan du oppdaterer tekstetikettene som viser sidenavnene på hvert menyelement. Tenk deg et Horisontal meny-kontrollprogram som bruker svært grunnleggende design med enkle tekstkoblinger. For dette eksemplet skal vi anta at den samme skriftformateringen brukes for alle tilstander.

 1. Dobbeltklikk og merk menyetiketten du vil redigere.

 2. Hvis du vil redigere tekst i menyelementet, åpner du Tekst-panelet (Vindu > Tekst). Når etiketten er merket, bruker du Tekst-panelet til å formatere teksten ved å velge de ønskede alternativene:

  • Skrift: Velg den ønskede skriften du vil bruke på menyetiketten.
  • Skriftstil: Velg om nødvendig Kursiv eller Fet skrift for menyetiketten.
  • Størrelse: Velg skriftstørrelsen for menyetiketten.
  • Farge: Fra Farge-feltet i rullegardinlisten angir du den heksadesimale koden for fargen du vil bruke. Eller du kan velge farge ved hjelp av slippverktøyet.
  Redigere menyetiketter i kontrollprogrammer for meny
  Redigere menyetiketter i kontrollprogrammer for meny

 3. Bruk Tekst-panelet til å konfigurere margverdiene for menyetiketten. Hvis du allerede har en hyperkoblingsstil du vil bruke på menyetiketten, velger du stilen fra rullegardinlisten ved siden av abc.

  Hvis du vil bruke en avsnittsstil, velger du stilen fra Avsnittstil-feltet i rullegardinlisten i Tekst-panelet.

 4. Hvis du vil bruke Fyll og Strøk på menyetikettene, dobbeltklikker du og merker menyetiketten. Fra verktøylinjen øverst på siden velger du fyllfarge og strøkfarge. 

  Du kan også redigere strøktykkelse og aktivere hjørneradiusen for menyetikettene fra verktøylinjen.

  Bruke innstillinger for Fyll og Strøk på menyetiketter
  Bruke innstillinger for Fyll og Strøk på menyetiketter

Opprette overrullingstilstander for menyelementer

 1. Ved hjelp av markeringsverktøyet velger du menyetiketten du vil opprette overrullingstilstanden for. Åpne Tilstander-panelet. Legg merke til at knappens standardtilstander allerede er definert. Klikk Overrulling-miniatyren i Tilstander-panelet for å redigere den tilstanden.

 2. Mens menyetiketten fremdeles er merket, bruker du Fyllfarge-velgeren til å velge ikke noe fyll (gjennomsiktig) ved å klikke den hvite fargeflisen med den røde, diagonale streken.

 3. Klikk Tekst-verktøyet, og bruk fargevelgeren i Kontroll-panelet til å velge en annen farge enn hvit for overrullingstilstanden.

 4. Velg tilstanden Museknapp trykket ned i Tilstander-panelet. Mens Tekst-verktøyet fremdeles er valgt, angir du tekstfargen for Museknapp trykket ned til en mørkere farge ved å velge fargeflisen i fargevelgeren i Kontrollpanel.

 5. Velg tilstanden Aktiv i Tilstander-panelet. Klikk Fyll-koblingen i Kontroll-panelet for å åpne Fyll-menyen.

 6. Klikk fargevelgeren på Fyll-menyen, og sett fyllfargen til Ingen. Klikk mappeikonet ved siden av Bilde-delen. I dialogboksen Importer som vises, blar du for å velge bakgrunnsbildefilen top-nav-over.png. Klikk Velg for å velge den. Dialogboksen Importer lukkes automatisk.

 7. Mens du fortsatt har Fyll-menyen fremme, kontrollerer du at Tilpassing-alternativet er satt til Opprinnelig størrelse. Klikk deretter den midterste av de ni prikkene i Plassering-delen. Dette gjør at bakgrunnsbildefyllet vises med midtplassering og uten fyllfarge, med opprinnelig størrelse. Klikk hvor som helst for å lukke Fyll-menyen.

  Definere den aktive tilstanden til menyelementet.

  Ettersom standardalternativet Rediger sammen er aktivert på kontrollprogrammet for den horisontale menyen, er alle endringer du har gjort for menyetiketten, automatisk brukt på alle knappene i navigeringsfeltet.

 8. Velg Fil > Lagre for å lagre arbeidet ditt. Klikk X-en i A-malfanen for å lukke siden i Design-visningen og gå tilbake til Planlegg-visningen. Legg merke til at alle sideminiatyrene oppdateres til å inkludere innholdet som ble lagt til på malsiden.

  Merk:

  Hjelpelinjene for topptekst- og bunntekstområdet kan bare redigeres på malsidene for området ditt. Når du vil endre størrelsen på toppteksten eller bunnteksten for sidene dine, dobbeltklikker du malsiden for å åpne den i Design-visning og omplassere hjelpelinjene der.

Opprette en mobil meny

Adobe Muse tillater også at du kan opprette en lagdelt meny eller en mobil meny. Når du oppretter en slik type meny, vises det en undermeny i rullegardinlisten når du beveger markøren over hovedmenyen. Hvis du vil opprette denne typen meny, kan du se Opprette undermenyer ved hjelp av kontrollprogrammer for komposisjon.

Utelate sider fra menyen

Hver gang du oppretter en side på øverste nivå for området i Planlegg-visning, legger Adobe Muse til sidene på menyen automatisk. Det kan imidlertid være tilfeller da du ønsker å teste en side før du gjør den tilgjengelig for besøkende, eller du vil skjule en bestemt side. I slike tilfeller kan du bruke Adobe Muse til å utelate bestemte sider fra navigeringen, slik at disse sidene ikke blir oppført som menyelementer i kontrollprogrammet for meny.

Gjør følgende for å utelate sider fra kontrollprogrammet for meny:

 1. Anta at du allerede har opprettet områdekartet for området, og gå til Planlegg-visning i Adobe Muse. For denne prosedyren må du anta at du har et områdekart med sider som inkluderer Hjem, Portefølje, Min historie, Kontakt og Produkter.

  Vise områdekartet i Planlegg-visningen
  Vise områdekartet i Planlegg-visningen

  Hvis du går til hovedsiden og drar et kontrollprogram for meny, vil du se at alle sidene er inkludert som en del av menyen.

 2. Hvis du vil utelate en bestemt side, høyreklikker du siden du vil utelate, i Planlegg-visningen. Klikk Menyalternativer > Utelat sider fra menyene.

  Hvis du for eksempel vil utelate Produkter-siden, høyreklikker du Produkter. Velg deretter Menyalternativer > Utelat sider fra menyene.

  Utelate bestemte sider fra kontrollprogrammer for meny
  Utelate bestemte sider fra kontrollprogrammer for meny

  Når du nå går tilbake til hovedsiden for å vise menyen, vil du se at Produkter har blitt fjernet fra kontrollprogrammet for meny.

  Merk:

  Hvis du vil slette hele menyen, går du til siden der du har lagt til kontrollprogrammet for meny. Merk kontrollprogrammet og trykk Slett.

  I scenarier der du vil at et menyelement skal vises uten en kobling, høyreklikker du den bestemte siden i Planlegg-visning. Velg Menyalternativer > Inkluder side uten hyperkobling.

  Dette alternativet er gunstig i ulike brukstilfeller under oppretting av et webområde. Hvis du for eksempel har en Produkter-side for overrulling der du ønsker at besøkende skal klikke på produktkategorier og ikke hovedetiketten Produkter, kan du bruke dette alternativet.

Jobbe med kontrollprogrammer for meny

I denne video, som presenteres av Brian Wood, lærer du hvordan du setter inn et kontrollprogram for meny på siden din.

Adobe Press - Peachpit

Adobe-logoen

Logg på kontoen din